2007'den Bugüne 92,402 Tavsiye, 28,229 Uzman ve 19,990 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Asperger
Asperger Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Asperger Kavramı ile İlgili 19 Makale
► Asperger Sendromu Psk.Fatih UĞUR
ASPERGER SENDROMU Asberger Sendromu yaklaşık yarım asır önce, Avusturyalı pediyatrist Hans Asberger tarafından ntanımlandı. Asberger, bu durumu 'Çocuklukta Otistik Psikopati' adını verdiği mezuniyet tezinde ele aldı. Ancak, Asberger, otizmi ağır bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlamaktan kaçınmış ve 'pedagojik yöntemlerle düzeltilebilir bir problem' olarak nitelendirmişti. Çünkü Nazi Avusturya'sında yaşıyordu ve ari bir ırk yaratma sev-dasındaki toplumunun 'zihinsel ya da bedensel açıdan sakat' olanları toplama kamplarında yok etme eğiliminde olduğunu biliyordu. Asberger ve psikiyatrist Leo Kanner, toz pembeyle yumuşatılmış ortak çalışmalarında, otizmin iki zıt ucu olduğunu belirtirke... »»»
Asperger Otizm Asperger Sendromu çocukluk döneminde başlayan otistik spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu ilk olarak 1944 yılında Hans Asperger tarafından tarafından tanımlanmıştır. Bu tanı sözel olmayan iletişim becerilerinde güçlük yaşayan, sosyal ortamlarda sağlıklı iletişim kuramayan çocukların teşisi için kullanılmıştır. Bu çocukları diğer otistik belirtiler gösteren çocuklardan ayıran en önemli özellik dilsel ve bilişsel anlamda normal gelişim sergilemeleridir. Asperger sendromunun kesin nedeni belli olmamakla birlikte, yapılan nöropsikolojik araştırmalar beyinde işlevsel ve yapısal bir takım farklılıklara işaret etmekedir. Asperger Otizm teşisi genellikle 4-11 yaşl... »»»
Asperger Sendromu sosyal ilişkilerde, sözel ve sözel olmayan iletişimde bozulma ve sınırlı, kısıtlı, tekrarlayıcı davranış, ilgi ve etkinliklerle kendini gösteren gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 1944 yılında Avusturya’da Hans Asperger tarafından tanımlanmasına karşın, ancak1994’de Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yaygın gelişimsel bozukluk olarak kabul edilmiştir. Asperger Sendromu’nun görülme sıklığı her 10 000 çocukta 25–70 olarak belirlenmektedir. Ortaya çıkış nedeniyle ilgili kesin bulgular bulunmamakla birlikte genetik kökenli bir bozukluk olduğu düşünülmekte ve biyolojik etmenler üzerinde durulmaktadır. Pek çok çocuk 4 yaşından itibaren diğer insanların f... »»»
► Asperger Sendromu Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, doğuştan ya da erken çocukluk döneminde başlayan, içinde bulunduğu dönemi ve daha sonraki gelişim dönemlerini birçok yönü ile ve önemli derecede olumsuz etkileyen bozukluklardır. YGB’da, gelişimin özellikle etkilendiği yönler dil, adaptif davranış, iletişim ve sosyal beceriler olup, bu alandaki hasarlar çok belirgin ve kalıcıdır. Bilişsel (zihinsel) gelişim ise bu grup altında bulunan bozuklukların çoğunda önemli oranda geridir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV sınıflandırma sistemine göre bu grup altında bulunan başlıca bozukluklar, Otistik Bozukluk, Rett Bozukluğu, Asperger Bozukluğu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu ... »»»
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
Asperger Sendromu 1944 yılında Avusturyalı hekim Hans Asperger tarafından "otistik piskopati" olarak tanımlanmıştır. Asperger Sendromu, otizmin uç bir bozukluğu olarak düşünülmektedir. Sendromun ana belirtileri aşırı içe kapanıklık, tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgidir. Çocuğunuz iletişim kurmuyorsa, çevresine duyarsızsa, mimik ve jestlerinizi anlamıyorsa asperger olup olmadığı yönünden değerlendirilmelidir. Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. Etyolojisi bili... »»»
