2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bağlanma Stilleri
Bağlanma Stilleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bağlanma Stilleri Kavramı ile İlgili 27 Makale
Bağlanma kuramı insanların sosyal varlıklar olduklarını, diğer insanları yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayacak araçlar olarak algılamadıklarını kabul eder.Bu yönüyle Nesne İlişkileri Kuramı’na benzemektedir. Bazı bağlanma kuramcılarına göre, bir kişinin erişkinlikte başka insanlarla kuracağı ilişkinin niteliği ve insanlardan beklentileri, bu kişinin küçüklüğünde annesiyle kuracağı bağlanma ilişkisi ile belirlenir. Anne ve çocuk arasındaki sıcak duygular, özellikle korku ve stres anlarında birbirlerine sağladıkları rahatlık ve destek bağlanmayı oluşturur. Bağlanma iki taraflı bir ilişkidir ve her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını karşılaması ile gelişir. Yeni doğan bir bebek beslenm... »»»
Bebeklik ve ergenlikteki bağlanma sisteminde olduğu gibi yetişkinlikteki bağlanma ilişkisinde de birey, özellikle stres altında olduğunda, bağlanma figürüne yakın olmak ister (yakınlık arayışı), bağlanma figürüyle güven ve rahatlık arar (güvenli sığınak) ve bağlanma figürü bireye çevreyi özgürce keşfetme imkânı verir (güvenli üs davranışı). Shaver, Hazan ve Bradshaw (1988), yetişkin bağlanmasının önemli açılardan bebek bağlanmasından farklılıklar gösterdiğini belirtmişlerdir. Bir çocuğun asıl bağlanma figürü genelde anne ya da baba iken bir yetişkinin bağlanma figürünün en yaygın biçimi ile bir akran, genellikle de bir cinsel eş olduğunu ortaya koymuşlardır. Böylece, en alışılmış ye... »»»
► Bağlanma Stilleri Psk.Yağmur Erişen YALDIZ
Yakınlık ve samimiyet söz konusu olduğunda her insanın tutumu çeşitlilik gösterir. Kimi bir romantik ilişkiye kolayca başlayabilirken kimi için bu oldukça zorlu bir süreç olabilir. Kimi ilişkiye dair görüş ve ihtiyaçlarını net olarak belirtirken kimi karmaşık mesajlar verebilir. Bazı insanlar ilişkide çok fazla yakınlığa ihtiyaç duyarken bazıları için bu oldukça rahatsızlık verici olabilir. Peki ilişkilere karşı bu tutumlarımızdaki farklılığın nedeni nedir? Bağlanma Kuramı bu farklılığı anlamamıza yardımcı oluyor. Bebeklerin birincil bakım verenlerine duygusal olarak nasıl bağlandıklarını ve onlardan ayrıldıklarında duygusal olarak yaşadıkları sıkıntıyı anlamlandırmak için geliştirilen bu ku... »»»
BEBEKLİKTEN YETİŞKİNLİĞE BİR YOLCULUK: BAĞLANMA STİLLERİ 1. Yenidoğan ve Bağlanma Yaşam dönemleri arasında Bebeklik Dönemi (0- 2 yaş) gelişimin bedensel, zihinsel ve duygusal anlamda en hızlı ve en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde bebeğin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle, kendisine bakım veren kişiye bedensel, zihinsel ve duygusal yönden bağımlı olduğu ve bakım verenine karşı bir bağlanma oluşturduğu görülmektedir (Öztürk, 2002; akt. Tüzün ve Sayar, 2006). Bebeğin kendisine birinci dereceden bakım veren kişiye bağlanması ile ilgili ilk çalışmaları yapan Bowlby’dir. Genel olarak bebeğin doğum öncesinden itibaren kadar anne ile ilişkide olması ned... »»»
ÖZET Psikoloji kuramlarının hemen hepsi çocukluk döneminde anne bebek arasında kurulan ilişkinin bireyin kişiliğinin oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Freud’dan başlayarak psikanaliz onun takipçileri olan ego psikologları,Mahler’in araştırmaları sonucu ortaya atılan nesne ilişkileri kuramı, kendilik psikolojisi kuramı ve bağlanma kuramı aile içindeki ilişkinin önemine dikkat çeker.Bu bağlamda özellikle 0-2 yaş dönemi anne çocuk ilişkisindeki annenin rolü çocuğun kişilik ve kimlik gelişiminde hayati bir rol teşkil etmektedir. Erken dönem anne çocuk ilişkisinin yetişkinlikteki yakın olma ve ilişki kurmaya etkisi özellikle son 25-30 yıldır araştırmalara konu olm... »»»
Çocuk Anne İlişkisi: Bağlanma Stilleri İnsan yavrusu, biyolojik açıdan gözlenen özel durumu (aciz ve çaresiz) nedeniyle, yaşamını sürdürebilmek için, diğer türlerin yavrularına oranla, çok daha uzun süre anne-babasının doğrudan yardımına muhtaçtır. Diğer canlıların yavruları doğduktan kısa bir süre sonra kendi başının çaresine bakabilecek duruma gelirken insan evladının ise bu kıvama gelmesi daha uzun zaman almaktadır. Bu kaçınılmaz durum, insan türünden organizmaların bir arada yaşama, eğilim ve gereksinimlerini, özellikle de bağlanma ihtiyacını açıklamaktadır (Soysal, Bodur, İşeri ve Şenol, 2005). Bowlby (1969, 1980) tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, yaşamın ilk yıllarında bebek ... »»»
Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Sağlamlık Erken çocukluk dönemindeki çocuk ve ona bakım veren kişi arasındaki ilişki çocuğun sadece fiziksel varlığına yönelik iken, daha sonra kişinin tüm hayatını etkileyen bir ilişki stili haline gelir (Deniz, 2011). Kişinin diğer insanlarla ilişki kurma tarzını şekillendiren bir süreç olan bağlanma yaşamın erken dönemlerinde başlar ve süreklilik gösterir (Kesebir, Kavzoğlu & Üstündağ, 2011). Bağlanma teorisi, John Bowlby ve Mary Ainsworth’un ortaklaşa çalışmalarının bir sonucu olarak gelişmiştir. Bowlby, teorinin temel taşlarını oluşturmak için etoloji, sibernetik ve psikanaliz kavramlarını kullanmıştır. Çocuğun anneye bağlanmasıyla ilgil... »»»
GİRİŞ Bu araştırmanın amacı, demografik değişkenlerin yetişkin bağlanma stillerini ne ölçüde yordadığını belirlemektir. Araştırma örneklemi rassal olarak seçilmiştir. Araştırma 11 kadın ve 5 erkek olmak üzere toplam 16 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada Demografik Bilgi Formu ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde İlişki Ölçekleri Anketi değerlendirme metotları kullanılmıştır. LİTERATÜR TARAMASI Bağlanma, insanların kendileri için önemli hissettikleri diğer insanlara karşı geliştirdikleri güçlü duygusal bağlar olarak tanımlanabilir.( Bowlby, 1890 ) Bowlby (1958) ve Ainsworth (1989) çalışmalarında güvenli, kaygılı/kararsız, kaçınmacı olmak üzere 3 temel bağlanma... »»»
► Bağlanma Psk.Ali İhsan YAKA
► Bağlanma Nedir? Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
► Yetişkinlikte Bağlanma Psk.Bahar ERDEN
► Bağlanma ve Ruh Sağlığım Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Yakın İlişkiler ve Bağlanma Psk.Serap BİLGEN
► Bağlanma Kuramı Üzerine Psk.Tolga Nasuh ARAN
Bağlanma Stilleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Ümran ACAR, Balıkesir
Psk.Perihan AYDIN, İstanbul
bağlanma stilleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bağlanma stilleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bağlanma kuramı, bağlanma türleri, bağlanma, güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma, kaygılı bağlanma, yetişkinlik döneminde bağlanma, ilişkide bağlanma, bebeklerde bağlanma, bakım veren, yetişkinlerde bağlanma, yetişkin bağlanma stilleri, saplantılı bağlanma, romantik ilişkiler, romantik ilişkilerin psikolojisi, bağlanma duygusu, bağlanma stili, romantik ilişkilerde bağlanma, partner seçimi, partner seçimi psikolojisi, aşkta bağlanma, duygusal ilişkilerde bağlanma, bağlanma kuramları, john bowlby, yetişkinlikte bağlanma, korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma, bağlanma türleri nelerdir, bağlanma stilleri nelerdir, ergenlerde bağlanma stilleri, ergende bağlanma stilleri, ergenlikte bağlanma stilleri, ergenlerde bağlanma, ergende bağlanma, ergenlikte bağlanma, ergende psikolojik sağlamlık, ergenlerde psikolojik sağlamlık, ergenlikte psikolojik sağlamlık, bağlanma teorisi, kaçınmacı bağlanma, anne bebek bağlanma stilleri, psikolojik bağlanma, çocuklarda bağlanma, bağlanma tarzları, bağlanma teorisi nedir, psikolojide bağlanma, çocukta bağlanma, yetişkinde bağlanma, insanlarda bağlanma, bebeklere bağlanma, bebekte bağlanma, ainsworth, bağlanmada stil, bağlanma davranışı, güvenli bağlanma stili, saplantılı bağlanma stili, korkulu bağlanma stili, kayıtsız bağlanma stili, kaçıngan bağlanma, kaygılı kararsız bağlanma, güvensiz bağlanma, yakın ilişkiler, ilişkiler, bağlanma korkusu, terk edilme korkusu, ilişkilerde bağlanma, yakın ilişkilerde bağlanma, mary ainswort, bebeklikteki bağlanma kavramı, bebeklikteki bağlanma, bağlanma kavramı, bağlanma şekilleri, insanda bağlanma, bağlanma bağlanma, erişkinlikte bağlanma, güvensiz bağlanma biçimleri, bağlanma ilişkisi, anne-bebek bağlanması, anne-çocuk bağlanması, bağlanma çeşitleri, kararsız bağlanma, çocukla bağ, bağlanmadan kaçınma, bowlby, ilişki, bağlanma v eaşk, psikolojide bağlanma kuramı, ebeveyn ilişkisi, bağlanma stilimiz, bağlanma problemleri, anne çocuk ilişkisi, evlilik, evlilik doyumu, şema ve evlilik ilişkisi, şema ve bağlanma, yaşam doyumu, maneviyat, bowlby bağlanma kuramı, ebeveyn çocuk ilişkisi, bakım veren çocuk ilişkisi, özgürlük


23:40
Top