2007'den Bugüne 92,577 Tavsiye, 28,263 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili 28 Makale
İNSAN CİNSEL TEPKİ DÖNGÜSÜ VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Psikolojik bir problem sadece o problemi yaşayan kişiyi değil, aynı zamanda o kişinin yaşamında önemli yer tutan kişiler içinde bazı sonuçlara yol açar. Diğer insanlarla sosyal ilişki kuramayan kişiler yaşamlarındaki pek çok fırsatı kaçırırlar ve kendileri ile ilgili değerlendirmeleri çok zayıf olur. Böyle bir kişi eşi, çocuğu ya da arkadaşları için hayal kırıklığı yada suçluluk kaynağı olabilir. Eşlerden birinde ya da her ikisinde seks korkusunun olması evlilik ilişkisini çok etkileyecektir. Cinsel işlevlerdeki bozulma bazen o kadar ciddi olabilir ki, cinsel aktivitelerden tatmin sağlamak bir yana, çift arasındaki şevkat bile orta... »»»
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA CİNSEL İŞLEVLER VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI GİRİŞ Psikiyatrik bozukluklarla cinsel yaşam arasındaki ilişkilere gösterilen ilgi, psikanalitik kuramın ağırlığını yitirmesiyle azalma göstermiş ancak son yıllarda yapılan ampirik çalışmalar sayesinde yeniden ilgi odağı olmaya başlamıştır. Psikiyatri hastalarının cinsel yaşamlarına yeniden ilgi gösterilmesindeki önemli etkenlerden biri de hasta hakları alanında görülen gelişmeler, özellikle hastaların cinsel haklarına gösterilen ilgi olmuştur. Freud psikiyatrik sorunların etyolojisindeki en önemli etkenlerden birinin cinsel dürtünün çeşitli nedenlerle ketlenmesi olduğunu ileri sürmüştü. Dolayısıyla p... »»»
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI VE CİNSEL TERAPİ Cinsel terapistler tarafından uzun süren araştırmalar sonucu, insanın normal cinsel tepki döngüsü dört aşamada tanımlanmıştır. Bu aşamalarda sorun olması cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanır. Aşamalar şu şekildedir: 1) İSTEK: Bu ilk aşamada, sıklıkla cinselliği uyaran fantazilerle bağlantılı olarak ortaya çıkan cinsel istek ve ilginin açığa çıkması kastedilmektedir. 2) HEYECAN (Uyarılma): Bu aşamada, cinsel organlarda ve kadınlarda göğüslerdeki kan akışının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan cinsel zevk tanımlanmaktadır. 3) ORGAZM: Cinsel zevkin tepe noktaya ulaştığı evredir. Erkeklerde boşalma arzusu ortaya çıkar, ve nadir durumlar h... »»»
Cinsel işlev; istek, uyarılma, orgazm ve çözülme olmak üzere dört evreden oluştuğu kabul edilmektedir: İstek: Cinsel döngünün en önemli evresidir. Diğer evrelerden farklı olarak doğrudan fiziksel uyarılmaya ihtiyaç duymaz. Cinsel istek partnerden bağımsız olarak tek başın günün herhangi zamanında kendiliğinden ortaya çıkabileceği gibi, bir insandan etkilenerek de ortaya çıkabilir. Uyarılma: Bedensel ya da psikojenik herhangi bir uyarılma sonucu ortaya çıkabilir. Verilen uyarı kişinin gereksinimini karşılayacak boyutta ise tepkinin yoğunluğu artış gösterir. Uyarılmanın kadında ilk belirtisi cinsel organda kabarma, erkekte uyarılmanın ilk belirtisi ereksiyondur. Uzun süren bir evredir. ... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Gülnaz ATEŞ
İnsanlık tarihi boyunca cinsellik var olan içgüdülerden biridir. Günümüze kadar işlevinde, tanımında hatta algılanışında değişiklikler olsa da önemini kaybetmemiştir. İnsan soyunun, cinsiyet, haz, cinsel yönelim ve sevgi üstüne kurulu temel ihtiyacı “cinsellik” olarak adlandırılmıştır. Psikanalizin kurucusu olan Freud insan psikolojisinde ve davranışında her zaman cinselliğin bulunduğunu belirtmiştir. Psikoseksüel gelişim kuramının bireyin erotik odaklı olduğu bu erotizmi doyurmaya dayalı varlık olduğunu bunun elektra ve odipus kompleksine göre gelişen bir cinsellik olduğunu alanyazına katmıştır. Psikoseksüel kuramdaki evrelerde erotizmin doyurulmamasıyla ilerde bireyde nevrotik durumların... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Abdullah KORKMAZ
