2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Laser Dişhekimliği Master Progamı, Genova Üniversitesi (Genova - İtalya, Ocak-Kasım 2011) Www.Centrolaser.Unige.İt
YAZI #925 © Yazan Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN | Yayın Ekim 2010
Laserin dişhekimliğinde kullanımı son yıllarda günlük klinik çalışmalara da girmiştir. Hızlı teknolojik gelişim, geleneksel cihazların yanında, daha performanslı cihazlar ile kaliteli ve etkin dişhekimliği uygulamalarını, minimal invaziv yaklaşım çerçevesinde, intraoperativ ve post operatif konforun arttırılmasını olası kılmıştır.
Her tür ileri teknolojik ekipman (cerrahi mikroskop, piezo-elektrik aletler, laser) kullanımı, öğrenim süreci içersinde uygun bir “know how”-bilgi birikimi- gerektirir.
Kliniklerin ihtiyaç duydukları uygun teorik-pratik eğitim için 1999 yılında bu alandaki araştırmaların öncülerinden olan Prof. Alberto Benedicenti, Genova Üniversitesi’nde laserin kranio-fasiyal bölgede kullanımında İtalya’daki ilk mezuniyet sonrası eğitim kursunu gerçekleştirmiştir.
Kurs, üniversite bazında ilk “Laser Tedavi Merkezi” kurulmasından sonra kurumsallaşmıştır.
Onikinci yılını dolduran eğitim, 2011 yılında uluslararası bir “Laser Dişhekimliği” Master programı haline dönüşecektir.
Master Kursu iki akademik yılı kapsamaktadır.
Yeni master programı, klinik değerlendirmelerin gerçekleştirilmesiyle katılımcının mesleki melekelerini arttırmanın yanısıra, rehber eğitmenin gözetimi altında “state of the art” olarak tanımlanan en son kabul gören uygulamaların pratik olarak aktarımını da sağlayacaktır.

Kursun Amaç ve Hedefi
Master Kursu, teorik dersler ve pratik uygulamalar vasıtasıyla katılımcıya dişhekimliğinde kullanılan laser dalgaboyları üzerinde spesifik deneyim ve klinik manupülasyon kazandırmayı amaçlamaktadır.

Pratik uygulamalara ayrıca önem verilerek, master öğrencileri yeni laser tedavi ve cerrahi merkezi bölümünde öğretim görevlilerinin nezaretinde hasta üzerinde uygulamalar yapacaklardır.
Kurs, Avrupa ve Amerikan üniversitelerinin işbirliği ile uluslararası mahiyettedir.

Yerinde Eğitim ve Açık Öğrenim
Geleneksel yerinde eğitimin yanısıra derslerin audiovisüel kaydı yapılarak kursa on-line katılım da öngörülmüştür. Pratik uygulamalar Anabilim Dalı kliniklerinde yapılacaktır.

Kurs Programı
Kurs programı birinci yıl katılımcıya farklı dalga boylarındaki dental laserler üzerine teorik ve pratik yeterlilik kazandırarak doğru kullanımlarını öğretmeyi hedeflemektedir.
İkinci yıl katılımcılara ileri teknikleri kıyaslama olanağı tanınacak, dökümantasyon yapması sağlanarak kendi vakalarını sunması istenecek, dental laserler üzerine uluslararsı bilimsel literatürü takip ederek değerlendirmesi ve bilimsel bir araştırma oluşturması istenecektir.


• Ünite1. Tıp ve dişhekimliğinde laserler
7 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Alberico Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Roberta Ceresini (Parma, İtalya)
Steven A Parker (Harrogate, UK; Genova Üniversitesi, İtalya)
Isidoro Mario Pepe (Genova Üniversitesi, İtalya)
Emanuele Piano (Genova Üniversitesi, İtalya)
Wayne Selting (Colorado Spring, ABD)

Amaç: Bu ünite elektromanyetik spectrum ve foton enerjisinin teorik temellerini içerir. Foton enerjisi, dalgaboyu ve frekans arasındaki ilişki derinlemesine incelenecektir. Laserin dişhekimliğindeki olası kullanımları analiz edilecek, coherent fotonik enerji üretebilecek cihazların üretim aşamaları gösterilecektir.

