2007'den Bugüne 92,486 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Güvenli Bağlanma
Güvenli Bağlanma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Güvenli Bağlanma Kavramı ile İlgili 43 Makale
► Güvenli Bağlanma Psk.Sonnur KÜKÜRT
Bebeklik dönemi olarak adlandırılan 0-2 yaş çocuğun en savunmasız ve muhtaç olduğu dönemdir. Henüz becerilerinin yeterli derecede gelişmemiş olması onu bakım veren kişiye bağımlı kılar ki bu genelde annedir. Bu bakım sürecinde çocuğun bakım veren kişi ile kurduğu ilişki onun fiziksel, zihinsel, sosyal veduygusal gelişimini son derece etkiler. Bakım verenine karşı oluşan olumlu duygu ve ihtiyaçları zamanında karşılayıcı ilişki sonucunda bağlanma oluşur. İlk yıllarda oluşan bu bağlanma çocuğun ileriki yaşamında kuracağı ilişki modelleri üzerinde belirleyici rol oynar. Hangi nedenden dolayı olursa olsun bebeklik döneminde yaşanan kesintili bakım ya da bakım vereni ile yaşanan kopmalar çocu... »»»
• Çocuğum neden benimle güvenli bağlanamadı? • Çocuğum bensiz 5 dakika duramıyor, odadan ayrıldığım an ağlamaya başlıyor. • Çocuğumu sakinleştiremiyorum, kendimi anne olarak yetersiz hissediyorum. • Bebeğim doğduğunda ondan aylarca ayrı kaldım, şuan benimleyken sürekli huzursuz. • NE YAPMALIYIM? Bir kişinin başka bir kişiyle oluşturduğu duygusal bağ, ‘’bağlanma’’ olarak bilinir. Bağlanma süreci, bebek doğduğu andan itibaren değil, anne karnına düştüğü andan itibaren başlar. Bu bağ, birincil bakımveren ile bebek arasında özellikle yaşamın 6-12 aylarında gelişen ve bebekte güven duygusu oluşturan güçlü bir bağdır. Psikologlara göre, bir çocuğun erken yaşta annesi, babası, bakıcı... »»»
GÜVENLİ BAĞLANMA 1) EŞLERİNE KOLAYLIKLA YAKLAŞABİLİR VE ONLARA BAĞLI OLMAKTAN DA MUTLUDUR. İlişkilerinde ‘’güvenli bağlanma’’ yı başarabilen bireylerin eşlerine bağlanma konusunda sorunları ve çekinceleri yoktur. Çünkü bu tarz bireyler kaybetme korkuları, terk edilme endişe ve fantezileri yaşamazlar. İlişkilerin geleceğini, kendi sorumluluklarında ve kendisinin ve eşinin yatırımlarıyla şekilleneceğine inanmış insanlardır. Geçmiş yaşantılarındaki bağlanma sorunlarının etkilerini yetişkin ilişkilerinde minimumda yaşayan insanlar ,ilişkilerini kendi ve eşinin arzuları doğrultusunda yaşarlar ve bundan zevk alırlar. Güvenli bağlanma yetileri nedeniyle eşlerine her türlü yardımcı olmayı ilişkinin ... »»»
► Güvenli Bağlanma ve Oyunun Etkisi Psk.Işıl UĞUR GÜNAK
Gelişimin doğum öncesi başladığını göz önüne alırsak, bağlanmanın da doğum öncesi başladığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Genel olarak bazı belirgin temel aşamaları mevcuttur: Bebekliğin özellikle 6. ayından itibaren nesne ve insanların görünmedikleri zaman da var olduklarını fark etmeleri (nesne sürekliliği) ile yabancılardan kaçınma ve ayrılık kaygısı başlar. 3 yaş civarındaki çocuk, annenin gitme sebebini ve geri döneceğini söylediğinde bunu anlayabilecek bilişsel aşamaya gelir. Bu aşamayı takiben okul öncesi ve okul dönemi boyunca, yaş büyüdükçe, görünür bağlanma davranışı (ağlama, yakınlık arama vb.) azalsa da çocuk, anne babaya hâlâ güçlü bir şek... »»»
