2007'den Bugüne 90,549 Tavsiye, 27,855 Uzman ve 19,765 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Köpek ve Kedilerde Kulak Hastalıkları Tedavi ve Belirtileri Nelerdir?
MAKALE #5836 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Ekim 2010 | 49,860 Okuyucu
KÖPEK VE KEDİLERDE KULAK HASTALIKLARI TEDAVİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Köpek ve kedilerde kulak hastalıkları çok sık görülürmü?

Köpek ve kedilerde en yoğun karşılaşılan kulak hastalıkları yüksek bir oran teşkil etmektedir.Bu oran köpeklerde kedilere oranla daha fazladır .

Kulak kepçesi hematomu nedir?kedi ve köpeklerde kulak hematomu görülürmü?

Kulak kepçesinin iç veya dış yüzüne kan ve lenf sıvısının toplanması olgusudur.Bunun sonucunda kıkırdağın birbirinden ayrılmasına neden olmaktadır.Tüm evcil hayvanlarda olmakla birlikte en çok puanter,golden retriwer,alman kurt köpeklerinde,seter,cocker gibi sarkık kulaklı köpek ırklarında görülmektedir .Bu kulak hematomları kulak şişliği köpeklerle birlikte kedi,tavşanlarda da görülebilmektedir.

Kedi ve köpeklerde kulak kepçesi hematomunun nedenleri nelerdir?

Hayvanların özellikle başlarını sallaması ve kaşımasına neden olan olan dış kulak yangısının zamanında tedavi edilmemesi nedeniyle travma sonucu kulak kepçesindeki kan damarlarından birinin yırtılması ile hematom oluşmaktadır.Ayrıca alerji,bakteri ,parazit ve yabancı cisimlerinde neden olduğu dış kulak yangısının oluşması ilede oluştuğu düşünülmektedir.Genç köpek ve kedilerde görülmesi yavruların birbirini ısırması sonucuda olabilmektedir.Tedavisi erkenden başlanılması gereken bir durumdur.Ayrıca kulağa sivri bir cismin girip çıkması ,diken batmalarında nedenler arasında sayılabilir.

Kedi ve köpeklerde,tavşanda kulak kepçesi hematomunun klinik belirtileri nelerdir?

Kulak kepçesinin iç yüzünde sınırlı veya yaygın elle muaynede ağrılı bir şişlik dikkati çekmektedir.Bazı durumlarda apseleşmeler ve kanamalar görülebilir.Kedi köpek ve tavşan o kulağını muayene ettirmek istemez ve sorunlu olan kulağın diğerine göre daha düşük oldugu ve başın sorunlu olan kulağa doğru eğildiği gözlemlenir.Dış kulak yanğılı vakalarda kulak içinden pis kokulu bir akıntı dikkati çeker.

Kedi ve köpek ,tavşan kulak kepçesi hematomun da hastalığın tedavi edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek problemler nelerdir?

Kronik olgularda kulakta şekil değişiklikleri gözlemlenmektedir. Kulakta irinleşme,kulak kıkırdağında irinleşme görülebilir.İleri durumlarda kulak kıkırdağında gangrenleşme gibi komplikasyonları görülebilir.

Kedi köpek ve tavşanlarda kulak kepçesinin şişliğinin (hematomunun)tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Değişik tedavi yöntemleri yapılmaktadır.,
-Medikal yöntemler.Kulaklar hareketsiz kılınarak yapılmalıdır ilaçlı yapılmalıdır %50 tedavi şansı vardır.
-Pommer ,x ışını uygulamalarına olumlu yanıt vermektedir.
-Operasyonla tedavi edilebilir değişik yöntemler uygulanabilir.(punksiyon-kulak kepçesinin derisi üzerine çift ensizyon uygulamak-longitudinal ensizyon yöntemi-kulak derisinden değişik büyüklükteki parçaların çıkarılması-zepp (s şeklinde ensizyon )yöntemi,cebire veya atel uygulamaları,plastik band uygulamaları çalışmalarından olumlu yanıtlar alınmıştır.

Köpek,kedi ve tavşanlarda kulak kepçesi yaralanmaları nedenleri nelerdir?

Isırık ve tırmalama yaraları,dikenli bitkiler,tel çitler vs nedenlerindendir.

