2007'den Bugüne 92,396 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,987 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Asperger Sendromu;çocuklarda İlgi-Sevgi-Uyaran Eksikliği,televizyon ve Okul- Ders Başarısızlığı
MAKALE #9850 © Yazan Gönül BAYALTUN | Yayın Ekim 2012 | 32,442 Okuyucu
Asperger sendromu yaygın gelişimsel bozukluklar grubundandır.

EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ;sosyal etkileşim güçlüğü,içe dönüklük,bazı konulara aşırı ilgi ve diğerlerine ilgisizlik,çevreye ilgisizlik,ilgi alanlarının bütüne değil parçaya yönelik olması ve kısıtlı ilgi alanında takıntıya varan düşkünlüktür.


asperger tanisı 4 yaşından sonra konulabilse de 2 yaş civarında belirtileri ortaya çıkmaya başlar.çocuklarda sosyal iletişimde gecikme- gerilik ,çevreye karşı ilgisizlik,içe dönüklük olup-olmadığını iyi gözlemek gerekir.

ÇOCUKLARDA İLGİ SEVGİ -UYARAN EKSİKLİĞİ ASPERGERİ DESTEKLEYEBİLİR.

özellikle bebeklerin ilk yılda ilgisiz ve kendi haline bırakılmasının gelişim gecikmesi ve gelişim bozuklukları açısından zararları çoktur diyebiliriz..bebeklik döneminde ilk bir yasın her tur gelişim açısından önemi büyüktür.çocukların kendi odalarında yalnız,ortamlarda ilgisiz bırakılması,kendisiyle konuşulmaması, oyun oynanılmaması,çocukların televizyon izleyerek büyümesi ve BÖYLECE ÇOCUKLARIN DIŞ DÜNYADAN KOPARAK KENDİ İÇLERİNE DÖNMELERİ, İNSANLARDAN UZAKLAŞMALARI,KENDİ BAŞINA OLMAYA ALIŞMALARI, İNSANLARLA ETKİLEŞİMDEN UZAK DURMALARI KONUŞMA, SES GİBİ UYARANLARA TEPKİSİZ KALMALARI DOLAYISIYLA ÇOCUKLARDA KONUŞMANIN GECİKMESİ ASPERGERİ DESTKELEYEBİLEN OLUMSUZ KOŞULLARDIR.

Asperger sendromu3-4 yaşlarından sonra daha belirgin bir hal almaya başlar ve erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık görülür.

Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik geçişli bir bozukluk olduğu düşünülmektedir.

tek başınalığı tercih eden aspergerli bu çocuklar da jest ve mimiklerde duruma uygunsuzluk,ses tonu; düz vurgusuz inişsiz-çıkışsız-duygusuz robotvari ,yüz ifadelerinde kişilerin üzgün-mutlu-sinirli olduğunu ayırt edebilen tepkilerden yoksunluk ,her fırsatta kendi iç dünyasına , hayallerine dönme ortamdan kopma”acaip,tuhaf,bir garip” tanımlamasına uygun özellikler gösterebilirler.bununla beraber tüm aspergerli çocuklar birebir aynı özellikleri göstermeyebilir.

asperger sendromu olan bazı çocuklarda konuşma gecikmeleri görülse de genelde konuşmaları normal yaşına uygun gelişmektedir.ancak konuşmaları yukarı da bahsedildiği gibi tek düzedir.

ASPERGERLİ ÇOCUKLARIN İLGİ ALANLARINDA ,OYUNLARINDA KISITLILIKLAR GÖRÜLÜR;


hep ilgi duydukları alanlarla uğraşmak ,ilgi duydukları oyun ve oyuncaklarla oynamak eğilimindedirler.bir aspergerli çocuğun 7 yasına gelinceye kadar annesine 1oo adet oyuncak traktör aldırdığı görülmüştür. Ve düşkün oldukları bazı oyuncak ve ya da eşyaları gittikleri her yere götürmek isteyebilirler; Battaniye,bir oyuncağın parçası(araba tekeri),bir bez parçası,eski bir giysi.eskimiş dökülen bir oyuncak bebek gibi.. çocuklar bütünden çok parçalara ilgi duyarlar. Kamyonun tekerini döndürmek,ses,ışık hareket eden dönen nesneleri uzun süre izlemek gibi..uzay, hayvanlar,otomobiller,sayılar.. vb. alanlara aşırı ilgi duyabilirler ve o konuda seviyelerinden beklenenin çok üstünde araştırmacı davranıp, sürekli aynı konuda sorular sorarak çok bilgi sahibi olabilirler;gördükleri bütün araba plakalarını ezberlemek, araba modelleri hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek,kent rehberindeki bütün telefon numaralarını ezberlemek.. gibi