1. Işığın doğadaki yayılımı. Elekromanyetik spektrum.
2. Işığın fiziği. Elektromanyetik spectrum üzerine eğerlendirmeler.
3. Fotonik enerjinin yayılımı.
4. Laserin gelişim tarihçesi. Foto-elektrik etki, Maser, Laser. Laserlerin tıp ve dişhekimliğinde kullanımı.
5. Laser ışığı üretimi üzerine temel prensipler. Pompalama ile elektron doygunluğu fenomeni “invertion population”.
6. Laser enerjisinin aktarım prensipleri
----> Emisyon modları - TEM 00, 01, vs.
----> Çıkış gücü değişgenlikleri
----> Işığın aktarım modları: fiber optikler, mafsallı kollar
----> Sürekli mod, atımlı, süper atımlı modlar.
7. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 2. Laser doku etkileşimleri
7 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Steven Parker (Harrogate, UK; Genova Üniversitesi, İtalya)
Ercole Romagnoli (Milano, İtalya)
Wayne Selting (Colorado Spring, USA)

Amaç: Bu ünite belirli bir dalgaboyunun hedef dokular ile olan etkileşimini inceler. Radyasyon emisyon modları, güç yoğunluğuna bağlı faktörler, doku içersindeki termik değişikliklere hükmeden parametreler incelenecektir.

1. Işığın hedef dokularla etkileşiminin teorik yönleri. Absorbsiyon ve scattering katsayılarının hesaplanması, ablasyon etkisi ve bu faktörlerin dalgaboyları ile olan korelasyonu.
2. Mine, dentin, kemik, kan ve dişeti dokusunun diğer komponentlerinde optik penetrasyon derinliği.
3. Fotoablasyon fenomeni, fotovaporoliz ve fotoplasmoliz.
4. Yumuşak ve sert dokular üzerinde ablatif etkiler.
5. Laser ve doku etkileşimine etkiyen faktörler. Power density (Güç yoğunluğu). Kontakt / non-kontakt uygulama modları. Laser uygulamalarının fiziksel parametreleri: Parametri fisici di applicazione dei laser: geliş açısı, ek soğutma. Termal relaksasyon konseptleri ve uygulamaları.
6. Laserlerin biyolojik olmayan materyaller ile ağız ortamındaki etkileşimi (amalgam, kompozit, altın, metaller, akrilik rezinler, seramik, adhezivler, yansıtıcılar).
7. Laser-doku etkileşiminin olumlu ve olumsuz yönleri.
8. Literatür incelemesi.
9. Çoktan seçmeli test.


• Ünit 3. Güvenlik normları
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Giuseppe Iaria (Brescia; Genova Üniversitesi, İtalya)
Steven Parker (Harrogate, UK; Genova Üniversitesi, İtalya)
Ercole Romagnoli (Milano, İtalya)

Amaç: Bu ünite IEC ve ANSI normlarına göre günlük kullanıma yönelik pratik uyarılar ve laser cihazları için güvenlik önlemlerinin geniş bir derlemesini içerir.

1. “Laser safety” kavramı.
2. Avrupa Birliği IEC ve Amerikan ANSI mevzuatları.
3. Değişik daldaboyları için MPE ve NOHD hesaplaması.
4. Çalışma alanında güvenliği etkileyen faktörler.
5. “Best practice” tanımlaması.
6. Literatür incelemesi.
7. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 4. Laserin antaljik ve biyostimülan etkisi
7 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Alberico Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Adriana Cafaro (Milano, İtalya)
Gaston Ciais (Nis, Fransa)
Alessandro Del Vecchio (La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya)
Giuseppe Iaria (Brescia; Genova Üniversitesi, İtalya)
Steven Parker (Harrogate, UK; Genova Üniversitesi, İtalya)
Carmen Todea (Temeşvar, Romanya)
Francesco Vallone (Galliera Hastanesi, Genova)

