2007'den Bugüne 89,475 Tavsiye, 27,604 Uzman ve 19,642 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Covid19 Sürecinde Ebeveynler ve Veliler İçin Okul Karar Vermek
MAKALE #21849 © Yazan Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK | Yayın Ekim 2020 | 837 Okuyucu
Birçok ebeveyn, bakıcı ve veli, yüz yüze ve online eğitim arasında karar vermek gibi, çocuklarının sonbaharda okula nasıl döneceği konusunda yeni ve zor seçimlerle karşı karşıya. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul öğrencilerine, 8 ve 12. Sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim müfredatını başlatmış olmasına rağmen hala yüz yüze eğitim öğrencilere bir seçenek olarak sunuluyor. Devam zorunluluğu olmadığından dolayı çocukları okula gönderip görmeme konusunda kararsızlıklar yaşanmaya devam ediyor. Ebeveynlerin, bakıcıların ve velilerin çocuklarını okula geri gönderme konusunda karar vermeleri adına mevcut eğitim seçeneklerinin risklerini ve faydalarını tartmaları için cevaplanması gereken bazı sorular bulunmaktadır.
Okullar ülke çapında yeniden açılmaya başladığında, ebeveynler ve veliler, bireysel tercihler, sağlık sorunları, iş durumları ve okul değerlendirmeleri gibi çok sayıda faktöre dayalı kararlar almaya başladı. Çocuğunuz için normal bir zamanda bile okul hakkında karar verirken, yemek menüsü, sosyal hizmetler, günlük çocuk bakımı, müfredat dışı etkinlikler, akranlardan ve eğitimcilerden sosyal-duygusal destek ve ulaşım gibi öğretmenlerin ötesinde düşünülmesi gereken birçok şey vardır. Ayrıca pek çok okul, ebeveynlere ve velilere yüz yüze ve online öğretim arasında seçim yapma olanağı sunmaktadır. Bu gibi düşünülmesi gereken çok şey olunca ebeveynler ve veliler okul hakkında karar verirken zorlanmaktadır.
RİSKLERİ VE FAYDALARI DÜŞÜNÜN
COVID-19 nedeniyle, bu yıl sınıf mevcudu ve eğitim programı geçmiş yıllardan farklıdır. Bu farklı öğretim formatlarının risklerini ve faydalarını düşünmenizde yarar vardır. Örneğin, yüz yüze eğitim, okul hizmetlerine daha kolay erişim imkanı sağlamakta, iyileştirilmiş eğitim etkinlikleri, bazı ebeveynler ve bakıcılar için daha fazla sosyal etkileşim ve işe dönüş fırsatı sunabilir, ancak aynı zamanda çocuğunuz için COVID-19'a maruz kalma riski daha yüksektir. Ailelerin seçimleri, öğrencinin veya hane halkının yüksek hastalık riski altında olup olmadığına, öğrencinin akademik ihtiyaçlarına, toplumda COVID-19 yayılım düzeyine, okula ulaşım seçeneklerine, öğrencinin okula uyum becerisine bağlı olarak farklılık gösterecektir.
Çocuğunuzun / çocuklarınızın okula dönmesiyle ilgili karar alırken, hem yüz yüze hem de online öğrenme seçenekleriyle ilgili tüm riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Ebeveynler, veliler ve bakıcılar, COVID-19’dan kaynaklanan sağlık risklerini, bu iki seçenek arasında karar verirken yüz yüze eğitim vermemenin eğitimsel, sosyal-davranışsal ve duygusal riskleriyle karşılaştırmalıdır. Yüz yüze okul ortamı sadece eğitim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çocuğun sosyal ve duygusal becerilerini, güvenliğini, dil gelişimini, zihinsel sağlığını, güvenilir beslenmesini ve fiziksel aktivite fırsatlarını destekler.
