2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evliliklerde Köken Aile İlişkileri
MAKALE #15525 © Yazan Psk.Namık ACAR | Yayın Ekim 2015 | 6,512 Okuyucu
Her insan bir çekirdek ailenin üyesi olarak dünyaya gelir.hayata dair ilk ve en önemli öğrenmeler bu çekirdek ailenin içinde ve yaşanılan sosyal çevreden edinilir.Bu nedenle içinde yetiilen ailenin insan hayatında çok önemli bir yeri ve belirleyiciliği vardır.Toplumsal kültür olarak da diğer toplumlardan farklı olarak bizde iç içe bir yaşam algısı mevcuttur ve evlenilse bileiçinde yetişilen köken aile ile ilişkiler ömürlüktür,yaşamın sonuna kadar sürer.Bunun kendince artıları da eksileri de vardır.Ama toplumsal karakterimiz ebeveynlerle,kardeşlerle hatat kuzenlerle ilişkilerin ömürlük olması esasına dayalıdır.Bu toplumsal ezber bazen yanlış beklentilere yol açtığı gibi evlilikle birlikte köken ailelerle ilişkilerin önemli bir sorun kaynağı olarak karşımıza çıkmasına da yol açabilmektedir.

Toplum olarak bizler geçiş dönemlerini yeterli ön hazırlık yapmadan yaşadığımız için yoğun bocalamaları genellikle yaşayarak geçiririz.Örneğin bekarlık yaşamından evlilik yaşamına geçiş bazı radikal yaşamsal değişiklikler gerektirmektedir.Bu değişikliklerin herhangi bir bocalama yaşanmadan yaşama adapte edilmesi için yeterli bilgiye ve ön hazırlığa ihtiyaç vardır.Ancak bizim insanlarımız iş başa düşmeden harekete geçmediği için bilgilenme ve ön hazırlık yapma süreçlerini genelde doğru kullanmazlar.Bu nedenle de yaşamda radikal değişiklikler getiren virajlar genellikle savrulmalar yaşanarak geçirilir ve sıkıntılı olur.

Evlilikle birlikte iki uçlu bir yaşamsal değişikliğe adapte olmak gerekmektedir.Bunun bir ucunda bekarlığa ait bazı alışkanlıkları terk etmek ve yerine evlilik yaşamına uygun alışkanlıklar yerleştirmek vardır.Bir ucunda ise evlilikle birlikte eşlerin çakirdek ailelerindeki değişimi yaşama doğru yansıtabilmek ve değişen öncelikleri kabullenerek evlilikte yol alabilmesini becerebilmek vardır.Çünkü öncesinde anne,baba ve kardeşlerden oluşan çekirdek aile evlilikle birlikte terk edilir ve yerine karı,koca ve bilahere çocuklardan oluşan aile yeni çekirdek aile halini alır.Bu sırada içinden çıkılan eski çekirdek aile kadın için de erkek için de köken aileye dönüşür ve önceliklerde yeni oluşan çekirdek aileden sonraki ikinci sıraya gerileyerek önceki önceliklilik konumunu kaybeder.Tüm bunların yanısıra evlatları evlenen ailelerin de evlatlarıyla ilişkilerinde evlilikleri ile birlikte bu öncelik değişimini gören,kabullenen ve tetiklemeyen bir bilince ve olgunluğa ihtiyaç vardır.yani evlilile birlikte gerçekleşen bu öncelikler değişimi hem evlenen gençlerin bilinçlice kendilerini hazırlamaları gereken bir süreçtir hem de içinde yetiştikleri ailelerinin...

Ama henüz bilgi toplumuna dönüşmememiz,bu tür geçiş dönemlerini sistematik bir yaklaşımla yönetemememiz nedeniyle aileler de evlenen gençler de çoğunlukla bu sürece hazırlıksız yakalanmakta,duygular,güncelliğini yitirmiş gelenekler ve alışkanlıklar öne çıkarak nerede durulması doğru kestirilemediğinden bir çok sorunun gereksizce yaşanmasına yol açmaktadır.Sonradan ortaya çıkan sorunlar ve soğukluklara baktığımızda ise sürecin hazırlıksız ve yanlış yönetilmesinden aileler açısından da çiftler açısından da ciddi kayıplar ve sıkıntılar yaşanmaktadır.

