2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Verimli Ders Çalışma
Verimli Ders Çalışma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Verimli Ders Çalışma Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Verimli Ders Çalışma Psk.M.Enes İMERT
Başarılı bir hayat, ‘uyumlu, mutlu ve doyumlu’ yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu; Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde ‘çok çalışmak’ yerini ‘etkili çalışma’ya bırakmıştır.Başarılı olabilmek için mutlaka amacın açık ve net bir biçimde tanımlanmış olması, kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık ve haftalık programların düzenlenmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, başarılı insan belirlediği amaçlarına belli bir zaman dilimi içinde ulaşmış olan kişidir. Peki, öğrenme nedir? Öğrenme bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar geri getirme (hatırlama) ve gerektiğinde kullanma s... »»»
► Verimli Ders Çalışma Teknikleri Psk.Dnş.Galip ŞAHİN
Sınavlara Hazırlanan Öğrenci ve Velilerimiz Nelere Dikkat Etmeli? “DERS ÇALIŞMA DAVRANIŞLARININ DÜZENLENMEİ/VERİMLİ DERS ÇALIŞMA.” yazılı sınavlarından ve merkezi sınavlardan iyi puanlar alabilmek için ders çalışma davanışlarını düzenleyerekhayalini kurduğumuz hedefleri gerçekleştirebiliriz. 8. ve 12.sınıf öğrencieri başarılarını en üst seviyeye taşımaları için Etkin Ders Çalışma tekniklerini verimli biçimde kullanarak sınava hazırlanmalıdırlar. Bu süreçte neler yapmalıyız; HEDEF BELİRLEME: Mutlaka hedefinizi ve hedefe ulaşmak için önceliklerinizi belirleyiniz. Neler yaparsanız hedefinizi gerçekleştirirsiniz? Neden ders çalışıyorum? sorularını cevaplayın ve ... »»»
► Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1-DERS ÇALIŞMADA VERİM ELDE ETMENİN İLK UNSURU İSTEKLİLİKTİR Öğrencilerimizi ders çalışmaya istekli hale getirmek için neler yapabiliriz? 1. Öğrenciye eğitim görmenin gerekleri açıklanmalı, ona geleceğe ilişkin planlar yapmasında bir amaç belirlemesinde yardımcı olunmalıdır. 2. Öğrencinin başarılarını takdir edin. Ondan çok şey bekleyerek korkutmayın, kendine güvenini kırmayın. Başarısız olduğu zamanlarda bile ona başarabileceğini, buna inandığınızı belli edin. 3. İnsanlar, sonunda bir sınama-ölçme-değerlendirme olan konulardan kaygı duyarlar. Bu kaygının rahatsız edici boyutta olmasını engellemek için öğrencinize güven verin. 4. Öğrenciy... »»»
► Verimli Ders Çalışma Nedir? Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
Verimli Ders Çalışma Nedir? En genel ifadeyle verimli çalışmak, kişinin çalışma sonucunda verim almasını sağlayan çalışma yöntemidir. Günümüzde verimli ders çalışma ve başarı birlikte ele alınmaktadır. Giderek daha net bir şekilde anlaşılan bir gerçek şudur ki “önemli olan ne kadar ders çalıştığınız değil ne kadar verimli ders çalıştığınızdır”. Bu açıdan bakıldığında saatlerce kitapların başında oturan ve çok çalıştığını söyleyen bir kişinin her zaman verimli ders çalışmış olmayacağı söylenebilir. Önemli olan ders çalışma süresinin uzunluğu değil çalışma sonucunda elde edilen başarıdır. Diğer bir anlatımla etkili çalışmada önemli olan öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. N... »»»
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince çalışma-mak" olarak görülmekte ve öğrenciden sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Oysa gerekli olan "Bilinçsizce çok çalışmak" değil; verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan ge-reğince yararlanarak etkili çalışmaktır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkan-lıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmal... »»»
ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA Başarıda Çalışmanın Önemi: Başarılı bir hayat, ‘uyumlu, mutlu ve doyumlu’ yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu; Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde ‘çok çalışmak’ yerini ‘etkili çalışma’ya bırakmıştır. ‘Etkili çalışmak’ belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda zamanı programlı olarak kullanmaktır. ‘Etkili çalışma’ programı içinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır. Başarılı olabilmek için mutlaka amacın açık ve net bir biçimde tanımlanmış olması, kişinin buna inanması ve bu am... »»»
