2007'den Bugüne 91,493 Tavsiye, 28,077 Uzman ve 19,893 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Pozitif Psikoterapi Nedir?
MAKALE #22119 © Yazan Abdullah ÖZER | Yayın Şubat 2021 | 2,075 Okuyucu
Nossrat Peseschkian kimdir?

Nossrat Peseschkian (18 Haziran 1933 tarihinde Kaschan, İran'da doğup, 27 Nisan 2010 tarihinde Wiesbaden/Almanya'da vefat etmiştir.), İran kökenli bir Alman nörolog, psikiyatrist ve psikoterapisttir. Kendisi, 1968 yılında geliştirdiği Pozitif Psikoterapi’nin (PPT) kurucusudur.


Nossrat Peseschkian'ın Yaşamı

İran'da doğan ve büyüyen Peseschkian, 1954 yılında Almanya'ya gelmiş ve Freiburg im Breisgau, Mainz ve Frankfurt am Main kentlerinde tıp eğitimi almıştır. 1960 yılında Frankfurt am Main kentinde yapılan devlet sınavlarında başarılı olmuştur. İhtisas eğitimleri (Nöroloji, Psikiyatri ve Psikoterapi): Doktora (1968) ve psikoterapi ihtisas eğitimlerini Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde tamamlamıştır. 1968 yılında Wiebaden'de muayenehane ve günlük bakım kliniği açmıştır. Uzun yolculukların ve kapsamlı akademik ve bilimsel seminer çalışmalarının ardından, derinlik psikolojisi alanında geliştirdiği çalışmasını, ilk olarak 1970'lerin başındaki konferanslarda yeni ve kültürlerarası bir yöntem olarak "farklılaşma analizi" ismi altında tanıtmıştır. Ardından 1977'den itibaren geliştirmeye devam ettiği bu yönteme "pozitif psikoterapi" adını vermiştir. 1995 yılında bilimsel yöntemlerle yaklaşık 300 hasta ile başlattığı çalışmada, yöntemin çeşitli hastalıklar üzerindeki olumlu etkilerini kanıtlamıştır. Pozitif Psikoterapi, hümanist ve kültürlerarası psikodinamik psikoterapiler arasında yer almakta, ayrıca sistemik, danışan odaklı ve davranış terapisi unsurlarıyla da bütünleştirilebilmektedir.

Peseschkian, 1977 yılında yeni kurulan Alman Pozitif Psikoterapi e. V.'nin başkanı olmuştur. 1977 yılından itibaren, kendi kurmuş olduğu "Pozitif Psikoterapi Dergisinin" editörlüğünü yapmıştır. Pozitif psikoterapi eğitimi, öncelikle EAP (Avrupa Psikoterapi Derneği) kurulları tarafından onaylanmış, ardından Avrupa çapında bir eğitim yöntemi ve bilimsel yöntem olarak yeniden onaylanmış ve belgelendirilmiştir. 1988'de yanında çalışan Hans Deidenbach ile birlikte, "Wiesbaden Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Envanteri (WIPPF)" anketi hazırlayarak, içerisinde yine kendisinin geliştirmiş olduğu yedi sayfalık "İlk Görüşme" anketinin ve kendi kendini gözlemleyebilme amaçlı olarak hazırlanmış bir hasta ve terapist takviminin de bulunduğu bir klasörü yayınlamıştır. Sistematik ilk görüşme sayfası, 1988 yılında psikodinamik terapi için yeni bir özellik olarak karşılanmıştır. Ekibi tarafından geliştirilen WIPPF'nin uluslararası bir versiyonu birkaç dile çevrilmiş ve araştırmalarda kullanılmıştır.

