2007'den Bugüne 92,310 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Özgüvenli Çocuk Yetiştirme
MAKALE #8554 © Yazan Psk.Dnş.Fatih FİDAN | Yayın Mart 2012 | 6,432 Okuyucu
ÖZGÜVENLİ ÇOCUK YETİŞTİRME ÇOCUK YASADIGINI OGRENIR


Eğer Bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise Kınama ve ayıplanmayı öğrenir
Eğer Bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise Sıkılıp utanmayı öğrenir
Eğer Bir çocuk kin ortamın da büyümüş ise Kavga etmeyi öğrenir
Eğer Bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise Kendini suçlamayı öğrenir
Eğer Bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse Sabırlı olmayı öğrenir
Eğer Bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise Kendine güven duymayı öğrenir
Eğer Bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise Taktir etmeyi öğrenir
Eğer Bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise Adil olmayı öğrenir
Eğer Bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise İnançlı olmayı öğrenir
Eğer Bir çocuk kabul ve onay görmüş ise Kendini sevmeyi öğrenir
Eğer Bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise Dünyada mutlu olmayı öğrenir


Kısaca biz ne isek çocuk o olur Kişinin kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu, kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmaktır. Özgüven ile ilgili en çok karşılaşılan tanım :" Özgüvenli insanlar , kendilerinden memnun ve kendileriyle barışık insanlardır." şeklindedir. Çoğu kişiden duyduğumuz "kendinden memnun" yada “kendisiyle barışık" sözleri ile kısaca ifadeleri de vardır. Gael ,özgüveni "iç özgüven" ve "dış özgüven" diye ikiye ayırmaktadır. İç Özgüven ,kendimizden memnun ve kendimizle barışık olduğumuza dair inancımız ve bu konuda hissettiklerimiz ; dış özgüven ise , dışarıya kendimizden emin olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve davranışlardır. İç özgüven ve dış özgüven birbirlerini tamamladıkları için , kendi içlerinde bir takım eksiklikler olsa bile , birlikte çok güçlü ve etkin bir bütün oluşturmaktadır. Şimdi bu özgüven türlerini inceleyelim ve her birinin çocuklarımızın duygularında ,davranışlarında ve performanslarında ne tür sonuçlar ortaya çıkardığını görelim
.İÇ ÖZGÜVEN
İç özgüvenleri sağlam olanlar da su dört özellik bulunur:
1-Kendini Sevme,
2-Kendini Tanıma,
3-Kendine Açık Hedefler Koyma,
4-Pozitif Düşünme

1-Kendini Sevme :
Özgüvenli insanlar kendilerini severler, üstelik bunu saklamaya da gerek duymazlar.Dışarıdan bakanların , bu insanların kendilerine özen gösterdiklerini anlamaları çok kolaydır, çünkü yaşam tarzları bunu yansıtır.Kendini Seven çocuklarda şunlar görülmektedir:-Kendini seven kişiler fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına değer vermede doğal eğilimleri vardır ve kendi ihtiyaçlarını başkalarınkilerle eşit olarak değerlendirirler.-Bu gereksinimlerinin karşılanmasında kendilerini haklı görürler ve suçluluk duymayıp , kendilerine içten içe eziyet etmezler.-Övgüyü ve ödüllendirmeyi açıkca talep ederler ve ima yoluyla ifade edilmesini istemezler.-Başkalarının kendileriyle ilgilenmesinden ve birşeyler yapmasından çok hoşlanırlar.-İyi özellikleriyle gururlanır, kusurlarını düzeltmek için kendileri çaba gösterirler.-Sağlıklı olmak isterler ve akıllarını kullanıp yapılması gerekenleri(diş fırçalama,sağlıklı beslenme, spor, vücuduna zararlı maddelerden uzak durma vs.) yapar.-Yaşamlarını olumsuz etkileyecek şeylerden uzak dururlar.Bu özellikler narsistik özellikler olarak da değerlendirilebilir fakat kişinin bunları yaparken ki duygu ve düşünceleri önem arz etmektedir.Eğer kişi kendisini her şeye layık, her şeyi hak etmişlik içerisinde yapıyorsa burada hem öz güven vardır hem de narsist yapının kokusunu hissedebilirsiniz. Narsist bir bireyin sağlıklı beslenirken ki duygusu; “Kendime iyi bakmalıyım ,çünkü ben özel bir insanım ve vücudumda özel olduğu için sağlıklı beslenmem gerekmektedir.” Diye düşünce içerisindedir. Sağlıklı birey ise beslenmedeki önemi bildiği için düşüncelerini özel olmasına değil de beslenmenin faydalarına yöneltecektir.
