2007'den Bugüne 90,094 Tavsiye, 27,730 Uzman ve 19,718 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
İletişim Engelleri
İletişim Engelleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İletişim Engelleri Kavramı ile İlgili 16 Makale
► İletişim Engelleri Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
İLETİŞİMDE ENGELLER Çocuk, ailesini yani anne ve babasını yansıtır. Anne ve babanın kişilik yapısı çocuğun kişiliğini şekillendiren en önemli faktördür. Yani aile iletişim becerilerini kullanamıyorsa, çocuğun iletişim becerilerini kullanması beklenemez. İletişim engeli ile yetişen çocuk hem ailesiyle hem de sosyal çevresiyle sürekli çatışma içine girer. Anne babasının kendisini dinlediğini gören çocuk ise önce kendisine değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini, buna bağlı olarak da sevildiğini düşünür. Aynı zamanda çocuk duygularını ifade etme olanağı bulduğundan “anlaşıldım” duygusunu yaşar ve rahatlar. Bu durum, hem benlik saygısının artmasına hem de kendisini dinleyen kişiye yak... »»»
İLETİŞİM ENGELLERİ Günlük hayatımızda sık sık dile getirdiğimiz iletişim kavramı, çeşitli konularda bilgiler üretme, bu bilgileri başkalarına aktarma ve kişisel olarak da bunları anlamlandırma sürecidir. Çoğu kez ilk akla gelen sözlü iletişim olsa da sözlü ve sözsüz iletişim olmak üzere iki türdedir. Her iki iletişim türünü de sıklıkla kullanırız. Hayatımızda pek çok ihtiyacımızı iletişim kurarak sağlarız. Bu bizim hayatta kalabilmemizi sağlayan doğal bir süreçtir. Fakat etkili kullanılmadığında pek çok sorunlar yaşamamıza da neden olur. Evde, iş yaşamımızda, özel hayatımızda kullandığımız bir takım “iletişim engelleri” nedeniyle sıklıkla problemler yaşarız. Karşımızdaki bireyl... »»»
► İletişim Engelleri Dr.Psk.Dnş.Zerrin BÖLÜKBAŞI MACİT
İLETİŞİMDE ENGEL OLABİLECEK DAVRANIŞLAR õ Emir vermek, yönetmek õ Tehdit etmek, gözdağı vermek õ Vaaz vermek, ahlak dersi vermek õ Öğüt vermek, çözüm getirmek õ Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünceler önermek õ Yargılamak, eleştirmek, suçlamak õ Övmek, iltifat etmek, pohpohlamak õ Ad takmak, alay etmek, utandırmak õ Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak õ Avutmak, teselli etmek õ Soru sormak, sınamak, çapraz sorgulamak õ Oyalamak, şakacı davranmak, konuyu saptırmak õ Karşılaştırmak õ Göz kontağı kurmamak õ Aynı hizada olmamak õ Başka şeylerle ilgilenmek Çoğu insan iletişim engellerini öğrendikçe şaşkınlıkla... »»»
İnsan-hayvan davranışlarıyla ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen psikoloji biliminin 125 yıllık bir tarihi vardır. Bu genç yaşına rağmen psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Psikolog, insan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir. Terapi ise, her hastanın kendisine göre özel olarak yaklaşılan ve eklektik metod kullanılarak ilerleyen bir... »»»
İLETİŞİM ENGELLERİ Anne-babalar elbette çocuklarını (ve birbirlerini) çok sık dinliyorlar, ama nasıl? Kişilerarası iletişimde birbirimizi dinlerken ve kendimizi ifade ederken bazen farkında olmadan “iletişim engelleri” kullanırız. Bu da, iletişim kurduğumuzu zannederken aslında boşa kürek çekmek demektir. Bu ‘engeller’, karşımızdaki kişiyi (sadece çocuklarımız değil) ‘dinlerken’ iletişimin önünü tıkayan, yani karşımızdaki kişinin daha çok şey anlatmasını engelleyen unsurlardır. Önemli olan, bunlardan tamamen kurtulmak değil, ama bu engelleri en aza indirmek. Bu engelleri, bu konunun uzmanları da dahil her insan bazen ister istemez kullanıyor. İletişim engelleri, iletişim hataları kadar ... »»»
Toplumsal yaşam içerisinde, sosyal bir varlık olarak yaşayan bireyler olarak bizler biliriz ki, binlerce belki milyonlarca unsur, olay ya da durum, bizim diğerleriyle çatışma yaşamamıza neden olur. Bir yandan toplumsal yapıyı oluşturan farklılıklar, bir yandan ailelerimizden aktarılan yetiştirilme biçimindeki farklılıklar ve ayrıca sahip olduğumuz, bizi diğerlerinden ayıran bireysel farklılıklardan kaynaklanan anlaşmazlıklar, değer ve ihtiyaç çatışmaları yaşamamıza neden olmaktadır. Bu durum, bir ülke, bölge, sınıf ya da zümre ile sınırlandırılamayacak kadar küresel bir unsurdur, dolayısıyla toplumsal yaşam sürecinde dahil olan insanın olduğu her yerde kaçınılmaz olarak çatışma olmaktadır v... »»»