Amaç: Bu ünite kursiyerlerin sub-ablatif (cerrahi olmayan) foton enerjisi ve hedef dokularla etkileşimi üzerine bilgilerinin derinleştirilmesini amaçlar. Fotobiyomodülasyon kavramı ele alınarak klinik kullanımı gösterilecektir. İlave olarak non-ablatif rasyasyonun diagnoz ve fotodinamik terapideki kullanımları incelenecektir.

1. Laserin antaljik ve biyostimülan etkilerinin tarihçesi. Fotobiyomodülasyon kavramı.
2. Düşük yoğunluklu foton enerjisinin farklı uygulamalardaki panoraması: antaljik ve biyostimülan etkiler.
3. İntrasellüler özellikler.
4. Ekstra sellüler özellikler. Ağrı kontrolü. Yangısal cevabın düzenlenmesi.
5. Fotodinamik terapi: teori, uygulamalar, gelişimi.
6. Fotodinamik terapinin klinik uygulamaları.
7. Fotodiagnoz: teori ve klinik uygulamaları.
8. Literatür incelemesi.
9. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 5. Laserin yumuşak dokularda kullanımı
6 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Francesca Angiero (Milano, İtalya)
Michele Barone (Tor Vergata Üniversitesi, Roma, İtalya)
Paolo Calvani (Firenze, İtalya)
Rolando Crippa (Milano, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Alessandro Del Vecchio (La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya)
Luca Lancieri (Genova Üniversitesi, İtalya)
Claus Neckel (Bad Neustadt, Almanya)
Umberto Romeo (La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya)
Carlo Sambri (Trieste, İtalya)
Paolo Vescovi (Parma Üniversitesi, İtalya)

Amaç: Bu ünitenin amacı ağzın yumuşak dokularını hedef doku olarak alan laser dalgaboylarının incelenmesidir. Laser kullanımının avantajları diğer cerrahi yöntemlerle kıyaslanacaktır. Yumuşak dokularda kullanılan başlıca laser-destekli cerrahi teknikler adım adım açıklanacaktır.

1. Dalgaboyuna bağlı absorbsiyon fenomeninin ele alınması.
2. Fiber aktivasyonu, fokalizasyonu ve ışın demetinin diverjans etkileri.
3. Anatomik değerlendirmeler.
4. Non-keratinize yumuşak dokularda laser kullanımı.
5. Keratinize yumuşak dokularda laser kullanımı.
6. Klinik: dalgaboylarının ve spesifik cerrahi tekniklerin kıyaslaması.
7. Literatür incelemesi.
8. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 6. Periodontolojide laserler
7 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Norberto Berna (Roma, İtalya)
Paolo Calvani (Floransa, İtalya)
Nicola De Angelis (Genova Üniversitesi, İtalya)
Steven Parker (Harrogate, UK; Un. Genova Italia)
Umberto Romeo (La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya)
Carmen Todea (Temeşvar, Romanya)

Amaç: Periodontal hastalık patojenezinin ele alınması. Periodontal patolojilerin tedavisinde cerrahi ve olmayan laserlerin kullanımı.

1. Periodontal hastalığın patojenezi üzerine değerlendirmeler. Periodontolojide son güncel yaklaşımların ele alınması.
2. Periodontal hastalığın tedavisinde laser radyasyonunun rolü.
3. Gingival küretajda laser kullanımı. Teknikler, faydalar, geleneksel yöntemlerle kıyaslama.
4. Bakteri dekontaminasyonunda laser. Geleneksel yöntemlerle kıyaslama.
5. Detertrajda laser. Konvansiyonel yöntemlerle kıyaslama.
6. Laserlerin rejeneratif cerrahide kullanımı. Kemikiçi defektlerin tedavisi. YKR teknikleri.
7. Periodontal tedavilerde low level laser kullanımı. PACT teknikleri.
8. Literatür incelemesi.
9. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 7. Sert dokularda laser kullanımı
7 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Paolo Calvani (Floransa, İtalya)
Sandro Ficarra (Genova, İtalya)
Giuseppe Iaria (Brescia; Genova Üniversitesi, İtalya)
Vasilios Kaitsas (Genova Üniversitesi, İtalya)
Giovanni Olivi (Roma, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Gianfranco Semez (Trieste, İtalya; Nis Üniversitesi, Fransa)