2-Kendini Tanıma:
Özgüveni olanlar kendilerini iyi tanırlar ,sadece kendilerini gözlemlemekle kalmazlar , başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleriyle de yakından ilgilenirler. Kendini tanıyan çocuklar şu özellikleri gösterirler:-Güçlü oldukları taraflarının farkındadırlar ve böylelikle potansiyellerini tam olarak kullanırlar.-Zayıf yönlerini bilirler.-Kimliklerinin farkındadırlar ve toplum içinde kaybolmuş biri değil, fark edilen bir "birey" olurlar.-Kendi değerlerinin farkındadırlar.-Uygun bulduğu arkadaşları vardır ve arkadaşlıkta aradıkları nitelikleri bellidir.-Eleştiriye açıktır ve eleştiri olursa hemen savunmaya geçmezler.-Yardım almaya her zaman açıktır ,çünkü herşeyi bilmediklerini kabul ederler.
3-Kendine Açık Hedefler Koyma:
Özgüvenli insanların her zaman belli hedefleri vardır.Bu özelliği kazanmış özgüvenli çocuklarda şunlar görülmektedir:-Başaracakları hedefler koyarlar ; bunları başarmak için de başkalarına bağımlı olmaya gerek duymazlar.-Yeterince motivedirler, enerjik ve isteklidirler.-İstikrarlı davranırlar.-Özeleştiri sanatını öğrenirler.-İsteklerini ve gereksinimlerini tam olarak bildikleri için, kolay karar verebilirler.
4-Pozitif Düşünme:
Özgüvenli insanlarla arkadaşlık etmek çok hoştur. Çünkü bu kişiler hep olumlu taraftan olayları ve durumları görmeleri , iyi deneyimler yaşamaları ve bunlardan iyi sonuçlar elde etme konusundaki umutlardır. Pozitif düşünene çocuklarımızda şunlar görülmektedir:-Yaşamlarının hep iyi olacağına inanarak büyürler.-Özel bir durum yoksa ,insanlar hakkındaki düşünceleri olumludur.-Her sorunun bir çözümü olacağına inanırlar.-Enerjilerini gereksiz düşüncelerle boşa harcamazlar,-Geleceğin geçmişten daha iyi olacağına inanırlar.-Birşeye başladıklarında , bu işten zamanlarını ve enerjilerini hiç esirgemezler çünkü sonunda hedeflerine ulaşacaklarından emindirler.
DIŞ ÖZGÜVEN
Dışarıya özgüvenli bir insan izlenimi verebilmesi için çocuğumuzda:
1-İletişim,
2-Kendini iyi ifade edebilme,
3-Kendini ortaya koyabilme,
4-Duygularını kontrol edebilme,
bu özelliklerin çocuklarımıza ne gibi yararları olacağını görelim.

1-İletişim:
İletişim konusunda iyi beceriler kazanmış olan bir çocuk şu konularda başarılı olacaktır:-Başkalarını anlayışla , sakin bir şekilde dikkatlice dinlemeyi bilir,-Her tür insanla konuşacak bir şeyler bulurlar,-Yüzeysel konulardan daha derin konuşmalara ne zaman ve nasıl geleceğini bilir,-Sözsüz iletişimde başarılı olmak ve bunları söz döker,-Başkalarının vücut dilini anlar ve bundan yararlanır,-Çekinmeden toplum önünde konuşurlar ve kendilerini ifade etmekte zorluk yaşamazlar.