GÜVENLİ BAĞLANMA 1) EŞLERİNE KOLAYLIKLA YAKLAŞABİLİR VE ONLARA BAĞLI OLMAKTAN DA MUTLUDUR. İlişkilerinde ‘’güvenli bağlanma’’ yı başarabilen bireylerin eşlerine bağlanma konusunda sorunları ve çekinceleri yoktur. Çünkü bu tarz bireyler kaybetme korkuları, terk edilme endişe ve fantezileri yaşamazlar. İlişkilerin geleceğini, kendi sorumluluklarında ve kendisinin ve eşinin yatırımlarıyla şekilleneceğine inanmış insanlardır. Geçmiş yaşantılarındaki bağlanma sorunlarının etkilerini yetişkin ilişkilerinde minimumda yaşayan insanlar ,ilişkilerini kendi ve eşinin arzuları doğrultusunda yaşarlar ve bundan zevk alırlar. Güvenli bağlanma yetileri nedeniyle eşlerine her türlü yardımcı olmayı ilişk... »»»
Bağlanma Kuramcısı John Bowlby’ın “Bağlanma, beşikten mezara insan davranışının bütünleyici bir parçasıdır.” sözünü çok anlamlı bulurum. Hatta beşikten değil anne karnından itibaren çocukların bağlanmasını etkilediği söylenebiliriz. Annenin hamilelik sürecinde bebeğini istemesiyle başlayan bağlanma serüveni 2 yaşına kadar devam eder. Bu aralık sağlıklı bağlanmanın oluşabilmesi için oldukça önemlidir. Annenin çocuğuyla nasıl bir ilişki kurduğu da bağlanmanın temellerini oluşturur. Bebek doğduğunda “iyi ki varsın, hoş geldin” mesajlarını almalıdır. Güvenli bağlanan & Güvenli bağlanmayan çocuklar Bebek, 2 yaşına kadar ona bakan kişinin sıcaklığını, sevgisini ve güven veren dokunuşlarını his... »»»
Hayatımızın ilk dakikaları, ilk saatleri veya haftalarında şekillenmeye başlayan bağlanma, ilk olarak annemizle kurduğumuz ilişki ile başlar. Dünyaya gözlerinizi açtığınız o ilk dakikaları düşünün. Bir bebek olarak ne kadar muhtaç, ne kadar savunmasızsınız. Bu nedenle bir bebeğin en çok ihtiyacı olan duygu, güven duygusudur. Bir bebek için ihtiyaçları anne (veya ona bakım veren kişi) tarafından farkediliyor ve hemen giderilmeye çalışılıyorsa, bu çocuk dünyanın güvenli, tehlikeli bir ortam olmadığını öğrenmeye başlar. Bir bebeğin güvenli bağlanmasını etkileyen anne davranışları; -ona ihtiyacımız olduğunda ulaşabileceğimiz, -ihtiyacımızın karşılanacağını ve duygularımızın anlaşılacağını bilm... »»»
William Shakspeare'i eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Romeo ve Juliet gibi dillere destan bir aşk hikayesinin yanı sıra varoluşu ve içindeki birçok olguyu analiz ettiği Hamlet isimli eserinde şöyle der ''Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu!''. Bu cümle birçok espri ve karikatüre konu olmasının yanı sıra insanın varoluşsal farkındalığına dair önemli bir cümledir. Evrimsel psikolojiye göre, bir insanın var olması ve varoluşunu sürdürebilmesi için öncelikli olarak onu koruyacak, fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak birine ihtiyacı vardır. Kişinin hayatta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için bir gruba ait olması gerekir. Bu grup en temelde ailemiz, daha sonra içerisin... »»»
Donuk yüz deneyi Psikolog Edward Tronick tarafından 1975 yılında 0-3 yaş bebekler ile yapılmıştır bir deneydir. Bu deney bakımverenin ve davranışlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu deneyde anne ile bebek göz teması kurabilecek seviyede eşit düzeyde karşılıklı oturur ve anne yaklaşık 1 yaşındaki bebeğiyle oyunlar oynamaya, sevmeye, dokunmaya başlar. Bu süreçte anne ve bebek sanki karşılıklı dans etmekte, bir nevi iki dala tünemiş halde şarkılar söylemekte, göz göze yüz yüze oyunlar oynamaktadır. Bebek bu kapsamda kendini güvenli hissetmekte, anne ile olumlu iletişim halinde olduğu için çevreyi keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye hazır haldedir. Çevreyi gözlemler, yeni gördüğ... »»»
