2007'den Bugüne 92,185 Tavsiye, 28,195 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik/Beraberliklerde Yaşanan Problemler: Sadakatsizlik, Kıskançlık, İletişimsizlik, Öfke, Bağımlılık, Suçlama,
MAKALE #3803 © Yazan Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL | Yayın Kasım 2009 | 16,486 Okuyucu
SADAKATSİZLİK NEDİR?

Hangi davranışlarda çiftler aralarında sadakatsizlik olduğunu düşünüyor.

1. İlişkinin açık ya da kapalı beklentilerini bozan eşlerin/eşlerden birinin başkasıyla cinsel yaşantısının olması,
2. İlişkinin açık ve kapalı beklentilerini bozan gizliliğin, sır saklamanın olması ve eşlerin/ eşlerden birinin bir başkasıyla ilgili özel duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı cinsel olmayan davranışların olması.( örneğin; sevgiliye gizlice bir düzine gül gönderilmesi ve romantik duyguların ifade edilmesi, cinsel olarak sayılmayan ama gizlice birlikte baş başa geçirilen zamanın geniş olması)

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA SADAKATSİZLİK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:

1- Eşlerin; duygusal, cinsel ve sosyal sınırlarında anlaşmaları sağlanır.
2- İncinmiş eşin, ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlama ve affediciliği sağlama hakkında gönüllülük göstermesi sağlanır.
3- Sadakatsiz eşin böyle bir meseleye karıştığı için özür dilemesi ve incinmiş eşin ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlaması için mesele ile ilgili bilmek istediği bütün bilgileri vermesi istenir.
4- Eşlerin; mesele ile ilgili bireysel hassaslığı ve savunma olmaksızın uyarıcı ifadeleri tartışmaları sağlanır.
5- Eşlerin; ilişkilerindeki tehditleri belirlemeleri ve fark etmeleri istenir.
6- Eşler; birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar.
7- Eşler; ilişkiyi yeniden yapılandırmak için sorumluluğu paylaşmaya başlarlar ve birbirleri ile ilgili empati kurduklarını ifade ederler.
8- Yazılı ve/veya sözlü kontrakt aracılığıyla, eşlerin, ilişkiyi yeniden yapılandırmada önemli alıştırmalar üzerinde açıkça anlaşmaları sağlanır.
9- Eğer ilişki kurtarılamamışsa, kişilerin ayrılık için anlaşmaları-ancak bu; neyin bağlılığı yok ettiğini ve sadakatsizliğe dönüştürdüğünü gösteren güvenilir analizler yapıldıktan sonra gerçekleşir.


KISKANÇLIK NEDİR?

Hangi davranışlarda Eş/eşlerin kıskanç olduğu düşünülüyor.
 • Eşin sevgisinin, ilgisinin azaldığına ve başka birisinin olduğuna dair kaygıların olması,
 • Eşin diğer eşe sözel ve/veya fiziksel başka birisi ile birlikte olunduğuna dair suçlamaların olması ve/veya bununla ilgili obsesif düşüncelerin bulunması,
 • Eşin iş merkezli aktivitelerinin denetlenmesi(örneğin; eşin bulunduğu uzaklık, randevular, seyahat, paranın nereye harcandığı gibi)
 • Temelinde eşin ilgisini kaybetme korkusunun olduğu, eşin hareketlerini sınırlamak için kontrol edici davranışların olması (örneğin; eşin evde olması, eşin kullanılabilir parasının miktarının sınırlanması gibi)
 • Eş kendisine yeteri kadar ilgi ya da bağlılık göstermediği için; aile ya da arkadaşlarla az görüşülmesi konusunda öfke duygusunun olması.
 • Eşe yönelik direkt periyodik öfke patlamalarının olması
 • Eşe güvenilir ve dürüst olunmadığına dair suçlamaların olması
 • Eşin ilgisinin, sevgisinin ve aşkının azaldığına dair depresif duygu durumunun olması
 • Terk edilme ve bununla başa çıkılamayacağına dair korkunun olması
 • Uyku bozukluğu, hızlı kalp atışı, göğüs sıkışması, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi, titreme ve midede boşluk hissi gibi periyodik psikolojik semptomların ve genel anksiyetenin olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA KISKANÇLIK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:

Birlikte terapiye başlamadan önce; eğer özellikle eşin kıskançlık düzeyi yüksek ise, kıskanç eşin bireysel terapiye alınması, terapinin gidişatı için gerekli bilgiyi sağlayabilir. Bu özellikle, kıskançlık nedeniyle olan paranoid özelliklerin ya da meselenin bir an önce keşfedilmesini sağlayabilir.

