2007'den Bugüne 92,408 Tavsiye, 28,230 Uzman ve 19,991 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Bilişsel Çarpıtmalar
Bilişsel Çarpıtmalar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Bilişsel Çarpıtmalar Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Bilişsel Çarpıtmalar Psk.Gonca BİLGİÇ
Bilişsel Çarpıtmalar: Beck (2001) bilişsel çarpıtmayı bilgi işleme sürecinde sistematik olarak yapılan düşünce hataları olarak tanımlamıştır. Bireylerin temel inançları ya da şemaları bilişsel çarpıtmalara yol açabilmektedir. Erken çocukluk dönemlerinde bilgiyi işleme sürecinde görülen hatalar, oluşan bilişsel şemaları desteklemektedir. Bilişsel çarpıtmalar da bilgiyi işleme sürecinin yanlış veya etkisiz olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır (Sharf, 2000). Bilişsel çarpıtmalar ya da düşünce hataları aşağıda verilmiştir (Beck, 2001; Sharf, 2000). Ya Hep Ya Hiç Tarzı Düşünme/İkili Düşünme (Dichotomous Thinking): ‘Siyah ya da beyaz’, ‘Çift kutuplu’ ‘ikili düşünme' adları ile de bil... »»»
► Bilişsel Çarpıtmalar Nedir? Psk.Belma ZİREKOĞLU
Bizimle Yaşayan Bilişsel Çarpıtmalarımız Bilişler, dış ve iç dünyadan gelen uyaranları algı süreçlerine dönüştüren, bunları belirli bir düzen ve bütünlük içinde işleyen, değerlendiren (bir anlamda onları anlamlandıran), depolayan, yeniden belleğe çağırıp hatırlayan ve yeniden değerlendiren ruhsal süreçlerdir (Güleç C, 1993) . Bilişler fark edilebilmeleri ve birbirine etkimeleri açısından üçlü bir yapı arz ederler. Bu yapının en üstünde “otomatik düşünceler”, otomatik düşüncelerin altında “ara inançlar”, ara inançların altında ise en temelde “temel inançlar/şemalar” yer almaktadır. “Otomatik düşünceler” her hangi bir anda aklımızdan geçen, çok hızlı seyreden,... »»»
BİLİŞSEL ÇARPITMALAR Düşünmek insanoğlunun en büyük yetisidir ; ama düşünme eylemini her zaman bir bilim adamı titizliği ile gerçekleştirmeyiz. Her anımızda bunu gerçekleştirdiğimiz için artık otomatik hale gelmiştir. Bu otomatik hale gelmesinin aslında zaman tasarrufu sağlaması, insan ilişkilerinde kolaylık sağlaması, daha spontan bir iletişim sunması gibi bir takım işlevlerinin olması yanında iletişim çatışmaları ve psikolojik rahatsızlıklar gibi olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Bu otomatik düşünceler bazı zamanlarda bir takım hatalar taşırlar. Bilişse çarpıtmalar da denilen bu hatalar kendi yanlı yorumlarımızı kattığımız, temel inançlarımız ve bir takım şemalarımızdan kaynaklanan... »»»
Birçok psikolojik bozukluğun (depresyon, kaygı bozuklukları gibi) nedeni olarak bireyin sahip olduğu çarpıtılmış düşünceleri, işlevsel olmayan varsayımları ve kuralları olduğu görülmektedir. Çarpıtılmış bu yorumlamalar, bireyin gelişim sürecinde oluşan hatalı öğrenmelerden kaynaklanmaktadır. Bilişsel çarpıtmalar, bir olayla ilgili anlık, plansız bir şekilde gelen olumsuz otomatik düşüncelere neden olurlar ve olumsuz içerikli bu yorumlamalar, psikolojik problemlerin gelişiminde temel bir role sahiptir. Bireylerin kendisine şefkatli bir bakış açısı ile yaklaşması, yetersizliklerinin, başarısızlıklarının ve edindiği olumsuz tecrübelerinin üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. Öz-şefkat, Doğ... »»»
Bilişsel hatalar bilginin hatalı işlenmesi sonucunda duruma uygun olmayan ve duygusal sıkıntıya yol açan otomatik düşüncelere yol açarlar. Peki neden hatalı işliyoruz bilgiyi ? Çünkü çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen temel şemalar hayata nasıl tepki vereceğimiz belirliyor. Bu temel şemalara bağlı bilişsel çarptmalar, depresyon, takıntı, kaygı bozuklukları, öfke vb. duyguların ortaya çıkmasına yol açıyor. Sıklıkla gördüğümüz çarpıtmalar şunlardır : KEYFİ ÇIKARSAMA: Sonuca atlama olarak da bilinen keyfi çıkarsama destekleyici kanıtlar olmaksızın ya da gerçekte tersine kanıtlar olduğu durumda bile belli bir sonuca ulaşmayı anlatmaktadır. Örnek : Amiri tarafından çağrılarak işi k... »»»