Peseschkian, 1976 yılından itibaren Hessen Eyaleti Doktorlar Odası’nın Tıpta İleri ve İhtisas Eğitimi Akademisi'nde doçent olarak görevlendirilmiştir. 1979 yılında, psikoterapi alanında doktorların ileri eğitimi için, Wiesbaden psikoterapi ve aile terapisi eğitim grubu WIPF olarak genişletilen Hessen Eyalet Tabipler Birliği'nden psikoterapi için kişisel eğitim verme yetkisini almıştır. 1994 yılında “Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezleri e.V.” adlı dünya birliğinin ilk başkanı olmuş, 2008 yılında "Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği WAPP e.V." vakfına devredilmesinden 2010 yılına kadar vakfın başkanlığını yapmıştır. 1998 yılında, Saint Petersburg'daki Ulusal Psikonörolojik Araştırma Enstitüsü Bechterew tarafından fahri profesörlük verilmiştir. Çok sayıda uzmanlık birliğinin ve derneğinin üyesidir.

2000 yılında, psikolojik psikoterapi, çocuk ve ergen psikoterapisi için bir eğitim merkezi olarak devlet tarafından onaylanan ve ardından Almanya'nın önde gelen derin psikolojik eğitim enstitülerinden biri olan Wiesbaden Psikoterapi Akademisini kurmuştur. Peseschkian, 1990 yılından itibaren EAP Avrupa Psikoterapi Derneğinin çalışma gruplarında psikoterapi eğitim standartlarının Avrupa'ya uyumu üzerine çalışmıştır.

Peseschkian, 60'tan fazla ülkede seminerler ve konferanslar vererek, 26 kitap yayınlamıştır. Başlıca çalışma alanlarından biri olan psikoterapinin, öykülerde ve kültürlerarası örneklerde uygulanmasını konu alan “Tüccar ve Papağan” adlı kitabı gibi bazıları birçok dile çevrilen kitaplar yazmıştır. Çalışmalarının diğer bir odak noktası, psikoterapinin kültürlerarası ve aile terapisinin de kültürlerarası biçimsel olarak geliştirilmesi olmuştur.

Peseschkian, 2005 yılında Uluslararası Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Akademisi'ni kurmuştur. Peseschkian Vakfı, Wiesbaden'da ve çeşitli ülkelerde var olan pozitif ve kültürlerarası psikoterapi merkezleri, enstitüleri ve kuruluşları için, bilgi ve iletişim merkezi olma ve barışın geliştirilmesine ve çatışmaların azaltılmasına katkıda bulunma vakfı tarafından, yetkilendirilmiştir. 2015 yılında yedi ülkede ulusal, (Almanya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Kosova, Türkiye, Etiyopya) ve yaklaşık 18 ülkede ise, toplumsal pozitif psikoterapi merkezleri açmıştır.

Peseschkian evli, iki çocuk ve dört torun sahibiydi. Peseschkian, bazı eserlerinden de anlaşılacağı üzere, insan imajını şekillendiren Bahai dinine mensuptu.


Pozitif Psikoterapi

İran'dan gelen ve çalışmalarını merkezi olarak Wiesbaden (Almanya) kentinde yürüten nöroloji, psikiyatri ve psikosomatik tıp uzmanı olan Nossrat Peseschkian ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bağımsız bir psikoterapi yöntemi olarak (1968 yılından bu yana) başarıyla uygulanan Pozitif Psikoterapi (PPT) yöntemi, önemli bir psikoterapi yaklaşımlarından biridir. Bu yöntem, hümanist psikodinamik psikoterapilerinin arasında yer almaktadır.

Hümanist derinlik psikolojileri (psikodinamik psikoterapi) arasında yer almaktadır. Bu yöntemin temelini, salutojenik, kaynak odaklı, insancıl ve konsantre bir yaklaşıma karşılık gelen 'pozitif insan imajı' oluşturmaktadır.

