2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Eşler Arasında Kıskançlık ve Öfke Kontrolü
MAKALE #3606 © Yazan Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL | Yayın Eylül 2009 | 20,496 Okuyucu
EVLİLİK YADA ÇİFT TERAPİLERİNDE
KISKANÇLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Birlikte terapiye başlamadan önce; eğer özellikle kıskançlık düzeyi yüksek ise bu terapist için avantaj olabilir. Kıskanç eşin bireysel terapiye alınması, terapinin gidişatı için gerekli bilgiyi sağlayabilir. Bu özellikle, kıskançlık nedeniyle olan paranoid özelliklerin ya da meselenin bir an önce keşfedilmesini sağlayabilir.

Kıskançlık davranışları:
 • Eşin sevgisinin, ilgisinin azaldığına ve başka birisinin olduğuna dair kaygıların olması,
 • Eşin diğer eşe sözel ve/veya fiziksel başka birisi ile birlikte olunduğuna dair suçlamaların olması ve/veya bununla ilgili obsesif ( takıntılı ) düşüncelerin bulunması,
 • Eşin iş merkezli aktivitelerinin denetlenmesi, ( örneğin; eşin bulunduğu uzaklık, randevular, seyahat, paranın nereye harcandığı gibi )
 • Temelinde eşin ilgisini kaybetme korkusunun olduğu, eşin hareketlerini sınırlamak için kontrol edici davranışların olması, ( örneğin; eşin evde olmasının istenmesi, eşin kullanılabilir parasının miktarının sınırlanması gibi )
 • Eşin kendisine yeteri kadar ilgi ya da bağlılık göstermediği için; aile ya da arkadaşlarla görüşülmesi konusunda öfke duygusunun olması,
 • Eşe yönelik direkt periyodik öfke patlamalarının olması,
 • Eşe güvenilir ve dürüst olunmadığına dair suçlamaların olması,
 • Eşin ilgisinin, sevgisinin ve aşkının azaldığına dair depresif duygu durumunun olması,
 • Terk edilme ve bununla başa çıkılamayacağına dair korkunun olması,
 • Uyku bozukluğu, hızlı kalp atışı, göğüs sıkışması, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme ve midede boşluk hissi gibi periyodik psikolojik semptomların ve genel anksiyetenin olması,


KISKANÇLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA UZUN DÖNEM HEDEFLER

1- Kıskanç düşüncelerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi ve sadakatsizlik suçlamalarının yersiz hale getirilmesi.
2- Kontrol edici davranışların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi.
3- Kıskançlıkla birleşen öfkeli ve eleştirel yorumların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi.
4- Kıskanç eş tarafından yapılan intikam dolu hareketlerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi.(örneğin;kendisine rakip olarak gördüğü adam ya da kadının bulunduğu resimleri parçalama, eşyalara zarar verme).
5- Eşin rasyonel olmayan suçlamalarının elemine edilmesi.
6- Güven duygusunun yeniden inşa edilmesi.

KISKANÇLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KISA DÖNEM HEDEFLER

1- Kıskançlığın rasyonel ve irrasyonel duygular arasındaki farklılığının dile getirilmesi,
2- İlişkideki kontrol edici davranışların ve kıskaçlığın açıklanması ve tanımlanması,
3- Kıskaçlığın diğer eş tarafından minimize edilebileceği, kıskanç eşe ait davranış listesinin yapılması,
4- Kıskançlığın minimize olmasına yardımcı olabilecek davranışsal değişiklikler hakkında anlaşılması ve kıskanç eşle tartışılmasının istenmesi.
5- Kıskançlığın sebeplerinin açıklanması ve tanımlanması,
6- Kıskanç eşin kıskançlığının temelinde geçmişteki incinmelerinin olduğunu ve şu andaki eşiyle ilgisi olmadığını kabul etmesi,
7- Kıskanç eşin şu andaki kıskançlık ve güvensizliğini temel alarak eşinden gelen incinmeleri tanımlaması,
8- Kıskanç eşin, güvensizliğe neden olan eşinden gelen incinmeleri affetme sürecini başlatması,
9- İlişkinin geçmişindeki incinmelerin ele alınacağı tartışmaların olacağına dair anlaşma sağlanması,
10- İlişkide geçmişte ne olduğunun ilişkinin geleceği için her iki eşinde sorumluluk alması gerektiğinin kabul edilmesi(kendi memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri için),
11- İlişkinin iyiye gitmesi için her partnerin yapabilecekleri değişikliklerin listelenmesi,
12- Suçlamanın azaltılması,
13- Her eşin diğeri ile olan etkileşiminin ilişkinin temel kuralları ile tanımlanması,
14- Diğer eşle olan etkileşimin temel kurallarında değiştirilmesi gerekenlerin sözel ifade edilmesi,
15- İlişki için tehlikeli olabilecek; kıskanç eşin mantıklı duygularının kıskanç olmayan eş tarafından hızlı bir şekilde anlaşılması.
16- Kıskanç eş tarafından yapılan ilişki için potansiyel tehlike olabilecek mantıklı gözüken davranışın kıskanç olmayan eş tarafından değiştirilmesi,
17- Kıskanç olmayan eşin kıskanç eşin kendilik değerini yükseltecek pozitif frekansı, doğrulayıcı yorumları artırması,
18- Kıskanç olmayan eşin, kıskanç eşin böyle hissetmesini ve davranmasını engelleyecek güven duygusunun oluşturması,
EVLİLİK YADA ÇİFT TERAPİLERİNDE

EŞLERDE KONTROL EDİLEMEYEN ÖFKE DAVRANIŞLARI
Çiftlerin birlikte alındığı terapilerdeki öfkenin kontrol dışı, yada aşırı ifadeleri özellikle terapötik sürece zarar verebilir. Terapist herhangi bir birlikte terapiye başlamadan önce bireysel tedavilerde öfkenin düzeyini değerlendirir. Eğer birlikte alınan terapilerdeki öfke patlamaları yıkıcı oluyorsa, öfke kontrol altına alınıncaya kadar bireysel tedaviye devam edilmelidir.
ÖFKELİ DAVRANIŞLARIN TANIMLANMASI:
 • Eşlerden biri tarafından algılanan zararlı ve tehdit edici kontrol edilemeyen öfke ifadelerinin olması,
 • Eşlerden birinin diğer eşin öfkesinin azaldığını düşünmesi durumunda bile tehdidin devam ettiğini hissetmesi,
 • Diğer eşin zorlayıcı anlamda mantıklı düşüncelerinin uygulanmasını deneme hakkına saygısızlık edilmesi,
 • Bağırmak, küfretmek ve cisimler atmak veya kırmak,

ÖFKELİ DAVRANIŞLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA UZUN SÜRELİ AMAÇLAR:
 • Öfkenin kontrolünün ve mevcut tarzının negatif sonuçlarının ve pozitif işlevlerinin öğrenilmesi.
 • Öfkenin derece derece değişmesinin ve maksimum etki için diğer eşle müdahalenin ne zaman olacağının öğrenilmesi.
 • Öfkenin değişik işlevlerinin anlaşılması ve daha yapıcı bir tarzda olan memnun edici işlevsellik ihtiyaçlarının öğrenilmesi.
 • Öfkenin agresif ifadeleri olmaksızın istenen sonuçların arttırılması için düşünce ve davranışların organize edilmesi.
 • Hassas ya da incinmiş zamanlarda eşlerin birbirlerini desteklemeleri ve önemsemeleri.
 • Düşüncelerini öfke patlamaları şeklinde ifade etmek yerine, incinmiş duyguları sözel ifade etmelerinin ve onaylamalarının öğrenilmesi.

