2007'den Bugüne 92,543 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizm
Otizm Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizm Kavramı ile İlgili 131 Makale
Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur. Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeler... »»»
OTİZM Çocuğunuzda, aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar görüyorsanız, bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu, sizi ve ailenizi ne şekilde etkileyeceğini bilmek isteyebilirsiniz. OTİZM NEDİR? Otizm; yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilir.Yaklaşık her 150 çocuktan birinin otizmden etkilendiği düşünülmektedir.Erkeklerdeki yaygınlığı kızlara göre 4 kat daha fazladır.Otizmden etkilenen bireylerin çoğunda farklı düzeylerde zeka geriliği ve farklı düzey... »»»
OTİZİM NEDİR? Otizm yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren sosyal ilişkiler iletişim davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir. Nadir görülmesine karşın bireyin ve ailesinin tüm yaşamını etkilemektedir. Otistik bozukluk, ayrıca bebeklik otizmi, çocukluk çağı otizmi, erken bebeklik otizmi olarak da adlandırılan ve yaygın gelişimsel bozuklukların içinde en çok bilinenidir. Bu durum, sosyal iletişimde sürekli ve belirgin bozulmayı iletişimde sapmayı, sınırlı ya da streotipik davranışları ve ilgileri olmasını içerebilir. İşlevselliğin bu alanlarındaki bozulmalar, 3 yaşından önce var olmalıdır. Yaklaşık o... »»»
Otistik Bozukluk Nedir? Otistik bozukluk; 3 yaşından önce başlayan, şiddeti ve belirtileri bireysel farklılıklar içeren ve yaşam boyu süren, kişinin iletişim becerilerini, davranışlarını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Otistik bozukluk bir spektrum (yelpaze) bozukluğudur. Bir başka deyişle belirtiler her bireyde farklı şekilde ve şiddette gözlenebilmekte ve bozukluk kendini çok hafiften çok ağıra doğru farklılaşan düzeylerde gösterebilmektedir. Otistik Bozukluğun Güçlük Alanları Nelerdir? Sosyal Etkileşimde Niteliksel Bozulma İnsanlara karşı belirgin bir ilgisizlik ve onlardan bağımsız olma hali. Diğer insanlarla ilgilenm... »»»
Asperger Otizm Asperger Sendromu çocukluk döneminde başlayan otistik spektrum bozukluklarından biridir. Asperger sendromu ilk olarak 1944 yılında Hans Asperger tarafından tarafından tanımlanmıştır. Bu tanı sözel olmayan iletişim becerilerinde güçlük yaşayan, sosyal ortamlarda sağlıklı iletişim kuramayan çocukların teşisi için kullanılmıştır. Bu çocukları diğer otistik belirtiler gösteren çocuklardan ayıran en önemli özellik dilsel ve bilişsel anlamda normal gelişim sergilemeleridir. Asperger sendromunun kesin nedeni belli olmamakla birlikte, yapılan nöropsikolojik araştırmalar beyinde işlevsel ve yapısal bir takım farklılıklara işaret etmekedir. Asperger Otizm teşisi genellikle 4-11 yaşl... »»»
EROTİZM, PORNOGRAFİ VE KADINLARA YÖNELİK SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI 1993 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddet şöyle tanımlanmaktadır: : ‘ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar veya acı veren ya da verebilecek olan herhangi bir cinsiyet-temelli şiddet eylemi veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ya da keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma’ Medyada şiddet ve saldırgan tutumlar arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlar bu metaryallerin doğrudan ve dolaylı etkilerine bakmışlardır. Genelde elde edilen bulgulara göre bu materyallerde kadın- erkek eşitsizliğ... »»»