Bebeklik ve ergenlikteki bağlanma sisteminde olduğu gibi yetişkinlikteki bağlanma ilişkisinde de birey, özellikle stres altında olduğunda, bağlanma figürüne yakın olmak ister (yakınlık arayışı), bağlanma figürüyle güven ve rahatlık arar (güvenli sığınak) ve bağlanma figürü bireye çevreyi özgürce keşfetme imkânı verir (güvenli üs davranışı). Shaver, Hazan ve Bradshaw (1988), yetişkin bağlanmasının önemli açılardan bebek bağlanmasından farklılıklar gösterdiğini belirtmişlerdir. Bir çocuğun asıl bağlanma figürü genelde anne ya da baba iken bir yetişkinin bağlanma figürünün en yaygın biçimi ile bir akran, genellikle de bir cinsel eş olduğunu ortaya koymuşlardır. Böylece, en alışılmış ye... »»»
Bağlanma teorisinin ayırtedici yanı kişilik gelişimine etiyolojik bir yaklaşımdan bakmasıdır. Bowlby ve Ainsworth kişiliğin gelişimine ilgi duymuşlar ve anne-çocuk etkileşimini incelemişlerdi (Ainsworth ve Bowlby, 1991). Bağlanma konusuyla ilgili çalışmalar, önce Bowlby’nin annenin geçici yokluğunda çocuğun vereceği tepkileri gözlemlemesiyle başlamıştır (Bowlby, 1989). Bu çalışma için Bowlby hastaneye yatırılan veya daha önce istismara uğradığı için koruma altına alınarak yuvaya gönderilen çocukların annelerinden ayrıldıklarında verdikleri tepkileri incelemişti. Bu çalışmalarda özellikle iki çocuk Bowlby’i etkilemiştir. Bunlardan birincisi herhangi bir anne figürüyle kalıcı bir ilişkisi olma... »»»
İlişkilerde Bağlanma Bağlanma, bağlı hissetme veya hissetmeme evliliklerde,romantik ve arkadaşlık ilişkileri gibi pek çok ilişkide gördüğümüz, üzerinde düşündüğümüz ya da hiç farkında olmadan ilişkileri oldukça etkileyen kavramlardan biridir. Bireyler olarak biz bir yere, bir gruba veya bir kişiye ait olma gereksinimi duyarız. Bu ait olma gereksiniminin yanında bir de bizim için önemli kişiler ile de güçlü duygusal bağlar kurmak isteriz. Bu güçlü bağlar ise temelini bebeklikten alır ve ilerideki ilişkilerimizi olukça etkiler. Bağlanma, başka bir kişiden yakınlık bekleme eğilimi ve bu kişi yanında olduğunda bireyin kendisini güvende hissetmesidir. Ana baba ve bebeklerin f... »»»
Davranışçı psikolojinin bilim dünyasına hakim olduğu 1950 ve 60'lı yıllarda özellikle bebeklerin annelerine karşı hissettikleri duygusal bağlılığın asıl nedeninin annenin bebeğe besin sağlaması olduğu düşünülmekteydi. 20.yüzyılın ilk yarısında batı dünyasından bir çok psikolog fazla tensel temasın bebeğin gelişimini bozacağına inanıyordu. Yine dönemin ünlü davranışçı psikologlarından olan John Watson “Çocuğunuzu evcilleştirmeye başladığınızda, anne sevgisinin tehlikeli bir enstrüman olduğunu unutmayın.” şeklindeki düşüncesiyle annenin ilgisine kritik bir bakış açısı getirmişti. Skinner'a göre ise, çocuğun ağlaması anne kucağından mahrum bırakılarak yani ağlamasını ödüllendirmeyerek sonlandır... »»»
► Çocuğunuzu Kendinize Güvenli Bağlayın Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Bebeklerde Güvenli Bağlanmanın Önemi Psk.Dnş.Gizem AKTÜRK