Aile İçi İletişim ve Sağlıklı İletişim Önerileri “Hayattan ne isteriz”? Sorusuna çok çeşitli cevaplar verilebilir ancak “mutlu bir ailesinin olması” dileği belki de en iyi bilinenidir. Mutlu bir ailenin sağlanabilmesi için aile kurumunun da temel gereksinimleri bulunmaktadır. Ailenin Temel Gereksinimleri Nelerdir? Ailenin temel gereksinimlerini 7 alt başlıkta inceleyebiliriz. 1.Değerli olma duygusu: Aile içindeki etkileşim çocukları “ben değerliyim” ya da “değersizim” duygusuna götürür. Bu gereksinim aile içinde yerine getirilmezse çocuk yollarla bu duyguyu elde etmeye çalışır. Ergenlik çağındaki erkek çocukların çete kurarak çoğu kez ölümle sonuçlanan çatışmaları da, kendile... »»»
İLETİŞİMDE ENGELLER Konuşmalarımız bu şekildeyse karşımızdaki kişide şu duygulara neden olur: EMRETME, YÖNETME: Yapman gerekir……………….yapmak zorundasın……………………….. · Korku yada aktif direnç yaratabilir, · Söylenenin tersini denemeye davet edebilir, · İsyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir. UYARMA, TEHDİT ETME (GÖZ DAĞI VERME) “……………yapamazsın…………………..olur”, Ya yaparsın, yoksa……………” Korku, boğun eğme yaratabilir, Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelemeyeceğini denemeye yol açar. Gücenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir. AHLAK DERSİ VAAZ VERME “………………yapmalıydın”, “senin sorumluluğun”, Zorunluluk ya da suçluluk duyg... »»»
a. Eşler arasında genel olarak sürekli ve ciddi sorun yaratan problemler: · Kadın kocasına boyun eğmek zorunda kalmaktadır. Oysa sağlıklı bir beraberlik eşit güçler arasında süregelen bir ilişkidir. · Eşler arasında duygu alışverişi çok azdır oysa eşlerin önce kendi duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaları sonra da birbirlerine bunu ifade etmeleri gerekmektedir. Siz kendinizi anlamıyorsanız kimse sizi anlamak zorunda değildir., unutmayınız. · Birikimler patlamalara yol açmaktadır. Bastırılan, içe atılan sorun ve kırgınlıklar, eşler arasında sakince tartışılarak irdelenmediğinden, bir an gelir ki patlamalar, krizler, kavgalar meydana gelir. Oysa, sorunlarınızı biriktirmeden sıcağı sıcağ... »»»
► Ergen-Anne-Baba Üçgeni ve İletişim Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Evlilikde İletişim ve Sorunlar Psk.Mehmet Enver BAYATLI
İletişim Engelleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
iletişim engelleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların iletişim engelleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
iletişimde engeller, iletişim engeli, iletişim hataları, iletişim yanlışları, iletişimde hatalar, yanlış iletişim cümleleri, iletişim, iletişimi geliştirme, doğru iletişim, yanlış iletişim, psikologla iletişim, psikiyatristle iletişim, terapide iletişim engelleri, terapide iletişim, etkili iletişim, empati, sempati, etkin dinleme, geri bildirim, sen dili, ben dili, etkili iletişim becerileri, çatışma, etkili dinleme, ailede iletişim, ilişkiler, iletişimin tanımı, iletişim ögeleri, iletişim türleri, aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi, anne baba çocuk iletişimi, çocuğumla iletişim kuramıyorum, çiftlerde iletişim problemleri, ilişki sorunları, evlilikte sağlıklı iletişim, evlilikte iletişim sorunları, evlilikte iletişim engelleri, çiftlerde iletişim, eşler arası iletişim, çatışma çözme, kişiler arası ilişkiler, kazan-kaybet yöntemi, kazan-kazan yöntemi, iletişimde çatışma, ergenlik, ergen-ebevyn iletişimi, ergenle iletişim, sağlık iletişim, ailede sağlıklı iletişim, aile iletişimi, ailede doğru iletişim, iletişim engelleri nelerdir, ailede iletişim engelleri, evlilikte iletişim, eşler arasındaki iletişim, iletişim nedir, iletişimde dikkat edilmesi gerekenler, sağlıklı iletişim, eşle iletişim, evlilik terapisi, evlilik sorunları, boşanma, evlilikte tartışma, evlilikte kavga, tartışma hataları, evlilik hataları, evlilik, evlilikde sorunlar, evlilik danışmanlığı, eş sorunları, aile, karı koca arasındaki iletişim, erkek, kadın, empatiye dayalı iletişim


12:49
Top