Kedi ve köpeklerde ,tavşanlarda kulak ülserlerinin nedenleri ve tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Özellikle cocer,puanter,seter gibi uzun kulaklı köpek ırklarında sık görülmektedir.özellikle Ankara kedilerinde sık olarak görülmektedir.Kulakların sürekli irkiltisine neden olan yaralanmalardan ve ekzema,otitis den sonra şekillenir.kulakta nekrozlaşma ve irinleşme ile karekterizedir.Kedi ve köpek tavşan devamlı kaşımak ister.Nedenleri arasında ırk özellikleri,ekzema,diyabet,beslenme bozuklukları,enfeksiyöz hastalıklar sayılabilir.Tedavide auto-hemotherapic olumlu yanıt verebilir.Ayrıca değişik karışım pomadlar uygulanabilir geciken olgularda ulcusun total rezeksiyonu yapılır.Köpek kulak temizliği yapılır.

Köpeklerde kulak kepçesi kıllarının tamamen veya kısmen dökülmesinin nedeni nedir?

Hastalık en çok dacshshund ve diğer ırklarda görülür.Özellikle kulak üzerindeki kıllar giderek incelir ve daha sonra sonuçta dökülürler ereken teşhis önemlidir.Köpeklerin çok güneşli havalarda dışarı çıkarılmamasını ve güneş kremi kullanımını öneriririm. Ülseratif olaylarda amputasyon tedavi yöntemi tercih edilebilir.Amputasyon köpek kulak kesimi şeklinde yapılabilir.

Köpek ve kedilerde dış kulak yolu hastalıkları nedenleri nelerdir?

Dış kulak yolunun yanğısına otitis externa demekteyiz.Köpeklerde%5-20 oranında Kedilerde %2 oranında görülmektedir.Deride görülen ektoparazitler uyuz etkenleri(sarcoptes canis,cheyletiella türleri,notoedres cati),fungal mantarlar(microsporum canis,m.gypseum,trichophyton mentagopytes,,immunolojik hastalıklıklar (discoid ve sistematik lupus erythematosus,pemphigus erythematosus ve pemfigus foliaseus),seborheik kompleks,beslenmeye ilişkin hastalıklar(çinkoya cevap veren dermatitisler),ve diğer hastalıklar (idiopatik kulak fissurları,leishmaniazis,kulak kepçesi allopesi ve solar dermatitis şeklinde sıralayabiliriz.kedi kulak uyuzu,kedi kulak mantar etkenleri rahatsızlık yapabilir.Kedide kulak kaşıntısı yapabilir.
Özellikle sarkık kulaklı köpek ırklarında melez veya diğer ırk köpeklere görülme olasılığı daha fazladır.Dik kulaklı köpekler daha az yakalanmaktadır dik kulaklı alman kurtlarında nedeni hala anlşılamayan nedenden dolayı alman kurtları bu sınıftan ayrı tutulmalıdır nedeni alman kurt köpeklerinde sık rastlanmasıdır..Dış kulak yolunun yanğısına labrador retreiver,springer spaniel ve spaniel cocker lerda daha sık görülmektedir.
İklim değişiklikleri ,dış kulak yolunun nemi,aşırı kulak temizliği,sistematik hastalıklar (kedilerde feline leukemia virusu(FLV)Feline immundefisiens virusu( FIV),köpeklerdeki kanlı ishal ve gençlik hastalığı,hipoadrenokortikoizm,diabetus mellitus ise daha ender olarak otitis eksterna ile birlikte seyreder.otodoktes synotis,yabancı cisimler,aşırı duyarlılık,atopi,gıdaya karşı aşırı duyarlılık,pire alerjisi,ilaç kızarıklığı,keratinasyon sorunları,otoimmun hastalıklar,juvenil sellulitis,bakteriyel enfeksiyonlar,mikotik(mantar enfeksiyonları),otitis media,kontakt alllerji,Uzun süren tedaviler,eksik yapılan tedaviler,uygun olmayan antimikrobiklerin kullanılması etkenler arasındadır.
Köpek ve kedilerde dış kulak kanalının yanğılarında belirtiler kaşıntı ve ağrıdır kulağını sallama eğilimindedir.Kaşımalar sırasında şıkırtı sesi duyulmaktadır,kulakta fena kokulu akıntı ,dış kulak kanlında kalınlaşmalar görülmektedir.Kulak yolunda ödem kızarıklık ülserasyon kronik yangılarda irinli bir exsudatın varlığı dikkat çekmektedir.kulak zarı oblik ve gergin bir pozisyonda ve oval görünümdedir ve mavimsi beyaz renkte bir renktedir.Kulak kepçesi kirli durumdadır.Kulak kanalında kabuklaşmalar görülmektedir.paraziter kulak yolu yangılarında sarı-esmerimsi kabuklaşmalarla karekterize tablo görülür.Kulağın otoskopla muaynesi ile dikkatli muaynesi yapılmalıdır.Tedavide hastalığı ortadan kaldırmak,primer nedeni etkisiz bırakmak,yangıyı azaltmak,sekonder enfeksiyonların önlenmesi,tekrar olasılığını önlemek amaçlanmalıdır.Tedavide kulağın temizlenmesi,seruminolitik uygulamalar,dış kulak kanalının irrigasyonu ile yıkama sonucu kulak kiri ve seruminolitiklerin uzaklaştırılması gerekir bu işlem için chlorhexidine,povidone iodine,xenodine,asetik asit kullanılabilir.topikal sağıltımlar,topikal glukokortikoidler,topikal antibiotik ve antifungaller,nonsteroid antienflematuvar topikal ilaçlar,glukokortikosteroidlerin sistematik uygulanması tavsiye edilmektedir.kedi kulak temizliği düzenli olarak yapılması koruyuculuk açısından önemlidir.