Pozitif Psikoterapi, çok sayıda kurum (Hessen Devlet Tabipler Birliği, Avrupa Psikoterapi Derneği (EAP), Dünya Psikoterapi Konseyi (WCP), Uluslararası Psikoterapi Federasyonu (IFP) ve çeşitli ulusal kurumlar) tarafından tanınan ve kabul edilen, derin psikolojik psikoterapi çerçevesinde dikkate alınan bir yöntemdir.

Pozitif Psikoterapi, farklı psikoterapi yöntemlerinin unsurlarını ve tekniklerini birleştirmektedir. Özellikle kaynak odaklı bir yaklaşım kapsamında hayal gücü ve hayal gücü alternatiflerini desteklemek üzere farklı kültürlerden hikâyeleri ve yaşam tecrübelerini kullanmaktadır.

Pozitif Psikoterapi, şu anda yaklaşık 33 ülkede 40'a yakın bağımsız merkezle temsil edilmektedir.

1977 yılından bu yana, tıbbî eğitim merkezlerinde (Wiesbaden psikoterapi ve aile terapisi ihtisas eğitimi grubu) çok sayıda doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve pedagog pozitif psikoterapi eğitimi almışlardır. Wiesbaden Psikoterapi Akademisi (WIAP), bugün devlet tarafından tanınmakta ve lisansüstü eğitimi ve psikoterapi eğitimi alanında önde gelen enstitülerden biri olarak kabul edilmektedir.

1974 yılında bu yana (2015 yılı itibarıyla) 38.000'den fazla doktor, psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitimci, pozitif psikoterapi yöntemi konusunda eğitim almıştır. 1980'lerin sonlarından bu yana, Doğu Avrupa ve Asya ülkelerindeki binlerce meslektaşımız bu eğitimi almış ve bugün de almaya devam etmektedir.

Pozitif psikoterapi, dünya çapında "Dünya Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Birliği" (WAPP) tarafından temsil edilmektedir. Pozitif psikoterapi için önceki dünya kongreleri 1997 yılında St.Petersburg/Rusya'da, 2000 yılında Wiesbaden/Almanya'da, 2003 yılında Varna/Bulgaristan'da, 2007 yılında Gazimağusa/Kıbrıs'ta, 2010 yılında İstanbul/Türkiye'de, 2014 ve 2019 yıllarında Kemer/Türkiye'de yapılmıştır.

Temel ve Master (Uzmanlık) eğitimleri şeklinde standartlaştırılmış eğitimler ise, Arnavutluk, Etiyopya, Bolivya, Bulgaristan, Çin, Kosova, Avusturya, Romanya, Rusya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Kıbrıs gibi dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilmektedir.

Almanya'da 1997 yılında pozitif psikoterapinin kalite güvencesi üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, bu kısa süreli terapi biçiminin yüksek seviyede etkin olduğunu göstermiştir. Bu çalışma ise, Richard Merten Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca pozitif psikoterapinin kurucusu Nossrat Peseschkian da, 2006 yılında Federal Almanya Liyakat Nişanı almıştır.

Pozitif Psikoterapi Yaklaşımı

Pozitif psikoterapinin hedefleri:

• Psikoterapi ve psikosomatik kapsamında pozitif ve kültürlerarası bir yaklaşımın geliştirilmesi,
• Eğitim, kendi kendine yardımcı olma ve önleme,
• Kültürlerarası karşılıklı anlayışın desteklemesi,
• Farklı terapi yöntemlerinin entegre edilmesi.

Pozitif psikoterapi anlayışına göre, geleneksel psikoterapi ve geleneksel tıp genel olarak üç kriter ile tanımlanabilmektedir:

a) Hastalıkların, bozuklukların ve çatışmaların ortadan kaldırmasına yönelik psikopatolojik yaklaşım,
b) Bir arada ve yan yana bulunan çok sayıda yöntemler,
c) Hastanın pasif duruşu.