Amaç: Bu ünitenin amacı ağzın sert dokularını (dişler, kemik) hedef doku olarak alan laser dalgaboylarının incelenmesidir. Özellikle laserlerin alternatif cerrahi yöntemlere olan üstünlük ve avantajları üzerinde durulacaktır. Klinik prosedürler adım adım incelenecektir.

1. Dalgaboyuna bağlı absorbsiyon fenomeninin ele alınması.
2. Atım uzunluğu ve doku ablasyonuna bağlı termik fenomenlerin değerlendirilmesi.
3. Anatomik değerlendirmeler. Kavite dizaynı üzerine değerlendirmeler. Fotonik laser enerjisiyle hazırlanan kavitelerde kompozit materyallerin mikroretansiyonu.
4. Minede laser-doku etkileşimi.
5. Dentin dokusunda laser-doku etkileşimi. Çürük lezyonnun kaldırılması.
6. Sert dokular üzerinde laser etkisi: SEM analizi, konvansiyonel tekniklerle kıyaslama ve inceleme.
7. Deneysel çalışmalar ve klinik prosedürler.
8. Kavite hazırlığında pulpa odasında ısı artışı. Derin dentin çürüğü tedavisi ve dekontaminasyon.
9. Kemik cerrahisinde laser kullanımı. Anatomik / cerrahi değerlendirmeler.
10. Literatür incelemesi.
11. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 8. Endodontide laserler
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Michele Barone (Tor Vergata Üniversitesi, Roma, İtalya)
Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Rolando Crippa (Milano, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Vasilios Kaitsas (Genova Üniversitesi, İtalya)
Francesco Maria Manconi (Genova Üniversitesi, İtalya)
Giovanni Olivi (Roma, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Umberto Romeo (La Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya)
Carmen Todea (Temeşvar, Romanya)
Giorgio Tonoli (Genova Üniversitesi, İtalya)
Enrico DiVito (Scottsdale, ABD)

Amaç: Dentin hassasiyetinin patojenezinin, pulpa patolojilerinin ve periapikal enfeksiyonların incelenmesi. Kök kanallarının mekanik hazırlığında laser kullanımı, bakteri kontaminasyonunun azaltılması ve endodontide kök kanalı doldurma teknikleri. Periapikal patolojilerin tedavisinde laserler ve laser-destekli endodontik cerrahi.

1. Pulpa enfeksiyonu ve iltihabının patojenezi üzerine değerlendirmeler. Süt dişleri ve sürekli dişlerin endodontic tedavisinde güncel yaklaşımlar.
2. Spesifik dalgaboylarına bağlı abzorbsiyon fenomenlerinin genel durumu.
3. Klinik prosedürler: kuafaj, laser-destekli kanal hazırlığı, laser-destekli bakteri dekontaminasyonu.
4. Ek klinik prosedürler: laser-destekli kanal dolgusu. Laser-destekli endodontic cerrahi.
5. Dentin hassasiyetinin tedavisi.
6. Literatür incelemesi.
7. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 9. İmplantolojide laserler
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Norberto Berna (Roma, İtalya)
Paolo Calvani (Firenze, İtalya)
Gill Chaumanet (Nis, Fransa)
Luca Lancieri (Genova Üniversitesi, İtalya)
Steven Parker (Harrogate, UK; Genova Üniversitesi, İtalya)
Guido Schiroli (Genova Üniversitesi, İtalya)
Tosun Tosun (İstanbul, Türkiye)

