2007'den Bugüne 92,165 Tavsiye, 28,191 Uzman ve 19,957 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Pasif Agresif Kişilerle Yaşamak – Pasif Agresif Kişileri Nasıl Tanırsınız? Nasıl Davranmalısınız?
MAKALE #22001 © Yazan Uzm.Psk.Beliz EREREN | Yayın Aralık 2020 | 1,990 Okuyucu
Yaşadığı duyguları açıkça göstermektense bunu farklı şekillerde dışarı vuran, surat asan, somurtan, hatta küsen, siz neyi olduğunu sorduğunuzda ilk cevabı her zaman “Yok bir şey!” olan ancak baktığınızda bir şeyin olduğu oldukça bariz bir şekilde görülen, size karşı gizli bir şekilde cephe almış ve her yolla size karşı çıkan ama bunu alenen değil, gizli bir şekilde yapan ve siz bunun nedenini sorduğunuzda böyle bir şey olduğuna şiddetle karşı çıkıp inkar eden kişilerle hayatınızın çok farklı alanlarında karşılaşmışsınızdır. Evde, iş yerinizde, arkadaş ortamında ya da bambaşka bir yerde bu kişilerle elbet aynı ortamda bulunmuşsunuzdur. Açıkça kılıcını çekmek yerine her şey yolundaymış gibi gösterip arka taraftan tam tersi davranışlar sergileyen bu kişiler pasif agresif kişilik yapısına sahip kişilerdir.

Herkesin, duygusunu açıkça dile getirmek yerine pasif direnişe geçtiği, sessizliği bir silah olarak kullandığı, bir kişi ya da duruma karşı açıkça olmasa da gizlice karşı atak planları yaptığı durumlar olmuştur. Bu demek değildir ki her pasif direnişe geçen, duygularını saklayan kişi, pasif agresif kişilik yapısına sahiptir. Bu ikisi arasında ciddi bir fark vardır.

Pasif agresif kişiler, pasif direnişlerini, sessizlikle aldıkları intikamlarını ya da gizlice planladıkları karşı atakları ara sıra ya da duruma göre hayata geçirmezler. Her durum ve koşulda, herkese özellikle otoriteye karşı yaparlar bunu. Bu davranış yapısı her zaman ve herkes için geçerlidir. İki durum arasındaki en fark büyük buradadır.

Pasif Agresif Kişileri Nasıl Tanırsınız?

Pasif agresif kişilik yapısına sahip kişilerin belirli davranış kalıpları vardır. Öncelikle bu kişiler duygu ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmezler. Daha doğrusu getiremezler. Bu durum özellikle olumsuz duygu ve düşünceler için geçerlidir. Örneğin bu kişiler için hayır demek oldukça zordur. Onlardan istenilen şeye hayır diyemez, karşı düşüncelerini dile getiremezler. Ancak yine de bir şekilde yolunu bulup o istenileni yapmazlar.

Açıkça karşı çıkmamalarının iki temel nedeni vardır. Birincisi hayır dediklerinde olacak olası tartışmaları engellemek, ikinci neden ise çekingen yapılarıdır. Onlardan istenilene hayır derlerse bu durum tartışmaya hatta kavgaya neden olabilir ve bu kişiler kavga etmeyi bilmezler. Çünkü bu kişiler özellikle çocukluk dönemlerinde anne babaları tarafından bütün kavga ya da karşı çıkma girişimlerinde engellenmiş kişilerdir. Her zaman engellendikleri için de bu becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle de tartışmalardan kaçarlar.

Pasif agresif kişiler, saldırganlık dürtülerini ve öfkelerini doğru şekilde yönetemezler. Kendilerini ihanete uğramış, aldatılmış, suçlu ya da yanlış anlaşılmış hissettiklerinde saldırgan yönleri devreye girer. Ancak bu saldırı pasif bir şekilde gerçekleşir. Örneğin, iş yerinde ona yeni bir sorumluluk verildiğinde bu durum onu öfkelendirse bile karşı çıkmadan tamam der. Daha doğrusu öyle demiş gibi gözükür. Ancak arka planda işler farklı şekilde ilerler. Sorumluluğunu yerine getiriyormuş gibi gözükse de aslında direnişe başlamış olur. İşi, olması gerekenden daha yavaş yapar örneğin ya da gözden hep bir şey kaçar, sürekli hatalar yapar. Bir şekilde ondan istenileni tam anlamıysa yapamaz. Ondan beklenen işler her zaman gecikir.