Cinsel İşlev Bozuklukları denilince, erken boşalma, sertleşme problemi, vajinismus, orgazm bozukluğu, cinsel isteksizlik, geç boşalma gibi problemler ilgi alanına girmektedir. Cinsel arzunun, üreme ve neslin devamını sağlamanın yanında, keyif ve mutluluk verme gibi işlevleri bulunmaktadır. Sağlıklı bir cinsel yaşamı olan kişinin cinselliği paylaştığı partneriyle aralarındaki sevgi ve yakınlık duygularının daha da derinleştiğini ve aralarındaki bağın kuvvetlendiğini de söyleyebiliriz Buna karşılık, çiftler arasındaki cinsel problemler, hem kişisel hem de çiftin arasında ilişkisel zorluklara yol açmaktadır. Her cinsel bozukluğun kendi içinde ayrı dinamikleri olmakla beraber, bu makalede her... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Aslı KIRBAYIR ÖZERENLER
Cinsel bozukluklar 1. Parafililer 2. Cinsel işlev bozuklukları Parafililer Kişinin cinsel açıdan uyarılabilmesi için, alışılmadık nesneler, eylemler ya da durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duyması ile ortaya çıkan bozukluklardır. En sık karşılaşılan türlerinden bazıları; egzibisyonizm : teşhircilik fetişizm : yalnızca belirli nesnelerle uyarılabilme pedofili : küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel ilgi parsiyalizm : bedenin sadece bir bölümüne odaklanma mazohizm : acı çekerek/aşağılanarak uyarılabilme sadizm : acı yaşatarak/aşağılayarak uyarılabilme transvestik fetişizm : karşı cins gibi giyinerek/ giysileriyle uyarılabilm... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Havva BAYAR
Cinsellik kişinin yaşamındaki en özel ve en mahrem alanlardan biridir. Her bireyin cinsel fantezileri ve istekleri olmakla birlikte bu süreçler başkalarını istenmeyen ve zarar verici bir şekilde etkilemeye başlarsa bunlar anormal olarak değerlendirilir. Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkışında ve devamında çok sayıda etkenin rol oynadığı ve karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri bilinmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri de, psikojenik etkenler ile organik etkenlerin birlikte rol oynamaları ve kimi zaman psikojenik etiyoloji ile organik etiyolojinin karşılıklı olarak nerede başlayıp nerede bittiklerinin konuyla ilgili profesyonellerce bile ayırt edilememesidir. Tüm cinsel ... »»»
► Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Nergis ÖZDİNÇ
Cinsellik, sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiş, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri olan özel bir yaşantı olarak tanımlanabilir (Aydın, H. 2002). Biyolojik boyut, temel olarak üremeyi içermektedir. Sosyal boyut ise bir yanda iki insanın birlikte oluşu, diğer yanda toplumsal değer yargılarıyla kendini göstermektedir. Bu yanıyla cinsellik, değer yargılarından, inançlardan, geleneklerden bağımsız bir şekilde ele alınamamaktadır. Psikolojik açıdan cinsellik, bireyin seçtiği, tasarladığı ve zaman zaman erteleyerek de olsa yaşadığı bir boyuttur. Burada “yakınlaşma, bütünleşme, bir olma” gereksinim ve isteği belirgindir. Duygusal paylaşımın yoğunluğu, yakınlaşmayı ve ci... »»»