1- Kıskanç düşüncelerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi ve sadakatsizlik suçlamalarının yersiz hale getirilmesi sağlanır.
2- Kontrol edici davranışların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi sağlanır.
3- Kıskançlıkla birleşen öfkeli ve eleştirel yorumların frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi sağlanır.
4- Kıskanç eş tarafından yapılan intikam dolu hareketlerin frekansının düşürülmesi ya da elemine edilmesi amaçlanır. (örneğin;kendisine rakip olarak gördüğü adam ya da kadının bulunduğu resimleri parçalama, eşyalara zarar verme, kişiye zarar vermeye çalışma gibi.)
5- Eşin rasyonel olmayan suçlamalarının elemine edilmesi sağlanır.
6- Güven duygusu yeniden inşa edilir.

ÖFKELİ DAVRANIŞ NEDİR?
Hangi davranışlarda eşte öfke kontrolünün olmadığı düşünülür.
 • Diğer eş tarafından algılanan zararlı ve tehdit edici kontrol edilemeyen öfke ifadelerinin olması,
 • Eşlerden birinin diğer eşin öfkesinin azaldığını düşünmesi durumunda bile tehdidin devam ettiğini hissetmesi,
 • Diğer eşin zorlayıcı anlamda mantıklı düşüncelerinin uygulanmasını deneme hakkına saygısızlık edilmesi,
 • Bağırmak, küfretmek ve cisimler atmak veya kırmak,

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA ÖFKE KONTROLÜNÜN OLMAMASI PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:

Çift terapilerinde eşlerin birlikte alındığı terapilerdeki öfkenin kontrol dışı, yada aşırı ifadeleri özellikle terapötik sürece zarar verebilir. Terapist herhangi bir birlikte tedaviye başlamadan önce bireysel tedavilerde öfkenin düzeyini değerlendirir. Eğer birlikte tedavilerdeki öfke patlamaları yıkıcı oluyorsa, öfke kontrol altına alınıncaya kadar bireysel tedaviye devam edilir.
 • Eşlerin/eşin öfkekontrolünün ve mevcut tarzının negatif sonuçlarını ve pozitif işlevlerini öğrenmesi sağlanır.
 • Öfkenin derece derece değişmesinin ve maksimum etki için diğer eşle müdahalenin ne zaman olacağının öğrenilmesi sağlanır.
 • Öfkenin değişik işlevlerinin anlaşılması ve daha yapıcı bir tarzda olan memnun edici işlevsellik ihtiyaçlarının öğrenilmesi sağlanır.
 • Öfkenin agresif ifadeleri olmaksızın istenen sonuçların arttırılması için düşünce ve davranışlar organize edilir.
 • Hassas ya da incinmiş zamanlarda eşlerin birbirlerini desteklemeleri ve önemsemeleri istenir.
 • Eşlere düşüncelerini öfke patlamaları şeklinde ifade etmek yerine, incinmiş duyguları sözel ifade etmeleri ve onaylamaları öğretilir.

EŞLER ARASINDA SUÇLAMA NEDİR?

Hangi davranışlarda çiftler aralarında suçlama olduğunu düşünülür.

1.Bir eşin devamlı olarak diğer eşi ilişki problemleri ve ilişki
tatminsizliği yüzünden suçlaması.
( örneğin, “sen bu kadar deli olmasaydın evliliğimiz daha iyi olurdu”,
ya da “tüm sorunumuz sen ve senin fikirlerin”, yada “bu kadar eleştiri
yapmazsan sevinirim.”)

2.Her iki eşin ilişki memnuniyetsizliğini ifade etmesi.
3. Suçlayıcı eşin, çatışmadaki rolünü incelemek için çok direnç göstermesi.
4. Suçlayıcı eşin, duygular, düşünceler ve davranış için diğer eşi sorumlu göstermesi.
5. Hemen hemen bütün tartışmaların açık dürüst kendini sınamadan ziyade suçlama ile sona ermesi.
6. Suçlanmış eş, istikrarlı olarak hakkını savunamayan, çaresiz ve kendini engellenmiş göstererek iletişimi bitirmeye eğilimlidir.
7. Suçlanan eşin, diğer eşin kendisine değer vermediğini ve düşük kendilik değeri olduğuna dair sözel ifadelerinin olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA SUÇLAMA PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:
 • Eşin suçlamasının frekansının azaltılması ya da elemine edilmesi.
 • Suçlamayla eşlik eden sıklıktaki öfkenin azaltılması.
 • Suçlamayla eşlik eden sıklıktaki yoğun eleştirilerin frekansının azaltılması.
 • İlişkideki problemlerin nedenlerini direkt bir tarzda göstermesi için suçlayıcı eşe yardımcı olunması sağlanır.

