2007'den Bugüne 81,100 Tavsiye, 25,797 Uzman ve 18,056 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Demans
Demans Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Demans Kavramı ile İlgili 23 Makale
► Demans (Alzheimer Hastalığı) Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
DEMANS ALZHEİMER HASTALIĞI Alzheimer hastalığı beynin düşünme, hafıza ve dil bölümlerini etkiler. Hastalığın başlangıcı sinsidir ve yıkım genellikle yavaştır. Günümüzde hastalığın sebebi bilinmemekte ve şifası bulunmamaktadır. Beyin dokusunda yaptığı değişiklikleri Dr. Alois Alzheimer tanımlamıştır. Bu değişiklikler bugün Alzheimer hastalığına özgü anormal beyin değişiklikleri olarak bilinmektedir. Alzheimer hastalığı, toplumun bütün gruplarını etkiler ve sosyal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da coğrafi bölge ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yaşlılar arasında daha sıklıkla görülmekle birlikte genç insanlar da bu hastalıktan etkilenebilmektedirler. Alzheimer hastalığının bel... »»»
► Bunama (Demans) Hakkında Psk.Canan SAYIOĞLU
DEMANS (BUNAMA) DOĞAL DEĞİLDİR Demans hastalığı orta ve ileri yaştaki kişilerin ve bu kişilerin çevresindeki her yaştan yakınlarının hayatlarını olumsuz yönde etkilemekte, ruhsal sağlıklarını da bozmaktadır. Halk arasında “bunama” olarak bilinen demans, farklı tiplerde olabilir. Bunama bilindiğinin aksine, yaşlılıkta dahi doğal değildir. Demans, özetle kişinin hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman oryantasyonu, okuduğunu anlama, konuşma işlevlerinin bozulmasıdır. Bu gibi basit işleri yürütemeyen kişinin hayatını sürdürmesi zorlaşır ve bu durum, hastanın yemek yeme, boşaltım, yıkanma gibi günlük tüm ihtiyaçlarının çevresindeki yakınları tarafından karşılanmasını zorunlu hale getiri... »»»
Demans bilişsel işlev kaybı, davranış bozuklukları ve günlük yaşam aktivitelerinde kötüleşme ile giden bilişsel bir bozukluktur. Sosyal mesleksel işleyişte bozulma noktasına kadar giden zihinsel yeteneklerin aşamalı olarak gerilemesidir. Demans, bellek bozukluğu başta olmak üzere dil ve çeşitli bilişsel bozukluklarla, kişilik değişikliklerinin, çeşitli ve değişkenlik gösteren psikiyatrik ve davranışsal semptomların bir arada görüldüğü nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Demans terimi uyanıklık, hareketlilik ve duyusal işlevlerdeki değişikliklerle ilgisi olmayan, alışılmış günlük yaşam aktivitelerinde kademeli olarak kısıtlamaya sebep olan, zeka ve/veya sosyal davranıştaki kronik ve genellikle i... »»»
► Bunama Demans Alzheimer ve Guatr Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
BUNAMA DEMANS ALZHEİMER VE GUATR Bunama veya demans yaşlı kişilerde ortaya çıkan bir durum. Ancak bu durum bazen guatr yani tiroid hastalığında da ortaya çıkabilir. TİROİD YETMEZLİĞİ (HİPOTİROİDİ) VE BUNAMA BELİRTİSİ Erişkin yaştaki hipotiroid yani tiroid hormon azlığı olan hastalarda beyine giden kan akımı azalır. EEG tetkikinde bozukluklar vardır ve bu bozukluklar tedaviyle düzelir. Hipotiroid hastada hareketlerde ve düşünmede yavaşlık, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu vardır. Konuşma yavaş ve ses kalındır. İşitmede azalma olabilir. Gündüzleri uyuklama vardır ve gece uzun süre uyurlar. Hipotiroidi demansa neden olan hastalıklardan birisidir. Yaşlılarda bu nedenle yanlı... »»»
► Demans (Alzheimer-Bunama-Yaşlıda Unutkanlık) Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
