2007'den Bugüne 84,857 Tavsiye, 26,540 Uzman ve 18,902 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili 24 Makale
İNSAN CİNSEL TEPKİ DÖNGÜSÜ VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Psikolojik bir problem sadece o problemi yaşayan kişiyi değil, aynı zamanda o kişinin yaşamında önemli yer tutan kişiler içinde bazı sonuçlara yol açar. Diğer insanlarla sosyal ilişki kuramayan kişiler yaşamlarındaki pek çok fırsatı kaçırırlar ve kendileri ile ilgili değerlendirmeleri çok zayıf olur. Böyle bir kişi eşi, çocuğu ya da arkadaşları için hayal kırıklığı yada suçluluk kaynağı olabilir. Eşlerden birinde ya da her ikisinde seks korkusunun olması evlilik ilişkisini çok etkileyecektir. Cinsel işlevlerdeki bozulma bazen o kadar ciddi olabilir ki, cinsel aktivitelerden tatmin sağlamak bir yana, çift arasındaki şevkat bile orta... »»»
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA CİNSEL İŞLEVLER VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI GİRİŞ Psikiyatrik bozukluklarla cinsel yaşam arasındaki ilişkilere gösterilen ilgi, psikanalitik kuramın ağırlığını yitirmesiyle azalma göstermiş ancak son yıllarda yapılan ampirik çalışmalar sayesinde yeniden ilgi odağı olmaya başlamıştır. Psikiyatri hastalarının cinsel yaşamlarına yeniden ilgi gösterilmesindeki önemli etkenlerden biri de hasta hakları alanında görülen gelişmeler, özellikle hastaların cinsel haklarına gösterilen ilgi olmuştur. Freud psikiyatrik sorunların etyolojisindeki en önemli etkenlerden birinin cinsel dürtünün çeşitli nedenlerle ketlenmesi olduğunu ileri sürmüştü. Dolayısıyla p... »»»
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE CİNSEL TERAPİ Cinsel terapistler tarafından uzun süren araştırmalar sonucu, insanın normal cinsel tepki döngüsü dört aşamada tanımlanmıştır. Bu aşamalarda sorun olması cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanır. Aşamalar şu şekildedir: 1) İSTEK: Bu ilk aşamada, sıklıkla cinselliği uyaran fantazilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan cinsel istek ve ilginin açığa çıkması kastedilmektedir. 2) HEYECAN (Uyarılma): Bu aşamada, cinsel organlarda ve kadınlarda göğüslerdeki kan akışının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan cinsel zevk tanımlanmaktadır. 3) ORGAZM: Cinsel zevkin tepe noktaya ulaştığı evredir. Erkeklerde boşalma arzusu ortaya çıkar, ve nadir durumlar h... »»»
Cinsel işlev; istek, uyarılma, orgazm ve çözülme olmak üzere dört evreden oluştuğu kabul edilmektedir: İstek: Cinsel döngünün en önemli evresidir. Diğer evrelerden farklı olarak doğrudan fiziksel uyarılmaya ihtiyaç duymaz. Cinsel istek partnerden bağımsız olarak tek başın günün herhangi zamanında kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi, bir insandan etkilenerek de ortaya çıkabilir. Uyarılma: Bedensel ya da psikojenik herhangi bir uyarılma sonucu ortaya çıkabilir. Verilen uyarı kişinin gereksinimini karşılayacak boyutta ise tepkinin yoğunluğu artış gösterir. Uyarılmanın kadında ilk belirtisi cinsel organda kabarma, erkekte uyarılmanın ilk belirtisi ereksiyondur. Uzun süren bir evredir. ... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Esra DEMİRBOZAN