COVID-19 VE ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ
COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu yeni tanımlanmış bir hastalıktır. Bilim adamları hala nasıl yayıldığını, çocukları nasıl etkilediğini ve yayılmasında çocukların nasıl bir rol oynayabileceğini araştırıyorlar. Çocuklarda COVID-19 ile ilgili sınırlı veriler, çocukların COVID-19'a yakalanma olasılıklarının yetişkinlere göre daha düşük olduğunu ve COVID-19 olduklarında genellikle yetişkinlere göre daha az ciddi semptoma sahip olduklarını göstermektedir.
COVID-19'un çocuklara bulaşması (mikropların kişiden kişiye geçme şekli) hakkındaki kanıt ve bilgiler nispeten sınırlıdır. Diğer ülkelerden elde edilen kanıtlar, pediatrik vakaların çoğunun çocukların bir aile üyesi tarafından enfekte olmasından kaynaklandığını göstermektedir. Bir kişi ne kadar çok kişiyle etkileşime girerse ve etkileşim ne kadar uzun olursa, COVID-19'un yayılma riski o kadar yüksek olur.
COVID-19 NEDENİYLE CİDDİ HASTALIK RİSKİ YÜKSEK OLAN ÇOCUKLAR
Bazı çocuklar daha çok COVID-19'a yakalanma riski altında olabilir veya COVID-19'dan dolayı ciddi hastalık riskine sahip olabilir. Bu çocuklar için, ebeveynlerin ve bakıcıların okula yeniden başlamayla ilgili ek önlemler alması gerekebilir. Zihinsel ve gelişimsel engelli çocuklarda raporlu olmayanlara göre daha fazla COVID-19 vakası vardır. Ek olarak, tıbbi olarak karmaşık olan, nörolojik, genetik, metabolik sorunları olan veya doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski altında olabilir. Ciddi hastalık, nefes almalarına yardımcı olmak için hastaneye yatma, yoğun bakım veya ventilatöre ihtiyaç duyabilecekleri anlamına gelebilir.
CİDDİ HASTALIK RİSKİ YÜKSEK OLAN HANE HALKI ÜYELERİ VE BAKICILAR
Sıfır enfeksiyon riskini sağlamanın bir yolu olmasa da, potansiyel riskleri anlamak ve okula dönüş dahil olmak üzere hayata devam ederken farklı önlem tedbirlerinin nasıl alınacağını anlamak önemlidir. Ebeveynler ve veliler, çocuklarının hangi aktivitelere devam edeceklerine karar verirken, diğer hane üyelerinin COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski altında olup olmadığını dikkate almalıdır.
Buna ek olarak, uzun süredir devam eden sistemik sağlık ve sosyal eşitsizlikler COVID-19'a yakalanma veya ağır hastalık yaşama riskini artırmıştır.
Siz, çocuğunuz veya hane halkından biri COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski altındaysanız, mevcut eğitim seçeneklerinin faydalarını, risklerini ve fizibilitesini tartmanız gerekecektir.
OKULLARIN KRİTİK ROLÜ
Çocukları okula geri gönderme konusunda karar verirken göz önünde bulundurulması gereken tek risk COVID-19 bulaşması ve hastalığı değildir. Okullar, çocukların akademik, sosyal-duygusal ve fiziksel sağlığı için önemli hizmetler ve destekler sağlar. Örneğin, K-12 okullarındaki çocuklar arasındaki sosyal etkileşim sadece duygusal sağlık için değil, aynı zamanda çocukların dil gelişimi, iletişimi, sosyal ve kişilerarası becerileri için de önemlidir. Bazı öğrenciler, COVID-19 nedeniyle fiziksel olarak okulda olmadığı için sosyal izolasyon ve kaygı bozukluğu yaşamaya başlamıştır.
