2007'den Bugüne 92,301 Tavsiye, 28,216 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Dişhekimliğinde Yeni Trend: Perioral Dermal Filler Uygulamaları
MAKALE #9422 © Yazan Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN | Yayın Ağustos 2012 | 4,739 Okuyucu
Estetik diş hekimliğinin yeni trendi fasiyal analiz ile birlikte intraoral dokuların peri-oral ve fasiyal görünümle uyuşmasını hedefleyen bir bakış açısıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde uygulama yöntemleri olarak laser ile kuron boyu uzatma ve protetik işlemlerin yanısıra botulinum toksinleri (BTX) ve doku doldurucular (dermal fillerler) kullanılarak peri-oral bölgede yeni doku hacimleri yaratılmakta ve estetiği arttırıcı düzenlemelere gidilmektedir.1 Yakın zamanlara kadar dermal filler, BTX, peeling, IPL (intensive pulse light) gibi yöntemler medikal estetik uzmanları, dermatolog ve plastik cerrahlarca kullanılmaktaydı.2-4 Laserler fasiyal estetik müdahalelerde uzun yıllardan beri kullanılmaktadırlar.5,6 Dental laserlerde yaşanan gelişmeler ve çeşitli dalga boylarının diş hekimliğinde rutin tedaviler arasına girmesi sonrasında elinde bu tür cihaz bulunan diş hekimlerinin fasiyal estetik tedavilerine ilgi duyması kaçınılmazdı.7-9 Bu trendi, medikal estetik ürünleri üreten firmaların pazar paylarını genişletmek için diş hekimlerine yönelmesi de pekiştirdi.
Peri-Oral Bölgede Dermal Filler Uygulamaları
Gülüş tasarımını tamamlayan unsurlardan biri de dudak konturlarıdır. Son dönemde peri-oral bölgede dudaklara hacim kazandırmak amaçlı dermal filler malzemelerinden yararlanılmaktadır.10 Dermal filler olarak çok çeşitli malzemeler kullanılabilir.11,12 Bunlar arasında çift bağlı hyalüronik asit en yaygın olarak kullanılanıdır.13 Hyaluronik asit, insan vücudundaki çeşitli dokularda ve sıvılarda doğal olarak bulunan bir biyopolimer olup, cildin hücre dışı matriksinin %50’sinden fazlasını oluşturur.14 Doku tonusunu sağlar, en ilginç özelliklerinden biri de ciddi miktarda su tutabilmesi, böylelikle cildi uygun şekilde ve doğal olarak nemlendirmesi, kişiye gençlere özgü ışığı ve tonu kazandırabilmesidir. Çapraz bağlı hyalüronik asit uygulamasının başarısını arttırmak için öncesinde cildin ölü dokulardan arındırılmasını amaçlayan peeling ve nem oranını arttıtıcı mezoterapik yoldan serbest hyalüronik asit (çapraz bağlı olmayan ve daha hızlı degrade olan) uygulanır. Çapraz bağlı veya serbest hyalüronik asit uygulamalarına Biyorevitalizasyon veya Biyorejuvenasyon adı verilmektedir.15
Fasiyal Analiz
Yüz özelliklerinin belirlenerek, bu morfolojik yapılanmada perioral bölgede yapılacakların planlanması, yüz karakteristiğine uygun diş morfolojisinin saptanması ve multididipliner çalışmalarda diğer branşları yüzün diğer alanlarında yapılacak işlemler için planlamaya dahil etmek amaçları ile yapılan bir çalışmadır.16 Fasiyal analiz için inspeksiyon ve sefalometrik analizin yanısıra standardize edilmiş portre, oblik ve profil fotograflarından yararlanılır.17 Bu amaçla klinik ortamında tripod, 50mm veya 24-105mm geniş açı tele objektif ve soft-box flaş sisteminden oluşan yarı-profesyonel bir fotografhane oluşturulmasında yarar vardır. Fasiyal analizde erkek ve bayanların karakteristik yüz hatları, zygoma özellikleri, kantal, mental, labial ve nasolabial konturlar, kırışıklık ve çizgilenmeler incelenir. Yüz karakteristiğini belirleyen morfotiplere uygun diş morfolojisine karar verilir. Dişhekiminin ilgi alanı dışında kalan bölgeler için planlama ve uygulamalar konularında olasılıklar hastaya bildirilerek medikal estetik uzmanı, dermatolog veya plastik cerraha yönlendirilir. Bu itibarla diş hekiminin multidispliner bir bakış açısına sahip olması gereklidir.
Uygulama Metodları ve Enjeksiyon
