2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Köpek ve Kedilerde Meme Tümörleri Tedavi ve Belirtiler Nelerdir?
MAKALE #6120 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Aralık 2010 | 36,647 Okuyucu
Kedi ve köpeklerde memenin anatomik yapısı nasıldır?

Meme bezleri dört çift olarak karın çizgisinin her iki tarafında bulunmaktadırlar. Normalde doğumdan önce aktif değildirler doğumdan sonra aktif hale geçerek süt salğılamaya başlarlar. Memeleri besleyen damarlar. A.epigastrica cranialis superficialis ve a.epigatrica caudalistir.Lenf akımını sağlayan iki adet axillar ve inguinal lenf yumruları bulunmaktadır.Meme tümörlerinde etken bilinmemekle beraber dişi cinsiyet hormonları etkilidir.Üreme ile ilgili diğer organlara göre meme dokusu tümöre 5 kat daha duyarlıdır.
Köpeklerde ve kedilerde meme tümörleri çok sık olarak görülür mü?

Evet çok sık görülmektedir.Meme tümörleri doğrudan meme bezinde başlayan veya metastaz (yayılma)yoluyla primer tümör odağından meme dokusuna yayılan tümörlerdir.İyi veya kötü huylu olmak üzere görülür.Köpeklerde deri tümörlerinden sonra en sık olarak görülen tümör tipidir.5-10 yaş arası dişi köpeklerde sıklıkla görülür hastaların %75-96 sı 6-15 yaş aralığındaki köpeklerdir.,Gençlerde daha az görülür.Gençlerde hayali gebeliklere bağlı olarak daha erkende görülebilir.Kedi ve köpeklerde meme tümörleri tek bir meme lobunda olabileceği ğibi bütün meme loblarında da aynı anda görülebilmektedir.

Köpeklerde görülen meme tümörlerinin tipleri nelerdir?

Fibroadenoma,anaplastic carcinomas,fibrosarkomas,osteosarcomas,malign mix (karışık kanser hücreli),duct papilloma tümör tipleri sıklıkla görülmektedir.
Köpeklerde ve kedilerde meme tümörlerinin sebepleri nelerdir?

-Endokrin sistem bozuklukları(hormon bozuklukları ve ovaryum kistleri,hayali gebelik,kalıcı korpus luteum,endometrial kistik hiperplazi,östrojen ve progesteron bozukluklarında vs hastalıklarda)
-Kontrolsüz doğum kontrol tabletlerinin verilmesi uzun süre ve bilinçsizce sık doğum kontrol iğnelerinin kedi ve köpeklere yapılması.
-Genetik faktörler(meme tümörlerine küçük ırk köpeklerde büyük ırklara göre daha fazla raslanmaktadır (chihuhua hariç)
-Beslenmenin uygun yapılmaması(yetersiz beslenme,açlık,aşırı beslenmenin yapılmasıyla yağlanma,yüksek proteinli gıdaların verilmesi)
-Çevresel faktörler sokak kedilerinde ve köpeklerinde ,şehirlerde bulunana köpeklerde daha sık görülür.
-Hyjen koşulları.
-Protein ve vitamin eksikleri

Kedi ve köpeklerde meme tümörlerinde hastalığın belirtileri nelerdir?

Klinik belirti olarak ,iştahsızlık,halsizlik,ağrı,şişkinlik,meme başı uçlarından kanlı veya iltihabi akıntı,meme başlarında ülseratif yaralar,meme dokusunun renk değiştirmesi,zor nefes alma ve öksürme meme tümörünün akciğere metastazını gösterir,meme dokusunda ısı artışı görülebilmektedir Meme deri üzerinde kapanmayan yaralar görülebilir..Muayneler de bilye gibi noduler kitleler ele gelmektedir bunların çapları değişik boyutlarda olmaktadır.Kötü huylu tümörlerde çok hızlı bir gelişim görülebilmektedir ve aşırı bir şişkinlik de gözlenebilmektedir.kedi ve köpeklerde iyi huylu tümörler muayenede daha düzgün ve yuvarlak yapıdadır kötü huylu tümörler şekilsiz ve büyük kitle şeklindedir.

