2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,989 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!İmplant Nedir? İmplantoloji Nedir? Hasta Bilgilendirme Formu
MAKALE #335 © Yazan Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN | Yayın Ekim 2007 | 19,529 Okuyucu
Dişhekimi Doç.Dr.Tosun Tosun’un oral implantoloji ve implant tedavisi ile ilgili olarak hasta bilgilendirmeye yönelik cevapladığı sorular aşağıda yer almaktadır.

İmplantoloji nedir?

Bu soruya “implant” sözcüğünün anlamını açıklayarak yanıt vermeye başlamak istiyorum. “implant” latince “impiantare” bitki ekmek fiilinden türemiş bir sözcük olup tıpta “bedene yerleştirilen yapay nesne” anlamını taşımaktadır. Ortopedi, oftalmoloji ve diş hekimliği alanlarında kullanılan implantların uygulama yöntemlerini kapsayan bilgi disiplinine de “implantoloji” adı verilmektedir. Konunun diş hekimliğine yönelik uygulamaları “oral implantoloji” olarak adlandırılmaktadır.

Pivolu dişlerden farkı nedir ?

“Pivot” fransızcada “vida” anlamındaki sözcüktür. Kanal tedavisi yapılmış dişlerin yapısını güçlendirmek için, diş içersine yerleştirilen kanal vidalarına “pivot” adı verilmektedir. Bazen hastalar bunları “implant”lar ile karıştırabilmektedirler. Oysa “diş implantları” diş kökünün herhangi bir sebeple kaybedildiği durumlarda, eksik kökün yerine yerleştirilen “yapay kökler”dir.

İmplantlar hangi maddeden yapılmıştır ?

Günümüzde kullanılmakta olan “diş implantları” daha ziyade “titanyum”dan üretilmektedirler.

Benim vücudum kabul eder mi ?

İmplant malzemesinin genellikle titanyum olduğundan bahsetmiştik. Titanyum implantlara yönelik olarak, bilimsel oral implantolojinin dökumentasyonu 1955’ten beri yapıla gelmektedir. Bu 48 yıllık süreç içersinde titanyuma bağlı herhangi bir allerjen reaksiyon tespit edilmemiştir. Dolayısı ile bedenin red cevabını oluşturacak bir malzeme değildir ve doku-dostu olma özelliği bir çok bilimsel deney ile kanıtlanmıştır. Bu arada titanyumun yanısıra vitalyum, tantalyum gibi metalik implantların ortopedi alanında halen kullanılmakta olduğunu, bunun yanısıra, diş implantarı arasında da aluminyum oksit veya safir implantların da az da olsa kullanılmakta oldğunu hatırlatmakta yarar vardır.

Çok red vakaları var mı ?

Öncelikle deminki soru ile bağlantılı olarak “red” kavramını açmakta yarar vardır. Titanyum implantların ve diğer doku-dostu implantların bedende allarjen bir reaksiyona yol açmadığını, dolayısı ile malzemenin “beden tarafından kabul edilmeyeceği” gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını belirtmek isterim. Ancak implantın “başarılı” olmaması gibi bir durum vardır. Burada “başarı”dan neyi kastettiğimizi açmamız gerekiyor. Diş implantlarında “başarı” çenelere yerleştirilen yapay köklerin yani implantların kemik hücreleri ile çevrelenerek, kemiğe kaynaşması ve üzerine protez yapıldıktan ve hasta çiğnemeye başladıktan sonra da bu implant-kemik bütünlüğünün korunmasıdır. Bu bütünlük hali her zaman devamlılığını sürdürmemektedir. Yani implantın kemikten sıyrılarak bedenden çıkma riski vardır. Bu durum ameliyat sırasında steril çalışmamaya, ağızda yaşayan mikroorganizmaların yarattığı bir enfeksiyona, birinci yıldan sonra gerçekleşir ise hem enfeksiyon hem de yapılan protezin karşı çenedeki dişler ile olan temaslarındaki bozukluklara bağlı olabilir. Günümüzde kullanılmakta olan implantoloji yöntemleri uygulandığında “başarısızlık”, yani implant-kemik kaynaşmasının bozulması, ilk 5 yıllık dönemde %2, on yıllık periodda %4 cıvarında olduğu yapılan bir çok uzun-dönem bilimsel araştırma ile kanıtlanmıştır. Dolayısı ile diş implantlarının başarı yüzdesi oldukça yüksektir.