Köken ailelerde evlenen evlatlarının ayrı bir yaşam kurmasına ve önceliklerinin değişmesine kendilerini hazırlamadıkları zaman evlatlarıyla ilişkilerini evli iken de bekar iken olduğu gibi sürdürme,çok iç içe geçmiş yaşantı bekleme zaafları görülmektedir.Aslında evlenen evladın köken ailesine biraz mesafelenmesi doğaldır ve normal karşılanmalıdır.Ancak aileler bunu evlatlarının kendilerinden uzaklaşması gibi algılayabilmekte,sorun haline getirebilmekte ve evlatlarını da manüple ederek sürecin daha sıkıntılı hale dönüşmesine yol açabilmektedir.Hele anneler hiç ellerinden bırakmadıkları süt hakkını gerkeli gereksiz dile getirerek evlatlarını bazen evlilikleri ile köken aileleri arasında sıkışmış hale düşürebilmektedir.Çünkü önceki alışkanlıkta evlatla her akşam aynı ev ortamında yaşamak ve yüz yüze ilişkide olmak vardır.Ama evlilikle birlikte evlat artık aynı evde yaşamamakta,kendisine ait başka bir evi bulunmakta ve akşamlarını daha çok eşiyle birlikte geçirmektedir.Bu kimi köken aileler tarafından evlatlarının evliliğinin özellikle ilk dönemlerinde kendilerini duygusal olarak hazırlamadıkları için yadırganmakta ve sorun haline getirilebilmektedir.

Evlat konumunda olup evlilik çağı gelip evlilik kuranlarda ise kiminde aile bağlılığı ile aile bağımlılığı birbirlerine karıştırıldığından,kiminde kurulan yeni çekirdek ailenin önemi ve önceliği yeterince bilinçle değerlendirilmediğinden evliliğin getiridiği bu yaşamsal değişimin bocalayarak yaşanmasına sebep olmaktadır.Kadınıyla erkeğiyle herkes bilmelidir ki evlenmek yeni bir aile kurmak amacıyla gerçekleştirilir.Bu bu önceliklerin de ailevi aidiyetlerinde fiilen değişmesi anlamına gelir.üstelik fiilen gerçekleşen bu değişime duyguları da uydurmak gerekmektedir.Zira hiç bir insan eşinin nezdinde birilerinden sonra gelmeyi kabullenemez ve öncelikli olmak ister.bu kadınlar için de,erkekler için de böyledir.Bu nedenle evlilik yaşamına geçişin yaşamın önemli kavşak noktası olduğu bilinmeli ve süreç aslında bu bilinçle yönetilmelidir.Çoğunlukla evlilik oturana kadar,evlilik yaşamına alışkanlık pekişene kadar gel gitli bir süreç yaşanmaktadır.Ama bazı çiftlerde bu daha uzun vadeye yayılmakta,köken ailelerle bazı çatışmalar yanısıraçiftlerin arasında da kırgınlık ve kavgalara yol açabilmektedir.Bu sorunlar ailesinden hiç ayrı yaşamadan evlenmiş çiftlerde daha sıkllıkla görülmektedir.

Biz evlilik öncesinde gençleri evliliğe hazırlamak için bir eğitim programı olarak hazırladığımız "EVLİLİK OKULU EĞİTİM PROGRAMI"nda bu konuyu "ailelerle insaflı mesafelenme" başlığı altında ele almıştık.Gençlere önerimiz biribirlerinin aileleri hakkında olumsuz sözler sarfetmemelerini ve eşlerinin ve kendilerinin köken aileleriyle ilişkilerini kendi aralarına sorun olarak sokmamalarını tavsiye etmiştik.Bu bağlamda aynı şehirde yaşanıyorsa çiftin bir ayın içindeki dört hafta sonundan ikisini kendilerine ayırmasını ve oratk paydalarını geliştirmede değerlendirmesini,geri kalan iki haftanın ise birinde erkeğin,diğerinde kadının köken ailesinin ziyareti ile değerlendirilmesini tavsiye etmiştik.Burada mantık kopukluk da değildir,fazla iç içelik de değildir.Başlığın ismini insaflı mesafelenme olarak koymamız da bu yüzdendir.Ölüm,hastalık,düğün,bayram gibi ekstra durumlar hariç benimsenmesi gereken ilişki dengesi budur.Burada her köken aile ayda bir kez ziyaret edilmiş olacak,diğer zamanlarda çift kendine vakit ayıracak ve kendi özelini yaşayacaktır.