Pasif agresif kişilerin bir diğer özelliği de suçlamaya yatkın kişilikleridir. Örneğin sorumluluklarını yerine getirememesinin nedeni hiçbir zaman kendileri olmaz. Hata onlarda değildir. Onlara yanlış veya eksik bilgi verildiği için, başkası işini yapmadığı için ya da bambaşka bir nedenle bu kişiler sorumluluklarını yerine getirememişlerdir. Yani her zaman bir bahaneleri ve açıklamaları vardır ve bu açıklamaların sonunda onlar değil, siz ya da bir başkası suçlu çıkar.

Pasif agresif kişilerin bir diğer özelliği de inatçı olmalarıdır. Bu inatçılık farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin her şeye öncelikle hayır derler. Buradaki hayır cevabı kendi düşüncelerini savunmalarından ya da inançlarından dolayı değil, sadece karşı çıkmış olmak ya da o kişiyi zor durumda bırakmış olmak içindir. Bu fikirlerinde de ısrarcı olurlar. Bir diğer örneği de sadece sizin istediğiniz olmasın diye sizin istediğiniz şeyin tam tersini yapmakta diretirler. Örneğin siz toplantı günlerinin Çarşamba günü olmasını önerdiğinizde o kişi sizin istediğiniz olmasın diye Cuma günü olmasında diretir. Bu noktada o kişi için Çarşamba ya da Cuma olmasının pek bir önemi yoktur. Burada tek amaç sizin istediğinizin olmamasıdır.

Pasif agresif kişilerin en temel özelliklerinden birisi otoriteyle yaşadıkları sorunlardır. Yetkili kişilerle gizli bir savaş içindedirler. Bu kişiler iş yerlerindeki bir üstü de olabilir dahil oldukları arkadaş grubundaki baskın bir karakter de. Buradaki önemli kriter onların o kişiyi otorite olarak görmeleridir. Bu kişilerle açıkça savaşa girmezler. Onların karşısında direkt bir şey söylemeseler hatta yaptıklarını onayladıklarını dile getirseler bile bu kişileri arkalarından sürekli eleştirirler. Yaptıkları seçimleri, davranışlarını ne kadar yanlış olduğunu diğerlerine göstermeye çalışırlar. Otorite olarak gördükleri bu kişileri küçümserler.

Pasif agresif kişiler biriyle çatışma içindeyse bunu çok ince bir şekilde yaparlar. Alaycı bir tavırları vardır. Örneğin, siz toplantıda sunumunuzu yaptıktan sonra sizi takdir ediyormuş, işinizi beğenmiş gibi cümleler kurarlar. Ancak bu dostça yaklaşımının içinde düşmanca mesajlar saklıdır. Sorular ya da yorumlarla sinirlerinize oynar. Sizi çok iyi gözlemlediği için sizi nasıl sinirlendireceğini bilir. Siz sinirlendiğinizde de sizi sinirli olmakla, duygularınızı kontrol edememekle suçlar.

Pasif agresif kişiler oldukça alıngan bir yapıya sahiplerdir. Basit konularda bile alınganlık yapabilirler. Ona iyi niyetle bir tavsiye verildiğinizde dahi bunu çok farklı yorumlayıp alınabilirler. Bu aşamada en büyük silahları devreye girer; sessizlik ve yok sayma. Pasif agresif kişilerin en güçlü cezalandırma yöntemleri sessizliğe bürünmeleridir. İstemedikleri bir durumla karşılaştıklarında susarlar. Siz ne olduğunu sorduğunuzda da “Yok bir şey.” derler. Ancak durum hiç de böyle değildir. Davranışlarıyla tam tersini gösterirler. Siz onun bir şeye alındığını davranışlarıyla anlayabilirsiniz, ancak sessizliği nedeniyle neye alındığını anlayamazsınız. Bu bambaşka bir konudur.

Bu kişilerin bir diğer cezalandırma yöntemleri de sizi yok saymaları ve dışlamalarıdır. Örneğin, grupça yapılan bir etkinliğe sizi davet etmeyi unutur ya da sizin katılmayacağınız bir güne ayarlar bu etkinliği yanlışlıkla. Böylece siz o etkinliğe katılmaz, dışarıda kalırsınız. Siz bu durumu fark etmezseniz o size bir şekilde fark ettirir.