Cinsellik insanlık tarihi boyunca varlığını sürdüren bir içgüdüdür. Cinselliğe yönelik yaklaşımlar, cinsellik hakkındaki bilgiler ve tanımlamalar değişiklikler gösterse de cinsellik önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Psikanalizin kurucusu Freud, insanın doğuşundan itibaren ve insanlık tarihi boyunca cinsel bir varlık olduğunu dile getirmiştir. Öyle ki insan davranışında ve psikolojisinde her zaman cinsellik bulunur (Bozdemir ve Özcan, 2011) ve günlük hayatta kültür, biyolojik etmenler, sosyolojik ve psikolojik faktörler cinsellikle beraber şekil alır. Cinsellik, tarih boyunca hem en çok merak edilen hem de en çok ket vurulan ve kısıtlamalara maruz kalınan bir alan olmuştur. Ancak tüm bu kı... »»»
Cinsellik kişinin yaşamındaki en özel ve en mahrem alanlardan biridir. Her bireyin cinsel fantezileri ve istekleri olmakla birlikte bu süreçler başkalarını istenmeyen ve zarar verici bir şekilde etkilemeye başlarsa bunlar anormal olarak değerlendirilir. Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkışında ve devamında çok sayıda etkenin rol oynadığı ve karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bilinmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri de, psikojenik etkenler ile organik etkenlerin birlikte rol oynamaları ve kimi zaman psikojenik etiyoloji ile organik etiyolojinin karşılıklı olarak nerede başlayıp nerede bittiklerinin konuyla ilgili profesyonellerce bile ayırt edilememesidir. Tüm cinsel ... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Cinsellik, sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiş, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri olan özel bir yaşantı olarak tanımlanabilir (Aydın, H. 2002). Biyolojik boyut, temel olarak üremeyi içermektedir. Sosyal boyut ise bir yanda iki insanın birlikte oluşu, diğer yanda toplumsal değer yargılarıyla kendini göstermektedir. Bu yanıyla cinsellik, değer yargılarından, inançlardan, geleneklerden bağımsız bir şekilde ele alınamamaktadır. Psikolojik açıdan cinsellik, bireyin seçtiği, tasarladığı ve zaman zaman erteleyerek de olsa yaşadığı bir boyuttur. Burada “yakınlaşma, bütünleşme, bir olma” gereksinim ve isteği belirgindir. Duygusal paylaşımın yoğunluğu, yakınlaşmayı ve ci... »»»
► Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Cinsel işlev çiftlerin cinsellikten aldıkları doyumu belirleyen faktördür. Kadın veya erkek cinsiyet ne olursa olsun bireyin cinsellikten aldığı zevk, cinsellik işlevindeki aksamalarla doğru orantıda gitmektedir. Kadınların cinselliği erkeklere göre daha farklıdır. Kadınların cinsellikten beklentileri sadece cinsel ilişki değildir. Bunun yanında sarılmak, konuşmak, hissetmek, dokunmaktır. Kadınlar cinsellikte değer görmek, beğenilmek ve psikolojik olarak destek görmek ister. Ülkemizde yetiştirilme tarzlarına ve kadınların cinsellikle ilgili yanlış inançlarına bağlı olarak evlendikten sonra çiftlerin cinsel yaşamlarında sorunlar çıkmaktadır. Cinsellikle ilgili yanlış mitler, inançlar ka... »»»
KADINLARDA GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Cinsel işlev bozukluklarının iki nedeni vardır: Bunlardan biri çocukluktan bu güne kadar kişinin başından geçen, onu etkileyen, ruhsal yaşantısı üzerinde iz bırakan, fakat çoğunun unutulduğu hatıralar, diğeri ise kişiyi şu anda etkileyen ve kimseye söyleyemediği, söylese de çare bulamadığı olayların etkisidir. Cinsel sorunlara genellikle yalın ve fizyolojik bir işlev sonucu olarak bakılır ve giderilmesi için fizyolojik önlemler alınır; ilaçla tedavi ya da cinsel ilişki teknikleriyle ortadan kaldırılmasına çalışılır. Oysa insan cinsel davranışı ruhsal yaşantılarla sıkı sıkıya bağlıdır, yani ruhsal çatışmalara, ruhsal gerilime neden olan her ... »»»