2-Kendini iyi ifade edebilme:
Çocuklarımız kendini iyi ifade edebildiğinde şunlar görülür:-Gereksinimlerini direkt ifade edebilir,-Hakkını ve başkasının haklarını korumak,-Esnek olabilmek ve karşı tarafında esnek olmasını beklemek,-Övgüyü kabullenmek ve başkalarını övmek,-Yapıcı eleştirileri kabul etmek ve eleştirmek,-Gerektiğinde etkin bir biçimde şikayet ve mücadele edebilmek.
3-Kendini ortaya koyabilme:
Kendini ortay koyabilme becerisi , çocuğa özgüvenli bir insanın dışarıya verdiği izlenimin ne kadar önemli olduğunu öğretecektir. Bunu başaran çocuklar şu konularda başarılı olurlar:-Farklı bir birey olduklarının bir göstergesi olarak giyim tarzlarını ve renk seçimlerini belirlemek.-Kendi tarzlarının dışına çıkmamakla beraber, duruma göre farklı giysi seçip giyebilmek,-İlk izlenimin önemini bilir ve bundan yararlanır.-Sürekli başkasını memnun etme endişesi taşımaz.
4-Duygularını kontrol edebilme:
Duyguyla başa çıkamazsanız esiri olursunuz. Bazen iyidir fakat kontrol altında olması gerekir. Çocuklara bunu öğretirsek şunları başarırlar:-Beklenmedik davranışlar sergilemeyeceklerinden emin oldukları için kendilerine güvenirler.-Korku ve endişeleriyle kolayca başa çıkarlar ve riskleri göze alabilirler.-Sıkıntılı dönemlerini zorlanmadan ve kısa sürede atlatabilirler.-Anlaşmazlıklar da kendilerini gayet iyi savunurlar , çünkü enerjilerini yapıcı şekilde kullanmayı bilirler.-Dinlenmek istediklerinde hemen dinlenirler.-Kıskançlık, öfke gibi doğal olan olumsuz duygular yaşadıklarında suçluluğa kapılmazlar.-Kimseye körü körüne bağlanmazlar.Özgüven Nasıl Kazanılır? Nasıl Yok Edilir? Acaba bazılarımız doğuştan mı şanslıdır? Genetik mi? Çoğu kişi hala böyle düşünüyor ve çocuklarının doğuştan "utangaç" ya da "lider ruhlu" olduğuna inanıyor. Hepimiz belli kişilik özellikleri geliştirmeye eğilimli olarak dünyaya geliriz. Bu kişilik özellikleri de "içe dönük" ve "dışa dönük" gibi bir takım kategorilere ayrılabilir. Günümüzde çocuklara "özgüven" kazandırma süreci çok uzun ve karmaşık bir süreçtir ve bundan da sadece anne-babalar sorumlu değildir. Çocuk bakıcısı, öğretmenler, antenörler, üveyanne-baba, tv spikeri, çizgi film karekterlerini hazırlayanlar, rock yıldızları gibi bir çok kişinin bu süreçte etkisi vardır.