Pozitif psikoterapi geleneksel yaklaşımı genişletmeye çalışmaktadır:

a) Psikopatolojiye yanıt olarak pozitif ilerleme,
b) Çeşitli uzmanlık disiplinlerinin (denge modeli, temel beceriler, mevcut beceriler) işbirliği için aracı olarak asıl içerikle ilgili yaklaşım sağlama,
c) Pozitif çatışma yönetimi kapsamındaki hastanın harekete geçirilmesi ve terapist ile hasta arasındaki ilişkinin geliştirilmesine yönelik beş aşamalı terapinin uygulanması ve kendi kendine yardım etme işlevlerinin canlandırılması, doğu kültürlerinde söylenen şekliyle: "Mutluluğu dağıtabiliyorsanız, mutluluğa tutunabilirsiniz".

Pozitif Psikoterapinin Temel İlkeleri

Pozitif psikoterapinin üç ana ilkesi (umut, denge ve danışmanlık ilkeleri), pozitif olunması, pozitif içeriklerin kullanılması ve stratejik bir yaklaşımın izlenmesidir.

1.Umut ilkesinin temeli, esas olarak, bir bozukluğun hemen ortadan kaldırılmasında değil, öncelikle onun daha geniş kapsamda anlaşılması ve olumlu yönlerinin ele alınması gerçeğinde yatmaktadır.

"Pozitif" kelimesi (Latincesi: "pozitum"), burada "gerçek", "mevcut", "var olan" anlamına gelmektedir. Pozitif terapistler, danışanda bulunan bozukluğu şeffaf hale getirmeye ve bunun anlamını (temel becerileri ve gerçek becerileri) görmesine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.

Hastalık, bu doğrultuda yeniden yorumlanır. Örneğin:

• Uyku bozukluğu, uyanık olma ve az uykuya geçme becerisidir.
• Depresyon, çatışmalara en derin duygusal yollarla tepki verme yeteneğidir.
• Şizofreni, iki dünyada yaşama veya bir fantezi dünyasına girme yeteneğidir.
• Anoreksi (aşırı zayıflama), az yiyecekle idare etme ve dünyayı açlıkla özdeşleştirme yeteneğidir.

Bu prosedür, sadece danışanda değil, aynı zamanda ortamda da değişiklikler oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastalığın, hem terapist hem de hasta tarafından öncelikli olarak birlikte tanınması ve teşhis edilmesi gerekmektedir. Danışan, semptomlarının ve şikâyetlerinin yaşamının dört alanında yeni bir denge sağlanmasına yönelik işaretler olduklarını öğrenmektedir.

2.Denge Prensibi: Çatışma dinamikleri ve çatışma içerikleri. Birincil ve ikincil yetenekler benzeri yaşamın dört niteliği.

Kültürel ve sosyal farklılıklara ve her bireyin tek ve benzersiz olmasına rağmen, tüm insanların sorunların üstesinden gelirken tipik çatışma işleme biçimlerine başvurdukları gözlemlenmektedir. Thomas Kornbichler, bunu şöyle açıklamaktadır:

Nossrat Peseschkian, pozitif psikoterapideki denge modeliyle (dinamik psikoterapinin yenilikçi ve çağdaş bir varyasyonu) farklı kültürlerde net bir çatışma işleme modelini formüle etmiştir.

1.) Beden, Duyular – Psikosomatik,
2.) Performans, Aktivite – Stres faktörleri,
3.) İletişim, Yakınlar – Depresyon,
4.) Fantezi, Gelecek, Dünya görüşü – Korkular ve Fobiler.

Stres veya mikro travmaların neden olduğu sıkıntılar yaşadığımızda, çatışma durumunun üstesinden gelmek için dört tipik çatışma işleme yöntemi kullanırız:

• Bedensel odaklı yöntemler,
• Performans odaklı yöntemler,
• İlişki odaklı yöntemler,
• Fantezi odaklı yöntemler.

