2007'den Bugüne 92,582 Tavsiye, 28,265 Uzman ve 20,026 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Oyun Terapisi Nedir
Oyun Terapisi Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Oyun Terapisi Nedir Kavramı ile İlgili 19 Makale
Oyun terapisi, çocukların duygusal, sosyal, zihinsel veya davranışsal sorunlarına yardımcı olmak için kullanılan bir terapi yöntemidir. Oyun terapisi, oyunun doğal özelliğini kullanarak bireylere terapötik destek sağlar ve kişisel gelişimlerini teşvik eder. İşbirliği ve oyuna dayalı bir ilişki kurarak, oyun terapistleri, bireylerin duygusal ifadelerini, düşüncelerini ve davranışlarını anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olurlar. Oyun terapisi, çocukların doğal olarak oyun yoluyla dünyayı keşfettikleri gerçeğine dayanır. Oyun terapistleri, çocukların oyunlarını gözlemleyerek, oyunun içinde ifade edilen duygusal ve zihinsel içerikleri anlamaya çalışırlar. Bu şekilde, çocuğun iç dünyasına ... »»»
Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri... »»»
OYUN TERAPİSİ NEDİR? Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlarında psikanaliz ve çocuk gelişimi alanlarındaki çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sigmund Freud'un psikanalitik kuramı, Anna Freud ve Melanie Klein gibi önemli isimlerin çocuk psikoterapisine katkıları, oyun terapisinin temellerini atmıştır denilebilir. Bu dönemle paralel olarak, oyunun çocukların duygularını ve düşüncelerini anlatmada kullandıkları temel bir araç olduğu kabul edilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılın ortalarında oyun terapisi daha da gelişmeye başlamış ve farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Virginia Axline tarafından geliştirilen kapsayıcı oyun terapisi modeli ve Carl Rogers'ın müşteri merkezli terapi yaklaşım... »»»
► Oyun Terapisi Nedir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
Oyun terapisi, genellikle çocuklar için kullanılan bir terapi şeklidir. Bunun nedeni, çocukların kendi duygularını işleyememeleri, sorunlarını ebeveynlerine veya diğer yetişkinlere ifade edememeleridir. Ancak bu terapi şekli genç ve yetişkinlerde de kullanılabilir. Oyun terapisinin birincil amacı, düşüncelerini veya duygularını ifade etmekte zorlanabilecek çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır. Sıradan bir oyun gibi görünse de oyun terapisi bundan çok daha fazlası olabilir. Eğitimli bir terapist, bir çocuğun problemlerini gözlemlemek ve iç görü kazandırmak için oyun zamanını kullanabilir. Terapist daha sonra çocuğun duygularını keşfetmesine ve çözülmemiş tr... »»»
► Oyun Terapisi Nedir? Psk.Gamze EŞİN
Çocukların dünyalarını anlamanın en kolay yolu oyun oynamaktır çünkü çocukların deneyimledikleri hayatları aktarım dilleri oyun yöntemiyle olur. Çocuklar kendi duyguları ve yaşadıkları olaylar hakkında yetişkinler gibi aktaramazlar. Aynı zamanda tecrübe ettikleri olayları yetişkinler gibi düşünerek anlamlı hale getiremezler. Bu yüzden yetişkinler için uygulanan konuşma terapileri şekli çocuklara uygulanamaz. Çocuklar, davranışlarını etkileyen kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, endişelerini, çaresizliklerini, hayal kırıklıklarını oynayarak dışa vurur ve deneyimlerini oynayarak anlatırlar. Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir sağaltım ... »»»
► Oyun Terapisi Nedir? Psk.Mine AYDEMİR
Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler. Çoçuğumun Oyun Terapisine Neden İhtiyac... »»»
► Oyun Terapisi Nedir? Psk.Birgül EMİROĞLU BAKAY
OYUN TEREAPİSİ NEDİR? Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur. Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler. ÇOÇUĞUMU... »»»