İLETİŞİMSİZLİK NEDİR?
Hangi davranışlarda çiftler aralarında iletişimsizlik olduğunu düşünülür?
 • Eşler arasında aşırı üzüntüye neden olan tartışmaların olması ya da tartışmaların sık olması.
 • Eşlerin problem çözmede zorluklarının olması.
 • EşlerinTartışmalar sırasında yanlış anlaşılmaların sık olması.
 • Anlaşmazlıkların sebebinin spesifik olmasından çok genel problem sembolleri ile ifade edilmesi.(sevgi ve saygı gibi öz değerler)
 • Diğer eşin pozitif davranışlarını sözel ifade etmede yetersizlik olması.

EŞLER/ÇİFTLER ARASINDA İLETİŞİMSİZLİK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:
 • Eşlerin; sözlü kavgayı kışkırtan tartışmalar olmadan, duyguları hakkında iletişim kurmaları.
 • Eşlerin sözlü kavga olmadan problemleri tartışmaları ve çözmeleri.
 • Her eşin diğer eşin perspektifinden görüşlerini dinlemesi ve anlaması.
 • Eşlerin tartışmaları başlatan ipuçlarını öğrenmeleri ve kontrol etmeleri sırasında kontrolsüz ve kaçınılmaz tartışmaların yaşanmaması.
 • Önemli şeyler akla geldiğinde çiftin bunu açıkça fark ve kabul etmesi.
 • Her eşin; diğer eşin nazik, düşünceli ve önemseyici hareketlerine dikkat etmesi ve teşekkür etmesi, takdir etmesi sağlanır.

İLİŞKİDE BAĞIMLILIK NEDİR?
Hangi davranışlarda çiftler aralarında bağımlılık olduğunu düşünülür.
 • Kendini yalnızca eşinin yorumlarıyla değerli hissetmesi ve devamlı geçmişteki olumlu geri bildirimlerle ilgilenmesi,
 • Eş tarafından terk edilme korkusu yaşaması,
 • Eş tarafından onaylanmadan veya desteklenmeden karar vermekte zorluklar yaşaması,
 • Tasvip edilmeme veya reddedilme korkusu yüzünden eşi ile anlaşmazlıklarını açıklamaktan çekinmesi,
 • Onayını kazanmak için her şeyi yapma, kul rolü üstlenmesi,
 • Bir ilişkiden diğerine geçişteki sürenin çok kısa olması,
 • Yalnız kalma korkusu ve güvende hissetme gereksinimi nedeni ile eşle farklı ortamlarda ilişki kurma (örnek; eş işteyken, araba kullanırken veya spordayken).
 • Eşini iş arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan ve şüphelendiği olası cinsel eşlerden kıskanma
 • Eğer eş destek vermek veya cesaretlendirmek için müsait değilse kaygılı hissetmesi,

İLİŞKİDE BAĞIMLILIK PROBLEMİ OLDUĞUNDA EVLİLİK/ÇİFT TERAPİLERİNDE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIR:
 • Kendini beğenme ve kendine güveni arttırma,
 • Etkili karar vermeyi, yalnız kalmaya olan toleransı ve bağımsız hissetme duygusunu arttırma,
 • Eşin yokluğunu kaygısız kabul etmesinin sağlanması (örneğin eşi işte ise)
 • Eğer eş işte veya başka bir işle meşgul ise onunla yalnızca gerektiğinde temasa geçmesinin sağlanması,
 • Bağımlı eşin rutin kararları bağımsız olarak vermesinin sağlanması, (eşi olmadan)
 • Eşinin meslektaşları ve arkadaşları ile vakit geçirme ihtiyacının olduğunu kabul etmesi,
 • Kendine değer verme potansiyelini genişletmesi, (sadece eşi ile değil)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilik/Beraberliklerde Yaşanan Problemler: Sadakatsizlik, Kıskançlık, İletişimsizlik, Öfke, Bağımlılık, Suçlama," başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Filiz OKUŞ TEZEL Fotoğraf
Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi47 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in Yazıları
► Çocuğunuzun Arkadaş Seçiminde Yaşanan Problemler Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,962 uzman makalesi arasında 'Evlilik/Beraberliklerde Yaşanan Problemler: Sadakatsizlik, Kıskançlık, İletişimsizlik, Öfke, Bağımlılık, Suçlama,' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Öfke Kontrolü Eğitimi Programı ÇOK OKUNUYOR Mart 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


20:48
Top