Bu dört alan, insanlara özgüdür: Batı yarımkürede, çoğunlukla odak noktası, bedensel/duyularla ve meslek/performans konularıyla ilişkilidir, buna karşın Doğu kültürlerinde ise, daha ziyade iletişim, fantezi ve gelecek alanlarıyla (pozitif psikoterapinin kültürlerarası yönü) ilişkilidir.

İletişim eksikliği ve hayal gücü eksikliği birçok psikosomatik hastalığın nedenidir. Her insan, çatışmaların üstesinden gelme yöntemlerine ilişkin kendi tercihlerini geliştirir. Tercih edilen çatışmaların üstesinden gelme biçiminin tek boyutlu olarak gelişmesi, diğer yöntemlerin arka planda kalmasına neden olur.

Yaşamın dört alanındaki bu tek boyutluluk, varyasyonun aktif veya pasif olmasına bağlı olarak, çatışmaların üstesinden gelmeye yönelik sekiz tipik çatışmalarla baş etme yöntemi bulunmaktadır:

• Bedensel odaklı yöntemler kapsamında aşırılığa yönelme yoluyla dengeleme (kişinin kendi bedenine ilişkin aşırı narsist bir yaklaşım geliştirmesi),
• Somatik rahatsızlığa geri dönüş yoluyla dengeleme (Somatizasyon: Madde bağımlılıkları, risk faktörü: örneğin obezite ve benzeri),
• Faaliyet ve performans bakımından aşırı etkinlik gösterme yoluyla dengeleme,
• Performans ve konsantrasyon bozuklukları yoluyla dengeleme,
• Aşırı sosyalleşme yoluyla dengeleme,
• Yalnızlık yoluyla dengeleme,
• Büyük fanteziler ve sanrı bozulmaları benzeri yollarla dengeleme,
• Mantıksız deneyimlere ve varoluş korkuları benzeri yollarla dengeleme.

Çatışmanın içeriği (örneğin dakiklik, temizlik, düzen, nezaket, güven, zaman, sabır), sevme ve tecrübe edinme yetenekleri gibi temel yeteneklere dayanan birincil ve ikincil becerilerle tanımlanır. Bu, aynı zamanda Freud'un klasik model örneğine yönelik önemli farklılaşma olarak da anlaşılabilmektedir.

Danışmanlık ilkesi: Terapi ve kendi kendine yardımın beş aşaması.

3. Beş aşama, terapi ve kendi kendine yardımın yakından ilişkili ve bağlantılı olduğu bir pozitif psikoterapi konseptini temsil etmektedir. Hasta ve yakınları, hastalığı ve bireysel çözüm yolları konusunda hep birlikte bilgilendirilmektedir:

1.) Birinci aşama: Gözlem, uzaklaşma (Algısal yetenekler: istek ve sorunları ifade etme yeteneği)
2.) İkinci aşama: Envanter oluşturma (Kavramsal beceriler: son 5-10 yılda yaşanan olaylar)
3.) Üçüncü aşama: Duruma ilişkin cesaretlendirme (Hastanın kendi kendine yardım etme becerilerinin ve kaynaklarının harekete geçirilmesi: Daha önceden sahip olunan çatışmaların üstesinden gelme becerilerinin sağlıklı ve başarılı kısımlarının yeniden harekete geçirilmesi)
4.) Dördüncü aşama: Sözlere dökme (İletişim becerileri: Yaşamın dört niteliğindeki açık çatışmaları ve sorunları ifade etme yeteneği)
5.) Beşinci aşama: Hedef genişletme (Hastanın geleceğe yönelik etik ve ahlaki becerileri: "Daha fazla şikayet ve probleminiz kalmadığında ne yapmalısınız, önümüzdeki 3-5 yıla yönelik hedefleriniz nelerdir?“).