Demans kelime anlamı olarak zihnin yitirilmesi, bozulması anlamı taşırken halk arasında bunama olarak adlandırılmaktadır. Demans; kişinin günlük yaşam aktiviteleri olan işini yapabilme, ev işleri olan yemek yapma, tamir etme, ev eşyası kullanma, hobileri ile ilgilenme ve öz bakımı olan yıkanma,giyinme gibi temel yetilerde bozulma şiddetine göre bir seyir gösterir. Demans hastası ilk zamanlarda unutkanlıklarından utanma, kendi kusurlarını kapama eğiliminde oldukları için yakınları tarafından ancak iyi bir gözlemle fark edilebilirler. İlk olarak genelde isimleri unutma, kişileri karıştırma ve yakın hafıza ile ilgili bilgileri kaybetme ve kaydetme kusurundan dolayı yakınları tarafından “yaşlılı... »»»
DEMANSTA İZLENEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE DEMANS HASTASINA YAKLAŞIM Demans(bunama) hastanın kendisinden çok bakım verenlerin ve çevrelerinin yakındığı bir durumdur. Davranış bozuklukları en önemli sorundur. Başlangıçta kişi günlük yapması gereken işleri ihmal etmeye başlar. Günlük işleri yaparken zorlanmaya başlar. Unutkanlıklar başlar. Öncelikle anlık ve yakın zamana ait unutkanlık başlar. Unutkanlık ilerleyici niteliktedir. En... »»»
[B]Gözde Emik Aksoy'un Yüksek Lisans Tez çalışmasıdır. [/B][CENTER][CENTER][/CENTER] [/CENTER] [CENTER][CENTER][B]1. GİRİŞ[/B][/CENTER] [/CENTER] [B]1.1. TEMEL BİLİŞSEL İŞLEVLER[/B] [B]1.1.1. Bellek[/B] Psikoloji bilimindeki bilişsel devrimin başlangıcında bellek araştırmaları yer almaktadır. Bellek süreçleri ilk olarak, Amerika’da William James ve Almanya’da Hermann Ebbinghaus gibi araştırmacıların yazılarında ele alınmıştır. 20. yy.’ın ilk yarısında ise, öğrenilen bilgilerin nasıl depolandığı ve işlendiği konusuna ilgi duyulmuştur. Bu bağlamda, bilginin nasıl depolandığı ile ilgili olarak bilişsel temsil kuramları geliştirilmiştir. Bellek konusunda ayakta kalabi... »»»
YAŞLILIKTA BESLENME NASIL OLMALI, YAŞLILIKTA BESLENMENİN ÖNEMİ: Yaşlılık Nedir; anne karnından başlayarak yaşamın sonlanmasına kadar devam eden doğal bir süreçtir. Yaşlanma Nedir; zamana bağlı olarak, hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan vucüt yapısında , organların işlevlerinde, hücrelerin dokuların ve organizmanın fizyolojik işlevlerinde oluşan çoklu değişikliklerdir. 65 yaş ve üzeri bireyler “yaşlı” olarak tanımlanmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte insan vücudunda oluşan değişiklikler, duyusal ve motor gerilemenin yanı sıra mental durumda değişiklikler, beslenme bozukluğu ve çoklu hastalık durumlarının görülme sıklığının artması nedeniyle ilaç kullanımı yaygındır. Yaşlılıkta Bes... »»»
Bireysel farklılıklar göstermekle birlikte, 65 yaş 1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yaşlılığın başlangıç yaşı olarak belirlenmiştir. Sağlıklı yaşlıları boylamsal inceleyen çalışmalarda yaş ilerledikçe, psikomotor yavaşlamanın ortaya çıktığı, tepki verme süresinin uzadığı; hatırlama, bellek ile ilgili süreçlerin zayıfladığı, zihinsel esneklik, akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin, bildik, tanıdık konularda korunduğu ancak, tanıdık olmayan yeni ve karmaşık konularda giderek bozulduğu belirtilmektedir. Bununla beraber, sağlıklı yaşlanmaya ilişkin bu çalışmaların ortak mesajı, bilgi işlem sürecindeki, bilişsel değişikliklerin kişinin günlük hayatını bağımsız bir şekilde s... »»»
► Demansta (Bunama) Tanı ve Tedavi Protokolleri Yrd.Doç.Dr. Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Hafıza Kaybı, İdrar Kaçırma ve Yürümede Zorlanıyor Musunuz? Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Parkinsonizm Nedir? Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, Nörolog
► Alzheimer Hastalığı Psk.Tuğba ERTAŞ
► Hasta ve Yaşlılarla Yaşam Psk.Nihal ARAPTARLI