Oyun Terapisi Nedir? Oyun terapisi, oyun terapistleri tarafından uygulanan çocuk danışanların psikososyal sorunlarını çözmelerine olanak sağlayan ve danışanların ideal bir şekilde büyüme ve gelişmelerine destek olmak amacıyla oyunun terapötik gücünden yararlanarak kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde uygulanmasıdır. Oyun terapisi belli başlı kuramsal modeller üzerine kuruludur.Örneğin; bilişsel davranışçı oyun terapisi modeli, çocuk merkezli oyun terapisi modeli, theraplay gibi modeller bulunmaktadır. Oyunun gücü bir değişim ve gelişim mekanizması olarak kullanılmaktadır. Oyun, danışanların olumlu yönde psikososyal güçlüklerin üstesinden gelmelerine olanak sağlayan bir kuvvettir. Oyun... »»»
► Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir? Psk.Esra ORÇUNLU
Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir? Çocuğun Oyun Terapisinden Yararlanabileceği Durumlar Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur. Oyun terapisi, çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte bir... »»»
Oyun terapisi, çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. Oyun terapisi çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başaçıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır. Özel olarak tasarlanmış bir oyun odasında terapist ve çocuk birlikte oyun oynar.Burada terapistin ilk görevi, çocuğun kendisini oyununa davet etmesini beklemektir. Çocuk, ihtiyaç duyduğu güven ilişkisini kurmaya başladığında terapisti oyuna davet eder. Çocuk, oyun terapistiyle güven ilişkis... »»»
► Oyun Terapisi Nedir ve Neden Etkilidir? Psk.Işıl UĞUR GÜNAK
Oyun, yaş gözetmeksizin kişinin hayatına sayısız faydaları olan bir süreçtir. Eğlencelidir, yaratıcıdır, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır, olumlu sosyal etkileşim ve iletişim için cesaretlendiricidir. Çocuklar oyun oynarken engellenmeleri tolere etmeyi ve duygularını düzenlemeyi öğrenir. Oyun, onlara kendi dünyalarına ve gerçekliklerine hâkim olma şansı verir. Oyun terapisi, eğitimli oyun terapistlerinin, çocukların psikososyal sorunları çözmelerine ve sağlıklı büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun sağaltım gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç temin etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır. Oyunun terapötik... »»»
► Oyun Terapisi Nedir? Oyunla Terapi Yapılabilir mi? Psk.Birgül EMİROĞLU BAKAY
Oyun Terapisi Nedir? Oyunla Terapi Yapılabilir mi? “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar kelimeleridir.” “Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle çocuklar kendilerini oyuncaklar üzerinden anlatırlar.” Oyun çocuğun işidir. Oyun sayesinde çocuklar hayatı öğrenir. Bir nevi yetişkinlik dönemine geçişin provasıdır oyun. Hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Çocuklar oyunlarında kendilerini anlatma fırsatı yakalarlar. Oyunla öğrenirler kuralları, değerleri. En büyük keşifler oyunla başlar... Çocuğun öğrenme laboratuarıdır oyun. Zekâ, kişilik, beden gelişiminde rolü oldukça büyüktür. Bir sosyalleşme aracıdır, yaratıcılığı geliştirir…. Çocuklar oyunları... »»»
Oyun Terapisi Nedir? Hangi Problemlerin Çözümünde Kullanılır? Çocuklar oyun yoluyla hayatı prova ederler. Oyun yoluyla yaşadıkları duyguları, düşünceleri ve travmalarını açığa vururlar ve en önemlisi baş etme becerilerini geliştirir, sorunlarını olumlama becerisi kazandırır. Çocuğun ruh dünyasına giden en güvenilir yol oyundur. Peki, Oyun Nedir? Oyun çocuğun kendini ifade etmesi, hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğun iç dünyasını dışa vurumu, gizli enerji kullanması, çocuğun sosyal ve ahlaki değerleri öğrendiği bir alandır. Oyun çocuğun zekâ, beden ve kişilik gelişimini sağlayan en ideal ortamdır. Yetişkinler için ‘psikolojik danışmanlık’ kavramı ne ise, çocuklar için ‘oyun... »»»
► Oyun Terapisi Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
Oyun terapisi nedir? Özel oyun ve oyuncakların kullanıldığı uzman terapistle birlikte 45 dakika yapılan seanslardır. Çocuğun kendi kendine problemlerini çözmesi ve yaşanan bazı sıkıntıların aşabilmesi için bir güçlendirme yöntemidir. Oyun çocuğun kendini ifade etme yoludur. Çocuklar sıkıntılarını ve yaşadığı güçlükleri yetişkinler gibi konuşarak değilde oyuncaklarla ifade edebilirler. Çocuklarda uygulanan psikoterapi oyun terapisidir. Kaç yaşındaki çocuklara uygulanır? Genellikle 3 – 12 yaş arası çocuklarda uygulanır. Ama oyun kurma becerisine sahipse daha küçük çocuklara da uygulanabilir. Oyun terapisi nerelerde uygulanır? • *Anne babayla iletişim güçlüğü • *Depresyon • *Kaygıl... »»»
