2007'den Bugüne 92,471 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,997 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Oyun Terapisi ve Etkileri
MAKALE #22170 © Yazan Uzm.Psk.Ezgi TANIL | Yayın Şubat 2021 | 1,344 Okuyucu
OYUN TERAPİSİ HAKKINDA
Oyun Terapisi Nedir?
Oyun terapisi, özellikle çocuklar için kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Yetişkinler için uygulanan sözel terapilerin çocuklardaki ikamesidir. Güvenirlik ve geçerliği pek çok araştırma tarafından kanıtlanmış olan, bilimsel bir psikoterapi metodudur. Çocuklarla gerçekleştirilen psikoterapi çalışmalarında oyunun temel alınmasının başlıca nedeni, çocukların sözel kabiliyetlerinin kendi duygularını ve düşüncelerini anlatma konusunda yetişkinler kadar gelişmemiş olmasıdır. Bir diğer nedeni ise oyunun çocuklar için doğal bir ifade aracı olmasıdır. Oyun yoluyla çocukların duygu dünyalarına çok daha etkili bir biçimde ulaşılabilmektedir.
Oyun terapisi elbette sıradan bir oyun zamanından çok daha fazlasıdır. Oyun terapisi, bu konuda eğitimi olan ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Çocuğun iç dünyasını, sorunlarını gözlemlemek ve bunlara ilişkin uygun ve doğru yönlendirmeler yapabilmek amacıyla kullanılır. Oyun terapisi ile çocuk duygularını keşfeder ve travmatik yaşantıları ile daha kolay bir şekilde başa çıkabilir. Oyun yoluyla yeni ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirerek uygunsuz davranışları nasıl yönlendireceklerini öğrenir. Oyun terapisi çocuğun deneyimlediği psikolojik durumla ilgili ileri düzey klinik bilgiler sağlar. Bu önemli klinik bilgileri değerlendiren oyun terapisti, çocuğun faydasına olacak bir biçimde aile iş birliği halinde çalışabilir.
Oyun Terapisi, ailelerde endişelere neden olan ve / veya çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyen kronik, hafif ve orta dereceli duygusal ve davranışsal sorunların üstesinden gelmek amaçlı kullanılabilir. Oyun terapisinde çocukla güven temelli terapötik bir ilişki kurulur. Sıklıkla çocuk veya ergen danışanların sosyal çevresi (akranlar, kardeşler, aile, okul vb.) ile etkileşimde bulunulur ve sistematik bir çalışma yapılır.
Çocuk merkezli oyun terapisinde çocuk, güvenli sınırlar içinde bir seansta nasıl aktarımlar yapacağına kendisi karar verir. Axline bu durumu oyun terapisinin şu kuralları ile özetler;
1-Çocukla olumlu ilişki kurabilmek
2-Çocuğu olduğu gibi kabul etmek
3-Çocuğun istediği gibi davranmasına izin vermek
4-Çocuğun duygularını yansıtabilmek
5-Çocuğa saygı duymak
6-Çocuğun seansları yönlendirmesine izin vermek
7-Çocuğu hızlandırmamak
8- Terapisi sınırlarını oluşturmak ve gerektiğinde uygulamak
Oyun terapisi, çocuğun güvenli bir terapötik ilişki içinde duygularını rahatlıkla ifade edebilmesine olanak sağlar. Bu da duygusal açıdan katarsis yaratır. Endişe, üzüntü, korku vb. duygular oyun terapisinde yıkıcı olmayan bir şekilde ifade edilir.
Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?
Yapılan pek çok araştırmaya göre oyun terapisine düzenli devam eden çocuklarda, başvurdukları sorun alanlarıyla ilgili olumlu değişiklikler yaşanmaktadır.
Bazı çocuklar için oyun terapisi başlangıçta endişe yaratabilirken gittikçe terapiste olan güven artma eğilimindedir. Kurulan terapötik bağları güçlendikçe, çocuk oyunlarında daha yaratıcı, sözel ve aktif hale gelebilir.
Oyun terapisinin potansiyel kazanımlarından bazıları şunlardır:
• Gelişmiş bir sorumluluk bilinci
• Başa çıkma ve yaratıcı problem çözme becerileri
• Öz saygı ve öz güven gelişimi
• Empati duygusunun gelişimi
• Kaygının, korkunun hafifletilmesi
• Yaşanan travmaların psikolojik etkilerinin iyileştirilmesi
• Duyguların tanınması ve ifade edilmesi
• Olumlu sosyal becerilerin gelişimi
• Güçlü aile ilişkilerinin sağlanması
Tüm bunların yanı sıra, oyun terapisi ayrıca dil kullanımını teşvik edebilir veya ince ve kaba motor becerilerini geliştirebilir. Oyun terapisi tek başına veya diğer terapilerin yanında kullanılabilir.
Oyun Terapisi Hangi Yaş Grupları ve Sorun/Gelişim Alanları İçin Uygundur?
Oyun terapisi için genellikle 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklar fayda sağlamaktadır. Oyun terapisi, aşağıdaki örnekler gibi çeşitli durumlarda yardımcı olabilir:
• Davranış problemleri
• Okul ve öğrenme sorunları
• Tik problemleri
• Özgüven eksikliği
• Kronik hastalıkların psikolojik etkileri
• Öfke veya kaygı sorunları
• Boşanma veya yakın bir aile üyesinin kaybı gibi aile sorunları
• Doğal afetler veya travmatik olaylar
• Aile içi şiddet, istismar veya ihmal
• Çocuklarda anksiyete, depresyon, yas süreci
• Yemek, tuvalet ve uyku gibi temel alışkanlıklarda problemler
• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
• Otizm spektrum bozukluğu (ASD)
Oyun Terapisi Süreci Nasıl İlerler? Seanslarda Ne Gibi Teknikler Uygulanır?