ASPERGERLİ ÇOCUKLARIN HAFIZALARI OLDUKÇA İYİDİR;

bu çocuklarda zekanın normal hatta yüksek olduğu, doğru yönlendirmelerle ve iyi bir eğitim ve rehberlikle iyi duyduğu alanlarda üstün başarılar elde edebildikleri görülür.bu da ilgi duydukları alanlara olan aşırı ilgileri nedeniyle mümkündür. Mozart ve enistein’nın da aspergerli olduğu bilinir.

ASPERGERLİ ÇOCUKLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ DE MOTOR GELİŞİMLERİNDE GÖRÜLEN GERİLİKLERDİR;

aspergerli çocukların görünümlerine de bu özellik yansıyabilir.esnek olmayan,el-kol sallamadan,topallıyor mu? diye düşündüren bir yürüyüş-duruş tarzı gözlenebilir. Küçük kaslarda gelişim geriliği nedeniyle ödev yapmakta çabuk yorulma,yazmakta zorlanma..vücut hareketlerinde koordinasyon uyum eksikliği olabilir.

ANCAK ASPERGERLİ ÇOÇUKLARIN EĞİTİMLERİNDE ,OKULA UYUMDA SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİR;

çocukların her fırsatta kendi iç dünyalarına çekilme özellikleri olduğundan ,sınıf ortamından sık-sık kopmakta,sosyal kabul davranışlarını,usulleri ,esprileri, mecaz anlamları farkedemediklerinden ,saf bir görünüm yansıttıklarından, arkadaşlarla uyum sağlamakta güçlükler yaşamakta, arkadaşları tarafından alaya alınıp ,çeşitli akran zorbalıklarına maruz kalabilmektedirler.motor becerileri yetersizlikleri nedeniyle; öğretmenin her söylediğini yazmakta, tahtada yazılanları defterlerine geçirmekte, verilen ödevlerin hepsini yapmakta zorluklar yaşamakta(parmakları,elleri ağrımakta..) ve bu nedenle öğretmenlerin azar işitmek,ikaz almak gibi olumsuz davranışlara maruz kalabilmektedirler. öğretmenler kalabalık sınıf ortamında bu çocuklarla ayrı ilgi göstermenin zorluğunu ve bu öğrencilere gösterilen hoş görünün diğer öğrencilere olumsuz örnek oluşturduğunu ,sınıf uyumunu bozduğunu ifade edebilmektedirler..öğretmenler tarafından gözden çıkarılan bu çocuklar sınıfta tek başına ve yalnızlık kalarak köşelerine çekilmekte buda çok başarılı olacakları alanlar varken kendilerini geliştirecek ortam bulamadıkları için başarısız olmalarına neden olmaktadır.Bu çocukların başarılı olabilmeleri için mutlaka; ders başarısı,çevreye uyum,sosyal kabul davranışları,duygusal gelişim konularında özel eğitimlerle desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Aspergerli çocuklar ,ortam, kişi değişikliklerine,sınıfta sıra değişikliklerine,arkadaş değişikliklerine,strese,olumsuz iletişim tarzına diğer çocuklardan çok daha duyarlılık gösterebilmekte,ödevini tamamlayamayan,öğretmenden korkan çocuklarda okulu sevmeme,okuldan kaçma,okula gitmek istememe ,okul reddetme durumlarına rastlanabilmektedir.

Ancak kendilerini dikkate alan,ön sıralara oturtup her an dikkatini çekerek, göz teması kurarak,görevler vererek ortamdan kopmasını engelleyen,,ödevler konusunda müsamahalı davranabilen, yaptıklarında aferin- bravo diyen, ilgisini sevgisini gösteren öğretmenler kontrolünde bu çocuklar eğitimlerini normal tamamlayıp,meslek edinebilmekte, evlenilmektedirler.o nedenle aspergerli çocukların ailelerinin çocuğa ilgili ve gerektiği gibi davranmaları, öğretmenlerle olumlu iletişimler kurmaları,çocuklarını sürekli takip etmeleri, ders çalışmalarına , ödev yapmalarına destek olmaları, yapınca övmeleri-ödüllendirmeleri,çocuklarını sürekli sosyal ortamlara,arkadaşlar arasına katmaları,beraber oynamalarına ,eğlenmelerine zeminler hazırlamaları, çocukların eğitim hayatı ve yaşam Başarısı açından çok önem taşımaktadır.