ERKEKLERDE GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları şunlardır: Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon) Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon- Empotans) Cinsel İsteksizlik Geç Boşalma Satiriasis (Erkekte Cinsel Doyumsuzluk) Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon): Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları arasında en yaygın olanıdır diyebiliriz. Erken boşalmanın çeşitli kaynaklarda birçok farklı tanımı olabilmekle birlikte, en yaygın tanımı erkeğin eşini tatmin edemeden boşalmasıdır. Erkeğin boşalma refleksi üzerinde istemli kontrolünün olmaması ve kendi istediği süreden önce boşalması en önemli kriterdir. Erken boş... »»»
Kadınlarda görülen cinsel işlev bozukluklarını birkaç başlık altında toplayabiliriz: Vajinismus (Cinsel İlişkiye Girememe) Disparoni ( Ağrılı Cinsel İlişki) Cinsel İsteksizlik- Frijidite Orgazm Bozuklukları Cinsel Tiksinti Bozukluğu Nemfomani (Kadında Cinsel Doyumsuzluk)Vajinismus: Vajinismus bizim ülkemizde 10 kadından birinde görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Kadında cinsel ilişkinin kurulduğu anatomik bölgeye ‘’ vajen’’ adı verilir. Vajenin etrafındaki kasların kasılması, tüm vücutta kasılma, endişe, korku ve panik hali, kadının bacaklarını sıkıca kapatması ve elleriyle eşini itmesine yol açan kadının bilinçdışı yan istemsiz tepkilerine vajinismus denir. Vajinismu... »»»
Cinsel sorunlar hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaygın bir biçimde görülmektedir ve bu durum bireyleri ve doğal olarak da çiftleri yaygın bir biçimde etkilemektedir. Cinsel işlev bozuklukları ilk başta tek bir tarafın sorunu gibi algılansa da aslında çiftin ortak sorunudur, çünkü sorun karşı tarafın hayatını da etkilemektedir ve çözüm için de ortak hareket etmek gereklidir. Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu görülme oranının yaklaşık %31 olduğu bildirilmektedir: DSM- IV’e göre; erkek cinsel işlev bozuklukları şu şekilde sınıflandırılmıştır: 1- Cinsel isteksizlik 2- Erektil disfonksiyon- Empotans (Sertleşme Güçlüğü) 3- Orgazm sorunu 4- Prematüre Ejakulasyon (Erken Boşalma) 5- Geç Boşalm... »»»
Cinsel işlev bozuklukları, bireylerin tatmin edici bir cinsel aktivite, cinsel ilişki ya da orgazm yaşamasını engelleyen organik, bilişsel, duygusal ya da davranışsal sorunlar olarak tanımlanabilir. DSM-IV-TR’de cinsel işlev bozuklukları eksen I bozuklukları içerisinde yer alır. DSM_ IV-TR’ de cinsel işlev bozuklukları, Kaplan’ın tanımladığı cinsel yanıt döngüsü temel alınarak, cinsel istek ve cinsel yanıt döngüsünü oluşturan psikofizyolojik değişikliklerde, kişiler arası güçlüklere ve strese neden olacak düzeyde bir bozulma olması olarak tanımlanmıştır. Cinsel İşlev Bozuklukları DSM-IV-TR’de şu şekilde sınıflandırılmıştır: 1. Cinsel İstek Bozuklukları a. Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu ... »»»
Cinsel işlev bozuklukları günümüzde çok sık rastlanan sorunlardır. Yapılan çalışmalar, kadın ya da erkek ayrımı olmaksızın, en az üç kişiden birinin yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya koymaktadır. Kadınlardaen sık görülen cinsel işlev bozukluğunun cinsel istek azlığı olduğu görülürken; erkekler en fazla görülen erken boşalmadır. İnsanlarda cinsel uyarana gösterilen fizyolojik tepkiyi Masters ve Johnson dört ayrı evreye ayırmıştır. Bu dört evreyi şöyle açıklayabiliriz; 1. Uyarılma Evresi: Bu ilk evrede temel olarak erotik duygu ve düşüncelerin belirmesi, erkekte ereksiyon, kadında yaygın olarak vazokonjesyon ve myotoni ile karakterizedir. ... »»»