Çocukların gelişim sürecinde özgüven kazandırılması için önemli olan sekiz başlıktan bahsedebiliriz.Bunlar:
Sevgi:
En temel özelliklerden birisi olan sevgi olmazsa olmazlarımızdandır. Sevgi bahçesinde büyüyen çocuklarda sadece özgüven değil sevgi almayı ve vermeyi, övgü almayı ve vermeyi, kendisi ile barışık olmayı, hayatı sevmeyi, hayatı paylaşmayı gibi bir çok özellikleri de beraberinde getirecektir. Çocuk esirgeme yurtlarında büyüyen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda sevgi gösterilerek ve gösterilmeden büyütülen çocukların kişilik gelişimi yönünden farklılıkları göstermektedir. Ebeveynlerin bazıları “ben anne-babamdan sevgi görmeden büyüdüm ve gayet de kişiliğim iyi” der ve kendi çocuğunun ihtiyacı olan sevgiden mahrum bırakır. Bu yanlış bir ebeveyn tutumudur. Asla yapılmaması gereken bir davranıştır. İnsanın mutlu olduğu zaman ile mutsuz olduğu zamanlarda ki hücre şekillerine bakıldığında mutlu olunduğunda daha hoş görünümlü bir hücre görünürken , mutsuzluk esnasında da göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Hücrelerimizi bile etkileyen sevgiyi çocuklarımızdan mahrum etmek bence hayatta yapılacak en büyük yanlışlardan olacaktır. Sevgi ile büyüyen , sevildiğini hisseden , koşulsuz sevilen çocukların özgüvenlerinin daha fazla olduğunu görülmektedir.
Güven:
Özgüvenin en büyük düşmanı korku ve endişedir. Kişi kendisini güvende hissederse riskleri göze alabilecek ve sorunlar karşısında güçlü olmak gibi bir potansiyel geliştirebilecektir.
Model:
Çocuklar ebeveynlerinin davranışlarını modelleyerek büyümektedirler. Ebevyninin korku ve endişesini modelleyen çocuklarda özgüven eksikliği görülemekte olup olaylara yaklaşım tarzını da modellediği davranış şeklinde gösterecektir. Panik ebeveynlerin panik çocukları, olaylara sakin yaklaşan ebeveynlerinde soğukkanlı çocukları olmaktadır.
İlişkiler:
Çocuklarımızın ilişki kuracağı alanlar oluşturmalıyız ki kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamları olsun . Çocuklarımıza iyilik yaptığımızı düşünerek onların adına herşeyi bizler yapmaya kalkışmaktayız. Anne “oğlum-kızım sen ekmek almaya gidemezsin ,dışarı çok tehlikeli,sana Bir şey olur.” gibi sözlerle çocuğumuzun özgüven geliştirmesi için gerekli olan ilişki ortamından mahrum etmiş oluruz. Sağlık: Beslenmesine dikkat etmeli ki günlük hayatta enerjik bir şekilde faaliyetlerini yapabilsin. Sağlıklı beslenmeyen çocuklarda öğrenmelerinde düşüş olduğu ,bu da potansiyellerini tam olarak kullanamamalarına sebep olduğu ve hayatta geri kaldığı bilinmektedir.
Kaynaklar:
Günümüz şartlarına göre özgüven gelişimi için gerekli bir çok materyal vardır. Bu materyalleri yerinde kullandığımızda çocukların özgüven gelişimine katkı sağlayacaktır. Destek: Yukarıda bahsedilenler tek başına yeterli değildir ve çocukların bunlardan en iyi şekilde yaralanabilmesi için yönlendirme, desteklenmeleri gerekmektedir ki potansiyellerini kullanabilsinler ve umutsuzluk esnasında kırılganlıklarını çabuk atlatabilsinler. Aile ve diğer kişiler tarafından desteklenecek, yönlendirilecek ki çocuk kendisinde ki özgüveni ortaya çıkarabilsin ve özgüveni gelişsin. Çocuk derslerinden zayıf not almış olabilir, sınıfında arkadaşı ile tartışmış olabilir vs. gibi durumlarda ebeveynler enerjilerini kesmeden çocuğa ders notunu yükseltebileceği konusunda motive edici sözler söyleyebilir, zayıf not almasındaki nedenleri birlikte konuşarak “bundan sonra neler yapılabilir?” hakkında yönlendirmeler yaparak çocuğunun özgüveni artmasına destekçi olmalıdır.
Ödüller:
Çocuğun moralinin yüksek tutulması için yeri geldiğinde ödül vermeyi kullanarak motivasyonun artması sağlanabilir. Ödül hem maddi hem de manevi şekilde verilebilir. Sadece maddi ödüller çocuğun her zaman daha büyük bir ödül beklemesine sebep olacağından doyumsuzluğa sebep verebilir. Ödül her zaman motive edici bir özelliktir fonksiyonel olarak kullanılmasında bir sakınca da yoktur.