Kısırlaştırılan kedi ve köpeklerde meme tümörünün oluşumunu engeller mi?

Evet kesinlikle fayda sağlar.Kedi ve köpeklerde kısırlaştırma operasyonu ne kadar erken yapılırsa meme tümörüne yakalanma oranı o kadar azalır.İlk östrus döneminden sonra kısırlaştırmak faydalıdır.Sağlıklı meme loblarında tümör oluşumunu azaltmak için total hysteroctomie (hem rahim hemde yumurtalıklar alınmalıdır)yapılmalıdır.Meme tümörleri yaşlı kedi ve köpeklerde oldukça sık görülmektedir her çiftleşme döneminde hayali gebelik geçiren ve memelerinde süt üreten dişi kedi ve köpeklerde giderek meme tümörü riski daha da artar.ilk östrüsten önce kısırlaştırılan kedi ve köpeklerde meme tümörlerine daha az rastlandığı literatürlerde yayın olarak görmekteyiz.yaşlı kedi ve köpeklerde her siklus sonunda meme lobu büyük kalır.Meme tümörü şekillenmiş kedi ve köpeklerde önce meme lobları operasyona alınır daha sonra yumurtalık ve rahim alınır.meme tümörü operasyonlarında parça kalmamalıdır ve çok dikkatli olarak yapılmalı operasyon gerekirse büyüteç destek kontrolüyle yapılmalıdır parça kalırsa meme tümörü tekrar nüks edebilir. ve çıkan parçalar patolojik olarak incelenmek üzere formaldehid kaplarla yollanarak incelenmeli iyi veya kötü huylu olup olmadığına bakılmalıdır.
Hayvan puberte öncesi kısırlaştırılırsa meme tümörüne rastlanma riski % 0-0.5tir.
Hayvan ilk kızgınlıktan sonra kısırlaştırılırsa meme tümörüne rastlanma riski %5-8 dir.
Hayvan 2. Kızğınlığını olduktan sonra kısırlaştırılırsa meme tümörüne raslanma riski % 26 dır.
Hayvan 3. Siklustan sonra kısırlaştırılırsa koruyucu etkisi çok düşüktür tümörlerin %50 si kötü huyludur.
Köpeklerde 2 yaş altında ender görülmektedir 10-11 yaştan sonra tan sonra azaldığı
1-4 yaş %4 oranında görülür
4-8 yaş %29oranında(en fazla olduğu yaş)görülür
8 yaş üzeri %67.1 oranında görülür.

Köpeklerde meme tümörlerine yakalanma yaşı ne zaman dır?

Köpeklerde meme tümörlerine yakalanma dönemleri 7-10 yaş arasındadır.Meme tümörlerinin %60-70 kötü huylu olmaktadır.Fibroadenoin tipindeki tümörlere rastlama olasılığı daha azdır.Meme tümörü vakalarında progesteronun en yüksek olduğu dönem kızgınlık bittikten sonraki 4-5 hafta döneminde memelerde anormal büyüme görülür.Kötü huylu olan meme tümörlerine kedi ve köpeklerde daha sık raslanılmaktadır.
Köpek ve kedilerde meme tümörlerinde tedavi nasıl yapılmaktadır?

Meme tümörleri hayvan sağlığını yaşam kalitesini etkileyerek veya süresini kısıtlayarak etkilemektedir.Tedavide kemoterapi,radyoterapi ,immunterapi,cerrahi operasyon yöntemleri uygulanmaktadır.İlaçla tedavi, şansı fazla yoktur.Tedavide Erken teşhis çok önemlidir erken teşhisle kötü huylu meme tümörlerinin tam iyileşme olasılığı %50 dir.Tedavide kemoterapi uygulanabilir ama operasyon daha çok tercih edilen tedavi yöntemidir.Ayrıca ışınla tedavi yöntemi de mevcuttur.Köpek ve kedilerde erken teşhis ve tedavi çok önemlidir dişi kedi ve köpek sahipleri 3 ayda bir elle meme bölgesini muayne etmelerini tavsiye ederim ele gelen bilye gibi bir yapı yada meme dokusunda şişlik akıntı görürlerse derhal veteriner hekim kontrolüne gitmeleri gerekmektedir.Meme tümörlerinin yapısal olarak küçük,basit nodüller veya büyük ,agresif yapıda olabilirler.Kliniğimize gelen vakalar başlangıçta bezelye büyüklüğündedir bir ay içerisinde iki kata kadar büyüyebilirler.Meme tümörlerinde tek nodül azdır %50 sinden fazla tümör gelişir.
Hormonlar meme tümörlerinde önemlidir bu nedenle kısırlaştırılmamış dişi kedi ve köpekler hemen kısırlaştırılması gerekmektedir.En sık görülen meme tümörü bölgesi 4 ve 5 nolu meme bezleridir.

