2007'den Bugüne 84,648 Tavsiye, 26,466 Uzman ve 18,848 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Ailenin Rolü
Ailenin Rolü Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ailenin Rolü Kavramı ile İlgili 15 Makale
► Eğitimde Ailenin Rolü Ebru KALAY SULAR
Eğitimde ailenin önemi tartışılmaz. Okulun verdikleri ailenin desteği ve kontrolü ile pekişir. Küçük yaşlarda verilen sorumluluk taşıma hissi özellikle ergenlik döneminde çocuk ve aile için derslerin ve yerine getirilmesi gereken sorumlulukların tartışma konusu olmasını engelleyecektir. Aile içinde her bireyin yaşıyla doğru orantılı sorumlulukları olmalı. Bizler nasıl ki ebeveyn olarak onlara hayati ihtiyaçları, bakımı, huzurlu bir aile yaşamı sağlamak sorumluluğunu taşıyorsak, onların da çocuk olarak yerine getireceği sorumlulukları olduğu çocuğa daha küçük yaşlarda verilmelidir. * Bilinmelidir ki çocuğunuz akranları da dahil olmak üzere farklı bir bireydir. Bu nedenle çocuğunuzun ge... »»»
► Çocukta Özgüven ve Ailenin Rolü Psk.Dnş.Kemal TUNCER
ÖZGÜVEN VE AİLENİN ROLÜ: Özgüven ne demektir? Özgüven, bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirilmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle “ Kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucu kendisi ve çevresiyle barışık olması” demektir. Büyükleri tarafından sevgi gören, gereksinim duyduğunda beklediği yakınlık ve ilgiyi bulan, fikirlerine değer verilen ve önemsenen, güven duyulan ve sorumluluklar verilen, iyi yaptığı şeyler için övülen, gurur duyulan, yaptıklarında hataya yer verilen ve olduğu gibi kabul edilen çocuğun kendisine özgüveni olur. *Artık kendini besleyecek becerilerde oldugu halde, onu beslemeye devam ettigimizde, * Ters olsa bile ... »»»
► Okul Başarısında Ailenin Rolü Psk.Dnş.Reyhan Çakmak YEŞİLOVA
Okul döneminde başarısızlık ilkokuldan yüksek öğrenime kadar her dönemde görülebilen, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir durumdur. Nedenler çeşitli olmakla birlikte okul ve başarı kavramlarını ruhsal dünyadan ayrı düşünmek mümkün değildir. Sağlıklı bir ruhsal gelişim, sağlıklı bir olgunlaşma ve sağlıklı bir sosyalleşme yaşayan çocuk kendi potansiyeli çerçevesinde başarılı olacaktır. Bazı durumlarda çocuğunuzun okul başarısındaki ani düşüşler veya çok çalıştığı halde başarılı olamaması, ruhsal dünyasında yolunda gitmeyen şeyler olduğuna işaret edebilir. Bu gibi durumlarda bir uzman görüşü almanız faydalı olacaktır. Başarı öğretmenlerin, eğitim uzmanlarının ve ailelerin sık sık gündeme get... »»»
► Çocuğun Eğitiminde Ailenin Rolü Fatih KILIÇARSLAN
ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ GİRİŞ Aile toplumun en küçük kurumudur. Bireyler, çocukluktan itibaren yaşlık dönemlerine kadar aile içersinde ilişkilerinde, fiziksel durumlarında ve ruhsal süreçlerinde çeşitli aşamalardan geçerler. Toplumsal hayatımızda ilişki içinde olduğumuz kişileri tanımalı sosyal, ekonomik ve kültürel özelikleri bilmeli duygu, düşünce ve davranışlarında meydana gelen değişimi izleyebilmeliyiz. Bu nedenle gerek bireyin meydana gelen davranışlarının değerlendirilmesinde gerekse toplumsal yapının analizinde insan faktörü önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır. Ailenin uygun tutum ve davran... »»»
Aile toplumun en küçük sosyal birimidir. Sağlam bir toplum yapısının oluşması sağlıklı ve güçlü aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı ve güçlü aileler de, sağlam ve sağlıklı kişilikli bireylerle kurulabilir. Anne-babanın çocuk üzerindeki etki alanı oldukça geniştir. Anne-babalar hem çocuklarına tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde en yakınında olan kişiler, hem de ilk öğretmenleridirler. İnsan kişiliğin gelişimsel temellerinin 0-6 yaş döneminde atıldığı göz önünde bulundurulduğunda, eğitsel kimliğin belirlenmesinde anne-baba rolünün önemi daha da iyi anlaşılmış olacaktır. Çocuğun aile içerisinde edindiği statü, kazandığı değer ve geliştirdiği kimlik; onun giderek toplum içerisinde kazanac... »»»