ASPERGERLİ ÇOCUKLARA BAŞARI AÇISINDAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENLERİN VEREBİLECEKLERİ DESETLERDEN BAZILARI:


-çocuklar doğumlarından itibaren yaşlarına uygun uyaranlar;oyun oyunca,ilgi,sevgi gösterilmeli,gelişim için uygun ortamlar hazırlanmalı.

-anne-babaların ve öğretmenlerin bu çocuklara diğer çocuklardan çok daha dikkat ve ilgi-takip göstermeleri gerekir.
-aspergerli çocuklara ;kızmanın ,öfkelenmenin,eleştirmenin, kıyaslamanın hiç olumlu etkisi olmayacağının bilinmesi.
-çocuklara açık-net günlük planlar yapılmalı.ne zaman ne yapılacağı anlatılmalı ancak yapılabilecek sözler verilmeli.(pazartesi akşam yemeğinde balık yiyeceği sözü verilen çocuğun,et nedeniyle balık almaktan vazgeçilip,çocuğun akşam yemeğinde bu konuda sürprizle karşılaştığında balık yemekte ısrarcı olduğu ve balık buldurduğu gözlenmiştir. Öğretmenin” ödev yapmadan okula gelmeyin” dediği bir gün ödevini yapmayan çocuk okula gitmemesi gerektiğini düşünmüş,oradaki öğretmenin bu sözüyle ödev yapımına önem verdiğini anlamamıştır.)

-gerçekleşecek değişiklikler hakkında çocuklara önceden bilgi verilerek ,hazırlanarak,sürprizlerle karşılaşmanın getirdiği stres ve içe dönmeler engellenmelidir.(öğretmen ,okul, yer değişikliklerine önceden hazırlama)çocukların aynılıktan hoşlandığı değişimlerden rahatsız olduğu her zaman göz önüne alınarak hareket edilmeli.

-esprileri, mecazları,soyutları anlamakta güçlük çektiklerinden,arkadaşlar arasında alaylara maruz kalmamaları için diğer arkadaşları,sınıf bu konuda bilgilendirilmeli. Aspergerli çocukların ilgi alanlarındaki engin bilgilerinden söz edilerek,açığa çıkarılarak arkadaşlar arasında onay-kabul görmeleri sağlanmaya çalışılmalı.
-yazıları kötü, yazımları yavaş ve yazmaktan hoşlanmayan aspergerli çocuklara sözlü sınav hakkı da verilirse çocuk iyi hisseder ve Başarsını ortaya koyabilir.
- yaşının büyük olduğu düşünülmeden sosyal ortamlarda(misafirlik,ölüm,doğum,hasta ziyareti,arkadaş ilişkileri..) nasıl davranılacağı öğretilmeli.
-ödevleri parçalara bölerek yapmasına imkan sağlanmalı.dikkatleri dağınık ve hareketli olabileceklerinden kısa sürelerle ders çalışması planlanmalı.
-dikkat geliştirici oyunlara,faaliyetlere yönlendirilmeli,birlikte oynanmalı
-sınıfta olumlu-uyumlu-çocuğa ilgi gösteren arkadaşlarla aynı sırada oturtularak kendi başına kalması engellenmeli.,arkadaşları sayesinde sosyalleşmeleri sağlanmalı
-ön sıralara oturtulmalı,sürekli derse dikkati çekilmeli.
Bu destekler çocuğun gelişimini sürdürmesine, başarısını ortaya koyarak eğitim yaşamını tamamlamasına, toplumsal yaşamı öğrenmesine ve yaşamda da yer edinmesine katkılar sağlayabilir.

Yaşam başarısı ve mutluluk sizinle ve çocuğunuzla olsun.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Asperger Sendromu;çocuklarda İlgi-Sevgi-Uyaran Eksikliği,televizyon ve Okul- Ders Başarısızlığı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Gönül BAYALTUN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Gönül BAYALTUN'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     18 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gönül BAYALTUN Fotoğraf
Gönül BAYALTUN
Denizli
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi78 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Gönül BAYALTUN'un Yazıları
► Asperger Sendromu Psk.Fatih UĞUR
► Asperger Sendromu Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
► Asperger Sendromu Nedir ? Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,987 uzman makalesi arasında 'Asperger Sendromu;çocuklarda İlgi-Sevgi-Uyaran Eksikliği,televizyon ve Okul- Ders Başarısızlığı' başlığıyla benzeşen toplam 25 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


21:48
Top