2007'den Bugüne 90,525 Tavsiye, 27,847 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Asperger Sendromu
Asperger Sendromu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Asperger Sendromu Kavramı ile İlgili 16 Makale
► Asperger Sendromu Psk.Fatih UĞUR
ASPERGER SENDROMU Asberger Sendromu yaklaşık yarım asır önce, Avusturyalı pediyatrist Hans Asberger tarafından ntanımlandı. Asberger, bu durumu 'Çocuklukta Otistik Psikopati' adını verdiği mezuniyet tezinde ele aldı. Ancak, Asberger, otizmi ağır bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlamaktan kaçınmış ve 'pedagojik yöntemlerle düzeltilebilir bir problem' olarak nitelendirmişti. Çünkü Nazi Avusturya'sında yaşıyordu ve ari bir ırk yaratma sev-dasındaki toplumunun 'zihinsel ya da bedensel açıdan sakat' olanları toplama kamplarında yok etme eğiliminde olduğunu biliyordu. Asberger ve psikiyatrist Leo Kanner, toz pembeyle yumuşatılmış ortak çalışmalarında, otizmin iki zıt ucu olduğunu belirtirke... »»»
Asperger Sendromu sosyal ilişkilerde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozulma ve sınırlı, kısıtlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi ve etkinliklerle kendini gösteren gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 1944 yılında Avusturya’da Hans Asperger tarafından tanımlanmasına karşın, ancak1994’de Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yaygın gelişimsel bozukluk olarak kabul edilmiştir. Asperger Sendromu’nun görülme sıklığı her 10 000 çocukta 25–70 olarak belirlenmektedir. Ortaya çıkış nedeniyle ilgili kesin bulgular bulunmamakla birlikte genetik kökenli bir bozukluk olduğu düşünülmekte ve biyolojik etmenler üzerinde durulmaktadır. Pek çok çocuk 4 yaşından itibaren diğer insanların f... »»»
► Asperger Sendromu Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, doğuştan ya da erken çocukluk döneminde başlayan, içinde bulunduğu dönemi ve daha sonraki gelişim dönemlerini birçok yönü ile ve önemli derecede olumsuz etkileyen bozukluklardır. YGB’da, gelişimin özellikle etkilendiği yönler dil, adaptif davranış, iletişim ve sosyal beceriler olup, bu alandaki hasarlar çok belirgin ve kalıcıdır. Bilişsel (zihinsel) gelişim ise bu grup altında bulunan bozuklukların çoğunda önemli oranda geridir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV sınıflandırma sistemine göre bu grup altında bulunan başlıca bozukluklar, Otistik Bozukluk, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ... »»»
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
Asperger Sendromu 1944 yılında Avusturyalı hekim Hans Asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır. Asperger Sendromu, otizmin uç bir bozukluğu olarak düşünülmektedir. Sendromun ana belirtileri aşırı içe kapanıklık, tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgidir. Çocuğunuz iletişim kurmuyorsa, çevresine duyarsızsa, mimik ve jestlerinizi anlamıyorsa asperger olup olmadığı yönünden değerlendirilmelidir. Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. Etyolojisi bili... »»»
► Asperger Sendromu Nedir ? Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik (tekrarlayıcı) ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otizm spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. Asperger sendromu diğer otizm spektrum bozukluklarından dil ve bilişsel gelişim alanlarında genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Her ne kadar standart tanı ölçütleri arasında belirtilmemişse de motor sakarlık ve atipik dil kullanımına sıklıkla rastlanır. Aspergerlerin genellikle dil gelişim alanları normaldir ve herhangi bir gecikmeye sıklıkla rastlanmaz. Asperger sendromu diğer insanlarla etkileşimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluk olarak adlandırılır. Çocuğunuz sosyal olarak bece... »»»
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
Asperger Sendromu nedir ? Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En temel belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunudur. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı otizm gibi, asperger sendromu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır. Asperger Sendromunun Otizmden farkı nedir ? Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar fakat genellikle Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken genellikle Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli... »»»