► Bağlanma Psk.Buse BAŞKÖYLÜ UZUN
► Bağlanma Nedir? Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
► Bağlanma Psikolojisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Yetişkinlikte Bağlanma Psk.Bahar ERDEN
► Bağlanma ve Ruh Sağlığım Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Yakın İlişkiler ve Bağlanma Psk.Serap BİLGEN
► Bir Acayip "bağlanma" Meselesi Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► Bağlanma Kuramı Üzerine Psk.Tolga Nasuh ARAN
► Psikolojide Bağlanma Kuramı Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Bağlanma ve Kişilik Üzerindeki Etkileri Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Benlik Saygısı Tanımı ve Önemi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Bağlanmak Ama Nasıl... Psk.Gülay OKUTUCU KARAMAN
► Yaşamın İlk Yılları Neden Önemlidir? Psk.E. Elanur GÜRBÜZ KAYIKCI
► Çocuklarla İletişimin Temeli Meral HASANDAYIOĞLU
Güvenli Bağlanma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
güvenli bağlanma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların güvenli bağlanma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuklarda güvenli bağlanma, istikrarli evlilik, bağlanma, güvensiz bağlanma, evlilik, evlilikte istikrar, istikrarlı evlilik, evlilikte güven, bağlanma problemi, bağlanma bozuklukları, güvenli bağlanma duygusu, ilişkilerde güvenli bağlanma, romantik ilişki güvenli bağlanma, bağlanma stilleri, ilişkiler, ebeveyn ilişkisi, romantik ilişkiler, donuk yüz deneyi, edward tronick, still face experiment, uyku eğitimi, kaçınan bağlanma, kaygılı bağlanma, yetişkinlik döneminde bağlanma, ilişkide bağlanma, anne-çocuk bağlanma, çocukta bağlanma, çocuklarda bağlanma, bebeklerde bağlanma, anne bebek bağı, bebek ihtiyaçları, bebekte güven duygusu, bowbly, bağlanma kuramı, bebeklik döneminde bağlanma, yetişkinlerde bağlanma, bağlanma teorisi, bağlanma tarzları, bağlanma teorisi nedir, psikolojide bağlanma, psikolojik bağlanma, yetişkinde bağlanma, insanlarda bağlanma, bebeklere bağlanma, bebekte bağlanma, ainsworth, bağlanmada stil, bağlanma davranışı, güvenli bağlanma stili, saplantılı bağlanma, saplantılı bağlanma stili, korkulu bağlanma stili, korkulu bağlanma, kayıtsız bağlanma stili, kayıtsız bağlanma, kaçıngan bağlanma, bağlanma psikolojisi, bağlanma türleri, kaçınmalı bağlanma, bağlanma modeli, yetişkinlikte bağlanma, bağlanma ilişkisi, bağlanma biçimleri, bağlanamama, kararsız bağlanma, bağlanma kurulması, kaygılı kararsız bağlanma, bağlanma stili, ilişki, ilişkilerde bağlanma, psikolojik açıdan bağlanma, çeşitleri, bağlı hissetme, yakın ilişkiler, bağlanma korkusu, terk edilme korkusu, yakın ilişkilerde bağlanma, düzensiz bağlanma, bağlanmanın nörobiyolojisi, john bowlby, mary ainswort, bebeklikteki bağlanma kavramı, bebeklikteki bağlanma, bağlanma kavramı, bağlanma şekilleri, insanda bağlanma, bağlanma bağlanma, erişkinlikte bağlanma, güvensiz bağlanma biçimleri, insana bağlanma, birine bağlanma, psikolojide bağlanma kuramı, bowlby, bowlby kuramı, bağlanma nedir, bağlanmanın tanımı, ganda projesi, içsel çalışan modeller, ergenlikte bağlanma, ergende bağlanma, gençlikte bağlanma


18:44
Top