2007'den Bugüne 92,471 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,997 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Aile Yapısı
Aile Yapısı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Aile Yapısı Kavramı ile İlgili 9 Makale
Demokratik aile yapılarında çocuk ailedeki kuralların doğal bir parçasıdır. Önceden oluşturulan doğal bir kurallar trafiği vardır ve çocuk da yeri geldiğinde ne yapacağını bilmektedir. Sınırların önceden hazırlandığını bilerek kurulmuş bir saat gibi saat kaçta yatacağını, evde ne kadar dinlenmeye zaman harcayacağını, ders çalışma konusunda ne kadar zaman ayıracağını kendiliğinden bilir ve uygular.Bunun nedeni birey olarak kabul görmesidir.Birey olarak kabul gören çocuk öz güven geliştirir,yalan söyleme ihtiyacı hissetmez,yeri geldiğinde hayır demesini bilir.Bu yaşam becerilerinin çocuğa aktarılması öncelikle ailenin kendisini bir çok anlamda geliştirmesine bağlıdır.Peki demokratik aileye uyg... »»»
İnsanlık, zaman boyunca akıp gitmektedir. Geçmiş bugüne yetişip, geleceğe doğru gitmektedir. Yaşamın sunduğu zaman ve mekanda, insanoğulları aileler halinde toplanmakta, çocuklar doğmakta, büyümekte, dağılmakta; insanlar yine birleşmekte ve bu yineleme sürüp gitmektedir (Ersevim, 2008: 23). Değişen toplum yapısı, aile yapısını etkilemekte gecikmemiştir. Geniş ya da orta boy toprak mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı olan ataerkil geniş aileler yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. Daha sonraları, ana baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile yapısında artış görülmeye başlanmıştır. Yeni kuşak gençler, ailelerini köyde bırakıp kente göç etmişlerdir. Gecekondular kurup, kendilerine kentte yer edinmeye ça... »»»
AİLE TERAPİSİNDE,AİLE YAPILANMALARINA ÖZGÜN ÇÖZÜM TEKNİKLERİ VE YAKLAŞIMLAR Günümüzde aile ve evlilik terapisi alanında çok sayıda ekol vardır. Tümünü ortak kılan nokta, aile (ya da ailenin bir alt birimi, örneğin eşler ya da anne-çocuk) ile birey arasındaki ilişkileri ele almalarıdır. Terapistler, aile üyelerini bir araya getirip onların ortak meselelerini belirlemelerini, sorunlarını sıralamalarını, çözümleri için işbirliği yaparak çalışmalarını sağlamaya çalışırlar. Aile terapilerindeki ekollerin tümü bazı amaçlarda ortaktırlar. Yöntemleri ne olursa olsun terapistler, aile için şu amaçları taşırlar: 1. Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler a... »»»
Sistemler teorisi biz insanların kaçınılmaz biçimde sosyal olmamız gerçegine dayanmaktadır.Aile sitemleri teorisinin alana yaptığı en büyük katkı kişiden (inrapisişik) kişiler arası etkileşime geçişi sağlayarak patolojiye ve dolayısı ile tedaviye yeni bir yaklaşımı olası kılmasıdır. Sistem olarak aileye yaklaşım yeni bir gelişmedir. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu yeni yaklaşım pek çok davranış biçiminin açıklamasını şaşırtıçı bir şekilde sağlar. Aile sistemleri modeli bir aile içinde herkesin bütünün içinde nasıl rol oynadıklarını gösterir. Aile sistemleri modeli aynı ailedeki çocukların nasıl birbirinden o kadar farklı olabildiklerinin de açıklar.Aileyi bir sistem olarak ... »»»
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Nasıl Bir Aileye Sahibiz? Dr.Mehmet TEKNECİ
► Sağlıklı Ailelerin Özellikleri Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Aile Yapısı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Zeynep ÖRER, Aydın
aile yapısı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların aile yapısı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
ailede demokrasi, demokratik aile yapısı, çocuklarda demokrasi, demokratik aile, ailede kurallar, çocuk eğitiminde demokrasi, eğitimde demokrasi, aile, ailede değişim, değişen aile yapısı, toplumsal değişimde aile, yeni aile yapısı, ailede değişlik, aile yapısında değişiklik, yeni aile, yeni kuşak aile, yeni kuşak aileler, çekirdek aile, geleneksel aile, aile türleri, aile yapıları, türk aile yapısı, kapalı aile, açık aile, gelişigüzel aile, karışık aile, eşzamanlı aile, sistem olarak aile, eksperiyental yaklaşım, humanistik yaklaşım, evlilik, çift uyumu, sağlıklı aile, sağlıklı aile nedir, sağlıklı aile yapısı, aile ortamının çocuğa etkisi, aile ortamı, aile içi şiddet, ailede şiddet, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, eş seçimi, anne-baba tutumları, ailede güven, ailede gelişim, ailenin yapısı, aile nedir, sistemler teorisi, kişiler arası ilişki, sistem terpisti, açık sistem, kapalı sistem, dönüşümlü tepki, işleyiş bilgisi, aile sistemi, aile modeli, aile etkileşimi, aile terapisi, aile terapileri, psikolojik sağlamlık, resilience, sağlamlık, zorluklarla baş etme, zorluklara uyum, sağlamlık kavramı, zorluklara dayanıklıklık, psikolojik dayanıklıklık, ruhsal dayanıklıklık, aile yaşantısı, sağlam aile, parçalanmış aile, ailede parçalanma, aldatma, aldatılma, ailede aldatma, aldatma terapisi, aldatma tedavisi, aldatma sonrası güvensizlik, aldatma sonrası kıskançlık, çiftlerde aldatma, aldatmanın çocuklara etkisi, aldatmada boşanma, aldatma psikolojisi, aldatılma psikolojisi, aldatılma sonrası, aldatma sonrası, aldatmanın sebepleri, aldatma kavramı, psikolojide aldatma, aldatma türleri, aldatma nedenleri, aldatmanın nedenleri, cinsiyete göre aldatma, erkeklerde aldatma, kadınlarda aldatma, eşi aldatma, eşlerde aldatma, eşlerde sadakatsizlik, erkekte aldatma, kadında aldatma, aldatan erkek


13:44
Top