2007'den Bugüne 83,498 Tavsiye, 26,240 Uzman ve 18,616 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bir İlişkiye Hazır Olmak
MAKALE #10308 © Yazan Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ | Yayın Ocak 2013 | 6,508 Okuyucu
İnsanlar
tecrübeleri oranında değil
tecrübelerinden aldıkları
dersler oranında olgundurlar.
BERNARD SHAW

BİR İLİŞKİYE HAZIR OLMAK !


Birisine karşı güçlü ve yoğun duyguları besliyor olmak bir ilişkiye başlamak için yeterli ama bu ilişkiyi devam ettirmek için yeterli olmayabilir.Bir kişi ile hayatı paylaşmak, bir birlikteliği sürdürmek ve birlikte bir yapı oluşturabilmek için bireylerin kişisel huzurlarının yerinde olması, arayış içinde oldukları bir dönemde olmamaları, yoğun ve karmaşık bir dönemin izlerinin yaşandığı durumların durulmuş ve kişinin beklentilerinin ve istediklerinin net olduğu bir dönemde olmalıdır.


Bir ilişkiye başlamadan önce zaten kendinizle ilgili güven ve yeterlilikle ilgili sorunlarınızı halletmiş olmanızın ilişki içerisinde ilişkinin içinde var olan gerçek tatları almanızı sağlar. Ve bu tatları karşınızdakine de tattırma fırsatı yaratır. Zayıflıkların ve zayıf olduğunuz dönemlerin denk geldiği ilişkilerle sadece güven ve bağımlılık ihtiyaçlarınızı karşılar ve hiçbir şeklide yetişkin ilişkisinin vereceği lezzeti alamazsınız.

Bir ilişkiye başlamadan önce ilişkiniz ve ilişki ortağınız için özveride bulunmayı, destek verebilmeyi ve ilişkinizi bir düzen içerisinde yaşabilecek ortamı sağlama konusunda katkıda bulunabilecek misiniz? Bir ilişkiye başlamadan geçmişteki ilişkilerinizi , oradaki hata ve eksikliklerinizi, gözden geçirip düzeltme yoluna gittiniz mi? Y a da bu eksikliklerinizin yeterince giderildiğinden , hatalarınızı tekrarlamayacağınızdan ve özellikle sizden kaynaklanan ilişki problemlerinizi bu ilişkide ne kadarının yansıyacağından ve bu yansımaların şiddet ve yoğunluğunun ilişkinizi zarar verip vermeyeceğinden emin misiniz?

Bir kişinin hayatında mutluluğunu etkileyen en önemli karar kendisi için doğru zaman da doğru bir partneri bulabilmektir. Doğru adım atabilmek için, bu konudaki önemli kararımız bu karar dönemi ve aşamasında düşüncelerimizin dingin ve duygularımızın bir salıncak gibi sallanmıyor olmaması önemlidir.

İlişkiye başlamak ve ilişki kararı almayı mekanik bir süreç olarak tanımlamasak da bu noktada düşünmenin, eylemin ve acele verilecek kararın önünde olması sağlıklı bir ilişki kurmak ve sürdürebilmek açısından önemlidir. O halde ilişkiye hazır olmak ne demek? ‘İnsan birisine bir şeyler hisseder ve yoluna devam eder’ dediğinizi tahmin ediyorum fakat bir ilişkiden hele ki bir sağlıklı ilişkiden söz ediyorsak birisine karşı sadece güçlü ve yoğun hisler beslemek yeterli değildir. İnsanların büyük bir kısmı ya ilişkilerinin getirmiş olduğu olumsuzlukların bedelini ödemekle zaman geçiriyorlar ya da çoğu insan ilişkilerini kurtarmak için terapistlere ve aile danışmanlarına gidiyorlar ya da ilişkileri resmileşmişse mahkemede, eğer değilse bunun boşluğunu başka bir kişi ile giderme yoluna gidiyorlar.

İlişkinin başlangıç aşamalarında insanlar duygusallığın bulutları üzerinde yaşarlar ve ayakları yere basmaz, onların o bulutların üzerinde gerçeklikten uzak, negatif duygulardan arınmışcasına başka alemin insanı olmuşlardır. Yoğun hisler etrafı bir bulut gibi kaplamış ve etrafı görmek imkansızlaşmıştır.Ta ki bu bulutların üzerinden -eğer birey şanslı isek düşmeden- inene kadar ve bu sis bulutu çözülünceye kadar..İşte bu noktada ‘bu adam/kadın önceden böyle değildi, değişti’ cümlesinin sarf edilmesi gerçekliğin etrafın ve insanın kendisini görmesinin netleştiği noktaya kadar…İşte tam bu nokta hayal kırıklığı, güvensizlik, yoğun bir kötü hissetme hali, yaşayamayacakmış gibi olma durumları en acılı bir şekilde yaşanmaya başlar. Tabi ki insanlar yaşayarak, tecrübe ederek öğrenir ve hayatı bu şekilde yaşarlar. Eğer acı çekmeye razıyım diyorsanız bu söylediklerim sizin için geçerli değil!

