2007'den Bugüne 92,484 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Dental İmplant Nedir?
MAKALE #6408 © Yazan Dt.Murat KANLI | Yayın Şubat 2011 | 7,887 Okuyucu
İmplant Nedir?

İnsan vücuduna yerleştirilen herhangi bir yapay nesneye implant denir. Diş implantları eksik olan dişlerin yerine çene kemiği içine yerleştirilir. Kemik ile kaynaşarak doğal diş kökü görevini üstlenirler. Kaybedilen dişin fonksiyon ve estetik görünümünün tekrar geri kazanılmasını sağlayan, çoğunlukla titanyumdan üretilen diş kökü formunda yapılardır.

Neden İmplant?

Ağızınızdaki eksik dişler mutlaka yerine konmalıdır.Eksik diş varlığında boşluğun önündeki ve arkasındaki dişler desteklerini kaybettikleri için boşluğa doğru devrilirler.Yine boşluğun karşısındaki dişte boşluğa doğru uzamaktadır.Böylece dişlerin dengesi bozulmaktadır.


Eksik dişleri yerine koymak için dişhekimleri birçok tedavi yöntemi uygulamaktadır.Bunların en bilineni köprü restorasyonlarıdır.Köprü restorasyonlarında hekim eksik dişin önündeki ve arkasındaki dişi küçültmek ve köprü ayağı olarak kullanmak zorunda kalmaktadır.

İmplantta ise eksik olan bölgeye kök formundaki implant yerleştirilir.Bu implantın üzerine yandaki dişlere dokunmadan diş yapılabilmektedir.
Çene kemiği içine uygulanan implant eksik dişin fonksiyon ve estetik görüntüsünü geri kazanmamıza neden olmaz,enaz bukadar önemli olan diş kaybı olan bölgedeki kemik erimesini durdurarak, çene kemiğinin hacminin korunmasını da sağlar.

İmplant ister tek diş isterse birden fazla diş eksikliğinde uygulanabilir.En önemli uygulama alanlarından biri de serbest sonlu olarak ifade edilen diş dizisi şeklidir. Burada ağız içindeki dişler tek taraflı ya da çift taraflı olmak üzere en arkadaki dişlerin kaybedilmesi ve ağız ortamında hiç bulunmaması gibi bir durum söz konusudur.Yani boşluğun önünde dişler var fakat arkasında köprü ayağı olarak kullanılacak dişin bulunmadığı durumlar. Bu tip olgularda sabit bir protezi en geri bölgede bağlayacak bir protez ayağı olamayacağı için genelde sabit protez yapmak çok zor yada imkansızdır. Dişsiz sonlanan bir çene için ancak klasik metotla takıp çıkarılan hareketli bir protez planlanması yapılıyorken, ilgili bölgeye bir veya birden fazla implant yerleştirilerek kuron veya köprü gibi sabit bir protez sistemiyle hastaya çok daha konforlu bir şekilde kullanabileceği protezler sağlanabilir.


İmplant'ın yapısı nasıldır?
Diş implantlarının uygulanması işlemi 1965 yılından beri yapılmaktadır. Son 20 yılda teknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde %100'e yakın başarı oranlarına ulaşılmıştır. İmplantın yapısında kullanılan malzeme vücut tarafından doku dostu olarak kabul edilen son derece dayanıklı, ileri teknoloji ürünü olan titanyumdan imal edilmektedir. Titanyum, vücutla biyolojik uyumluluğu çok yüksek elementlerden biri olduğu için vücudun yabancı maddelere karşı gösterdiği tepkiyi en aza indirir. implant uygulamasına başlandığından bu yana implantlar şekil ve yüzey özellikleri açısından bir çok değişikliklere uğramıştır. Günümüzde varılan son noktada ise vida tarzı ve kök biçiminde implantlar yaygın olarak kullanılmaktadır.

İmplant herkese uygulanabilir mi?

İmplant uygulaması için herhangi yaş sınırlaması yoktur. Yanlızca, genç bireylerde(kızlarda 16- 17 erkeklerde 18 yaş)kemik gelişiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Erişkinlerde ise üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki bireye implant uygulaması yapılabilir.

İmplant uygulama aşamaları nelerdir?