RİSKİ AZALTMAK İÇİN OKULUNUZUN PLANLARINI İNCELEYİN
COVID-19'un yayılmasını azaltmak ve çocuğunuzun sağlıklı bir eğitim almasını sağlamak için okulunuzun planını incelemekle karar alma sürecine başlayabilirsiniz:
Okullar, COVID-19'un yayılmasını azaltmak için 3 temel alanda stratejiler uygulamalıdır:
• Yayılmayı azaltan davranışları teşvik etmek (Sosyal mesafe, el yıkama, maske vb.)
• Sağlıklı ortamların sürdürülmesi (uygun havalandırmanın sağlanması, sık dokunulan yüzeylerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi)
• Sağlıklı operasyonları sürdürmek (sınıf mevcudunu ikiye bölmek)
Daha yüksek SARS-CoV-2 seviyelerine sahip topluluklardaki okullar, hastalığın yayılmasını önlemek için muhtemelen daha fazla adım atacaktır.
EBEVEYNLER VE VELİLER İÇİN KARAR VERME
Çocuğunuzu okula geri gönderip göndermemeyi seçmek zor olabilir. Çocuğunuzun okula dönmesiyle ilgili kararları değerlendirirken, ailenizin benzersiz ihtiyaçlarını, durumunu ve COVID-19'un yayılmasını azaltmak için okulunuzun attığı adımlardaki rahatlık seviyenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlar arasında, bir çocuğa okulda enfekte olması durumunda nasıl bir yol izleyeceğinize karar vermenin dışında, okul yemek programları (bütün öğrenciler aynı anda ve aynı yerde mi yemek yiyor), sosyal hizmetleri, çocuğunuzun okula ulaşımı, öğretmenlerin bilinç düzeyi, genişletilmiş günlük çocuk bakım hizmetleri, müfredat dışı etkinlikler ve akranlarının sosyal-duygusal gelişim düzeyleri vardır.
Bu makaledeki sorular, karar vermeden önce mevcut eğitim seçeneklerinin risklerini ve faydalarını tartmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birçok bilinmeyen olabileceğini kabul ederek, her soruya cevap vermeye çalışmanız doğru bir karar almanız konusunda size yarar sağlayacaktır. Unutmayın, her aile farklıdır, bu nedenle belirli sorular sizin için özellikle önemli olabilir. "Emin değilim" veya "Katılmıyorum" diye cevapladığınız her soru için okulunuzla konuşmakta yarar vardır.
OKULA DÖNÜŞ
Bu sorular, okulunuzun 2020-2021 öğretim yılına nasıl hazırlandığına ilişkin görüşlerinize yöneliktir. Okul planınızla ilgili herhangi bir maddeye "emin değilim" cevabını verirseniz, daha fazla bilgi için okul yöneticinize ulaşabilirsiniz.
 Okulumun COVID-19'u yayılma riskini azaltmaya yönelik yeniden açılış planları konusunda kendimi rahat hissediyorum.
 Okulumun yeniden açılış planlarını etkili bir şekilde uygulamak için gereken kaynaklara sahip olduğuna inanıyorum (örneğin, personel, malzeme, eğitim).
 Bir öğrenci veya personel COVID-19 pozitif olursa okulumun planından memnun olurum.
 Okulumun normal okul haftasının her günü (genellikle beş gün) etkili bir öğretim programı sağlama planı olduğuna inanıyorum.
 Okulumun düşündüğü değişiklikler hakkında ailelerle nasıl iletişim kurduğundan memnunum.
 Okulumun ebeveynlerin veya bakıcıların endişelerini ve sorularını nasıl ele aldığından memnunum.
 Çocuğum maskeyi nasıl giyeceğini biliyor ve bunun önemini anlıyor.
 Çocuğumun okula gidiş geliş için güvenilir bir ulaşım şekli var (örneğin, okul otobüsü, araba paylaşımı, yürüyüş / bisiklet, toplu taşıma).
 Çocuğumun ulaşımı konusunda rahatım.