Erken dönemde tümörün alınması metaztaz yapmasını önleme açısından önemlidir biopsi yapılmadan tümörün alınması sonra patolojik olarak analizinin yapılması faydalıdır,histopatolojik olarak tümörün yapısının bilinmesi kötü huylu meme tümörlerinde metaztazın varlığı ve takibi için önem arz etmektedir.kedi ve köpeklerde yapılan operasyon tipleri (mastektomi,lumpektomi,parsiyer mastektomi,regional mastektomi,komple unilateral mastektomi,multanebilateral mastektomi)uygulanır.Kedi ve köpeklerde meme dokusunda 0.5 cm kadar tümör oluşumunlarında nodülektomi operasyonu yapılır.

Meme dokusundaki 1-3 cm arasında bir kitle ise mamillektomi (meme başı) yada mamektomi operasyonu yapılır.Bazı vakalarda 3-4 meme lobunda aynı anda operasyon yapılması gerekebilir.Mastektomi operasyonları ise memede 3 cm den büyük kitlelerde yapılır operasyon sonrası fitil kullanılması gerekmektedir.Bu operasyonda bir taraftaki meme loblarının tamamı alınmaktadır.Kimi olgularda bütün meme loblarında sorun varsa bütün meme lobları(total mastektomie) alınmaktadır.Total mastektomienin avantajı tümör hücrelerinin diğer meme loblarına yayılmasını önlemektir aynı zamanda meme tümör oluşumu önlenir.Bu cerrahi yöntemlerin tamamı kliniğimizde uygulanmaktadır.Cerrahi opersayonlardan sonra alınan parçalar formaldehitli kaplarda histo patolojik inceleme için anlaşmalı labratuvarlara gönderilmektedir.

Kedi ve köpeklerde doğum kontrol tableti ve iğnelerinin meme tümörüne yan etkileri varmıdır?

Evet vardır.Tabletlerin genç kedi ve köpeklerde kullanılması gerekmektedir.Yaşlı özellikle 4 yaş üzeri kedi ve köpeklerde kullanılması risklidir genetik yatkınlıkta eğer öğrenilebilirse annesinde meme tümörü varsa kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir.İlaç kullanımı olan kedi ve köpeklerde gerek sahipleri gerekse veteriner kontrolleri esnasında meme kontrolleri 3-6 ayda bir yapılması gerekmektedir.Genetik yatkınlığı olan kedi ve köpeklerde doğum kontrol ilaçları ve iğneleri 1-2 kızğınlık haricinde kullanılmaması yerinde olur.doğum kontrol ilacı uygulanacak kedi ve köpeklerin muayene edilmesi gerekmektedir.meme loblarında anormallik tespit edilenler de kullanılmamalıdır.Ayrıca köpeklerde ve kedilerde düşük yaptırmak ve kızgınlık oluşumunu engellemek için ilaç kullanımlarında meme dokusu sağlıklı olmalıdır.
Köpeklerde ırk olarak meme tümörüne yatkın olan ırklar nelerdir?

Çok nadir olarak erkek köpeklerde meme tümörü vakalarına rastlanılabilir.Alman Şhepherd,Cocker Spaniel,Kaniş,English Seter,Brittany Spaniel,Pointer,Lhasa Apso,Boston Terrier,Fox Terrier vs köpelerde genetik olarak yatkınlık görülebilir.
Meme tümörlerinin teşhisinde kullanılan veteriner teşhis yöntemleri nelerdir?