EROTİZM, PORNOGRAFİ VE KADINLARA YÖNELİK SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI 1993 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddet şöyle tanımlanmaktadır: : ‘ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel ya da psikolojik zarar veya acı veren ya da verebilecek olan herhangi bir cinsiyet-temelli şiddet eylemi veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ya da keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma’ Medyada şiddet ve saldırgan tutumlar arasındaki ilişkiyi ele alan kuramlar bu metaryallerin doğrudan ve dolaylı etkilerine bakmışlardır. Genelde elde edilen bulgulara göre bu materyallerde kadın- erkek eşi... »»»
Ailelelerin farklı özellikleri olan çocukları olduğunu ilk öğrendiklerinde yaşadıkları duygular çok karmaşık duygulardır.Her ailenin kendine özgülüğünden ,farklı kişilik özellikleri ve sosyal destek örüntüleri olduğundan yola çıkılarak ailelerin yaşadıklarının da benzerlikler hem de farklılıklar gösterdiği düşünülebilir. Ailelerin tepkilerini açıklayan çeşitli modeller vardır.Bunlardan en bilineni "Aşama Modeli" olarak belirtilen ve ailelerin çeşitli aşmalardan geçerek kabul ve uyum aşamasına geldiğini varsayan modeldir. Aşama Modeli Aşama modeli genellikle üç ana başlık altında toplanmaktadır. A_Birincil Tepkiler: * Şok: Çocuğunun otistik olduğunu öğrenen ailelerde sıklı... »»»
► Otizm Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► Otizm Psk.Serpil YILMAN KAYA
► Otizm Psk.Gamze ÖZCAN
► Otizm Psk.İpek ERDEM
► Otizm Psk.Göksu KOSTAKOĞLU
► Otizm Dr.Veli KURT, Psikiyatrist
► Otizm Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
► Otizm Psk.Sena TUNÇ
► Otizm Psk.Emir Emre DOĞAN
► Otizm Psk.Nergis ÖZDİNÇ
► Otizm ve Aile Psk.Mehmet BAKAY
► Otizm ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Otizm Nedir? Psk.Zehra Ayça AYSEN
► Otizm Tedavisi Psk.Kumru ŞERİFOVA
► Otizm Nedir? Psk.Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU
► Otizm ve Tedavisi Pdg.Aykut AKOVA
► Televizyon ve Otizm Psk.Sena TUNÇ
► Otizm Spektrum Bozukluğu Psk.Tuğçe KOÇ
► Otizm Spektrum Bozukluğu Psk.Rojbin OLCASÖZ
► Atipik Otizm Nedir? Psk.Gamze EŞİN
► Otizm Spektrum Bozukluğu Meleknur ALEVCAN
► Otizm Nedir, Ne Değildir? Psk.Esra ERDOĞAN
► Çocuklarda Otizm ve Belirtileri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► "Otizm" E Farklı Bir Bakış Değer ÇAĞLI METE
► Otizm: Bir Garib Muamma.. İbrahim EREN
► Otizm Çaresizlik Değildir Remzi GÜLEÇ
► Zihin Okuma ve Otizm Psk.Metin KARAKOL
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK
► Otizm Zihin Körlügü Müdür ? Psk.Derya IKDJAIOUNE
► Atipik Otizm, Belirtileri ve Tedavisi Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dr.Genco USTA, Psikiyatrist
► Serebral Palsi - Otizm ve Refleksoloji Fzt.Nurgül KARAGÜL
► Otizm Hakkında Bilmek İstedikleriniz Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Asperger Sendromu Nedir ? Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
► 5 Soruda Asperger Sendromu Psk.Nurefşan YALÇIN
► Otizmi Anlamak Psk.Merve Cansu CAVUS
► Otizmde beslenme Dyt.Halime Gamze KARSLI
► Otistik Çocuklarda Duyulara Verdiği Tepkiler Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Pasif İrade: Otizmin Çekirdeği Psk.Üstün ÖNGEL
► Otistik mi İnsiyatifsiz mi ??? Psk.Esra ERDOĞAN
► Otizmli Çocukların Eğitim Hakkı Pınar KAYA DÖŞLÜ
► Asperger Sendromu Psk.Fatih UĞUR
► Otizmli Çocuklarda İletişim ve Dil Dr.Çağdaş KARSAN
► Otizmin Erken Dönem Belirtileri Sümeyra ÖZTÜRK
► Otizmin Nedenleri Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Otizmde Dır/Floortime Metodu Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Biblioterapi ve İyi Bir Cevap Psk.İzzet GÜLLÜ
► Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunları Dr.Psk.Melis DEMİRCİOĞLU
► Çocuğum Otistik Mi Emine ERGÜN
► Özel Eğitimde Materyal Kullanımı Değer ÇAĞLI METE
► Zihinsel Özürlüler ve Cinsel Gelişim Psk.Didem Turgut ÇÖNKÜ