► Kadınlarda Cinsel İşlev Bozuklukları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Cinsel işlev çiftlerin cinsellikten aldıkları doyumu belirleyen faktördür. Kadın veya erkek cinsiyet ne olursa olsun bireyin cinsellikten aldığı zevk, cinsellik işlevindeki aksamalarla doğru orantıda gitmektedir. Kadınların cinselliği erkeklere göre daha farklıdır. Kadınların cinsellikten beklentileri sadece cinsel ilişki değildir. Bunun yanında sarılmak, konuşmak, hissetmek, dokunmaktır. Kadınlar cinsellikte değer görmek, beğenilmek ve psikolojik olarak destek görmek ister. Ülkemizde yetiştirilme tarzlarına ve kadınların cinsellikle ilgili yanlış inançlarına bağlı olarak evlendikten sonra çiftlerin cinsel yaşamlarında sorunlar çıkmaktadır. Cinsellikle ilgili yanlış mitler, inançlar ka... »»»
KADINLARDA GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Cinsel işlev bozukluklarının iki nedeni vardır: Bunlardan biri çocukluktan bu güne kadar kişinin başından geçen, onu etkileyen, ruhsal yaşantısı üzerinde iz bırakan, fakat çoğunun unutulduğu hatıralar, diğeri ise kişiyi şu anda etkileyen ve kimseye söyleyemediği, söylese de çare bulamadığı olayların etkisidir. Cinsel sorunlara genellikle yalın ve fizyolojik bir işlev sonucu olarak bakılır ve giderilmesi için fizyolojik önlemler alınır; ilaçla tedavi ya da cinsel ilişki teknikleriyle ortadan kaldırılmasına çalışılır. Oysa insan cinsel davranışı ruhsal yaşantılarla sıkı sıkıya bağlıdır, yani ruhsal çatışmalara, ruhsal gerilime neden olan her ... »»»
ERKEKLERDE GÖRÜLEN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları şunlardır: Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon) Sertleşme Sorunu (Erektil Disfonksiyon- Empotans) Cinsel İsteksizlik Geç Boşalma Satiriasis (Erkekte Cinsel Doyumsuzluk) Erken Boşalma (Prematüre Ejakulasyon): Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları arasında en yaygın olanıdır diyebiliriz. Erken boşalmanın çeşitli kaynaklarda birçok farklı tanımı olabilmekle birlikte, en yaygın tanımı erkeğin eşini tatmin edemeden boşalmasıdır. Erkeğin boşalma refleksi üzerinde istemli kontrolünün olmaması ve kendi istediği süreden önce boşalması en önemli kriterdir. Erken boş... »»»
Kadınlarda görülen cinsel işlev bozukluklarını birkaç başlık altında toplayabiliriz: Vajinismus (Cinsel İlişkiye Girememe) Disparoni ( Ağrılı Cinsel İlişki) Cinsel İsteksizlik- Frijidite Orgazm Bozuklukları Cinsel Tiksinti Bozukluğu Nemfomani (Kadında Cinsel Doyumsuzluk)Vajinismus: Vajinismus bizim ülkemizde 10 kadından birinde görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Kadında cinsel ilişkinin kurulduğu anatomik bölgeye ‘’ vajen’’ adı verilir. Vajenin etrafındaki kasların kasılması, tüm vücutta kasılma, endişe, korku ve panik hali, kadının bacaklarını sıkıca kapatması ve elleriyle eşini itmesine yol açan kadının bilinçdışı yan istemsiz tepkilerine vajinismus denir. Vajinismu... »»»
Cinsel sorunlar hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaygın bir biçimde görülmektedir ve bu durum bireyleri ve doğal olarak da çiftleri yaygın bir biçimde etkilemektedir. Cinsel işlev bozuklukları ilk başta tek bir tarafın sorunu gibi algılansa da aslında çiftin ortak sorunudur, çünkü sorun karşı tarafın hayatını da etkilemektedir ve çözüm için de ortak hareket etmek gereklidir. Erkeklerde cinsel işlev bozukluğu görülme oranının yaklaşık %31 olduğu bildirilmektedir: DSM- IV’e göre; erkek cinsel işlev bozuklukları şu şekilde sınıflandırılmıştır: 1- Cinsel isteksizlik 2- Erektil disfonksiyon- Empotans (Sertleşme Güçlüğü) 3- Orgazm sorunu 4- Prematüre Ejakulasyon (Erken Boşalma) 5- Geç Boşalm... »»»