► Oyun Terapisi Psk.Elvan Zeynep KAYA
OYUN TERAPİSİ Oyun, çocuğun bilişsel, duygusal, motor ve sosyal gelişimini destekleyen, yaşadığı sorunları anlayıp aşmasına yardımcı olan eğlenceli ama biraz yorucu bir süreçtir. Çocuklar oyun ile yaşadıkları dünyayı tanır, çeşitli denemeler yaparlar ve hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenirler. Ayrıca çocukların hem kendisini daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlar hem de bizim onları daha iyi tanımamıza yardım eder. Çocukların oyunda verdiği tepkiler hayatlarındaki önemli kişilerle geçmişteki ilişkilerinde verdikleri tepkilere benzerdir. Çocuklar, davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağ... »»»
► Aile Oyun Terapisi Psk.Eyüp TUNAHAN
Aile terapistleri çocuğun ifade gücünü ve katılımını kolaylaştırmak için seanslara oyuncak ve resim araçlarının getirilmesinin önemini fark etmelidir. Dokuz yaşın altındaki çocukların aile görüşmelerinde etkili katılım için sözel yeteneğin gerekliliğini çocuklar kavrayamazlar. Oyun aracının katılımı olmadan çoğu aile terapi seanslarında ilk olarak çocukla yetişkin arasında sözel etkileşim oluşur, bunu bazen izleyici rolünde bazen de oda da amaçsız bir şekilde gerçekten dolaşarak veya düşüncesinde dolaşarak başarır. Ebeveynlerin çocukları hakkında sıklıkla başvurduğu sözel ifadeler aşağıdaki gibidir: o Benim çocuğum evi sürekli dağıtıyor. o Oğlum kendisinden küçük kız kardeşini dövüyor... »»»
► Gestalt Oyun Terapisi Psk.Eyüp TUNAHAN
Gestalt Oyun Terapisi Nedir? Çocuklarda gestalt oyun terapisi; duyularımız, bedenimiz, duygularımız ve zihnimiz ile ilgilenen süreç yönelimli bir terapi şeklidir. Gestalt oyun terapisi çocuk psikopatolajisi ile olduğu kadar çocuk gelişimi, özel eğitim ve normal gelişim gösteren çocuklar ile ilişkilendirilebilir. Gestalt, Almanca bir sözcüktür ve “bütün”, “örüntü”, “görünüş” gibi anlamlara gelmektedir. Oyun, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları, sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam oluşturur. Gestalt oyun terapisti çocukları kapasitelerinin ya da iradelerinin ötesin... »»»
Oyun Terapisi Çocuğuma Nasıl Yardımcı Olur ? Oyun terapisi, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları, sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam oluşturur. Çocuk merkezli oyun terapisi felsefesi en etkili yaklaşımdır. Çocuklar kendileri hakkındaki bilginin en iyi kaynağıdırlar. Büyümek için kendilerini doğru yönlendirebilirler. Duygularını ve yaşantılarını oynama sürecinde kendileri olma özgürlüğü tanınmalıdır. Çocuk oyun odasında kendi tarihini oluşturur ve terapist çocuğun belirlediği yola saygı duyar. Çocuk merkezli oyun terapisti çocuğun iç dünyasına açıkça güvenir ve in... »»»
OYUN TERAPİSİ NEDİR, ÇOCUĞA NASIL BİR FAYDA SAĞLAR? Oyun, çocuğun konuşma dilidir. Çocuklar ifade etmek istedikleri duygularını genellikle oyunlar üzerinde en rahat ve en baskısız yol ile ifade edebilirler. Oyunun temel amaçları; çocuğun kendini ifade etmesi, bilişsel ve motor gelişimini desteklemek ve duygusal çatışmalarının çözülmesini sağlamaktır. Çocuklar biz yetişkinler gibi soyut düşünme yeteneği kazanmadıklarından duygularını da tam anlamıyla ifade edemezler. Tabi ki çocuklardan buna üzüldüm, bu yaptığın beni sinirlendirdi, bu yaptığın beni çok mutlu etti gibi cümleler duyarız; fakat herhangi bir çatışma yaşadığında çoğu zaman o çatışmanın gerçek sebebini ifade et... »»»
Oyun Terapisi Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Melek TURAN, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
oyun terapisi nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların oyun terapisi nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


18:08
Top