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VE SINAVLARA HAZIRLANMA Algılama, anlama ve kavrama öğrenmenin temel adımlarıdır. Bütün ile parçaların arasındaki ilişkilerin kavranmasıyla ilişkiler örüntüsü oluşur. Buradan anlaşılacağı gibi öğrenme, sadece bilgi edinme değildir. Öğrenmenin gerçekleşmesi demek, bilgilerin bir alandan diğeri alana geçiş yapması, bağlantılar kurulması ve kullanılmasıyla mümkündür. Öğrenen kişiyle ilgili kaynaklar, öğrenilecek bilginin türü, öğrenmenin yapıldığı ortam ve öğrenme yöntemleri kalıcı öğrenmede en önemli faktörlerdir. Dikkat, dinleme, uygun not almanın yanı sıra programlama ve verimli çalışma ve tekrarlar öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar. Düzenli bir çalı... »»»
► Etkin ve Verimli Ders Çalışmak Psk.Dnş.Şafak UZUN
Başarılı bir hayat; için ne yapmak gerekir? Hangi çalışma sistemini hayatımıza oturtmak gerekir? Sadece çalışarak başarılı olunabilir mi? Başarı için şans lazım mı? Geçmişte bu gibi sorular için tek bir reçete sunulurdu; "çok çalışmak". Günümüzde bu kavram, yerini “etkin ve verimli çalışmaya” bırakmıştır. İster öğrenci, ister basketbol oyuncusu, isterseniz bir fabrikada müdür olun… Etkin ve verimli çalışmadığınız sürece hayatta başarılı olmanız tesadüflere kalmıştır. Çeşitli ölçütler kullanarak yapılan bir araştırmada; başarılı oldukları belirlenen kişilerde şu özellikler saptanmıştır; Durum değerlendirme özelliği, Zamanı iyi kullanma özelliği, Amaçlarını belirleme özelliği, Din... »»»
► Ders Çalışmayı Verimli Hale Getirmek Psk.Dnş.Gökçe YILDIRIM
Değerli öğrenci arkadaşım, Öncelikle şunu bilmelisin ki ders programının kalıplaşmış bir şekli, formatı yoktur. Başarıya direkt götürecek sihirli bir ders programı da yoktur. Programın asıl başarısının sizin gösterdiğiniz sabır ve azimde saklı olduğunu unutmayınız. Hedefiniz nedir? Başarılı olmak için bir amaç, bir hedef koy kendine. VE Niçin ders çalışmalıyım Sorusunu sor. Bunun üzerine saatlerce düşünebilirsin. O ateşi içinde hissetmişsen olayın yüzde ellisini hallettin demektir. İlerde olmak istediğiniz bir hedefi A4 kâğıdına yazıp odanız içerisinde herkesin görebileceği bir yere renkli kalemle yazıp asınız. Bu, içinizdeki ateşin devamlı yanmasını sağlayacaktır. Öncelikle kendinizi tanıy... »»»
Çok sayıda öğrenci ders çalışma ile ilgili sorunlardan, çalışamadığından, çalışmaya başlayamadığından sıkıntı duyar. “Çalışmak istemiyorum, of sıkıldım, yarın başlarım, su içip başlayacağım…” gibi sözleri sık sık duyduğumuz olur. Öğrencilerin ders çalışma sorunlarının başlıca nedenleri incelendiğinde, Yanlış çalışma alışkanlığı, temel bilgi eksikliğinden dolayı dersleri anlayamama, ailevi sorunlar gibi nedenler olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin ders çalışma ile ilgili sorunlarını düşündüğümüzde, çalışma alışkanlığını kazanamadıklarını ya da yanlış çalışma alışkanlığı kazanmış olduklarını görürüz. Yanlış çalışma alışkanlıkları, amaçsız çalışma, plansız ve programsız çalışma, ... »»»
► Sınava Hazırlanmak Psk.Fazilet ARKAT
Verimli Ders Çalışma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
verimli ders çalışma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların verimli ders çalışma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
verimli ders çalışma teknikleri, ders çalışma, ders çalışma tekniği, ders çalışma yöntemi, ders çalışma yöntemleri, verimli çalışma, etkili çalışma, okulda başarı, doğru ders çalışma, etkili ders çalışma, ders çalışma taktiği, ders çalışmada verim, dikkat dağınıklığı, öğrenme, öğrenme nedir, etkili öğrenme, verimli öğrenme, ders çalışma teknikleri, hafıza teknikleri, uzun süreli hafıza, nasıl öğreniyoruz, loci yöntemi, kanca yöntemi, bağ yöntemi, ilk harf yöntemi, sınav, sınava hazırlanma, ders, etkin ve verimli çalışma, çalışma programı, ders çalışmak, ders çalışamamak, ders çalışma isteksizliği, ders çalışmayı öğrenmek, başarılı olmak, ders çalışmaktan zevk almak, ders çalışmak istememe, ders çalışmama, ders çalışmayı sevdirmek, öğrenme yöntemleri, ders sevgisi, çalışma tekniği, çalışma teknikleri, okul başarısı, düzenli çalışma, sınavda başarılı olmak, başarmak, çalışma planı, sınava hazırlık, sınava çalışma, okul başarısızlığın nedenleri, okulda başarısızlığının nedenleri, okul başarısızlığı, öğrencinin başarısızlığı, başarısızlık, okulda başarısızlık, derslerde başarısızlık, sınav kaygısı, sınav psikolojisi, kaygı, öğrenci, sınav ve anne baba, veli, ders başarısızlığı, sbs sınavı, öss sınavı, öğrenememe, verimli ders çalışma yöntemleri, başarı stratejileri, okul korkusu, isot tekniği, aspava


20:59
Top