Amaç: Ünitenin amacı osseointegre dental implant yerleştirilmesi ile ilgili klinik protokoller ve gelişimi hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Diş implantlarında laser-destekli implant-üstü açılması ve implant kavite preparasyonunda laser üzerine teorik ve pratik nosyonlar sağlanacaktır. Peri-implantitis kavramı derinlemesine ele alınarak, antibakteriyel fotodinamik terapinin yanısıra düşük veya yüksek güçte laser kullanımı aracılığıyla peri-implantitis tedavisi incelenecektir.

1. İmplantolojide osseointegrasyonun klinik uygulamaları üzerine genel değerlendirme.
2. İmplantolojide laser radyasyonu riskinin değerlendirilmesi. Dalgaboylarının değerlendirilmesi/emisyon modları ve implant yüzeylerindeki etkileri.
3. Laser aracılığı ile implat kavite hazırlığı prosedürleri. İmplant üzeri açılması.
4. Peri-implantitis patojenezi. Genel Kabul gören protokollerin değerlendirilmesi. Peri-implanter dekontaminasyonda laser kullanımı.
5. Literatür incelemesi.
6. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 10. Pedodontide laserler
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Claudia Caprioglio (Pavia, İtalya)
Maria Daniela Genovese (Roma, İtalya)
Fred Margolis (Buffalo Groves IL, ABD)
Giovanni Olivi (Roma, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Carmen Todea (Temeşvar, Romanya)
Marina Vitale (Pavia Üniversitesi, İtalya)

Amaç: Bu ünitede pedodontide laser uygulamaları ele alınacaktır.

1. Genç bireyde laser-destekli diş tedavilerini uygulamada psikolojik yaklaşım.
2. Diagnoz ve prevensiyonda laserler.
3. Genç hastalarda konservatif tedavi ve endodontide laserler.
4. Oral patolojiler, ortodonti ve periodontolojide laserler.
5. Dental travmatolojide LLLT de dahil olarak laserler.
6. Literatür incelemesi.
7 Çoktan seçmeli test.


• Ünite 11. Dişhekimliğinde estetik ve medikal estetikteki uygulamalar
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Michele Barone (Tor Vergata Üniversitesi, Roma, İtalya)
Stefano Benedicenti (Genova Üniversitesi, İtalya)
Norberto Berna (Roma, İtalya)
Enrico Bernè (Milano, İtalya)
Ezio Costa (Verona, İtalya)
Francesca Cattoni (Vita e Salute Üniversitesi- San Raffaele Milano, İtalya)
Enrico Felice Gherlone (Vita e Salute Üniversitesi- San Raffaele Milano, İtalya)
Giovanni Olivi (Roma, İtalya; Genova Üniversitesi, İtalya)
Paolo Pera (Genova Üniversitesi, İtalya)
Alessio Redaelli (Milano, İtalya)
Giorgio Tonoli (Genova Üniversitesi, İtalya)

Amaç: Bu ünitede laserlerin dental estetik ve medikal estetikteki temel uygulamaları ele alınacaktır.

1. Vücut estetiğinde modern kavramlar.
2. Güncel laser ve IPL epilasyonu üzerine değerlendirme, cilt geçleştirme, biyostimülasyon, kırışıklık tedavisi, yüzde resurfacing, akne ve sikatris tedavisi, vasküler lezyon tedavisi, cilt dokusu iyileştirmesi ve cilt elastisitesi.
3. Modern “smile design” kavramları ve estetik dişhekimliği.
4. Diş beyazlatma.
5. İmplant-üstü protezlerde sulkus açımı.
6. Kozmetik amaçlı dişeti konturlaması.
7. Kozmetik amaçlı kuron boyu uzatılması.
8. CAD-CAM sistemler ve tam seramik restorasyonlar.
9. Literatür incelemesi.
10. Çoktan seçmeli test.


