2007'den Bugüne 92,297 Tavsiye, 28,217 Uzman ve 19,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sosyal Beceri
Sosyal Beceri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sosyal Beceri Kavramı ile İlgili 16 Makale
SOSYAL BECERİ *NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? NASIL ÖĞRETİLİR?* Ülkemizde sosyal beceri öğretimi müfredat programlarında henüz yer almamakta, zihinsel engelli çocukların en temel gereksinimlerinin okuma-yazma, matematik becerileri ile öz bakım becerileri olduğu varsayımı ile eğitim programları bu beceriler üzerinde odaklaşmaktadır. Birçok öğretmen, sosyal becerilerin doğrudan öğretilmesine gerek olmadığını ve dinleme, parmak kaldırma ya da paylaşma gibi sosyal becerileri hayat bilgisi derslerinde zaten öğrettiklerini açıklamaktadırlar. Ancak doğrudan sosyal beceri öğretimini temel almayan bu uygulamalarda çocuklar bu becerileri yeterince öğrenememekte ya da gerekli sosyal ortaml... »»»
Kognitif Davranışçı Terapi (KDT), bireyin kendisiyle, diğer kişilerle ve gelecekle ilgili bilişlerinin duygu ve davranışlarını etkilediğini varsayan; hem yetişkinlerde hem de çocuk ve ergenlerde; etkisi kanıtlanmış, aktif, kısa süreli, problem odaklı, güvenli ve etkili bir psikoterapi yöntemidir. Bu yazıda, Kognitif Davranışçı Terapi (KDT)’nin daha çok çocuk ve ergenlerdeki kullanım alanları ve örnek çalışmalar üzerinde durulacaktır. Çocuk ve ergenlere, duygusal zorlanmalarını fark etme, sosyal beceri geliştirme, düşünceleri ile duygu ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlama, uyuma yönelik bilişsel yeniden yapılanma sürecini öğrenme ve kendi kendine yardım etme konusunda rehberlik etmek ... »»»
ÖZET Bu çalışma özel eğitim programlarına sosyal becerilere ait kazanımların bir ders veya ünite olarak eklenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma Derince Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde gerçekleştirilmiştir.Örnek bir çalışma olarak sosyal becerilerden özür dileme becerisi seçilmiştir. Beceriye ait kazanımlar yazılmıştır ve öğrenciye bu becerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda öğrencinin beceriyi kazandığı görülmüş olup aynı yöntem ve tekniğin diğer beceriler içinde uygulanması önerilmiştir. ABSTRACT This study was conducted in order to add social skills gains as a course or unit to special education programs. The study was conducted a... »»»
Examining the Effectiveness of Social Skills Training Program Based On Cognitive Process Approach among Inclusion Students with Autism Alev Girli[1] (http://www.tavsiyeediyorum.com/doctorarticles.php?do=addnew&tid=17964#_ftn1) Selin Atasoy[2] (http://www.tavsiyeediyorum.com/doctorarticles.php?do=addnew&tid=17964#_ftn2) ABSTRACT. The aim of this study was to examine the effectiveness of social skills training program based on cognitive process approach on “coping with humiliation” and “avoiding inappropriate touching” skills among inclusion students with autism. Participants were 9 students; 8 boys and 1 girl, with autism who are attending inclusion p... »»»
Şizofrenide Psikososyal beceri eğitimi Şizofrenide rehabilitasyon en az tedavinin kendisi kadar önemlidir ya da tedavinin bir parçası olmak durumundadır. Tedavide hastalığın doğrudan görünümlerini azaltmak hedeflenirken, rehabilitasyonda hastalığın dolaylı sonuçlarını ortadan kaldırmak amaçlanır. En iyi tedavi uygulama rehberi olan psikososyal beceri eğitimi ile ilgili 1993’ten itibaren yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve aşağıda özetlenen sonuçlara ulaşılmıştır: Psikososyal beceri eğitimi, şizofrenili hastalara karşılıklı konuşma ve göz teması kurma gibi basit davranışlardan, girişkenlik, karşılıklı konuşma becerileri ve ilaç tedavisinin kendi başına sürdürülmesi gibi daha ... »»»
► Sosyal Kaygı Bozukluğu Psk.Bahar ÖZKAN
► Sosyal Becerileri Destekleme Oyunları Psk.Günay BAYDAROĞULLARI
Sosyal Beceri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Veli DERİN, İzmir
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Psk.İrem FIRAT, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Dr.Melek Gözde LUŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Suzi MİZRAHİ, İstanbul
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Bengü BOLAT, İzmir
sosyal beceri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sosyal beceri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal beceri nedir, sosyal beceri nasıl öğretilir, neden sosyal beceri, sosyal beceri öğretimi, sosyal becerinin önemi, okullarda kdt uygulamaları, sosyal beceri grup çalışması, otizm, kaynaştırma eğitimi, sosyal beceriler, otistik, otizm tanısı, otistik çocuk, otistik çocuklar, şizofreni, şizofrenide eğitim, psikososyal beceri, psikososyal beceri eğitimi, sosyal kaygı bozukluğu, çekingenlik, sosyalleşme, sosyal beceri eğitimi, çocukta sosyal beceri, çocuklarda sosyal beceri, sosyal beceri gelişimi, sosyal beceri oyunları, sosyal becerileri destekleme, korona, covid19, maske, maske kullanımı, çocuklarda maske kullanımı, sosyal becerilerin gelişimi, sosyal becerilerde ailenin önemi, sosyal beceri kazanımı, sosyal becerilerin kazanımı, sosyal gelişme, oyun ve otizm, otizmde sosyal gelişme, otistik eğitimi, otistik gelişimi, otizmde gelişim, otizmde eğitim, otizmli çocuklar, otizmli çocuk, sosyal davranış, beceri eğitimi, sorumluluk, 1-3 yaş çocukları, çocuklarda gelişim, çocuklarda motor gelişim, çocuklarda bilişsel gelişim, dil ve bilişsel gelişim, yeni doğanlarda gelişim, bir yaşında çocuk, iki yaşında çocuk, üç yaşında çocuk


06:34
Top