2.1. Kaygı 2.1.1. Kaygının Tanımı Birçok kişi herhangi bir durum veya olay öncesinde, sırasında veya sonrasında kaygı yaşadığını belirtebilir. Bununla birlikte bazı bireyler, kaygı kelimesini stres, fobi veya korku gibi farklı kavramlarla karıştırabilmekte ve yanlış kullanabilmektedir (Beck ve ark., 1985: 7). Pozitif veya negatif bir olay sonrasında gelişen gerilim hissi stres olarak açıklanırken, herhangi bir tehlike bulunmadığı halde, kişinin mantık dışı korkularının oluşması fobi olarak tanımlanır (Robinson ve ark., 1992: 5-6). Fobiler, bireylerin yaşadığı çevreden, içinde bulundukları ortamdan ve var olan koşullardan bağımsız bir şekilde ortaya çıkarken, oluşum nedenleri ve şiddet... »»»
Çok klişe bir cümleyi yeniden ifade etmek istiyorum: İnsan düşünen bir varlıktır. Düşünmesinin yanı sıra öğrenen, etkileyen ve etkilenen bir canlıdır insan. Her insanın kendine has özellikleri alışkanlıkları diğerlerinden ayrılan yönleri vardır. Değişik kültürlerin de kendine has özellikleri, gelenek ve görenekleri olduğunu görüyoruz. Hatta bu genellemeyi aile tipleri içinde ifade etmek mümkündür. Her ailenin kendine has alışkanlıkları vardır. Her ailede farklı bir takım özellikler görülebilir. İnsanoğlu bir takım değerleri, kuralları, varsayımları ailesinden ve sosyal hayatından alarak kendi yaşam kalitesini, kendi yaşam biçimini ortaya koymaktadır. Psikolojik problemlerin kaynağına ba... »»»
Size yaşadığınız acının önemli bir kısmının zihninizde gerçekleştiğini söylesem ne düşünürdünüz? Belki bu fikri ilk defa duymadınız ve sizi çok şaşırtmadı. Belki de olayları algılayış biçiminiz ile acı çekme arasında bir ilişki olduğunu içten içe biliyordunuz. Ancak zihninizin anlattığı hikaye o kadar ikna ediciydi ki olaylara karşı tutumunuzun acıyı deneyimleme biçiminizde etkili olduğu bilgisi saçma, hatta sinir bozucu bile geliyor olabilir. Stanford Üniversitesinde ders veren örgütsel davranış profesörü Brian Lowery, sabit bir benliğimizin olmadığını, bunun yerine benliğimizi devamlı olarak şekillendirdiğimizi söylüyor. Sürekli sosyal etkileşime giren varlıklar olduğumuz için tekrar te... »»»
► Depresyon ve Bilişsel Terapi Dr.Psk.Dnş.Fahrettin KORKMAZ
► Bilişsel Terapi Modeli ile Stresle Mücadele Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
► Öfke ve Öfke Kontrolü Psk.Nilgün HASAN
Bilişsel Çarpıtmalar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (70) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Selen CAN, Ankara
bilişsel çarpıtmalar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların bilişsel çarpıtmalar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bilişsel çarpıtma, bilişsel çarpıtma nedir, bilişsel çarpıtmalar nelerdir, dichotomous thinking, ikili düşünme, seçici soyutlama, selective abstraction, keyfi çıkarsama, felaketleştirme, aşırı genelleme, etiketleme, kişiselleştirme, biliş, yaygın bilişsel çarpıtmalar, bilişsel çarpıtmanın tanımı, biliş nedir, bilişin tanımı, bilişler, büyütme, küçültme, gözünde büyütme, olumluyu yok sayma, abartma, ye hep ya hiç, kişileştirme, zihin okuma, otomatik düşünce, otomatik düşünceler, yanlış düşünce kalıpları, yanlış düşünce şekilleri, öz şefkat, düşünce hataları, depresyon, obsesyon, kaygı, öfke, bilişsel hatalar, bilişsel terapi, bilişsel davranışçı terapiler, kaygı bozuklukları, anksiyete, anksiyete bozuklukları, algılanan ebeveynlik biçimi, ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar, kişilerarası tarz, leahy, karamsarlık, psikoterapi, depresyonda terapi, depresyonda bilişsel terapi, bilişsel terapiyle depresyon, beck, becke göre depresyon, bilişsel üçgen, şemalar, şema, stres, heyecan, psikolojik rahatlık, stresi yenmek, stresle mücadele, zihinsel acı, olumsuz düşünceler, benlik yanılsaması, düşünce bozuklukları, falcılık, genelleme, düşüncelerin düzenlenmesi, öfke kontrolü, öfkeyle başa çıkma, olumlu düşünmek, düşüncelerimiz, düşünceler, düşüncenin gücü, düşünce, olumsuz düşünme, olumsuz düşünmek, pozitif düşünce, pozitif düşünmek


12:50
Top