İmplantlar enfeksiyon sebebi olabilir mi ?

Hayır olamazlar. Ancak, demin de belirttiğim gibi bir implant etrafında enfeksiyon gelişerek implantın kaybına yol açabilir. Burada enfeksiyonun sebebi implant malzemesi değil, ya ameliyat şartlarında strerilizasyon zincirinin bozulması ya da ilerleyen günlerde hasta tarafından ağız bakımının yetersiz yapılmasına bağlı olarak gelişen bakteri plaklarından köken alan mikroorganizmaların implant çevresine yuvalanarak enfeksiyon oluşturmaları veya ileriki dönemlerde hatalı proteze bağlı olarak implantın üzerine fazla yük geldiği için kemikte başlayan erime hadisesine mikroorganizmaların da iştiraki ile enfeksiyonun meydana gelmesidir.

İmplant Kanser yapabilir mi?

Kesinlikle hayır. Bu güne kadar literatürde bir tek olgu dahi bildirilmemiştir.

İmplant Acıtıyor mu ?

Bu sorunun yanıtı biraz öznel, fakat kısaca şunu belirtebiliriz: lokal veya genel anestezi şartları altında minimal travma ile uygulanan bir yöntem olduğu için hastaların çok zorlanmadıkları, kısaca “diş çektirmenin” tersi bir işlemdir.

İmplantın Ağrısı çok mu ?

Yine öznel yanıtı olan bir soru, kısaca ağrı eşiğinin kişiden kişiye farklı olduğunu, operasyon sonrası oluşacak tablonun uygulanan implant sayısı ve uygulama süresi ile orantılı olduğunu hatırlatarak, bunlara bağlı bir ağrı sürecinin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

İmplant Zor bir ameliyat mı ?

Teknik açıdan oldukça standardize edilerek hekim hata payının azaltıldığı ve basit prensiplere bağlı, kolay bir teknik olduğunu söyleyebiliriz.

Bir implantın yerleştirilmesi ne kadar süre alıyor ?

Normal süre olarak yarım saatlik bir uygulamadır. Ancak bu konuda deneyim kazanmış hekimler bu süreyi ortalama beş dakikaya kadar indirebilmektedirler.

Uyutuluyor muyuz (genel anestezi ile mi yapılıyor) ?

Rutinde diş çeker gibi lokal anestezi altında yapılmaktadır. İstek üzerine “bilinçli sedasyon” yöntemi ile hasta uyutularak da yapılabilmektedir.

Tedavi uzun sürüyor mu ?

Konvansiyonel olarak alt çenede 3 ay, üst çenede ise 6 ay beklenilmektedir. Ancak biz rutin uygulamamızda “erken yükleme” prosedürünü kullanarak 6 haftalık bir iyileşme süresinden sonra protez yapım işlemlerine başlamaktayız.

Tedavi süresince dişsiz mi kalacağım ?

İmplant tedavisi sırasında hastaların dişsiz kalmaması için geçici protezler yapılmakta, var ise mevcut protezlerinde değişilikler yapılarak bunlar geçici olarak kullandırılmaktadırlar.

Aynı gün protez takılıyor mu ?

Evet, hastalar operasyondan hemen sonra aynı seansın devamında yapılan işlemler ile ağızlarında geçici protezleri ile uğurlanmaktadır.

Hayat boyu garanti mi ?

Oral İmplantolojinin temel felsefesi hastaya hayat boyu kullanabileceği bir organ yapmaktır. Normal ağız bakımını aksatmayan bir hasta implantını yaşam boyunca kullanabilir.

70 yaşındayım, yaşlıyım. İmplantlar için en iyi yaş nedir ?

İleri yaş implant uygulaması için engel oluşturmaz. Tam aksine metabolik aktiviteler yavaşladığı için kemik dokusunda implant iyileşmesi acısından daha kontrollü bir iltihabi süreç yaşanır. Küçük ve genç bireylerde ise kemik gelişimi tamamlanmadan implant uygulanmamalıdır. Kısacası yaş açısından sadece büyüme-gelişme çağındakilere yönelik bir sınırlama vardır.