İmplantın başarısı için genel sağlık durumunun iyi olması yani yeterli
İyileşme potansiyelinin olması, doğru teşhis ve planlama, implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Yukarıda sayılan maddeler arasında doğru teşhis ve planlama diş hekiminin sorumluluğunda olan bir konudur. Diş hekimi ; implant için hastasını klinik ve radyografik muayeneden geçirdikten sonra belirli uzunluk ve çaptaki implantların yerleştirilmesi için uygun genişlik ve derinliğe sahip çene yapılarının olup olmadığını inceler üst çenede sinüs boşlukları, alt çenede ise mandibüler kanal adı verilen anatomik oluşumlar implantın konulması için derinlik açısından kısıtlayıcı olabilir yada çenelerin yatay genişliği implant çapı için yeterli olmayabilir.Bu gibi durumlarda üst çenede 'sinüs lifting'(sinüs tabanının yükseltilmesi),alt çenede mandibüler kanalın yerinin değiştirilmesi yeterli kemik derinliğini sağlamak için yapılan işlemlerdir. Yatay kemik genişliğini artırmak içinde kemik augmentasyonu adı verilen operasyonlar yapılabilmektedir.Yatay veya dikey yönde kemik kazanmaya yönelik bu operasyonlar 'ileri cerrahi teknikler' dir ve risk faktörü bu tip operasyonlarda diğerlerine nazaran biraz daha fazladır.bu noktada hekim hasta diyaloğuna göre ileri cerrahi tekniğinin uygulanması düşünülebilir veya daha konvansiyonel yöntemlere yönelinilir.
İmplant uygulanırken hasta ağrı hisseder mi?

Dişhekimi, radyografik ve klinik ölçümlerden sonra diş implantlarının boyutlarını belirler. Operasyon lokal anestezi altında cerrahi bir işlemle yapılır. Bu işlemde dişeti kemik üzerinden kaldırılır, konulacak implantın çapına ve boyuna uygun genişlikte ve derinlikte kemik içerisine özel frezlerle yuva açılır ve ardından implant bu yuvaya yerleştirilir; daha sonra dişeti dikişlerle kapatılır. Bu işlem sırasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Operasyondan sonra da normal bir diş çekiminden sonra duyulabilecek hafif bir ağrı ve şişlik olabilir. Bu tür etkiler buz kompresi ve ağrı kesicilerle giderilebilmektedir.


Bütün diş implantları başarılı mıdır?

İmplantların başarısı için genel sağlık durumunun iyi olması, yani yeterli 'iyileşme potansiyeli' olması, İmplant yerleşimi için doğru teşhis konulması ve ağız bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması önemli bir konudur. Ayrıca, aşırı alkol ve sigara kullanılması implant başarısını olumsuz etkileyecektir. Bütün diş implantlarının başarılı olacağından söz edemesekte başarı oranı yukarıdaki şartlar sağlandığında %100 e yakındır.
İmlantlar vücut tarafından reddedilir mi?

İmplantlar çoğunlukla titanyum alaşımlı ve biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır. Titanyum canlı bir madde olmadığı ve allerji potansiyeli yok denecek kadar az olduğu için, organ ve doku transplasyonlarında olduğu gibi bir antijen –antikor reaksiyonu oluşturmaz. Bu nedenle bir 'doku reddinden' söz edilemez.

Operasyon sonrası süre ve ağız bakımı

Operasyondan sonra, implant ile kemiğin kaynaşması (osseointegrasyon) için 3 ila 6 ay süre beklenir. Son yıllarda üretilen implantlar kemik içinde sıkı bir tutunma (primer stabilizasyon) sağlamak kaydıyla bu süreleri beklemeksizin hemen protez yapımına geçişi sağlamaktadır. Fakat bu tip implantlarda dahi operasyon sırasında primer stabilizasyonun sağlanıp sağlanamamasına göre protez aşamasına geçilebilir. İmplant, kemik içine gevşek bir şekilde yerleşmiş ise yukarıda belirten süreleri beklemek gerekmektedir.

İyileşme süresinden sonra diş hekimi implantta protez parçasını bağlar, böylece kemik içerisine yerleştirilen sabit bir yapıya bağlı ve doğal dişi aynen taklit eden bir yapı elde edilmiş olur. Bu yapı üzerine de sabit veya hareketli protez için gerekli işlemler yapılıp protez aşaması tamamlanır.

İmplantların başarılı veya uzun ömürlü kullanımları için en önemli koşul, çok iyi yapılan ağız bakımı ve düzenli kontrollerdir. Operasyon sonrası ağız hijyenine özen gösterilmemesi aşırı alkol ve sigara tüketimi gibi nedenler implant uygulamasının başarısını olumsuz yönde etkiler. Bunun önlenmesi için diş hekiminin tavsiyelerine uyulmalı, düzenli doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.

İmplant tedavisi hangi vak'alarda ne gibi avantajlar sunar?