ÖFKELİ DAVRANIŞLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KISA SÜRELİ AMAÇLAR:
 • Kavga esnasında algılanan tehlikeye uyumlu psikolojik tepki verilmesi için öfkenin anlaşıldığının sözel ifade edilmesi.
 • Mevcut öfke ifade tarzının kısa ve uzun dönemdeki yok edici etkilerinin sözel olarak tanımlanması.
 • Öfkelenmenin o anda ya da sonra desteklendiği durumların sözel olarak tanımlanması.
 • Geçmişteki başarılı ve başarısız öfke yönetim stratejilerinin tanımlanması.
 • Diğer eş tarafından yanlış yorumlanan eşin öfke yönetim stratejisi alışanlıklarının tanımlanması.
 • Her eş terapiye yardımcı olma ve öfkelerini yönetme konusunda anlaşırlar.
 • Kendini ifade etme ihtiyacı olan diğer eşin duyguları göz önüne alınarak öfke duygularının saygılı bir şekilde tartışılması hakkında anlaşma sağlanması.
 • Öfkenin üç kanalında öfke işaretlerinin derecelerinin onaylanmasının sözel ifade edilmesi.(psikolojik, bilişsel, davranışsal)
 • Geçmişte meydana gelen kontrolsüz ve yıkıcı öfke ifadelerinin derecelerinin tanımlanması.
10. Öfkeyi ayarlamak için time-out (mola) tekniğinin pratik edilmesi.
11.
Öfkenin 3 ana nedeninin tanımlanması.
12.
Bir şey elde etmek amacıyla yapılan öfkelenme durumlarının tanımlanması.
13.
Bağımsız olduğunu iddia etmek amacıyla yapılan öfkelenme durumlarının tanımlanması.
 • Koruma ya da zarar görmeye karşı yapılan öfkelenme durumlarının açıklanması.
 • Evde ortaya çıkan öfke durumlarının araştırılması ve öfkenin amacının tanımlanması.(bir şeyi elde etmek için, bağımsızlık için, yada kendini korumak amacıyla
 • Öfke deneyimlerinin durumsal analizleri doğrultusunda düşüncelerin, davranışların, asıl sonuçların ve istenilen sonuçların olduğu bir liste organize edilmesi
 • Yardımcı olmayan, genel ya da yanlış düşüncelerin sözel ifade edilmesi ve daha faydası olan kendi kendine konuşmaların yapılması
 • Kontrollü öfkenin ortaya konulduğu andaki sonuçların rapor edilmesi.(kontrolün olmadığı durumlara karşı)
 • Kendini düzeltme becerilerinin tanımlanması.
 • Öfke duygularının hareketlerle ifadesi yerine sözel ifade edilmesi konusunda anlaşma yapılması.
 • Hakkını savunan, savunmayan ve agresif tepkiler arasındaki farkların sözel ifade edilmesi.
 • Hakkını savunma davranışlarının başarılı olana dek yapılması.
 • Hiçbir eşin; diğerinin öfkesinin gerektirdiği şartlara uymayacağının sözel kabulü.
 • Diğer eşin tedirgin, üzgün ifadelerini tanımlamasının pratik edilmesi.
 • Diğer eşin zorlayıcı kontrolünden kurtulmanın katıama agresif olmayan bir şekilde açıklanması.
 • Öfkeden önce gelen daha yumuşak (üzgünlük, hayal kırıklığı, korku, incinme, hassaslık) duyguların bulunması ve sözlü ifade edilmesi.
 • Savunmacı agresyonun yerine istek ve ricanın sözel ifade edilmesinin getirilmesi. Bu sayede korunma için ihtiyaçların anlaşılması ile uyumun sağlanması.
 • Diğer eşin hassaslığının ve incinmişliğinin dile getirilmesi ve vurgulanması.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Eşler Arasında Kıskançlık ve Öfke Kontrolü" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Filiz OKUŞ TEZEL Fotoğraf
Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi47 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in Yazıları
► Kardeşler Arasında Kıskançlık Psk.Sinem MALKOÇ
► Mutlu Evliliğin Sırları - Eşler Arasında Sağlıklı İletişim ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,977 uzman makalesi arasında 'Eşler Arasında Kıskançlık ve Öfke Kontrolü' başlığıyla benzeşen toplam 18 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Öfke Kontrolü Eğitimi Programı ÇOK OKUNUYOR Mart 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:41
Top