ONLİNE / EVDE ÖĞRENME
Bu bölümdeki sorular, online öğrenmenin siz ve çocuğunuz için uygun olup olmayacağını değerlendirir.
 Çocuğum evdeyken çalışabiliyorum (yani, işimi hala başarılı bir şekilde yapabilirim veya online çalışabilirim).
 Çocuğumun online öğrenme için kullanabileceği güvenilir internete, bilgisayar veya tablet gibi bir cihaza erişimi var.
 Online / evde öğrenme dönemlerinde çocuğumu denetleyebilecek birini bulabilir veya belirleyebilirim.
 Çocuğumun okul saatlerinde dikkat dağıtmayan bir yerde yaşıyoruz.
 Okulum, öğrencilerin öğretmenleriyle gerçek zamanlı etkileşime girmelerine (ör. Canlı eğitim alma) olanak tanıyan sanal bir öğrenme seçeneği sunuyor.
 Çocuğumun öğrenme stili ve ihtiyaçları dijital öğrenme platformlarıyla uyumludur.
AKADEMİK VE SOSYAL-DUYGUSAL REFAH
 Çocuğum, online / evde öğrenme yoluyla akademik olarak yetişebilecek.
 Çocuğum online / evde öğrenme yoluyla kaliteli eğitim alacak.
 Çocuğum, uzun süreli online / evde öğrenim dönemlerinde yeterince meşgul olacak.
 Çocuğum, uzun süreli online / evde öğrenim dönemlerinde sosyal olarak bağlantıda kalabilecek.
 Çocuğumun iletişim cihazlarına, ekipmanına veya öğrenim aletlerine ihtiyacı olursa, bunları yaşadığım yerde bulabilirim.
OKUL TEMELLİ HİZMETLER
Aşağıdaki sorular, ailenizin yararlanıyor olabileceği bazı okul temelli hizmetleri incelemektedir. Bu hizmetlere online / evde öğrenme seçeneği ile erişip erişemeyeceğinizi, hizmetlerden bugüne kadarki memnuniyetinizi ve bu hizmetleri okulda almayı tercih edip etmeyeceğinizi düşünmek isteyebilirsiniz. Çocuğunuz ağır hastalıktan dolayı yüksek risk altındaysa sahip olabileceğiniz endişeleri gidermek için okulunuzla ek görüşmeler yapmak isteyebilirsiniz.
 Çocuğunuzun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) veya başka bir özel öğrenme veya davranış planı varsa ... Çocuğum, BEP hizmetinden online olarak sağlıklı bir şekilde yararlanabilir.
 Çocuğunuz okul tabanlı öğrenim hizmetleri alıyorsa (örneğin, okuldan önce veya sonra özel ders) … Bunlardan online olarak yararlanabilirim.
 Çocuğunuz okul tabanlı davranış hizmetleri alıyorsa (ör. Sosyal beceri eğitimi, mesleki terapi, konuşma / dil terapisi) … Bunlardan online olarak yararlanabilirim.
 Çocuğunuz okul temelli duygusal veya zihinsel sağlık hizmetleri alıyorsa… Bunlardan online olarak yararlanabilirim.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Covid19 Sürecinde Ebeveynler ve Veliler İçin Okul Karar Vermek" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Burcu BAŞOĞLU KUNDAK Fotoğraf
Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
İzmir (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK'ın Yazıları
► Karar Vermek Nedir? (Doğru Karar Vermek) ÇOK OKUNUYOR Abdullah ÖZER
► Doğru Karar Vermek Psk.Şule ÜZÜMCÜ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,642 uzman makalesi arasında 'Covid19 Sürecinde Ebeveynler ve Veliler İçin Okul Karar Vermek' başlığıyla benzeşen toplam 38 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Okuduğumu Anlayamıyorum Aralık 2021
► Oyun Terapisi Nedir? Aralık 2021
► Ayrılık Kaygısı ÇOK OKUNUYOR Aralık 2021
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:58
Top