► Asperger Sendromu Nedir ? Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik (tekrarlayıcı) ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otizm spektrum bozukluklarından (OSB) biridir. Asperger sendromu diğer otizm spektrum bozukluklarından dil ve bilişsel gelişim alanlarında genel bir gecikme olmamasıyla ayrılır. Her ne kadar standart tanı ölçütleri arasında belirtilmemişse de motor sakarlık ve atipik dil kullanımına sıklıkla rastlanır. Aspergerlerin genellikle dil gelişim alanları normaldir ve herhangi bir gecikmeye sıklıkla rastlanmaz. Asperger sendromu diğer insanlarla etkileşimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluk olarak adlandırılır. Çocuğunuz sosyal olarak bece... »»»
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
Asperger Sendromu nedir ? Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En temel belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunudur. Genel özellikleri itibarı ile otizme benzer. Tıpkı otizm gibi, asperger sendromu da nedeni tam olarak bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlıktır. Asperger Sendromunun Otizmden farkı nedir ? Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar fakat genellikle Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarını diğer bebeklerle aynı sağlıkta geçirir. Otizmde konuşma geriliği varken genellikle Asperger sendromunda konuşmaya başlama ve konuşma normaldir. Bilişsel ve dil gelişimi olarak otizmden ayrılır. Otizmli... »»»
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Özel Gereksinimli Çocuklar ve Bilgisayar Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
Asperger Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Psk.Dilara IŞIK, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Özlem KOÇ, İzmir
Fatih ÇABUK, İstanbul
Dr.Emrah CANGİ, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
İbrahim EREN, Çorum
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Hanife TETİK, Aydın
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Birol DEMİR, İstanbul
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Tuğba DÖNER, İstanbul
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Recep BAĞCI, İstanbul
Yağmur BEDİR, İstanbul
Bengü BOLAT, İzmir
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
asperger KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların asperger KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
asperger sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, otistik, asperger otizm, asperger sendromu nedir, asperger sendromu belirtileri, otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, rett, özel eğitim, hans asperger, otistik çocuk, otizm spektrum bozukluğu, asperger tedavisi, otizm belirtileri, asperger belirtileri, özel öğrenme güçlüğü, asperger ve otizm farkı, asperger sendromu tanısı, asperger sendromunun belirtileri, asperger sendromu tedavisi, üstün zeka, deha, dikket eksikliği, disleksi, zeka testi, ileri zeka, çocukta zeka, asperger televizyon, asperger ve motor gelişim, asperger ve ders başarısızlığı, asperger ve okula uyumsuzluk, asperger ve tuhaflık, asperger ve iletişim sorunları, asperger ve ortamdan kopukluk, çocuklarda asperger, sosyal iletişim bozukluğu, sosyal şizofreni, otizmde tedavi, otizmde farkındalık, otistik bebek, çocuk davranış problemleri, çocukluk dönemi sorunları, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocukta davranım bozuklukları, çocukta öğrenme bozuklukları, mental retardasyon, pika, ruminasyon bozukluğu, çocuklukta fobiler, çocuklarda kaygı bozuklukları, çocuklukta travma, çocuklukta tssb, ayrılık anksiyetesi, çocukta bipolar bozukluk, çocuklarda cinsel kimlik, çocukta tik bozuklukları, çocukta tikler, çocukta otizm, rett sendromu, çekingenlik, utangaçlık, utanan çocuk, çekingen çocuk, sosyal fobi, çekingenliğn nedenleri, utangaçlığın terapisi, sınır zeka, donuk zeka, normal zeka, ağır öğrenen, öğrenme güçlüğü, özel çocuk, özel çocuklar, gelişim bozukluğu olan çocuklar, otistik çocuklar, bilgisayarla tedavi, down sendromu, down sendromlu çocuk, rett sendromlu çocuk, zihinsel engelli çocuk, zihinsel geriliği olan çocuk, asperger sendromlu çocuk, atipik otizm, sendrom, zeka geriliği, disintegratif bozuklugu, ekolali, gelişim bozukluğu, otizm türleri, otizm çeşitleri, stereotipi, asperer, gelişimsel bozukluk, streotipik, yineleyici, otizm nedir


03:13
Top