2007'den Bugüne 92,485 Tavsiye, 28,241 Uzman ve 20,001 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sorumluluk Bilinci
Sorumluluk Bilinci Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sorumluluk Bilinci Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Çocukta Sorumluluk Bilinci Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
Çocukta Sorumluluk Bilinci Sorumluluk; erken çocukluk dönemlerinden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir. Sorumluluk, kişinin başkaları için değil kendisi için bir şey yapmasıdır. Sorumluluk da diğer tüm beceriler gibi öğrenilen ve kazanılan bir beceridir. Çocuğun hayatındaki her beceriyi öğreten ve gelişmesine yardımcı olan anne- baba sorumluluğun gelişmesinde de başrole sahiptir. Anne- babalar için çocukların sorumluluk sahibi olması daha çok okul hayatı ile birlikte gündeme gelir. Ancak sorumluluk bilincini geliştirmek için okul yıllarını beklemek anne- babaların hayal kırıklığı yaşamalarına neden... »»»
Her anne-babanın ideali çocuklarını kendi ayakları üstünde durabilen, kendine güvenen bir birey olarak yetiştirmektir. Çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, yeterince büyüdüğünde bir gün içinde kazanabileceği, öğrenebileceği bir beceri değildir. Sorumluluk bilincinin gelişmesi yaşamın ilk yıllarından itibaren atılan adımlar ile mümkündür. Hayat ile ilgili diğer değerler gibi sorumluluk da çocuğun öncelikle anne-babasından daha sonra sosyal çevresinden öğrendiği, geliştirdiği bir beceridir. Sorumluluk nedir? Sorumluluk duygusu bir kişilik özelliği olarak ya da sonradan kazanılan bir beceri olarak değerlendirilebilir. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanın... »»»
SORUMLULUK BİLİNCİNİ OLUŞTURMA Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sorumluluk duygusu kazandırılmalıdır. Bu, çocuğun bir birey olarak toplum içinde yer edinebilmesinin de kapısın aralayan en önemli adımlardan biridir. Sorumluluk duygusunun çocuk tarafından algılanması üç yaş civarıdır. Kendi başına bir şeyler yapması için desteklenmesi, oyuncaklarını toplamaya teşvik edilmesi, sofranın hazırlanmasına ya da ufak tefek temizlik işlerine yardım etmesi konusunda fırsatlar verilebilir. Sorumluluk duygusunun kazandırılması sırasında çocuğun gelişim düzeyi, yaşı ve cinsiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca aile içinde karşılıklı işbirliğinin olduğu bir ortam hazırlanması, çocuğun kendi işle... »»»
Özet Okullarda sunulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin en önemli işlevlerinden biri de öğrencilerde olumlu yönde davranış değişikliklerinin sağlanabilmesidir ve istendik davranışların kazandırılmasıdır. Bu işlevlerin yerine getirilmesinde okul ortamı önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü öğrencilerin zamanlarının önemli bir kısmı okul ortamında geçmektedir; ayrıca okul ortamı öğrenciler için kendi akran gruplarından oluşan önemli sosyal öğrenme ortamlarıdır. Tüm bireylerin, toplumda uyum içinde yaşayabilmeleri , kazanabildikleri sosyal becerileri ile bağlantılıdır. Sosyal beceriler bireyin topluma uyumunu, toplumla bütünleşmesini, yaşıtları ve diğerleri ile etkileşimini kolaylaş... »»»
► Sorumluluk Duygusu Niye Gereklidir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Çocuklarda Sorumluluk Bilincini Geliştirmek Psk.Dnş.Ece AKIN BAKANAY
Sorumluluk Bilinci Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
sorumluluk bilinci KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sorumluluk bilinci KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocukta sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk ve çocuk, sorumluluk duygusu, sorumluluk kazandırmak, çocuklarda sorumluluk, güven, iletişim kuralları, çocuklarda güven duygusu, sorumluluk bilincini oluşturma, çocukta sorumluluk bilinci, çocuklarda sorumluluk bilinci, güven duygusu, sosyal davranış, sosyal beceriler, beceri eğitimi, sorumluluk hissi, sorumluluk hissetmek, sorumluluk hissetmemek, sorumluluk hisedememek, sorumluluk sahibi, sorumsuzluk, sorumluluk nedir, sorumluluğun tanımı, sorumluluk duygusu kazanma, sorumluluk terapisi, sorumluluk eğitimi, anne baba nasıl sorumluluk kazandırır, çocuklarda sorumluluk duygusu, çocuklarda otokontrol, sorumluluk sahibi çocuklar, çocuk eğitimi, sorumluluk almayan çocuklar, çocuklara sorumluluk kazandırmak, çocuk gelişimi, çocukta sorumluluk duygusu, sorumluluk sahibi çocuk, sorumluluk kavramı, çocuklarda sorumluluk kavramı, çocuklara sorumluluk vermek, çocuk ve ödev, kendi kendine yetmek, paylaşım, paylaşmak, aile olmak, aile bilinci, çocukları ikna etmek, çocuk ve inat, çocuk ve sorumluluk, inatçı çocuklar, otokontrol, bilinçli çocuklar, çocukta inat, özgüven, kendine güven, çocuklarda özgüven, kendilik değeri, güvensizlik, çocuk yetiştirme, başarılı ebeveyn, dengeli ebeveyn, bağımlı çocuklar, zayıf özgüven, kontrolsüz davranış, çocuklarda öfke, çocuklarda kızgınlık, okul problemi, okuldan kaçma, çocuklarda yalan söyleme, çocuklarda güven ortamı, çocuklara model olma, özgüven nedir


19:50
Top