Bütün bunlarla birlikte bu kişilerin onaylanma ve övgü alma ihtiyaçları oldukça yoğundur. Bu nedenle düşmanca tavırlarının yanında insanları yardım etmeyi, bir şeyler vermeyi de severler. Böylece en temel ihtiyaçlarından birini karşılamış olurlar.

Pasif Agresif Kişilere Nasıl Yaklaşmalısınız?

Pasif agresif kişilerle doğru iletişimi sağlamak için öncelikle bu kişileri iyi tanımak, davranış yapılarını iyice öğrenmek gerekir. Davranışlarında bir mantık aramaktansa davranış yapısını kavramak daha önemlidir ve sonuca götüren de budur.

• Öncelikle bu kişilerin kendilerini güvende hissettikleri bir ortam sağlamak önemlidir. Böylece konuşmaktan ve düşüncelerini ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Bu sayede gizli bir çekişme yaşanmasının da önüne geçilmiş olur.

• Söylediklerine, fikirlerine ve özellikle kendisine önem verdiğinizi gösterin. Ona değer verildiğini hissetmesi önemlidir. Onu ciddiye aldığınızı hissettirin. Özellikle iş hayatında bir karar alırken bu kişilerin de fikirlerini alın. Direkt bunu yapacaksın demek yerine uzmanlığı olan konu hakkında onun da söz sahibi olduğunu gösterin. Ondan öneri isteyin. Böylece hem işini daha çok sahiplenmesini hem de kendisini daha rahat ve özgür hissetmesini sağlamış olursunuz.

• Bu kişilere karşı açık ve net olun. Sınırların ve kuralların net bir şekilde çizildiği ortamlarda açık bulup saldıracak yerlerden beslenmesine izin vermeyin. Böylece yanlış anlaşılmaların da önüne geçilmiş olur. Gerekli yerlerde kuralları hatırlatın.

• Konuşmalarda “sen dili” yerine “ben dili” kullanarak suçlayıcı bir tavır yerine orta yol bulmayı sağlayacak bir dil kullanın. Bu kişilere kibirli ve emir verici bir tutumla yaklaşmak, öfkelenmelerine ve saldırıya geçmelerine neden olacaktır. Bu nedenle kibar ve sevecen bir dil kullanmaya özen gösterin.

• Bu kişilere sakin bir şekilde yaklaşmak da oldukça önemlidir. Sakinliğinizi ne kadar korursanız kışkırtmalara da o kadar az boyun eğersiniz. Böylece karşılıklı çekişmeyi en başından engellemiş olursunuz.

Pasif Agresif Kişilerle İlişki İçindeyken Nelerden Kaçınmalısınız?

Pasif agresif kişilerle özel ya da resmi bir ilişki içindeyken;

• Onları yok saymaktan, görmezlikten gelmekten,

• Aşağılamaktan,

• Kişiliğine saldırıda bulunup bütün hatalarını ortaya dökmekten,

• Durumu kişiselleştirmekten (özellikle iş hayatında),

• Sizi misilleme yapmanız için zorlasa da saldırılarına karşılık vermekten,

• Sürekli eleştirmekten ve özellikle bir otorite ya da anne baba tutumuyla yaklaşmaktan kaçının.

Beliz EREREN
Uzman Klinik Psikolog
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Pasif Agresif Kişilerle Yaşamak – Pasif Agresif Kişileri Nasıl Tanırsınız? Nasıl Davranmalısınız?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Beliz EREREN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Beliz EREREN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Beliz EREREN Fotoğraf
Uzm.Psk.Beliz EREREN
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi21 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Beliz EREREN'in Makaleleri
► Agresif (Saldırgan) Çocuk Psk.Dnş.Ayça ULUÇAM GÜÇMEN
► Pasif İrade: Otizmin Çekirdeği Psk.Üstün ÖNGEL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,957 uzman makalesi arasında 'Pasif Agresif Kişilerle Yaşamak – Pasif Agresif Kişileri Nasıl Tanırsınız? Nasıl Davranmalısınız?' başlığıyla benzeşen toplam 40 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


13:15
Top