İbretli bir hikaye:Geçenlerde Stephen Glenn'den ünlü bir araştırmacı bilim adamı hakkında bir öykü dinledim. Bir bilim adamının tıp konusunda yeni ve çok önemli buluşları olmuştu. Bir gazete muhabiri röportaj yaparken kendisine, ortalama bir insandan nasıl olup da daha farklı ve yaratıcı bir insan olduğunu sormuş. Kendisini diğerlerinden ayıran özellik neymiş? Bilim adamı bu soruyu ''iki yaşındayken annesinin yaşadığı bir deneyim nedeniyle'' diye yanıtlamış. Bilim adamı buzdolabından süt şişesini çıkartmaya çalışırken, şişe elinden kayıp yere düşmüş ve ortalık süt gölüne dönmüş.
Annesi mutfağa geldiğinde,ona bağırmak, söylenmek ya da cezalandırmak yerine, ''Robert, ne kadar güzel bir hata yaptın! Daha önce bu kadar büyük bir süt gölü görmemiştim. Evet, olan olmuş. Şimdi birlikte burayı temizlemeden önce biraz yerdeki sütle oynamak ister misin?'' demiş. O da eğilip, oynamış yere dökülen sütle. Birkaç dakika sonra annesi, ''Robert, bu tür bir şey yaptığında, bunu senin temizlemen ve her şeyi eski haline getirmen gerektiğini biliyor musun? Bunu nasıl yapmak istersin? Bir sünger mi kullanalım, bir havlu ya da bir bez mi? Hangisini istersin?'' demiş. Robert süngeri seçmiş ve birlikte yere dökülen sütü temizlemişler. Daha sonra annesi, ''Biliyor musun, burada yaşadığımız olay, senin iki minik elinle bir süt şişesini taşıyamadığın kötü bir deneyimdi. Şimdi arka bahçeye çıkalım ve şişeyi sula doldurup, senin dolu bir şişeyi düşürmeden taşımanı sağlayalım'' demiş. Küçük çocuk şişeyi boğazından iki eliyle tutarsa, düşürmeden taşıyabileceğini öğrenmiş. Ne güzel bir ders! Bu ünlü bilim adamı daha sonra, o anda bir hata yaptığı zaman bundan korkmaması gerektiğini öğrenmiş. Yapılan hataların yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar olduğunu anlamış. İşte bilimsel araştırmalardaki deneyler de bu temele dayanır zaten. Bir deney başarısız olsa bile, o deneyden çok değerli bilgiler elde edilir. Bütün anne babalar çocuklarına, annesinin Robert’e davrandığı gibi davransalar çok daha iyi olmaz mı?
Kaynak: Gael Lındenfıeld,Kendine Güvenen Çocuk Yetiştirme,
çeviren:Gülder TÜMER,
hyb yayıncılık Hazırlayan:Fatih FİDAN
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Özgüvenli Çocuk Yetiştirme" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Fatih FİDAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Fatih FİDAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Fatih FİDAN Fotoğraf
Psk.Dnş.Fatih FİDAN
Antalya (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi24 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Fatih FİDAN'ın Makaleleri
► Özgüvenli Çocuk Yetiştirme Teknikleri Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Çocuk Yetiştirme Tarzları Psk.Bahar ERDEN
► Toplumsal Çocuk Yetiştirme Tarzları Psk.Mehmet Emin KIZGIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,977 uzman makalesi arasında 'Özgüvenli Çocuk Yetiştirme' başlığıyla benzeşen toplam 13 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Şizoid Kişilik Bozukluğu Aralık 2019
► Panik Atak Ekim 2019
► Duyguların Geçmişi Temmuz 2019
► Yetişkin Çocuklar Temmuz 2019
► Evde Şehvet Bitti Ekim 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:52
Top