• Alt çenede dişlerini tamamen kaybedip hareketli protez taşıyan hastalar: bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve çiğneyememekten şikayetçi olabilirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun küçülmesi, erimesi ve desteğin azalması ile daha da artar hale gelir. Bu tip olgularda implant destekli tedaviler yukarıdaki şikayetleri ortadan kaldıracak ölçüttedir.
• Üst çenede tamamen dişlerini kaybedip protez taşıyan hastalar: üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da, protezin damağı kapatması sebebi ile tat alma duygusunu azaltabilmektedir.İmplant destekli haeketli protezlerde damak kısmını açabilmekteyiz.

• Alt ya da üst çenede dişlerin bir kısmını kaybetmiş hastalar: bu hastaların şikayeti kroşeler (kancalar) yardımı ile tutulan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.


• Tek dişini kaybetmiş hastalar: bu hastalar tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişe işlem yapılmasına gerektiren bir durumdadırlar. Tek bir implant'ın yerleştirilmesi komşu dişleri dokunulmasına sağladığı gibi estetik ve fonksiyonel sonuçları daha doyurucudur.

implantlar yerleştirildikten hemen sonra protezlerim takılabilir mi?

İmmediate yükleme yani implant yapıldığı gün protezinide yapma kavramı geçici protezler içindir.Fonksiyon dışı geçici protezlerle hasta özellikle görsel olarak asıl protezleri bitene dek geçici implant protezlerini kullanır.

implant tedavisinde gözlenebilecek riskler nelerdir?

Bugün implantın başarılı olma oranı %100’ lere yaklaşmıştır.Bunun en önemli nedeni çok düşük olan komplikasyonlarında gerek implant yüzeylerinin daha ideal hale getirilmesi, gerekse teknolojik ekipmanın gelişmesiyle sorunları çözmede hekimlerin elinin daha güçlü olmasından kaynaklanıyor olmasıdır.İmplant uygulamalarında ;ağız içi ya da dışı tüm cerrahi işlemlerde gözlenebilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde(2.5-3.hafta arası) enfeksiyondur.Kesin sebebinin ne olduğu bilinmemekle beraber;sigara kullanımı, ameliyat sonrası yetersiz ağız bakımı bilinen etkenlerdir.İmplant yerleştirmeden sonra oluşan enfeksiyonda hastada bir miktar ağrı oluşur.Enfeksiyona karar verildiğinde hekim bölgeyi açar ve iltihabi dokuları özel aletlerle uzaklaştırır.Son yıllarda teknolojideki gelişmeler tıptaki gelişmeleri de beraberinde getirdi.Laser bu yeniliklerin en önemlilerinden biridir.Komplikasyonların eliminasyonunda ve daha başarılı tedaviler sunmamızda son derece fayda sağlamaktadır.İmplant etrafındaki enfeksiyonlu dokuları en etkin şekilde laserle temzileyip sağlıklı doku oluşumu sağlanmaktadır.Bu işlem enfeksiyonu baskıladığı için ağrı da ortadan kalkar.Önlenemeyen enfeksiyonlarda implant en kötü ihtimalle yerinden çıkarılır , bölge enfekte dokulardan temzilenir ve diş çekim boşluğu gibi iyileşmeye bırakılır.Aynı bölgeye 3 ay ay sonra tekrar implant uygulanabilir.

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

• Daha iyi çiğneyebilme
• Daha iyi estetik görünüm
• Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
• Köprü ve sabit protezlere oranla çevre dokuların daha sağlıklı olması

Hangi durumlarda implant uygulanamaz?

• Sistemik rahatsızlıklar sonucu implant cerrahisi işlemi uygulanamayacak kişilerde
• Kontrol altında olmayan diyabetin düzenli seyrettiği durumlardaki şeker hastalarında,
• Çenedeki kemik yapısının uygun olmadığı, yetersiz veya anatomik alarak riskli olduğu durumlarda,
• Hastanın implant sonrası ağız hijyenini tam olarak sağlayamayacağı durumlarda implant uygulanması sakıncalıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Dental İmplant Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dt.Murat KANLI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dt.Murat KANLI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Murat KANLI Fotoğraf
Dt.Murat KANLI
Trabzon
Diş Hekimi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi6 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dt.Murat KANLI'nın Makaleleri
► Dental İmplant Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Dental İmplant Dr.Dt. Fatih GENCEROĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,999 uzman makalesi arasında 'Dental İmplant Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 38 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Dişhekimliğinde Laser Şubat 2011
► Diş Beyazlatma Şubat 2011
► İmmediate Yerleştirme Eylül 2007
► Osseointegrasyon Eylül 2007
► İmplantın Tarihçesi Eylül 2007
► Estetik Diş Yeni Trend Eylül 2007
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:53
Top