► Yaygın Gelişimsel Bozukluk Meral HASANDAYIOĞLU
► Erotik Boğulma Psk.İlknur PEDER
► Çocuklarda Bakıcı Sendromu Nedir? Psk.Göksu GÖKTAŞ TELMAÇ
► Otistik Çocuklar ve Konuşma Rahşan ÖZGENLİK
► Duyusal Modülasyon Remzi GÜLEÇ
► Otizmi Anlamak Psk.Kemale GÜNHAN
► Zayıf Duysal Bütünlük Fzt.Aymen BALIKÇI
► Asperger Sendromu Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Çocuk Ruhsal Bozuklukları Psk.İlker KÜÇÜK
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
► Asperger Sendromu Erdi KANBAŞ
► Fizyoterapinin Otizmde Yeri Fzt.Feride BİLİR
Otizm Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Bircan TAVAS, İstanbul
Uzm.Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Celil SOYLAN, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Ayhan IŞIK, Antalya
Psk.Engin OLGUN, Antalya
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Erkut ORUÇ, İzmir
Fzt.Eda UZUN, Hatay
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Şenay YILMAZ, İstanbul
Soner YELMEN, Samsun
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Doç.Dr.Murat Eren ÖZEN, Adana , Psikiyatrist
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Tanju SÜRMELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Özlem KOÇ, İzmir
Fatih ÇABUK, İstanbul
Fzt.Sedef TEZER, İstanbul
Prof.Dr.Serap UYSAL, İstanbul , Nörolog
Emine ERGÜN, Ankara
Meltem VARAN, İstanbul
Psk.Özge ÜNAL, İstanbul
Dilek GÜNER, Kocaeli
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Şeref BAYSAL, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Engin LAP, Gaziantep
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Elçin BİÇER, İçel (Mersin)
Psk.Burak KOCAMAN, İstanbul
Psk.Ceyda ŞENEL, İstanbul
Fzt.Feride BİLİR, İstanbul
Psk.Orhan DÜNYA, İstanbul
Yeliz YEKDAR, Uşak
Prof.Dr.Nahit Motavalli MUKADDES, İstanbul , Tıp Doktoru
İbrahim EREN, Çorum
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Psk.Cihan ÇELİK, İstanbul
Aysun CENGİZ, Ankara
Psk.İlke ERDAŞ, İstanbul
Serter AKBUZ, Uşak
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Psk.Hilal YAVUZ, Antalya
Aşkın TAŞ, İstanbul
Dr.Cem GÖKÇEN, Gaziantep , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Kemal COLAY, İzmir
Hanife TETİK, Aydın
Eren ŞAHİN, Çorum
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Ertürk ATMACA, Antalya
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Muharrem TALU, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Dr.Veli KURT, İstanbul , Psikiyatrist
Özlem BİLGİLİ, İstanbul
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Uzm.İrem ERİŞ, İstanbul
Sena KURTULMUŞ, İstanbul
Dr.Zeynep ÇUBUKCUOĞLU TAŞ, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Fahri KARSON, Kocaeli , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sevcan KARAKOÇ, İstanbul , Tıp Doktoru
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Fatma FİDAN, İstanbul
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Enes TUĞRUL, Antalya
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Psk.Elvin AKI, İstanbul
Meleknur ALEVCAN, İstanbul
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Cemile AKTAN, İzmir
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Eyaz KARAY, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Hazal ÖZCAN, İstanbul
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Süreya TUĞ, İstanbul
Lütfi BEYHAN, Antalya
Birol DEMİR, İstanbul
Dr.Leyla BENKURT ALKAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra Ayça AYSEN, KKTC (Kıbrıs)
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Veysi ÇEÇEN, Mardin
Psk.Bahar TÜRK, İstanbul
Psk.Fiona FARACI, İstanbul
Psk.Damla ALKOÇ, İstanbul
Mehmet KORKMAZ, İstanbul
Nilay GEDİK, Antalya