Dikkatli bir muayene,röngen çekimi(metastaz olgularında önemli özellikle akciger filmi),tam kan sayımı,ultrasonografik rahim ve yumurtalık taraması,operasyonlar sonrası alınan kitlerin histopatolojik incelemesi yapılmalıdır.
Meme tümörlerinin tipleri nelerdir ?Klinik olarak belirti farkları nelerdir?

Meme tümörlerini tip olarak ikiye ayırabiliriz
Benign tümörler ve hiperplaziler
Metaztaz yapma özellikleri yoktur ama transformasyona (değişime)uğrayarak malign karekter kazanabilirler.İyi huylu tümörlerin çoğunluğu kompleks yada miks tümör tipleridir.
Ülserasyon yoktur
Deri altında hareketlidir ve yavaş büyüme ile karekterizedir.
Sınırları belirgindir.
Tip olarak adenom,duktam papillom,peri kanaliküler fibroadenom,benign mikst tümör,fibrom,hemangiperisitom,osteokondrom,lobuler hiperplazi vs diye sayabiliriz
Malign Tümörler
Büyüme hızı ve karekterine göre metastaz yaparak vücudun diğer organlarına yayılabilirler.Hızlı büyüyen meme yapılarının maling olma ihtimali yüksektir.İnguinal memelerde meme tümörlerine daha fazla raslanmakta ve diğer meme loblarına göre daha fazla maling olma özelliği taşımaktadır.Bunun sebebinin bu meme loblarındaki bezlerinin sekresyon sürelerinin daha uzun ve ağır olmasına bağlanmaktadır.malign tümörlerde lenfatik ve hematojen yol ile lokal ve regional lenf düğümlerine metastaz yaparak yayılabilirler.
Ülserasyonludur.
Sınırları belirsizdir.
Yangılı bir yapıdadır.Renk değişimleri görülebilir.
Hareketsizdir ve üzerinde deriye yapışık klinik görünümdedir.
Tip olarak tubuler adenocarsinom,papiller adenokarsinom,papiller kistik adenokarsinom,solid karsinom,mekik hücreli karsinom,anaplastik karsinom,fibrocarsinom,osteosarkom,osteokondro sarkom ,malign mikst tümör vs
Kedilerde meme tümörü sık olarak görülür mü?

