TavsiyeEdiyorum.com
TavsiyeEdiyorum.com  
.com
Arama : | Site İçi Arama

Yeni Tavsiye Ekleyin!
         
İşitsel
İşitsel Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
İşitsel Kavramı ile İlgili 7 Makale
Bundan 65 yıl önce 1950 senelerinde psikoloji biliminde kognitif (bilişsel) süreçlere ilgi artmış, aynı yıllarda nöroloji biliminde olan paralel gelişmeler sonucunda dikkat kognitif psikolojinin temel konusu haline gelmiştir. Dikkat, göz ve kulağa gelen uyaranları sonraki işlemler için seçme kabiliyetidir ve hepimizde sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu kapasite kişiden kişiye değişmekle birlikte bir sınırı vardır. Kişi aynı anda birçok uyarana aynı oranda dikkat edemez. Şöyle düşünün çevreden gelen beş duyumuza –özellikle görme ve duyma- çarpan uyaranlar, bununla beraber iç organlarımızdan gelen tüm bilgiler (acı, ağrı, sızı, açlık, uyuşma, terleme…) ve düşüncelerimiz altında seçici davr... »»»
HOLİSTİC NEUROTHERAPHY -BÜTÜNCÜL NÖRALTERAPİ BIO-NEUROFEEDBACK-BİYO-NÖROFİTBEK TERAPİSİ Nöroterapi;epilepsi,ADHD (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu),anksiyete,panik atak,duygu durum bozukluğu ve benzeri merkezi sinir sistemi bozukluklarında nursing technique(yardımcı teknik) olarak işlev görmektedir. Kısa hatları ile ve olabilecek en basit hali ile bileşenlere bir göz atalım; ANDULLATION THERAPHY (Biyomekanik stimulasyon) Hareket,kas,sinir sistemi ve özellikle de lenfatik sistem gibi vücut doku ve sıvılarına uygulanan biyolojik rezonans titreşimleri’dir.(HOMEOPATİ; Hastalıkların benzeri ile tedavisi demektir.En basit hali ile örneğin aşı aslında vücuttaki hastalık etme... »»»
Göz Hareketleriniz Öğrenme Biçiminizi Belirtiyor Size göz hareketleriniz baskın temsil sisteminizi ele veriyor dersem ne düşünürsünüz? Yine sizde başkalarının temsil sistemini onların göz hareketlerinden öğrenebilirsiniz. Her insanın gözbebekleri onun baskın temsil sistemine göre hareket eder. Aşağıdaki şekil bunu net olarak göstermektedir. Özellikle öğretmenler; öğrencilerinin göz hareketlerine ve aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi, öğrencilerin konuşurken kullandıkları kelimelere dikkat ederek onlara uygun bir ders anlatım stratejisi geliştirebilirler. Böylece onların hafızalarının dilinden bilgileri aktarmış olurlar. Sizler de uyarıcıları/bilgileri hafızanıza alırken, güçlü hafıza te... »»»
► Öğrenme Yöntemleri Psk.Murat BİLİM
İşitsel Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Veli DERİN, İzmir
Mine GÜR, İzmir
Celil SOYLAN, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Anıl TÜZÜN, İzmir
Oya YILDIZ, İzmir
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
İlayda GÜDER, İstanbul
işitsel KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların işitsel KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
yoğunlaştırılmış dikkat, bölünmüş dikkat, yoğunlaştırılmış işitsel dikkat, dikkat, filtre teorisi, sonradan seçme teorisi, yoğunlaştırılmış görsel dikkat, yanılsamalı birleşme, holistic neurotheraphy, bütüncül nöralterapi, bıo-neurofeedback, biyo-nörofitbek terapisi, nöroterapi, epilepsi, adhd, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, anksiyete, panik atak, duygu durum bozukluğu, audi-visual entrainment, görsel-işitsel sürüklenme, andulasyon terapisi, öğrenme biçimleri, görsel öğrenme, işitsel öğrenme, dokunsal öğrenme, ders çalışma, öğrenme, öğrenme tekniği, öğrenme teknikleri, öğrenme biçimi, öğrenme tarzı, öğrenme şekli, öğrenme yöntemi, öğrenme yöntemleri, kinestetik öğrenme, iyi öğrenme, kalıcı öğrenme, görsel ağırlıklı öğrenme, işitsel ağırlıklı öğrenme, kinestetik ağırlıklı öğrenme, problem çözme yeteneği, en iyi öğrenme yolları, öğrenme metodu, disleksi, özel öğrenme güçlüğü, diskalkuli, matemetik öğrenme güçlüğü, yazı yazmada güçlük, okul başarısızlığı, işitsel algılama, disleksi nedir, disleksi türleri, öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğünün tanımı, disgrafi, öğrenme bozukluğu, dilsel disleksi, dilsel öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğünün türleri, algısal tip disleksi, disleksi belirtileri, duyusal bütünleme, sensory, derin duyu, görsel, vestibüler, proprioseptic, taktile, his duyusu, davranış, hareket, işitme, dokunma, işitsel algı, işitsel bellek, dokunsal algı, işitmeyle öğrenme, ayırdetme, işitme duyusu, dokunma duyusu, işitsellik, kinestetik, kinestetikler, saf kinestetik
   
     


08:47
Top