ALLLERJİK KÖKENLİ OTİTİS EXTERNALARDA atopik köpeklerde kronik seyirli olduğu ve sık sık nüks ettiği görülür.Seruminoz otitis externalarda kedilerde antienflematuvarların kullanılması önerilmektedir.
Cocer spaniel ırkı köpeklerde idiopatik enflematorik otitis externa olguları görülür 1-3 yaş gurubu köpeklerde sıklıkla görülür.otitis externalarda gıda diyeti ayrı bir önem arz etmekte ve tedaviye dahil etmekte fayda vardır.
Otitis externalarda tedavi olamayan vakalarda inatçı olanlarda cerrahi yöntem olarak dış kulak yolunun lateral duvarınınduvarının rezeksiyonu(zepp yöntemi,hinz yöntemi,vertical kanalın total ablasyonu,dış kulak kanalının total ablasyonu yapılması gerekmektedir.Bu operasyon teknikleri kliniğimizde uygulanmaktadır.

Köpek ve kedilerde dış kulağın yabancı cisim olguları nelerdir ?

Dış kulakta yer alan yabancı cisimler en çok köpeklerde daha ender olarak da diger hayvanlarda görülmektedir.pisispisi otları ot başakları önemli yer tutar bu otun özelliği ileri gitmesi geri gelmemesidir.% 74 gibi yüksek bir orana sahiptir pisi pisi otları. Daha çok yaz ayında bu otlara sıkça rastlanır.özellikle oftalmaskopla dikkatli muaynede görülür özel bir aletle acil olarak bir veteriner hekim tarafından çıkarılabilir özellikle gezintiden sonra birden bire ortaya çıkar kulak ağrılıdır dokundurmaz baş pisi pisi otunun olduğu kulak diğerinden daha düşüktür.huzursuzluk,bağırma,başı eğik tutma,beden ısısnda artış eski olgularda köpek kulak akıntısı görülebilir.eski olgularda otun erimesi ve exsudat fazlalığı nedeniyle görmek güç olabilir.Çıkarılmayan olgular narkozla birlikte operatif olarak çıkartılmalıdır.Çıkarılan olgular köpek kulak damlası veya kedi kulak damlası bir ay süreyle kullanılması gerekmektedir

Köpeklerde dış kulak yolunun urları ve tümörleri nelerdir tedavi belirtiler nelerdir ?

Kedilerde ve köpeklerde görülmektedir.Bunlar genelde papillom,carsinom,fibrom,basaliom,adenom ve sarkom türünde oluşumlardır.Nadiren olmakla beraber kulak yolu kıkırdağına ait chondromelara da saptanabilir.Malin kötü özellik gösteren tümörler daha çok sarcome,haemangiome,epitheliomalar şeklinde görülebilir.benin tümörler(fibrome,benigne ceruminome,adenomcebace,adenomcebace),
Malin tümörler (fibrosarcome,ceruminome maligne,baso-cellulaire epithelioma,carcinoma cebace,spino-cellulaire epithelioma dır.köpeklerde en çok ceruminome lara rastlanmıştır.tedavide hinz yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır.

Köpeklerde ve kedilerde otitis media orta kulak yangısı nedir?Nedeni nedir?

