2007'den Bugüne 92,390 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Güvensiz Bağlanma
Güvensiz Bağlanma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Güvensiz Bağlanma Kavramı ile İlgili 17 Makale
Yetişkin Güvensiz Bağlanma Boyutlarının Eş Tükenmişliğini Yordama Gücü: Üniversite Akademik Personeli Örneği Kadriye DOĞAN - Hatice DEVECİ ŞİRİN ÖZ Bu araştırmanın amacı, üniversite akademik personellerinin bağlanma özelliklerinin evlilik ilişkilerinde yaşadıkları eş tükenmişliği düzeylerini ne düzeyde etkilediğini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir kamu üniversitesinde akademik personel olarak görev yapan 103’ü kadın, 211’i erkek toplam 314 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların; %17.5’si lisans, %25,8’i yüksek lisans, %56.7’i doktora düzeyinde eğitim görmüş bireylerden oluşmaktadır. Çalışma grubunun %8.6’ Profesör, %10.8 Doçent, %21 Doktor Öğretim Üyesi, %8.3’ü Öğretim göre... »»»
► Bağlanma Psikolojisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Birçok kuramın temel görüşü sosyal ilişkilerin kişinin patolojik durumuna katkıda bulunduğu yönündedir. Bağlanma kuramı, özellikle bebekliğin ilk yıllarında bakım veren ile bebek arasındaki ilişkinin gelecekteki ruh sağlığı açısından belirleyici olduğunu vurgular yöndedir. Bağlanma, yaşamın ilk dokuz ayı içerisinde gerçekleşir. Bağlanma, bakımverenin yokluğunda gelişen davranış şekilleri ve bebeğin verdiği tepkilerin hayatta kalabilmek adına gerçekleştirdiği davranışsal örüntüler şeklinde kendisini gösterir. Bebeğin ağlaması dürtüsel bir işlevdir ve hayatta kalmaya yardım eder. Bebeğin belirli bir stres altında olduğunu... »»»
► Yetişkinlikte Bağlanma Psk.Bahar ERDEN
Geçtiğimiz hafta, çocuk ile çocuğa birincil derece bakım veren (genellikle anne) arasında bebekliğin ilk üç yılında kurulan bağlanma ilişkisinin önemini, bağlanma biçimlerini ve çocukluk döneminde gelişen bu bağlanma biçimlerinin yaşam boyu pek de değişmeyebileceğini (değişime açık değil diyemeyiz) anlatan bir yazımı paylaşmıştım. Asıl mesaj şuydu ki anne ve bebek arasında yaşamın ilk yıllarında gelişen güvenli veya güvensiz (kaygılı/kararsız, kaçınan) bağlanma biçimi içselleşerek, sonraki yıllarda ilişkileri belirleyen içerden işleyen bir model halini alır. Bu bağlanma stilleri kişilik özelliği haline gelmez ama düşünce kalıplarıdır ve dolayısı ile davranışlarımız üzerinde belirleyicidir. ... »»»
► Bağlanma ve Ruh Sağlığım Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Yakın İlişkiler ve Bağlanma Psk.Serap BİLGEN
► Bağlanma Kuramı Üzerine Psk.Tolga Nasuh ARAN
► Psikolojide Bağlanma Kuramı Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Güvenli Bağlanma ve Oyunun Etkisi Psk.Işıl UĞUR GÜNAK
► Bağlanma ve Kişilik Üzerindeki Etkileri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Terk Edilme Korkusu Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Yaşamın İlk Yılları Neden Önemlidir? Psk.E. Elanur GÜRBÜZ KAYIKCI
Güvensiz Bağlanma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
güvensiz bağlanma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların güvensiz bağlanma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
eş tükenmişliği, eş tükenmişliği araştırması, yetişkin güvensiz bağlanma, bağlanma, bağlanma psikolojisi, bağlanma türleri, psikolojide bağlanma, psikolojik bağlanma, kaçınmalı bağlanma, kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma, bağlanma modeli, yetişkinlikte bağlanma, bağlanma ilişkisi, bağlanma biçimleri, bağlanamama, kararsız bağlanma, kaçınan bağlanma, bağlanma kurulması, kaygılı kararsız bağlanma, bağlanma stili, bağlanma stilleri, kaçıngan bağlanma, yetişkinlerde bağlanma, çocuklarda bağlanma, bağlanma kuramı, yakın ilişkiler, ilişkiler, bağlanma korkusu, terk edilme korkusu, ilişkilerde bağlanma, yakın ilişkilerde bağlanma, john bowlby, mary ainswort, bebeklikteki bağlanma kavramı, bebeklikteki bağlanma, bağlanma kavramı, bağlanma şekilleri, insanlarda bağlanma, insanda bağlanma, bağlanma bağlanma, korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma, saplantılı bağlanma, güvenli bağlanma stili, erişkinlikte bağlanma, güvensiz bağlanma biçimleri, insana bağlanma, birine bağlanma, psikolojide bağlanma kuramı, bowlby, bowlby kuramı, bağlanma nedir, bağlanmanın tanımı, ainsworth, ganda projesi, içsel çalışan modeller, ergenlikte bağlanma, ergende bağlanma, gençlikte bağlanma, gençlerde bağlanma, kişilik, bağlanmadan kaçınma, kaçınmacı bağlanma, bağlanma bozukluğu, bağlanma bozuklukları, bağlanma tarzları, bağlanma problemleri, ebeveyn ilişkisi, romantik ilişkiler, ayrılık korkusu, ayrılamama, boşanma korkusu, terk edilmekten korkmak, terk korkusu, ilk bir yıl, anne bebek ilişkisi, özgürlük, carl gustav jung, arketipler, idealar alemi, platon, bireyselleşme


03:24
Top