Yeni bir ilişki eski tecrübelerinizden yola çıkarak istediklerinizi ve istemediklerinizi, eskiden yaptıklarınızı ve yapamadıklarınızı, aldığınız sorumluluklarınız, yatırımlarınızı, mücadelelerinizi ve yaşadıklarınızı/ yaşamadıklarınızı sorguladığınız bir aşamadır. İnsanlar ilişki seçimlerinde hata yaparlar ,iyi niyetli başlarlar,kendilerinin farkında olmadığı dönemlere denk gelir,sorunlarla baş edemediği için bir kalkan, bakıcı arar..Bunda da garip olan bir şey yoktur. Fakat bunlar adına sürekli aynı şekilde seçimler yapmak ve bu hataları tekrarlamak, kişinin kendisi ile ilgili olarak artık gecikmeden düşünme zamanının geldiğini gösterir ve bireyin de bunu kabul etmesi gerekir.

Bir ilişki içerisinde ilişki iki kişinin kurmuş olduğu sistem oluşundan söz ediyorsak bu sistemi kuran iki kişinin de bundan sorumlu olduğunu ve hataların aslında yarı yarıya olduğunu düşündüğümüzde hataların kendimizden kaynaklananların neler olduğunu anlamamız gerekir.

BİR ELMANIN İKİ YARISI;

İnsanların çoğunda kendilerini yetersiz, değersiz ve eksik, defolu gördüklerine dair ifadelere sıklıkla rastlarız. Bunlar her ne kadar kabullenilmesi zor ve ifade edilmesi güç olsa da bireyler hayatlarındaki bir şeylerin yolunda gitmemesi ya da kendilerini başarısız hissettikleri anlarda bu duyguları hisseder ve bu duygularını haytalarındaki bazı özel inşalarla bunu paylaşırlar. Aslında bu eksiklik ve yetersizlik duyguları geçmişten getirdiğimiz, günümüze kadar uzanan benliğimizdeki hasarların ve kırılganlıkların bir ürünüdür. Kendini tam ve kusursuz hissetmek ya kişinin zayıflıklarını gördüğünde bunlara katlanamayıp bunları telafi etme çabasıyla söylenen ve inanılan ve inanılmak istenenlerdir ya da ileri derecede psikolojik, psikiyatrik durumlarda sarf edilen sözler ve hissedilen duygulardır. Genel anlamda bütün olabilmek bir başkasının özellikleriyle mümkün olabileceğini düşünür ve bir tam olabilmek,tamamlanmak arzusuyla çiftimizi seçeriz.Bu çok yüksek bir beklenti olup, ilişki ortağımıza çok ciddi ve ağır görevler vermemize ,yoğun anlamlar atfetmemize neden olur ve bu çiftimizi oluşturacak olan bireyi ardına bakmadan kaçmasına sebep olabilir. Sağlıklı bir ilişki bireylerin bazı eksikliklerini fark etmesine, ve onları tamir etmesine neden olmakla birlikte, bazı beklentilerinin de ilişkisine özveri adına vazgeçmesine sebep olur. Gerçekçi olan budur. İstek ve beklentilerini makul bir düzeye indirmesine ve ilişkinin yapısı içinde diğerinin ilişki ortağının ,çiftinin istek ve beklentilerine alan kalmasını sağlar. Ama ilişkiye tamamlanmak arzusuyla girmek , bu ilişkiye başlangıç nedeninin bireysel ihtiyaçların damgasını vuracağı anlamını gelir ki bu da aslında ilişkinin yapısı içinde bütün alan benim senin beklentilerine benimkilerden yer kalırsa var ya da hiç yok demektir. Seninle birlikte olma nedenim sen ve ilişki değil senin benim yaralarımı sarma ihtiyacım, bakılma isteğim sadece ben varım demektedir. Böyle bir ilişki içerisinde duygusallık, heyecanlar ve diğer bütün yatırımlar tek bir bireye dönüktür ve aslında diğeri görevini yerine getirdiği müddetçe vardır. Bu da tabi ki çift olma, ortaklık, birliktelik duygusunu yok eder. Çift olabilme süreci sabote edilir ve ilişki hüsranla sonuçlanır. Ve tamamlanma arzusunda olan birey ne kendisinin hayalindeki tamamlanama düşüncesi gerçekleşir ne de ilişki devam eder. İlişkide ki gerçek tamamlayıcılık, ilişkinin bütünleştirilmesi ilkesine dayanır. İlişkinin tamamlanmasının ne olduğunu bilmediğimiz gibi ilişkinin tamamlanması da mümkün olmayan bir durumdur. Tamamlanmak aslında sonlamaya işaret eder yani bir bitiştir. İlki yatırım yapıldığı müddetçe varlığını korur, gelişimini, sürdürür ve bu yatırırım yapıldığı müddetçe heyecan yaşanmaya devam eder.