Kedilerde meme tümörü sık olarak görülmektedir.Kedilerde görülen meme tümörlerinin %80-90 köpeklerde görülen meme tümörlerine göre kötü huylu maling olarak görmekteyiz.Kedilerde 8 meme bezi bulunmaktadır.En çok etkilenen meme bezleri inguinal ve thoracic meme bezleridir.Siyam ırkında meme tümörü riski diğer kedi ırklarına göre iki kat fazla ve erken yaşta görülebilir.Kedilerde dişi ve erkeklerde görülme olasılığı tartışmalıdır ama köpeklerde dişilerde daha fazla oranda görülür.Lenfomalar erkek kedilerde dişilere oranla 2 kat daha fazla görülür.Kedilerde meme tümörleri 6-15 yaş arası görülebilir,8-12 yaş arası daha yüksek oranda görülebilmektedir.Kedilerde görülen kanser vakalarn da en çok sıralamasında 3. Sırayı almaktadır.Kedilerde meme tümöründen başka lenf,kan,ağız meme ,kemik,cilt en çok görülen kanser tümör tipleri görülmektedir.Kedilerde diğer tümör tiplerinde kemoterapi,radyoterapi,ilaçla tedavi,cerrahi müdehale yapılmaktadır.Unutulmaması gereken siğara içmek kedilerinizin lenf kanserine yakalanma olasılığını artırmaktadır.Meme tümörlerinde operasyonlarda bırakılan bir kanser hücresi bile yapılan operasyonları ve tedaviyi başarısız kılabilir.Yeni meme tümörü olgularında kedilerde başlangıçta küçük nohut büyüklüğündedir hemen alımalıdır yoksa büyür ve sertleşir patlar kötü kokuludur açılan yaralar normal antibiyotikli pomadlarla tedaviye yanıt vermezler 6 aydır olanlar ve çapı 3 cm büyük olan meme tümörleri acil olarak alınmalıdır.Zamanında müdahale edilmeyen meme tümörleri lenf düğümlerine göğse kemiklere ve dalağa bazen böbreklere yayılabiliş yeni olgularda akciğer röntgeni alınması olumludur.Ayrıca tam kan teslerinin yapılması önemlidir.Kedilerde meme tümörlerinde erken teşhis çok önemlidir kedi hastaları malesef gecikmeli olarak gelmekte buda tedaviyi istediğimiz seviyede yapmamızı engellemektedir.Ne kadar erken kısırlaştırırsanız kedinizi o kadar iyidir En uygun kısırlaştırma dönemi 6 aylıktan itibarendir,kedinizi 2 yaşından sonra kısırlaştırmanız meme tümörü riskinizi azaltmamaktadır.Kısırlaştırılmış erkek ve dişi kedilerde megestrol acetat hormonu kullanımı yapılmamalıdır .Dişi kedilerde ve erkek kedilerde kızgınlığın bastırılması için kullanılan tablet ve iğnelerin kesinlikle yan etkileri olabileceği unutulmamalıdır.Kedi hastalarından erkek ve dişilerin kızğınlığının baskılanması için hormon kullanımı isteyen hastaların talepleri öz-ve olarak nedenleri anlatılarak kısırlaştırma önermekteyiz .Kedilerde doğum kontrol tabletlerinide kesinlikle uzun süreli kullanımı önerilmemektedir kullananların kesintisiz 6 ayda bir veteriner hekim muaynede meme kontrolü yaptırmaklarını şiddetle önermekteyim.

Tolgay Aytar
Veteriner Hekim
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Köpek ve Kedilerde Meme Tümörleri Tedavi ve Belirtiler Nelerdir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     9 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi56 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Köpek ve Kedilerde Uyuz Hastalığı Belirtiler ve Tedavi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
► Köpek - Kedilerde Epileptoik Nöbetler Vet.Hek.Alper BAYRAKAL
► Köpek ve Kedilerde Epilepsi Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,906 uzman makalesi arasında 'Köpek ve Kedilerde Meme Tümörleri Tedavi ve Belirtiler Nelerdir?' başlığıyla benzeşen toplam 83 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
köpek kanser, kedi kanser, köpek meme tümörü, kedi meme kanseri, kedilerde doğum kontrol tableti, kedilerde dogum kontrol, kedi kızgınlık baskılama ilaç, köpek kızgınlık, kedi meme tümörü, kedi tümör, köpek kısırlaştırma, kedi kısırlaştırma, köpek kısırlaştırma yaşı, kedi kısırlaştırma yan etkiler, köpek kısırlaştırma yan etkiler, köpek kanser tedavi, kedi kanser tedavi, köpek tümör tedavi, kedi tümör tedavi, köpek kemoterapi, kedi kemoterapi, köpek ağız kanseri, kedi ağız tümör, kedi ağız kanser, kedi kızgınlık süresi, kedi kızgınlık, köpek kızgınlık süresi, köpek doğum hastalıkları, kedi doğum, köpek doğum, köpek doğum süresi, kedi doğum süresi, kedi yaralar, köpek meme kitleler, kedi meme kitleler, köpek patoloji, kedi patoloji, kedi tümörü, köpek tümörü, kedi kanseri, köpek kanseri, kedi kilo alımı, köpek kilo alımı, köpek hormonlar, kedi hormonlar, köpek beslenmesi, kedi beslenmesi, köpek ultrason, kedi ultrason, köpek röntgen, kedi röntgen, köpek rahim iltihabı, kedi rahim iltihabı, köpek hayali gebelik, kedi hayali gebelik, köpek bakımı, kedi bakımı, köpek tvt, kedi suni tohumlama, köpek suni tohumlama, fibroadenoma, anaplastic carcinomas, fibrosarkomas, osteosarcomas, malign mix
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:01
Top