AİLENİN OKUL BAŞARISINDAKİ ROLÜ Aile, çocuğun dünyaya gelmesiyle fizyolojik olarak çocuğun gelişimi başta olmak üzere duygusal ve davranışsal alanlardaki büyümesinde de önemli rol oynamaktadır. Ebeveynlerin karşıladığı; beslemek, korumak gibi yaşamsal ihtiyaçlar ile sevme, sevilme, değerli hissetme gibi duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmasıyla çocuk yaşadığı dünyaya uyum sağlar. Bu gelişim ve dünyaya hazırlık ve alışma sürecinde çocuğu yetiştiren ebeveynler; sözel olarak öğretilerini aktarmanın yanı sıra; kendi sergiledikleri davranışları ve alışkanlıklarıyla da örnek teşkil ederler. Eğitim-öğretimin başladığı anaokulundan itibaren, çocuklar aile dışındaki dış çevreye ilk adımlarını atm... »»»
Dünya ile ilgili, karşılaştığımız problemlerin ve bu problemler ile başa çıkma becerilerimizin temelinin çocukluk döneminde şekillendiğini düşünürsek, anne ve babalarının çeşitli zorluklar yaşayabilecekleri bu dönemle ilgili bilgilenmelerinin onlara önemli ölçüde yardımcı olabileceği düşüncesindeyim. Doğdukları andan itibaren çocuklarımızla paylaştığımız her an onların kişilik özelliklerinde önemli rol oynamakta ve gelişimlerini birebir etkilemektedir. Bu nedenle ailenin özellikle bu ilk aylarda üstlenmiş olduğu sorumluluk, çocuğun ileriki yaşamı için ciddi önem taşımaktadır. Bebeklik döneminde doğuştan getirilen özellikler, çevre ile etkileşeceğinden, ilk aylarda bebekle güven verici ili... »»»
Birçok anne babanın en büyük amaçlarından biri mutlu çocuklar yetiştirmektir. Bazı anne babalar bu amaca ulaşmak için kendi hayatlarını adarlar. Kendileri için hiçbir şey yapmaksızın tüm davranışlarını çocuklarına odaklarlar. “Ödevimiz var, babamız/annemiz geldi.”gibi cümleleri birçok anne babadan duyabiliriz. Bazı anne babalarda fazla esnek davranarak çocuğa sınır koymaz ve aşırı özgür bırakırlar. Çocuğun kendini tanıması, kişiliğini kazanması ve uyum sağlayabilmesinde ailenin çok büyük bir etkisi vardır. Çocuğun ruh sağlığını belirleyen en temel etkenlerden biri, kötü alışkanlıklar edinip edinmemesidir. Bunların en sık görüleni ise sigaradır. Hatalı anne-baba tutumu, aşırı esnek ya da k... »»»
EĞİTİM BAŞARISINI ARTTIRMADA AİLENİN ROLÜ Anne babanın, gencin eğitim başarısı konusunda yapabilecekleri ,“katkı” ve “yardımla” sınırlıdır. Temel kural yardıma ihtiyacı olanın yardım istemesidir. Bu nedenle ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun, söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve inanması esastır. Geçmişte başarı çok çalışmak iken, şimdi ise başarı etkili çalışmak olarak tanımlanmaktadır. Etkili çalışmak, zamanı, belirlenmiş öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Etkili çalışmak için dinlenmeye, eğlenmeye, dostlarla vakit geçirmeye de gereksinim vardır. Eğitim başarısı ders başında ne kadar zaman g... »»»
SOSYAL BECERİLERİN KAZANIMINDA AİLENİN ROLÜ VE ÖNEMİ Arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı sürdürebilme becerileri çocuğun sadece sosyal gelişimi açısından değil aynı zamanda psikolojik sağlığını koruma adına da önem taşımaktadır. Arkadaşlık içinde çocuklar oyun oynamak ya da ortak bir etkinliği sürdürmek için iletişimi nasıl başlatacaklarını, sürdüreceklerini ve bir problemi nasıl çözebileceklerini deneyimlerler. Arkadaşının duygu ve düşüncelerini anlamaya, kendi duygu ve düşüncelerini, “öteki”nin varlığını da hesaba katarak, tartmaya başlarlar. •Arkadaşlık, aidiyet duygusu, değer görme hissi kazanımına ve özgüveninin gelişimine yardım eder. •Aynı dönemi ve aynı sorunları paylaşan insanla... »»»