BENZERİMİ YA DA BENİM GİBİ OLANI ARIYORUM ?


Adam Philips in ‘Sadakatsizlik , kendine sadık olmanın bir ürünüdür’ cümlesinden yola çıktığımızda ilişki; karşımızdakine tahammül edebilmeyi başarabilme, kendimizin dışındaki birine katlanabilmeyi, yaşam içerisinde bir ortaklığın gerekliliğine inanabilmekle başlar ve devam eder. Çoğu insan farkında olmadan ‘ruh ikiz’i, benzerini bulma, kendisini yansıtan birini aramak gibi uğraşlar içine girerler. İlişki kurmak ve devam ettirebilmek ve nihayetinde sağlıklı bir ilişkinin esası insanın kendi benzerini bulmasın geçmez. Bu durum aslında bir başkasına yatırım yapmanın güçlüğünü, kendisinin dışında bir başkası ile yani öteki olan ve kendisi olmayanla ortak bir hayatı sürdürebilme yetisinin olmayışından kaynaklanır. Bu kimseler kendilerinin dışındaki insanlara temastan olmaktan , onlara yaklaşmaktan korkarlar. Çünkü onlar için bir başkasına yaklaşmak oldukça tehlikeli bir durum olup kendi benliklerinin bir başkasının içinde kaybolacaklarının endişesi içindedirler. Bu durumu daha kolay anlamamızı sağlayacak olan mitolojide meşhur narkissos örneğinden kısa bir pasaj vereceğim.

‘’ Kendine âşık olanlara aldırmayıp, onları karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Ekho bu genç avcıya ilk görüşte âşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek, peri kızının yanından uzaklaşır. Ekho bu durum karşısında günden güne eriyerek, kara sevda ile içine kapanarak ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda 'eko' dediğimiz yankılara dönüşür.

Olimpos dağında yaşayan tanrılar bu duruma çok kızar ve Narkissos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün av izindeki Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde, sudan yansıyan kendi yüzü ve vücudunun güzelliğini görür. O da daha önce fark edemediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir. Yerinden kalkamaz, kendine âşık olmuştur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar, sevmiştir kendi görüntüsünü . O şekilde orada ne su içebilir, ne de yemek yiyebilir, aynı Ekho gibi Narkissos da günden güne erimeye başlar ve orada sadece kendini seyrederek ömrünü tüketir. Öldükten sonra da vücudu nergis çiçeklerine dönüşür.’’

Bu yüzden ilişkiler içerinde bireylerin, çift , ilişki ortaklarının, partnerlerin her ne dersek diyelim benzer özelliklerinin olması, ortak zevklerin olması, hoşlanılan alanların birbirine yakın olması çiftlerin birbirine yakınlaşmasını sağlaması başka bir şey, bir kişinin kendisinin aynısı bulabilme hayali içinde olması ve hayatını bu beklenti ve arayış içinde geçirmesi başka bir şeydir. Çiftlerin birbirine zıt olan özellikleri de ilişkiyi dinamik kılar ve renklendirir. Bazen farklılıklar tamamlayıcı niteliğe sahip olup ayrıca bireyleri birbirine yakınlaştırır ve zıt kutuplar birbirini çeker misali sıcak yakınlıklar sağlar. Önemli olan birbirine çok benzemek ya da tamamen zıt olmak değil bireylerin kendilerinde var olan ve kişiliklerini oluşturan kişisel özelliklerinin ilişki içerisinde nasıl işlendiği, ilişkinin kalitesi adına nasıl kullanıldığıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Bir İlişkiye Hazır Olmak" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Fatih SÖNMEZ Fotoğraf
Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Doktor Psikolog
Uzman Psikolog / Ergen -Bireysel Sorunlar-Aile ve Çift Terapisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi79 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'in Yazıları
► Olmak, Sahip Olmak ve Anlam Sistemi Psk.Emir Emre DOĞAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,616 uzman makalesi arasında 'Bir İlişkiye Hazır Olmak' başlığıyla benzeşen toplam 34 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilik Terapisi Ağustos 2019
► İlışki Danışmanlıgı Ağustos 2019
◊ Evlilikte Kilitlenme Nisan 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:30
Top