Dudak konturlarının belirgin hale getirmesi amaçlanan uygulamada vermillion hattı dahilinde hacim verilmek istenilen düzlemler boyunca dermal enjeksiyon yapılır. Vakanın beslenme ve yaşam alışkanlıklarına göre 3 ile 6 ay arasında değişen bir etki gösterir. Müdahale sırasında her türden cilt altı uygulamada dikate alınan noktalara aynı şekilde özen gösterilmelidir. Müdahale tipolojisine bağlı normal koşullarda enjeksiyon nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü risk burada da mevcuttur. Tedavi süresince antikoagülan ilaçların (aspirin, F.A.N.S., Vit. E) alınmaması gerekir; çünkü enjekte edilen yerlerde kanama ihtimali en aza inmelidir. Çapraz bağlı hyalüronik asit, meme, tendon, kemik ve kas implantasyonları olan yerlerde asla kullanılamaz. Tedavi sonrasında şişme ve kızarma durumu tümüyle geçene kadar uygulama yapılan bölgeler aşırı sıcaktan (güneş, solaryum, UV bronzlaşma seansları, laser) ve soğuktan korunmalıdır.
Hyalüronik asit
Hyalüronik asit aynı zamanda fibroblastların proliferasyonu, migrasyonu ve kolajen gibi hücre dışı matriksin diğer bileşenleri için fizyolojik ortamın optimal düzeyde olmasına katkıda bulunur. Hyalüronik asidin bir diğer önemi de serbest radikallere karşı gerek moleküler ağırlığı gerekse kimyasal yapısı nedeniyle antioksidan scavenger (süpürücü) etkisine sahip olmasıdır.18 Doğal halinde tek zincirler halinde bulunan hyaluronik asit, özel bağlayıcı moleküllerin eklenmesi ile çpraz bağlı çift zincir haline getirilerek sentetik dolgu malzemesine dönüştürülür. Bağlayıcı moleküller çok çeşitli kimyasal yapılara sahip olabilirler, en yaygınlarından birisi BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether)dir.19 BDDE, cross-linking (çapraz bağlama) prosesinde kullanılan ağ oluşturma ajanıdır.20 Bilimsel yayınlar, BDDE’nin retikülasyon prosesi sırasında belirli bir miktarda kullanılması halinde dokuların fizyolojik proseslerinde yüksek ölçüde bozulmaya yol açmadığını ve iltihaplanma riskini taşmadığını kanıtlamaktadırlar. Ancak bağlayıcı ajanların ortak özellikleri toksik ve allerjen olabilmeleridir.21 Bu nedenle çapraz bağlı hyalüronik asit kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Çapraz bağlı hyalüronik asit aşağıdaki durumlarda uygulanamaz:
• müdahale edilecek bölgenin yakınlarında ateşli veya mikrobik bir rahatsızlık olması;
• Keloidlere karşı aşırı duyarlılık;
• içeriklere alerjik olma hali;
• bağışıklık sistemi hastalıkları;
• ciltte kronik patoloji halleri;
• pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar veya antikoagulan tedavilerin sürdürülüyor olması.
Sonuç
Estetik diş hekimliğinin 2000li yıllar ile birlikte girdiği yeni dönemde dental yapıların fasiyal oluşumlarla uyumu ön plana çıkmış ve planlamaların daha geniş perspektiften ele alınması ile tedavi yöntemlerinde çeşitlilik ortaya çıkarak periodontal-protetik işlemlerin yanısıra medikal estetikte kullanılan yöntemler de devreye girmiştir.
22.12.2010 tarihinde Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da kanunun 29. maddesindeki ''Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş etleri ile esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına munhasırdır'' şeklindeki hüküm değiştirilerek:
''Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve
bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması,
hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi
ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.'' halini almıştır.22 Böylelikle diş hekimliğinde medikal estetik yöntemlerin kullanılmasını içeren dünyadaki gelişmelere benzer yaklaşımların, yakın zamanda ülkemizde de takip edilebileceği anlaşılmaktadır.
Doç.Dr.Tosun Tosun. İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi (1984-89), Padova Üniversitesi staj (1992-93), İ.Ü. Oral İmplantoloji Anabilim dalında doktora (1990-97) ve Araştırma Görevlisi (1990-2002), Doçent (2003). Botulinum Toxin Proficiency, DBK Training Institute, Reading (2009), Dental Laser Mastership, Aachen Üniversitesi (2010-11). Halen İstanbul’da serbest hekim olarak ve İtalya’da Genova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik, Tıp ve Diş Hekimliği Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde, dergilerde tebliğ ve makaleleri yayınlanmıştır. tosun@tosuntosun.com