Diş doktorum bana implantların olamayacağını söyledi, dişetim yokmuş. Ne diyorsunuz?

Dişeti dokusu veya kemik dokusundaki yetersizlikleri gideren bir çok teknik vardır. Bu teknikler kullanılarak pek çok vakada implant uygulama olanağı yaratılabilir.

Dişlerimi çok erken yaşta kaybettim, aynı şey implantlar için de geçerli olur mu?

Diş kayıplarının nedenleri (etyolojisi) tedavi planlaması açısından önemlidir. Sebepler araştırılarak gerekli önlemler alınarak implant tedavisine geçilmelidir. Erken yaşta diş kayıplarının başlıca sebebi “jüvenil periodontitis” (JP) olabilir. JP’li hastalarda immün sistem yetersizliğine bağlı diş kayıpları oluşur. Bu tip vakalarda implant tedavisi öncesi ve sonraki takip döneminde “periodontal monitoring” yapılarak dişeti sağlığı denetlenmeli ve gerekli tedaviler uygulanmalıdır. Bunun dışındaki etyolojik faktörler de değerlendirilerek gerekli önlemler alındıktan sonra implant tedavisine geçilebilir.

Başarısızlıklarda implantı sökünce ne yapıyorsunuz ?

İmplant kayıplarından sonra hemen aynı seans veya bir süre kemik iyileşmesi ve enfeksiyon varsa geçmesi beklenildikten sonra aynı bölgeye veya komşu bölgelere implant uygulanabilir. Kısaca implant kaybı sadece tedavi sürecini etkileyen bir faktör olup, kurallara uygun çalışıldığında uluslararası istatistiklere göre 5 yılda % 2, 10 yılda %5 gibi çok düşük oranlarda karşılaşılabilir.

İsveç implantları hakkında bir makale okudum. En iyisi hangisi ?

Günümüzde tüm dünyada bilgi ve teknoloji paylaşımı çok yaygınlaştığı için bilimsel başarıları veya bilimsel gelişmeler eşliğinde yaşanan teknolojik kolaylıkları sadece bir ülkeye, birkaç markayla sınırlamak olası değil. Bu yaklaşım diş implantları için de geçerli. Dolayısı ile kaliteli ürünleri ayırd ederken ülke orijinlerinden ziyade marka veya sistem ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yani bilimsel yayınlara göz atmakta fayda vardır. Hakkında çok makale yazılmış, çok bilimsel araştırma yapılmış ürünler kendilerini ispat etmiş olanlardır.

İmplant Pahalı mı?

Evet, diğer dişhekimliği tedavileri ile kıyaslandığında pahalı bir tedavi. Ancak kullanım süreleri açısından kıyaslandığında implant tedavisi çok uzun ömürlü olup zamana yayıldığında belki de daha ucuz bir tedavi alternatifidir.

Sigorta karşılıyor mu ?

Genelde sigorta poliçelerinin kapsamı dışındadır. Ancak son yıllarda bu tedavinin de fonksiynel lduğu yani işlev kazandırmaya yönelik bir uygulama olduğu giderek artan oranda kabul görmekte ve sigorta kapsamına alınmaktadır.

Hastaya getirdiği fayda nedir? Değer mi?

İmplant tedavisi kaybedilen işlevi doğala en yakın şekilde geri kazandırması bakımından diğerlerine daha üstündür. Yaşam boyu kullanılabilirler. Ağızda mevcut öteki dişleri doğal halleri ile korumaya olanak tanırlar. Psikolojik açıdan özellikle tüm dişlerini kaybetmiş hastalarda özgüveni tekrar kazandırmak gibi önemli bir faydaları vardır.

Doç.Dr.Tosun Tosun. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi (1984-89), Padova Üniversitesi staj (1992-93), İ.Ü. Oral İmplantoloji Anabilim dalında doktora (1990-97) ve Araştırma Görevlisi (1990-2002), Doçent (2003). Halen serbest hekimlik yapmaktadır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"İmplant Nedir? İmplantoloji Nedir? Hasta Bilgilendirme Formu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un Yazıları
► Dental İmplant Nedir? Dt.Murat KANLI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,989 uzman makalesi arasında 'İmplant Nedir? İmplantoloji Nedir? Hasta Bilgilendirme Formu' başlığıyla benzeşen toplam 76 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:54
Top