Spaniel cocer ,poodles,german shephersds,kulak kiri,kıl,yabancı cisimler,yangı,nekrozlar,dış kulak yolunun hatalı temizlenmesi sonucu oluşabilir.bölgeden mantar ve bakteri izole edilmiştir.çogunlukla neden bacteridir küçük hayvanlarda staphylococcus,proteus spp,pseudomonase spp,e.coli en yaygın sebeplerdendir.nadiren lingatula rhinaria adlı parazitte neden olmaktadır.

Köpek ve kedilerde otitis media klinik belirtiler nelerdir?

Kulakta ağrı vardır ve hasta kulak diğerine göre daha eğiktir.Kulağını elletmek istemez,kulak kanalından akıntı gelmekte ve kıllarına yapışmaktadır.Tekrar eden kulak vakalarında otitis media akla gelmelidir.yüzde felç ve horner sendromu oluşabilir.başın eğik olması,dengenin bozulması,nistağmus ve ataksiler görülebilir.dikkkatli bir muayne ile otoskopla saptanabilir.tanıda radyoğrafik yöntem kullanılabilir,belirtilerde sağırlık görülebilmektedir.tedavide 6-8 hafta ilaçla tedavi denenbilir ilaçla sağıltılamayan olgularda operatif sağıltım tercih edilmelidir myringotomi,lateral bulla osteotomi,ventral bulla osteotomi gibi operasyon teknikleri kullanılmaktadır.

Orta kulak tümörleri nelerdir?

Nadiren görülmektedir.iç kulak ve beynede doğru ilerleyerek merkezi sinir sisteminde bozukluklara neden olmaktadır. Teşhiste bilgisayarlı tomografi ve biopsi ile elde edilen histopatolajik bulgular ışığında tanı konulmaktadır.

Otitis interna belirtiler ve tedavi nedir?

Hayvanın duruş ve hareketlerinde dengesizlik dikkat çeker.parezisin oldugu olgularda tortikolis,hayvanın kendi etrafında dönmesi,nörolojik belirtiler görülebilir.yüzde felç olgularıda görülebilir.horner sendromu ile karışır.başın hastalıklı tarafa doğru eğik tutulması,denge bozukluğu,sık sık düşme,yerde yuvarlanmalar görülebilir.
Teşhiste röntgen ve bilgisayarlı tomografi ile konulur. Tedavide cerrahi olarak lateral bulla osteotomiye başvurulur.

Köpek kedi kuş ve tavşanlarda sağırlık nedenleri ? Belirtileri ? Tedavi ?

Kulağa ait denge sinirlerinin felci travmatik nedenlerle ,tümörler,kırık,çatlak (os temporale)bozukluk daha çok nervus acusticus un 8.çift sinir felci ile ilgilidir.
Sağırlık doğuştan veya sonradan olabilir.tek vaya çift taraflı olabilir.kedilerde olduğu gibi ırk niteliği veya Ankara kedilerinde olduğu gibi albinismusla ilgili olarak saptanır.bazen sağırlık hayvanlarda şaşılıkla beraber görülebilir.denge bozukluğu ve başın öne doğru tutulması ve dönme hareketleri izlenir.hayvanın sessiz ve sakin bir yerde tutulmlıdır neden saptanarak tedavi yangıların saptanması veya operatif yöntemler denebilir.bünyesel veya doğmasal sağırlıkların tedavis yapılmamaktadır.Hayvanlarda tümörlerde opertif olarak cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Köpeklerde kulak kırıklarında uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir?

Köpeklerde doğmasal veya sonradan kulak kıkırdağının zayıf oluşumuyla ilğili olarak auriculalarda kırılma ve eğilmeler saptanır bu ısırılma veya vs nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Köpeklerde kulak kırıklarında lateral deviasyonlu(eğik)veya kırık kulaklarda Corrective otoplasite yöntemiyle cerrahi olarak köpeklerin kulak kırılmaları düzeltilmektedir

Tolgay Aytar
Veteriner Hekim
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Köpek ve Kedilerde Kulak Hastalıkları Tedavi ve Belirtileri Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi56 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Köpek ve Kedilerde Epilepsi Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
► Köpek ve Kedilerde Uyuz Hastalığı Belirtiler ve Tedavi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
► Köpek - Kedilerde Epileptoik Nöbetler Vet.Hek.Alper BAYRAKAL
► Kedilerde Vitamin Eksikliği ve Belirtileri Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,765 uzman makalesi arasında 'Köpek ve Kedilerde Kulak Hastalıkları Tedavi ve Belirtileri Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 75 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:17
Top