• Ünite 12. İstatistik
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Giambattista Ravera (Genova Üniversitesi, İtalya)

Amaç: Bu ünite kursiyere istatistiksel analizin temelleri ve bilimsel araştırmalara aktarımı konularında bilgi verir. Modern istatistiksel metodlar ve uygulamalarının matematik örnekleri verilecektir.

1. Genel olarak kullanılan istatistiksel yöntemlerin değerlendirilmesi. Terminoloji. Matematik uygulamalar.
2. Deneyimin projelendirilmesi üzerine kavramlar, verilerin toplanması ve özellikle laserlerin dişhekimliğinde kullanımına yönelik analiz.
3. Araştırmalarda kullanılan istatistiksel metodların literatürde değerlendirilmesi.


• Ünite 13. Klinik olgular
2 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Amaç: Diplomaya hak kazanmak teorik ve pratik açılarıdan laser dişhekimliğinde yeterli bir düzeye gelmeye bağlıdır. Final sınava katılmak için bir veya farklı dalgaboylarında tedavisi yapılmış beş adet klinik olgu sunumu istenecektir. Katılımcılara olgu sunumları için standardize bir format verilecektir. Ünite fotograf ve sunum (ppt veya keynote) teknikleri üzerine de bir nosyon kazandıracaktır.1. Klinik olguların presentasyonu için detaylı rehber ve modern fotograf tekniklerinin açıklaması.
2. Fotograf dökümantasyonu ve klinik olguların hazırlığı ile ilgili bilgiler on-line bir şablon ile kursiyerlere gönderilecektir.
3. Asgari şartlar: kullanılan teknik ve dalgaboyunun etkilerini göstermek üzere preoperatif, post-operatif ve kontrol görüntüleri.


• Ünite 14. Tezlerin Sunum ve Savunması
5 CFU (teorik, pratik ve bireysel çalışmaları kapsar)

Amaç: Tezlerin sunumu ve savunması Master Kursunun nihai unsuru olacaktır. Her kursiyer en az 15.000 sözcükten oluşan bir tez hazırlamak zorundadır. Öğretim görevlileri arasından saptanan Tez referenti hazırlık ve sunum aşamalarında kursiyere rehber ve yardımcı olacaktır.

Kurs Merkezi
Università degli Studi di Genova-DISTBIMO (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biofisiche, Mediche ed Odontostomatologiche) ospedale San Martino padiglione 4 - Largo R. Benzi 10 - Genova
Genova Üniversitesi, DISTBIMO (Dişhekimliği, Tıp, Biyofizik Teknolojileri ve Bilimleri Anabilim Dalı)

Kurs Süresi
Ayda bir kez üç günlük kurs (perşembe- cumartesi öğleden sonra) 20 kez (başlangıç ocak 2011-bitiş ekim 2012)

Ücret
Her akademik yıl için 4500 Euro’dur.

ECM Kredileri
Bir yıl süreli Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve iki yıl süreli Master Programları katılımcıların EMC kredileri kazanmasına olanak tanır.

Enformasyon: Sig.ra Alessandra Leonardi (Tel. 333-8978372)

E-mail: benedicenti@unige.it

Azami katılımcı sayısı: 30

Kayıt tarihi: aralık 2010

Master Direktörü: Prof. S. Benedicenti

Bilimsel Komite: A. Benedicenti, R. Crippa, G. Iaria, G. Olivi, S. Parker
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN'un Makaleleri
► Estetik Dişhekimliği Dt.Aslı TUNCER
► Dişhekimliğinde Laser Dt.Murat KANLI
► Dişhekimliğinde Laser Uygulamaları Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN
► Korkan Çocuklarda Laser ile Diş Dolgusu Prof.Dr.Dt. Tosun TOSUN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,012 uzman makalesi arasında 'Laser Dişhekimliği Master Progamı, Genova Üniversitesi (Genova - İtalya, Ocak-Kasım 2011) Www.Centrolaser.Unige.İt' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:12
Top