Zeka insan beyninin karmaşık bir yeteneğidir. Daha açıkça söylemek gerekirse ; zihnin birçok yeteneğinin uyumlu çalışması sonucunda ortaya çıkan bir yetenekler bileşimidir. Zihin algılama ,bellek ,düşünme ,akıl yürütme ,öğrenme gibi birçok işlevi içerir. Buradan hareketle şöyle bir tanım yapılabilir: zeka ,zihnin öğrenme , öğrenilenden yararlanabilme ,yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Dolayısıyla öğrendiğini değerlendiren ,yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kişilere de zeki kişiler diyoruz. Zekanın kapsamında birçok yetenek olduğuna göre, aynı zeka düzeyindeki kişilerin yeteneklerinin farklı alanlarda olması doğaldır. ZEKA NASIL ÖLÇÜLÜR ? Zeka&#... »»»
Asperger sendromu yaygın gelişimsel bozukluklar grubundandır. EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ;sosyal etkileşim güçlüğü,içe dönüklük,bazı konulara aşırı ilgi ve diğerlerine ilgisizlik,çevreye ilgisizlik,ilgi alanlarının bütüne değil parçaya yönelik olması ve kısıtlı ilgi alanında takıntıya varan düşkünlüktür. asperger tanisı 4 yaşından sonra konulabilse de 2 yaş civarında belirtileri ortaya çıkmaya başlar.çocuklarda sosyal iletişimde gecikme- gerilik ,çevreye karşı ilgisizlik,içe dönüklük olup-olmadığını iyi gözlemek gerekir. ÇOCUKLARDA İLGİ SEVGİ -UYARAN EKSİKLİĞİ ASPERGERİ DESTEKLEYEBİLİR. özellikle bebeklerin ilk yılda ilgisiz ve kendi haline bırakılmasının gelişim gecikmesi ve gel... »»»
Asperger/Sosyal (Pragmatik) İletişim Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuz; Sosyal ilişkileri ve kuralları bir türlü öğrenemiyor mu? Bir iki konu ile sınırlı dar ama derin bir ilgi alanları mı var? (örneğin dinazorlar, uzay vb.). (Başka konularda ilgileri hemen hemen yok gibidir.) Asi, inatçı, prensip sahibi, koleksiyoncu, titiz, dakik, ciddi ve çeşitli takıntıları var mı? Yalan, dolan ve hileden anlamaz, son derece saf mı? Rutininin değişmesinden nefret edip (Ev düzeninin değişmesinde, yemek, yatma, banyo, dışarı çıkma hep belli saat ve günlerde olmak zorunda), yeni ortamlara uyum sağlamakta güçlükler yaşar ve alışkanlıklarından ve günlük rutinlerinden kolay kolay vazgeçmez mi? Rutini... »»»
Asperger Otizm Asperger Sendromu çocukluk döneminde başlayan otistik spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu ilk olarak 1944 yılında Hans Asperger tarafından tarafından tanımlanmıştır. Bu tanı sözel olmayan iletişim becerilerinde güçlük yaşayan, sosyal ortamlarda sağlıklı iletişim kuramayan çocukların teşisi için kullanılmıştır. Bu çocukları diğer otistik belirtiler gösteren çocuklardan ayıran en önemli özellik dilsel ve bilişsel anlamda normal gelişim sergilemeleridir. Asperger sendromunun kesin nedeni belli olmamakla birlikte, yapılan nöropsikolojik araştırmalar beyinde işlevsel ve yapısal bir takım farklılıklara işaret etmekedir. Asperger Otizm teşisi genellikle 4-11 yaşl... »»»
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
Asperger Sendromu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Anıl TÜZÜN, İzmir
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Birol DEMİR, İstanbul
Recep BAĞCI, İstanbul
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
asperger sendromu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların asperger sendromu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
asperger, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, otistik, otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, rett, özel eğitim, hans asperger, otistik çocuk, otizm spektrum bozukluğu, asperger sendromu nedir, asperger tedavisi, otizm belirtileri, asperger belirtileri, özel öğrenme güçlüğü, asperger ve otizm farkı, asperger sendromu tanısı, asperger sendromunun belirtileri, asperger sendromu tedavisi, üstün zeka, deha, dikket eksikliği, disleksi, zeka testi, ileri zeka, çocukta zeka, asperger televizyon, asperger ve motor gelişim, asperger ve ders başarısızlığı, asperger ve okula uyumsuzluk, asperger ve tuhaflık, asperger ve iletişim sorunları, asperger ve ortamdan kopukluk, çocuklarda asperger, sosyal iletişim bozukluğu, asperger otizm, asperger sendromu belirtileri, sosyal şizofreni, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, rett sendromu, sınır zeka, donuk zeka, normal zeka, ağır öğrenen, öğrenme güçlüğü, atipik otizm, sendrom, zeka geriliği, disintegratif bozuklugu, ekolali, gelişim bozukluğu, otizm türleri, otizm çeşitleri, stereotipi, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizm nedir, otistik çocuklar, otizmin tanımı, otizmin tanısı, otizmde erken tanı, otizmin belirtileri, yineleyici davranışlar, otizmin özellikleri, otistik bebek, otizmde eğitim, otistik sendrom, bebeklik otizmi, tipik otiztik, otistik spektrum bozukluklar


14:59
Top