Bazen köken aileler,bazen de aşırı düşkünlükleri nedeniyle genç çiftler bu dengeyi tutturamamaktadır.Aslında eşler arasında kimse eşine zorla köken ailesini sevdirmeye çalışmamalıdır.Çünkü sevgi kendi doğal akışı içinde ilişkilerde oluşmazsa zorlanarak varılabilecek bir yakınlık hali değildir.Eşten beklenecek tek şey kırıcı olmaması ve saygı göstermesidir.Ama aile olma süreci henüz pekişmemiş evliliklerde eşlerin köken aileleriyle çekirdek aileleri arasındaki ilişkiyi doğru bir sıraya koyamamaları,bazı konularda eşlerini de zorlamaları maalesef sık rastladığımız evlilik sorunları arasındadır.Atlanan bir gerçek de bir aileye gelin veya damat olarak giren bir insanın içine girdiği aileye kendisini ait hissetmesinin biraz da o aile tarafından nasıl karşılandığına ve kucaklandığına bağlı olduğudur.Esasen büyükler sınırlarını iyi bilseler ve durmaları gerekn yerde durabilseler bu ilişkiler çok daha sorunsuz kurulabilir ve yürütülebilir.Ama bazı evlilik pratiklerinde büyüklerin özellikle gelinlerine oğullarının yanında farklı,oğulları olmadığı zaman farklı davranmaları gibi samimiyetsizliklere rastlanabilmektedir.Bu durumda oğul ile gelin birbirilerine düşürülmektedir.Çünkü birisi senin ailen şöyle davranıyor,böyle davranıyor diye yakınır iken diğeri savunmaya geçerek yok öyle değildir,sen yanlış anlamışsındır gibi ifadelerle köken ailesini eşi,ne karşı savunabilmektedir.prensip olarak karı-koca arasına aslında ane-baba ve kardeşler dahil kimse girmemelidir.Bir evlilikte başkaları yüzünden huzursuzluklar meydana gelmemelidir.Ama özel hayat bilincinin eksikliği,aile kavramının ve aşamalarının doğru bilinmemesi ve henüz devam eden gelenek toplumundan bilgi toplumuna geçişin doğum sancıları nedeniyle sınırların doğru belirlenmesi noktasında halen yaygın sorunlar yaşayan bir toplum olduğumuz bir gerçektir.Çiftler hiç bir köken ailenin kendilerini mutlu bir çift yapamayacağını,mutlu olacak iseler bunu kendi uyumları ve çabaları ile başarmaları gerekeceğini bilmeli ve buna uygun davranmalıdır.

Biz evlilik terapistleri çiftler "senin ailen,benim ailem" konularına girdiklerinde kendilerini "siz daha henüz kendinizin bir aile olduğunuzun farkında değil misiniz" diye uyarırız.Çünkü evlilikle birlikte tüm öncelikler kadın için de erkek için de değişmiştir.Eski çekirdek aile artık köken aileye dönüşmüştür.ve tüm öncelik artık yeni kurulan çekirdek ailenindir.Bu zeminin doğru kurulmaması genç çiftleri çok uzun yıllar aileleri yüzünden huzursuz olmaya,yıllarını mutsuz olarak harcamaya itmektedir.Bizden uyarması...
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evliliklerde Köken Aile İlişkileri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Namık ACAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Namık ACAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Namık ACAR Fotoğraf
Psk.Namık ACAR
Kocaeli (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi13 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Namık ACAR'ın Makaleleri
► Evliliklerde Yakınlık Korkusu Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Evliliklerde En Sık Yaşanan Sorunlar Psk.Ramazan ŞİMŞEK
► Evliliklerde Cinselliği Yeniden Canlandırmak Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,012 uzman makalesi arasında 'Evliliklerde Köken Aile İlişkileri' başlığıyla benzeşen toplam 19 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Evlilik Bilinci Şubat 2024
► Psikolojik Sağlamlık Ocak 2024
► Kötümserlik Sendromu ÇOK OKUNUYOR Eylül 2022
► İlişki Yorgunluğu Ağustos 2022
► İlişkilerde Uyum Sağlayıcı Esneklik ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2022
► Evlilik Öncesi Desteği Temmuz 2022
► Çözüm Odaklı Olma Şubat 2022
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:57
Top