2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Fonoloji
Fonoloji Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Fonoloji Kavramı ile İlgili 5 Makale
Çocuklar gelişimin her alanında farklılıklar gösterirler. Her çocuğun, yürüme, konuşma, tuvalet eğitimi, bilişsel, sosyal, özbakım becerileri gibi alanlarda gelişimi birbirinden farklıdır. Çocukların 1-2 yaş arası konuşmaya başlaması beklenir. 2 yaştan sonra hala kelime çıktısı gözlenmediyse, çocukta gecikmiş konuşmanın varlığından şüphelenilmelidir. Çocuklar, 1-2 yaş arasında konuşma başlar ve zaman ilerledikçe belirgin oranda gelişmesi beklenir. ‘araba’ yerine ‘aaba’, ‘kamyon’ yerine ‘tamyon’ 'kitap' yerine 'kipat', '' yerine gibi tam söylenemeyen ilk sözcükler aileler için sevimli görünür, ancak yaş ilerledikçe düzelmiyorsa önemli bir dil ve konuşma bozukluğun habercisi olabilir. Bu dur... »»»
Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğu Artikülasyon (sesletim), bireyin artikülatör organlarının düzenli ve doğru kullanımı ile dilin karakteristiğine uygun ifadelerin ortaya çıkmasıdır. Artikülasyon (sesletim) bozuklukları, seslerin çıkartılış yeri, şekli, hızı, zamanlaması ve basıncının yanlış sesletilmesine bağlı olarak ortaya çıkan ses üretim hatalarıdır. Artikülasyon (sesletim) bozukluklarına yapısal nedenler dışında etki eden etkenler; yanlış öğrenme, konuşma rol modelinde var olan sorunlar ya da herhangi ölçülebilir, gözlenebilir bir sorun olmadan da ortaya çıkabilen durumlar sayılabilir . Artikülasyon (sesletim) bozukluğu yaratabilecek organik nedenler arasında; ortodontik anomalil... »»»
‘Arı’ yerine ‘ayı’, ‘kar’ yerine ‘kay’ gibi çocuklar tarafından tam söylenemeyen ilk sözcükler, ailelere sevimli görünür. Ancak bu durum, yaş ilerledikçe düzelmiyorsa dil ve konuşma bozukluğun habercisi olabilir Dil ve konuşma bozuklukları, özellikle okul döneminde çocukların başarılarını ve psikolojilerini olumsuz etkileyebilir. Hangi durumlarda dil ve konuşma bozukluğundan şüphelenmek gerekir? Çocuk, okuma ve yazma öğrenirken zorlanıyorsa, söyledikleri çevresindekiler tarafından anlaşılmıyorsa, okula devam etmek istemiyorsa, ödev yaparken zorlanıyorsa, anlatımı güçsüzse, kendisine söylenileni anlamada güçlük çekiyorsa, derslerde zorlanıyorsa, akademik başarısı yaşıtlarının geri... »»»
ÇOCUKLARDA SES (ARTİKÜLASYON) BOZUKLUĞU VE TEDAVİSİ Shu.Güldane Kavgacı Ses (fonolojik) bozukluk ,konuşma seslerinin gelişimsel olarak uygun olmayan üretimi,kullanımı,sunumu,yada ses değişiklikleri gibi konuşma seslerinin organizasyonunda gelişimsel telafuz bozukluğudur. Artikülasyon bozukluğunda çocuk gelişimsel olarak çıkarması gereken sesleri çıkaramaz konuşma seslerinin gelişimsel seviyesi ile doğru orantılı değildir. Bozukluğun ciddi olduğu vakalarda durum çocuk 3 yaşlarındayken fark edilir.Daha hafif vakalar 4 ve daha yukarıdaki yaşlarda fark edilir.Çok hafif vakalar ise ancak okul çağında tespit edilir. Ses bozukluğunda çocuk sesleri çarpıtır, (ditorsiyon) bazı sesleri u... »»»
Fonoloji Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Yeliz YEKDAR, Uşak
Serkan BENGİSU, İstanbul
Özlem BİLGİLİ, İstanbul
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Uzm.Ebru ERDOĞAN, İstanbul
Ayşe IŞILDAR, İstanbul
fonoloji KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların fonoloji KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:00
Top