Hakan SADAY, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Metin KARAKOL, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Emine KARACA, İstanbul
Şeyda AKKUŞ, İstanbul
Emrullah YILMAZ, Trabzon
Dr.Rukiye Çolak SİVRİ, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Tuğba KASAP, İstanbul
Uzm.Ebru ERDOĞAN, İstanbul
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
Ayşe IŞILDAR, İstanbul
Psk.Yunus KARA, İstanbul
Dr.Mihriban KELEŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Muammer AYDOĞDU, İstanbul
Merve TAYIZ, Afyon
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Adil ZORLU, İzmir , Psikiyatrist
İlayda GÜDER, İstanbul
Eda ERTEM, Adana
Psk.Bahar BİLGE, İstanbul
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Doç.Dr.Barış EKİCİ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dr.Abdulaziz GÜLTÜRK, Ankara , Çocuk Doktoru
Recep BAĞCI, İstanbul
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Derya GÜRBULAK, İstanbul
Yağmur BEDİR, İstanbul
Dr.Nevzat YILMAZ, Diyarbakır , Psikiyatrist
Yüksel ÇAĞIL, İstanbul
Prof.Dr.Füsun ALEHAN, Ankara , Çocuk Doktoru
Sema YILMAZ, Kayseri
Doç.Dr.Akgün ÖLMEZ, Denizli , Çocuk Doktoru
Bengü BOLAT, İzmir
Samet AYLUÇ, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Gülşah CÜMBÜŞ, İstanbul
Gülce KİRAZLI, İstanbul
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Fzt.Leyla ATAŞ, İstanbul
Mustafa MUNAR, Batman
Dr.Mustafa Mücahit YILMAZ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Dr.Figen ŞEN KÖSEM, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Selin TÜZÜN, İstanbul
Ali Rıza DOĞAN, İçel (Mersin)
Hatice DEMİR, Ankara
Mamura KHAYİTOVA, İstanbul
Psk.Semra EKŞİ, İstanbul
otizm KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizm KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizmde tanı, otizmde belirti, otizmde tedavi, otizmde aile yönlendirme, atipik otizm, otizm nedir, otizmde tedavi yaklaşımları, otizmin sebebi, otizme ne yol açar, otizmin özellikleri, otistik, otistik çocuk, otizm özellikleri, otizm tedavisi, otistikler için yapılacaklar, idiot savant, otistik çocukların özellikleri, otizmin tarihçesi, otistik bozukluklar, otizm tanısı, hanen programı, hanen yaklaşımı, hanen, pecs sistemi, pep-r ölçeği, teacch programı, yaygın gelişimsel bozukluk, otistik bozukluk, asperger, rett, otizmde farkındalık, otistik bebek, otizim, otizim spektrum bozukluğu, atipik otizim, çocuklarda otizm, konuşma geriliği, geç konuşma, otizimin tedavisi, otizim teşhisi, otizim belirtileri, otistik çocuklar, özel eğitim, rehabilitasyon, özeleğitimverahabilitasyon, otizim bozukluğu, otizm belirtileri, otizm görülme sıklığı, otizm tedavi yöntemleri, otizm nedenleri, otizm tanı ölçütleri, otizmli bireyler, otizmde iletişim, otizmde davranış, otizmde eğitim, otizmli çocuk, otizmde gelişim, otizmde yetenek, otizmin sebepleri, otizmin nedenleri, otizm hastalığı, otizm rahatsızlığı, otizmin tanımı, yaygın gelişim bozukluğu, pervasive developmental disorder, otizm spektrumu, otizm taraması, leo kanner, gelişme bozukluğu, hafif otizm, şiddetli otizm, otizmin tedavisi, sınırlı ilgi alanı, iletişimde gerilik, sosyalizasyon, dilde gecikme, otizmde aile, otizm ve aile, otizm ve beslenme, otizmde sağlıklı beslenme, otistik çocukta beslenme, otistik çocuklarda beslenme, otizim nedir, otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel yetersizlik, asperger otizm, asperger sendromu, asperger sendromu nedir, asperger sendromu belirtileri, otizm ve tedavisi, otizm ve eğitim, erken tanı, nöron-gelişimsel, otizm spektrum bozuklugu, çocukta otizm, gençlikteki otizm belirtileri, yetişkinlikte otizm belirtileri, otizm özel eğitim, atipik otizm özel eğitim, otizm farkındalık günü, otizm günü


16:49
Top