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Demans Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Raif ÇAKMUR, İzmir , Nörolog
Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aytekin ÖZŞAHİN, Ankara , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ, İzmir , Nörolog
Prof.Dr.Şevki ŞAHİN, İstanbul , Nörolog
Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Prof.Dr.Semih KESKİL, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Cem İsmail KÜÇÜKALİ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Atilla İLHAN, Ankara , Nörolog
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Veysel Kerem BIKMAZ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Aylan GIMZAL GÖNENTÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Hülya AYDIN GÜNGÖR, İstanbul , Nörolog
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
Yrd.Doç.Dr. Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aynur ÖZGE, İçel (Mersin) , Nörolog
Prof.Dr.Hüseyin DORUK, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Cemile AKTAN, İzmir
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Fırat UZUN, Antalya
Dr.Serhat YÜKSEL, Sakarya , Psikiyatrist
Duygu ÖZDEMİR, Denizli
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mustafa KARAGÖZ, Çanakkale , Psikiyatrist
Dr.Serhat ERKİŞİ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Osman ŞAHİN, İzmir , Nörolog
Doç.Dr.İhsan DOĞAN, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Abdulkadir KOÇER, İstanbul , Nörolog
Dr.Hasan ÖZTİN, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Reyhan Başak GÜRPINAR, İstanbul , Nörolog
Dr.Ahmet KORKMAZ, İstanbul , Fizyoloji Uzmanı
Dr.Yavuz ATIŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Hatice DEMİR, Ankara
demans KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların demans KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
alzheimer, bunama, alzheimer hastalığı, alzheimer rahatsızlığı, alzheimer belirtileri, alois alzheimer, alzheimer evreleri, alzheimerın evreleri, bunama evreleri, demans çeşitleri, vasküler demans, alzheimer tipi demans, yaşlılık, bunama belirtileri, bunama hastalığı, yaşlılarda bunama, yaşlılarda demans, demans nedir, demans belirtileri, demansın tanımı, yaşlanma, guatr, tiroid, tiroit, yaşlıda unutkanlık, demansta depresyon, demans hastasına yaklaşım, demans hastası, demanslı hasta, alzheimer tipi bunama, unutkanlık, bellek, hafıza, dikkat, yönetici işlevler, hafif bilişsel bozukluk, hafif bilişsel bozulma, nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler, alzheimerda beslenme, demansta beslenme, yaşlılarda beslenme, yaşlılıkta beslenme, yaşlı beslenmesi, alzaimer, yaşlılarda saldırganlık, zihni çalıştırmak, unutkanlık tedavisi, unutkanlık nedir, unutkanlık sorunu, hidrosefali, idrar kaçırma, yürüme zorluğu, bellek bozuklukları, hatırlayamama, yaşlılarda unutkanlık, yaşlılar, alzheimer hastalığı nedir, hafıza kusurları, unutma, unutuyorum, parkinsonizm, parkinson hastalığı, progressif supranükleer palsi, multi sistem atrofi, kortikobazal dejenerasyon, lewy cisimcikli demans, parkinson, parkinson belirtileri, parkinson rahatsızlığı, parkinson hastalığının belirtileri, parkinson tedavisi, hipokinezi, bradikinezi, akinezi, hareketlerde yavaşlama, yavaş yürüme, rem davranış bozukluğu, parkinsonun nedenleri, james parkinson, titrek felç, mimiklerde bozulma, ellerde titreme, elde titreme, maske yüz, sekonder parkinsonizm, primer parkinsonizm, idiopatik parkinson, multisistem atrofi, bellek bozukluğu, yaşlılıkta alzheimer, alzheimer nedir, mineraler, stres, depresyon, beyin damar hastalıkları, manganez, çinko, bakır, krom


16:12
Top