Vajinismus %10 organik (fizyolojik) sebeplere bağlı olan %90 ise psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir cinsel işlev bozukluğudur. Erteleme hastalığı olarak da bilinen vajinismus için çiftler bu durumun zamanla çözülebileceğini umarak tedaviyi ötelerler. Bu davranış çoğunlukla sorunun çözümüne değil daha çok büyümesine neden olmaktadır ve beraberinde pek çok psikolojik rahatsızlığı getirebilmektedir. Başarısızlık, yetersizlik hissi nedeniyle depresyon, çaresizlik hissiyle anksiyete, panik atak obsesif kompülsif bozukluk gibi bir çok psikolojik rahatsızlık vajinismus tedavisinin ertelenmesi nedeniyle görülebilmektedir. Özgüven eksikliği, yetersizlik duyguları kişinin dünyaya dair alg... »»»
► Cinsel İstek Bozukluğu Dr.Mehmet KOÇ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Ne Zaman Cinsel Terapiye Başvurmalıyım? Psk.Ahmet Sevran POLAT
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dila HOTLAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dila HOTLAR
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.H. Fatih DANE, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Dr.Mehmet KOÇ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Serkan ÖZCAN, Aydın
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
cinsel işlev bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların cinsel işlev bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
cinsel tepki, cinsel tepki döngüsü, insan cinselliği, cinsellik, cinsel işlev, cinsel, cinsel tepkiler, cinsel işlev bozukluğu, cinsel terapi, cinsel istek, cinsel heyecan, orgazm, cinsel orgazm, cinsel uyarılma bozuklukları, erektil bozukluk, orgazm bozuklukları, cinsel ağrı, disparoni, psikiyatrik bozukluklar, psikotik bozukluklar, madde ve alkol kullanımı, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, somatoform bozukluklar, yeme bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, ilaçlar, cinsel yaşam, cinsel sorunlar, cinsel fonksiyon bozuklukları, erken boşalma, geç boşalma, vajinusmus, cinsel sorun, genital ağrı, cinsel uyarılma, prematüre ejakülasyon, sertleşme bozukluğu, erektil disfonksiyon, cinsel sağlık, cinsel istek azlığı, vajinismus, parafililer, cinsel kimlik bozukluğu, cinsel bozukluklar, cinsel bozukluk, cinsel bozukluk türleri, ağrılı birleşme, ağrılı cinsel ilişki, orgazm sorunu, kadında cinsel bozukluk, kadınlarda cinsel bozukluk, kadında orgazm bozukluğu, kadında orgazm, kadında cinsellik, kadında cinsel istek, kadında cinsel uyarılma, erkek cinselliği, erkeklerdeki cinsel sorunlar, ereksiyon sorunu, satiriasis, kadın cinselliği, cinsel isteksizlik, cinsel doyumsuzluk, kadında cinsel doyumsuzluk, nemfomani, cinsel tiksinti, anorgazmi, orgazm olamama, rastgele anorgazmi, koital anorgazmi, erken orgazm, orgazm bozukluğu, kadında cinsel isteksizlik, kadınlarda cinsel isteksizlik, cinsel soğukluk, kadında cinsel soğukluk, frijidite, frijid, frijit, erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, erkekte cinsel sorun, erkek cinsel sorunları, kadında boşalma, kadında orgazm bozuklukları, kadında boşalma bozuklukları, kadınlarda cinsel işlev bozuklukları, cinsel ilişki, impotans, seks, cinsel fantezi, cinsel uyarılma siklusu, istek azlığı, cinsel işlev bozukluklukları, cinsel işlev bozukluklarının etiyolojisi, cinsel terapist, sertleşme bozuklukları, cinsel istek bozuklukları, uyarılma bozuklukları, cinsel işlev terapisi


12:16
Top