KAYNAKLAR

1. Carruthers A, Carruthers J, Monheit GD, Davis PG, Tardie G. Multicenter, randomized, parallel-group study of the safety and effectiveness of onabotulinumtoxinA and hyaluronic acid dermal fillers (24-mg/ml smooth, cohesive gel) alone and in combination for lower facial rejuvenation. Dermatol Surg. 2010 Dec;36 Suppl 4:2121-34.

2. Spósito MM. New indications for botulinum toxin type A in treating facial wrinkles of the mouth and neck. Aesthetic Plast Surg. 2002 Mar-Apr;26(2):89-98.


3. Lupo MP. Hyaluronic acid fillers in facial rejuvenation. Semin Cutan Med Surg. 2006 Sep;25(3):122-6. Review.


4. Goldman MP, Alster TS, Weiss R. A randomized trial to determine the influence of laser therapy, monopolar radiofrequency treatment, and intense pulsed light therapy administered immediately after hyaluronic acid gel implantation. Dermatol Surg. 2007 May;33(5):535-42.


5. Ransom ER, Antunes MB, Bloom JD, Greco T. Concurrent structural fat grafting and carbon dioxide laser resurfacing for perioral and lower face rejuvenation. J Cosmet Laser Ther. 2011 Feb;13(1):6-12.


6. Kono T, Frederick Groff W, Chan HH, Sakurai H, Yamaki T. Long-pulsed neodymium:yttrium-aluminum-garnet laser treatment for hypertrophic port-wine stains on the lips. J Cosmet Laser Ther. 2009 Mar;11(1):11-3.


7. Niamtu J 3rd. Perioral soft-tissue rejuvenation techniques to enhance esthetic restorative dentistry. Compend Contin Educ Dent. 2003 Nov;24(11):811-2, 814, 816-8


8. Dastoor SF, Misch CE, Wang HL. Dermal fillers for facial soft tissue augmentation. J Oral Implantol. 2007;33(4):191-204.


9. Dastoor SF, Misch CE, Wang HL. Botulinum toxin (Botox) to enhance facial macroesthetics: a literature review. J Oral Implantol. 2007;33(3):164-71. Review


10. Breitenfeldt N, Vaingankar NV. Hyaluronic Acid dermal filler for the treatment of oral incompetence. Plast Reconstr Surg. 2010 Aug;126(2):76e-8e


11. Smith KC. Reversible vs. nonreversible fillers in facial aesthetics: concerns and considerations. Dermatol Online J. 2008 Aug 15;14(8):3. Review.


12. Beer K, Lupo MP. Making the right choices: attaining predictable aesthetic results with dermal fillers. J Drugs Dermatol. 2010 May;9(5):458-65. Review.


13. Gold M. The science and art of hyaluronic acid dermal filler use in esthetic applications. J Cosmet Dermatol. 2009 Dec;8(4):301-7. Review.


14. Romagnoli M, Belmontesi M. Hyaluronic acid-based fillers: theory and practice. Clin Dermatol. 2008 Mar-Apr;26(2):123-59.


15. Iorizzo M, De Padova MP, Tosti A. Biorejuvenation: theory and practice. Clin Dermatol. 2008 Mar-Apr;26(2):177-81.


16. Fitzgerald R, Graivier MH, Kane M, Lorenc ZP, Vleggaar D, Werschler WP, Kenkel JM. Facial aesthetic analysis. Aesthet Surg J. 2010 Jul-Aug;30 Suppl:25S-7S


17. Malkoç S, Demir A, Uysal T, Canbuldu N. Angular photogrammetric analysis of the soft tissue facial profile of Turkish adults. Eur J Orthod. 2009 Apr;31(2):174-9.


18. Krasiński R, Tchórzewski H, Lewkowicz P. Antioxidant effect of hyaluronan on polymorphonuclear leukocyte-derived reactive oxygen species is dependent on its molecular weight and concentration and mainly involves the extracellular space. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2009 May 4;63:205-12.


19. Zeeman R, Dijkstra PJ, van Wachem PB, van Luyn MJ, Hendriks M, Cahalan PT, Feijen J. The kinetics of 1,4-butanediol diglycidyl ether crosslinking of dermal sheep collagen. J Biomed Mater Res. 2000 Sep 15;51(4):541-8.


20. Yeom J, Bhang SH, Kim BS, Seo MS, Hwang EJ, Cho IH, Park JK, Hahn SK. Effect of cross-linking reagents for hyaluronic acid hydrogel dermal fillers on tissue augmentation and regeneration. Bioconjug Chem. 2010 Feb 17;21(2):240-7.


21. Christensen LH. Host tissue interaction, fate, and risks of degradable and nondegradable gel fillers. Dermatol Surg. 2009 Oct;35 Suppl 2:1612-9. Review.22. T.C.Resmi Gazete. Kanun no 6088, Madde 29, kabul tarihi 11/12/2010. 22 Aralık Çarşamba 2010, sayı 27793. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101222.htm
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Dişhekimliğinde Yeni Trend: Perioral Dermal Filler Uygulamaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un Yazıları
► Dişhekimliğinde Laser Uygulamaları Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN
► Estetik Diş Yeni Trend Dt.Murat KANLI
► Dişhekimliğinde Laser Dt.Murat KANLI
► Dişhekimliğinde Osteoporoz Dr.Dt. Rana ORAL
► Estetik Dişhekimliğinde Fotoğraf Analizi Dt.Güzin KIRSAÇLIOĞLU
► Estetik Dişhekimliğinde Hasta Beklentileri Dt.Güzin KIRSAÇLIOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,976 uzman makalesi arasında 'Dişhekimliğinde Yeni Trend: Perioral Dermal Filler Uygulamaları' başlığıyla benzeşen toplam 85 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


12:37
Top