Cinsel işlev bozuklukları, bireylerin tatmin edici bir cinsel aktivite, cinsel ilişki ya da orgazm yaşamasını engelleyen organik, bilişsel, duygusal ya da davranışsal sorunlar olarak tanımlanabilir. DSM-IV-TR’de cinsel işlev bozuklukları eksen I bozuklukları içerisinde yer alır. DSM_ IV-TR’ de cinsel işlev bozuklukları, Kaplan’ın tanımladığı cinsel yanıt döngüsü temel alınarak, cinsel istek ve cinsel yanıt döngüsünü oluşturan psikofizyolojik değişikliklerde, kişiler arası güçlüklere ve strese neden olacak düzeyde bir bozulma olması olarak tanımlanmıştır. Cinsel İşlev Bozuklukları DSM-IV-TR’de şu şekilde sınıflandırılmıştır: 1. Cinsel İstek Bozuklukları a. Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu ... »»»
► Cinsel İstek Bozukluğu Dr.Mehmet KOÇ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Cinsel İşlev Bozukluklarında Terapi Psk.Elif AKSOY SİNCİ
► Ne Zaman Cinsel Terapiye Başvurmalıyım? Psk.Ahmet Sevran POLAT
► Vajinusmus Psk.Yasemin BAĞRIAÇIK
► Vajinismus Tanı ve Tedavi Protokolleri Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
► Vajinismus Psk.Nilüfer ÖNDER
Cinsel İşlev Bozuklukları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Dr.Mehmet KOÇ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Fzt.Pelin ZÖHRE, İstanbul
Psk.Aylin DEMİRAY, İstanbul
Serkan ÖZCAN, Aydın
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Psk.Ecem KUNTER, Antalya
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
cinsel işlev bozuklukları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların cinsel işlev bozuklukları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
cinsel tepki, cinsel tepki döngüsü, insan cinselliği, cinsellik, cinsel işlev, cinsel, cinsel tepkiler, cinsel işlev bozukluğu, cinsel terapi, cinsel istek, cinsel heyecan, orgazm, cinsel orgazm, cinsel uyarılma bozuklukları, erektil bozukluk, orgazm bozuklukları, cinsel ağrı, disparoni, psikiyatrik bozukluklar, psikotik bozukluklar, madde ve alkol kullanımı, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, somatoform bozukluklar, yeme bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, ilaçlar, cinsel yaşam, cinsel sorunlar, cinsel fonksiyon bozuklukları, erken boşalma, geç boşalma, vajinusmus, cinsel sorun, parafililer, cinsel kimlik bozukluğu, cinsel bozukluklar, cinsel bozukluk, cinsel bozukluk türleri, vajinismus, ağrılı birleşme, ağrılı cinsel ilişki, orgazm sorunu, kadında cinsel bozukluk, kadınlarda cinsel bozukluk, kadında orgazm bozukluğu, kadında orgazm, kadında cinsellik, kadında cinsel istek, kadında cinsel uyarılma, erkek cinselliği, erkeklerdeki cinsel sorunlar, ereksiyon sorunu, satiriasis, kadın cinselliği, cinsel isteksizlik, cinsel doyumsuzluk, kadında cinsel doyumsuzluk, nemfomani, cinsel tiksinti, anorgazmi, orgazm olamama, rastgele anorgazmi, koital anorgazmi, erken orgazm, orgazm bozukluğu, kadında cinsel isteksizlik, kadınlarda cinsel isteksizlik, cinsel soğukluk, kadında cinsel soğukluk, frijidite, frijid, frijit, erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, erkekte cinsel sorun, erektil disfonksiyon, erkek cinsel sorunları, kadında boşalma, kadında orgazm bozuklukları, kadında boşalma bozuklukları, kadınlarda cinsel işlev bozuklukları, cinsel ilişki, impotans, seks, cinsel fantezi, cinsel uyarılma siklusu, istek azlığı, cinsel işlev bozukluklarında terapi, cinsel işlev bozukluklukları, cinsel işlev bozukluklarının etiyolojisi, cinsel terapist, sertleşme bozuklukları, cinsel istek bozuklukları, uyarılma bozuklukları, cinsel işlev terapisi, evlilikte cinsellik, ilk gece korkusu, psikojenik pruritus, fonksiyonel kaşıntı bozukluğu, mirtazapin


09:04
Top