Sizlere bu yazımı akademik bir dille değil, konuşur gibi yazmak istiyorum, içimden geldiği gibi… Bu yazımda, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim ortamında, sizlerin öneminden bahsetmek istedim, asıl önemli olan öncelikle sizlersiniz çünkü… Neden mi? İlk olarak, sizler olmasaydınız, o çok sevdiğimiz, içimiz titreyerek kendi evlatlarımız gibi gördüğümüz çocuklarımız olmayacaktı, sizler sayesinde onlarla birlikteyiz. İkinci olarak, ‘’özel’’ çocuklara sahipsiniz her biriniz ve her birinizin emeği belki de normal olan emeğin kat kat fazlasını buluyor… Bu girişin ardından, yavaş yavaş, özel eğitimde birbirimize nasıl destek olabileceğimizden bahsetmek istiyorum kısaca. Karşılıklı bir yard... »»»
Çocuğun sağlıklı yetişmesi, düzenli bir eğitim alması ve hayatında başarılı olması için, huzurlu bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Anne-babanın şefkati ve sevgisi, kardeşlerin desteği çocuğa doyumsuz bir huzur verir. Bu yüzden çocuğun en mutlu olduğu yer kendi ailesidir. Anne, baba ve diğer aile fertlerinin tavır ve davranışları çocuk için ideal bir örnek teşkil etmektedir. Çocuk bu tavır ve davranışları gözleyip, model alarak benimsemeye çalışır. Bu nedenle anne - baba ve diğer aile fertlerinin, çocuğun kişilik gelişimine etkileri çok fazladır. Anne ve baba çocuğun nasıl olmasını istiyorlarsa, önce kendileri öyle olmak zorundadırlar. Çocukların mutlu, sağlıklı ve başarılı o... »»»
Bir çocuğun doğumu “O” ailenin, yapısal, gelişimsel ve işlevsel süreçlerini etkilemektedir. Dolayısıyla engelli bir çocuğun dünyaya gelmesiyle “O” ailenin bu duruma uyum süreçlerini nasıl geçirdikleri çok önem taşımaktadır. Bu yazıda genellikle kabul ve uyum sürecine gelindikten sonra dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalardan ve çocuğun eğitim ve rehabilitasyon sürecine ailenin nasıl katkı koyabilecekleri ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dünyaya farklı gereksinimlerle gelen bir çocuğun kuşkusuz erken tanısı ve müdahalesi çok önemlidir. Bu sebeple en ufak bir şüphede ailenin ilgili sağlık merkezine başvurması erken tanı ve müdahalenin zaman kaybetmeden başlatı... »»»
► Çocuklarda Okul Başarısızlığının Nedenleri Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Sizin Aileniz Hangisi: Aile Tipleri Psk.Dnş.Onur AKKOCA
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Ailenin Rolü Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
Ebru KALAY SULAR, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra Ayça AYSEN, KKTC (Kıbrıs)
ailenin rolü KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ailenin rolü KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
eğitim, aile, çocuk eğitimi, ailede eğitim, eğitimde aile, eğitimde ailenin rolü, aile içi eğitim, aile içinde eğitim, çocukta özgüven, çocuklarda özgüven, çocuklukta özgüven, okul başarısı, okulda başarı, çocukta okul başarısı, çocuklarda okul başarısı, okulda başarısızlık, başarıda ailenin rolü, eğitim ve çocuk, çocuğun eğitimi, çocuk ve aile, çocuğun kişilik gelişimi, ebeveyn yaklaşımları, iletişim yaklaşımları, okul başarısında ailenin rolü, okul başarısında ailenin etkisi, çocuk gelişiminde aile tutumları, çocuk ve okul başarısı, çocuk ve okul, çocukların özerklik gelişimi, özerklik gelişimi, çocukta özerklik gelişimi, çocuklarda özerklik gelişimi, çocukta sigara, çocuklarda sigara, okul, ders, başarı, öğrenci, ders çalışma, ders başarısı, sosyal beceriler, sosyal becerilerde ailenin önemi, sosyal beceri, sosyal beceri kazanımı, sosyal becerilerin kazanımı, özel eğitim, özel eğitimde aile, özel eğitimde ailenin önemi, özel eğitim eğitimcileri, özel eğitimde aileye yaklaşım, özel eğitimde işbirliği, çocuk, mutlu çocuk, sağlıklı çocuk, başarılı çocuk, çocuk yetiştirmek, ortopedik özürlü çocuk, çocuklarda başarısızlık, okul başarısızlığı, başarısız çocuk, öğretmenin başarıda rolü, okul korkusu, aile içi iletişim, ebeveyn olmak, anne baba olmak, çocuk ile iletişim, ailede çocuk, aile tipleri


03:51
Top