Yer değiştirme konusunda yardım: Eski, bilindik sorunlarla ısrarla uğraşmak yerine, danışanın kaynaklarını seferber etmenin bir başka yolu, hikâyeler ve atasözlerinin kullanılmasıdır. Pozitif psikoterapide zihinsel ve duygusal durum değişimleri, hikayeler, benzetmeler, benzerlikler ve atasözlerinin yarımıyla kolaylaştırılmaktadır. "Olduğunuz yerde durabilirsiniz, ancak bunun üzerine oturup kalmamalısınız". Kültürlerarası örnekler ve hikâyelerin yardımıyla, önyargılar ve öfkeler azaltılmaktadır. Bunlar, bilinç değişimi için değerli bir yaklaşım olabilmektedir. Bu, aynı zamanda tıp, politika, ekonomi ve çevresel davranış alanlarındaki değişikliklerin de bir önkoşuludur.

İnsan İmajı

Pozitif psikoterapi, insanın bireysel gelişimini küreselleşme kapsamında ortaya çıkarmaktadır: Temel özellik olarak kültürel çeşitlilik içeren küresel bir ağa bağlı toplum, insanlık tarihinde ilk defa ortaya çıkmıştır.

Küreselleşme süreci, sadece siyasî değil, aynı zamanda zihinsel zorluklar yaşanmadan ilerlememektedir. Metodik sürecin mevcut duruma göre tasarlanması, büyük bir zorluk olarak değerlendirilmektedir.
Bu, tek kültürlü ve tek etiyolojik bir yaklaşımdan, çok kültürlü ve çok etiyolojik bir yaklaşıma kadar kapsamlı yeniden değerlendirme gerektirmektedir. Bu deneyimler ve düşünceler, Peseschkian'ı insanların özellikle psikoterapide sadece izole bir birey olarak değil, aynı zamanda kişilerarası ilişkileri ve kendi gelişimlerine karşılık gelen ve ilk önce onları etkileyen "kültürlerarası" durumları da dikkate alınması gerektiği savına yöneltmiştir:

"İnsanın deneyim edinmesi pahalıdır, diğer insanların deneyimlerini öğrenmesi ise değerlidir".

Pozitif psikoterapide insan imajı, hümanist psikolojideki insan imajıyla karşılaştırılabilmektedir. Klasik psikanalizdeki dürtü belirleyiciliğinin (determinizminin) veya klasik davranış terapisindeki "insan makinesi" imajının aksine, pozitif psikoterapide insanlar genellikle iyi ve sağlıklı olarak kabul edilmektedir.

İnsanlar, gerek yetiştirilme şekli gerek kendi kendini eğitme yoluyla geliştirebileceği ve geliştirmesi gereken, özünden kaynaklanan çok sayıda beceri ve yeteneğe sahiptirler.

Abdullah ÖZER

(Sosyal Hizmet Uzmanı, Klinik Psikoloji Uzmanı, Aile Danışmanı)

Yayınlanan yazılar kaynak göstermeden, izinsiz kullanılması, kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Yayınlanan yazılar, makaleler, haberler kaynak gösterilerek içeriği değiştirilmemek şartıyla yayınlanmasına izin verilmektedir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Pozitif Psikoterapi Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Abdullah ÖZER'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Abdullah ÖZER'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Abdullah ÖZER Fotoğraf
Abdullah ÖZER
İzmir (Online hizmet de veriyor)
Psikoloji Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi37 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Abdullah ÖZER'in Yazıları
► Pozitif Psikoterapi Psk.Ahmet YILMAZ
► Pozitif Psikoterapi Psk.Aysel İnciler BİRTÜRK
► Pozitif Psikoterapi Yaklaşımının İncelenmesi ÇOK OKUNUYOR Psk.Gülnaz ATEŞ
► Pozitif Psikoloji Nedir? Ne Değildir? Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Pozitif Psikoloji Nedir? Genel Bir Bakış Psk.Dnş.Kübra DÖRTYOL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,893 uzman makalesi arasında 'Pozitif Psikoterapi Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Ego Durumları Terapi Nisan 2022
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:36
Top