Oturumlar genellikle 45 dakika ile bir saat arasında sürer ve haftada bir ya da daha fazla yapılır. Kaç seansa ihtiyaç duyulduğu, çocuğa ve çocuğun oyun terapisine ne kadar iyi yanıt vereceğine bağlıdır. Oyun terapisinde çocuğun hızı, süreci şekillendirme konusunda belirleyici bir faktördür.
Oyun terapisi seanslarının içeriği, oyun terapistinin kullandığı yaklaşıma göre değişiklik gösterebilir. Terapi yönlendirici veya yönlendirici olmayabilir. Yönlendirici yaklaşımda terapist, seansta kullanılacak oyuncakları veya oyunları belirleyerek öncülük edecektir. Terapist, oyuna belirli bir amacı göz önünde bulundurarak rehberlik edecektir.
Yönlendirici olmayan yaklaşım daha az yapılandırılmıştır. Çocuk uygun gördüğü oyuncakları ve oyunları seçebilir. Kendi oyununu kendi yöntemleriyle oynamakta özgürdür. Sınırlar yalnızca ihtiyaç duyulduğunda belirlenir. Terapist yakından izler, duygu yansıtmalarıyla uygun şekilde terapi sürecine dahil olur.
Seanslar, çocuğun kendini güvende hissettiği bir ortamda yapılmalıdır. Terapist, aşağıdaki teknik ve materyallerden bir veya birkaçını kullanabilir:
• Hikaye anlatımı
• Rol yapma oyunu
• Oyuncak telefonlar
• Kuklalar, şapkalar ve maskeler
• Bebekler, aksiyon figürleri
• Oyun evi ve aile figürleri
• Meslek figürleri, küçük hayvanlar
• Sanat çalışmaları ve resimler
• Terapötik duygu kartları
• Su ve kum oyunları
• Bloklar ve inşaat oyuncakları
• Sembolik oyunlar
Oyun Terapisi Nasıl Etki Eder?
Çocuklar, yaşa ve gelişim aşamasına bağlı olarak yetişkinlerin sahip oldukları dil becerilerine sahip değildirler. Hissettikleri duyguları çoğu zaman ifade etme konusunda daha yüzeysel kalırlar. Bazı durumlarda da duygularını ifade edebilecekleri güvenilir bir yetişkine veya ortama sahip olmayabilirler.
Öte yandan, özellikle anne-babalar çocuğun sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarını yanlış yorumlayabilir veya farkında olmaksızın tamamen gözden kaçırabilirler.
Çocuklar oyun yoluyla dünyayı anlamayı ve duygularını keşfetmeyi öğrenirler. Oyun terapisi seansları çocukların en derin duygularını açığa çıkarmakta özgür oldukları yerdir. Oyuncaklar sembol görevi görebilir ve çocuğun kurduğu oyunlar onun dünyasında çeşitli anlamlar içerebilir. Terapist çocuğun dünyasını onun kurduğu oyunlar aracılığıyla daha yakından tanır.
Oyunlar esnasında çocuk, duygularını paylaşmaya daha yatkın hale gelebilir. Ancak paylaşma konusunda bir baskı yoktur ve dilediği zaman istediği şekilde paylaşır. Oyun terapisinde lider çocuktur ve kendi iletişim yöntemleriyle kendisini ifade etmesi için alan yaratılır.
Oyun terapisi, terapiste ve çocuğun özel ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Başlamak için terapist çocuğu oyun oynarken gözlemlemek isteyebilir. Ayrıca çocuk, ebeveynler veya öğretmenlerle ayrı görüşmeler yapmak isteyebilirler. Çocukla yürütülen psikoterapi sürecinde iş birliği halinde çalışılması önemlidir. Aile, uzman ve okul üçgeninde çocuk için belirlenen terapötik hedefler gerçekleştirilmeye çalışılır. Oyun terapisi ile çocuklar olumsuz düşünceleri üzerinde farkındalık kazanabilirler. Özellikle terapi esnasında duygularının yansıtılması çocuklara duygusal katarsis yaşatmakta ve sağlıklı kişisel gelişimlerine onları bir adım daha yaklaştırmaktadır. Oyun terapisinin, ebeveynler için yeni ve bir yöntem olması ile birlikte günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta, daha çok aileye ulaştırılmaktadır.
Oyuncaklar çocuğun kelimeleri, oyun ise çocuğun söylemek istedikleridir.
Uzm. Psk. Ezgi TANIL

Kaynakça:
• Play Therapy (Oyun Terapisi) V. Axline 4-Short term play therapy for children Kaduson & Schaefer - Play therapy techniques Schaefer & Cangelasi
• 101 Oyun terapisi tekniği Heidi Gerard Kaduson and Charles E.Schaefer.
• https://www.healthline.com/health/play-therapy#how-it-works
• https://playtherapy.org.uk/
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Oyun Terapisi ve Etkileri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Ezgi TANIL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Ezgi TANIL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ezgi TANIL Fotoğraf
Uzm.Psk.Ezgi TANIL
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi12 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Ezgi TANIL'ın Yazıları
► Çocuklarda Oyun Kavramı ve Oyun Terapisi Psk.İlayda ÇEVİRİCİ YENİGÜN
► Oyun Terapisi Psk.Bahattin MOLLAMAHMUTOĞLU
► Oyun Terapisi Psk.Elif AKSOY SİNCİ
► Oyun Terapisi Psk.Emel GÜLER
► Oyun Terapisi Psk.Umut ÇİÇEK
► Oyun Terapisi Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,997 uzman makalesi arasında 'Oyun Terapisi ve Etkileri' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Çocuk Sanat Terapisi Mayıs 2019
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:30
Top