2007'den Bugüne 92,309 Tavsiye, 28,219 Uzman ve 19,977 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Travmatik Stres
Travmatik Stres Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Travmatik Stres Kavramı ile İlgili 18 Makale
POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU Trafik ve uçak kazaları, deprem, sel gibi doğal afetler, ağır dayak, işkence altında kalmak, zorla ırzına geçilmek, terörist elinde rehin tutulmak, çok olumsuz koşullarda toplama kampında kalmak, savaşta uzun süre siperde ya da bombardıman altında kalmak gibi herkes için ağır stres sayılacak durumlarda ortaya çıkan bir bozukluktur. Çoğu kez travmatik olaydan birkaç saat, birkaç gün, daha seyrek olarak da birkaç hafta, birkaç ay sonra ortaya çıkar. II. Dünya Savaşı ve 1941 yılındaki ünlü “Coconut Grove” gece kulübü yangınından sonra görülen ve psişik bir travmaya bağlanan bu semptomlar önemli ruhsal bozukluk olarak kabul edilmiş ve 1952’de yayımlanan DSM-I... »»»
A. Genel İlkeler: Ciddi travmalardan etkilenen kişiler genellikle tedavi için başvurmak istemezler. Bunun iyileşmeye karşı inançsızlık, yaşadıklarından söz etmek istememe, güvensizlik, kişinin psikolojik sorunları bir eksiklik ya da zayıflık olarak algılaması gibi nedenleri olabilir. Toplumun eğitilmesi bu tür güçlükleri aşmada önemli bir araçtır. Travmatik yaşantıların ardından mağdurla görüşmede hasta-hekim ilişkisinin temel ilkelerini uygulamak önemlidir. Kişiye sorunlarının anlaşıldığını, paylaşıldığını ve yargılanmadığını hissettirmek, göz temasını kişinin rahat edeceği bir düzeyde kurmak, hastanın yüz ifadelerini ve duygusal dışavurumunu dikkate almak, çok sayıda açık uçlu soru so... »»»
Stresle başa çıkmada bilişsel modellerin, şemaların, ruhsal travma odaklı değerlendirmelerin, maruz kalan kişinin dayanıklılık gibi bireysel özelliklerin önemini vurgulayan bir çok yaklaşım mevcuttur. Stres kaynaklarının çeşitliliği durumunda beynin lokus koeruleus, hipotalamus, hipokampus ve amigdalanın yanı sıra, serebral korteksteki noradrejenik fonksiyonda artış olmaktadır. Erken yaşta strese maruz kalma, lokus koeruleustaki norepinefrin salınımındaki artışı tetiklediğinden, kişi daha sonra karşılaşacağı stres kaynaklarına karşı duyarlı hale gelmektedir. Uyarılma düzeyi arttıkça norepinefrin düzeyi de artmaktadır. Merkezi sinir sistemindeki hem çok düşük, hem de çok yüksek düzeydeki nore... »»»
Savaş en ağır travmalardan biri. Savaş demek insanların ölmesi, yaralanması, sakatlanması, sevdiklerini kaybetmesi, korku, terör, dehşet, acı ve gözyaşı demek. Tüm bunlar nedeniyle savaş, toplumda yaygın ve çok ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. Genelde savaşın içindeyken yaşattığı sıkıntıların çoğumuz farkında oluyoruz. Ancak savaşın uzun vadeli ve üzerinde pek durulmayan, insanlığın geleceği ve toplum sağlığı açısından çok önemli iki sonucu daha var: Şiddet davranışlarında artış ve insani değerlerin kaybı. Savaş insan eliyle yapılmış şiddetin en büyüğü ve en eskisi. II. Dünya savaşından sonra sanki insanlık barış ve huzur içinde yaşıyormuş gibi bir yanılsama içindeyiz. Oysa II. Dünya ... »»»
► Stres ve Tedavisi Psk.Burçak DEMİRKAN
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
► Afet Psikolojisi Psk.Şahin UÇAR
Travmatik Stres Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
travmatik stres KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların travmatik stres KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres bozukluğu, travma sonrası, post travmatik stres, ptsb, travma psikolojisi, travmatik strese psikolojik yaklaşım, akut stres, travma sonrası stres bozukluğu, stres, stres tedavisi, stres nedenleri, streste bireysel faktörler, streste çevresel nedenler, stres ve tedavisi, streste alternatif tedaviler, streste nefes egzersizleri, davranışın değiştirilmesi, davranış değiştirme teknikleri, streste psikoterapi yaklaşımları, stres nedir, stres terimi, stresin sebepleri, stresin nedenleri, olumlu stres, olumsuz stres, olumlu stres nedir, olumlu stres kavramı, stresin emareleri, stresin belirtileri, stres belirtileri, stres hastalıkları, stres bozuklukları, post travmatik stres bozukluğu, tssh, travma, ruhsal travma, travma stresi, travma sonrası stres, travma sonrası depresyon, ağır psikolojik travmalar, travmatik olay, psikolojik travmalar nasıl atlatılır, kronik stres bozukluğu nedir, tssb, psikolojik travmalar tedavisi, travmalar kaça ayrılır, küçükken geçirilen travmalar, travmatik stres belirti, travmatik yaşantılar, travmatik olaylar, travmatik yaşantı nedir, emdr, tssb ve beyin, travma ve iyileşme, travmatik anılar, travmatik anının boşalması, travmatil olay, travmatik rüyalar, psikolojik travma, posttravmatik stres bozukluğu, savaş psikolojisi, travma terapisi, travma ve stres, kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu, panik atak bozukluğu, kayıp, çocuklarda travma, zihnin hazmetme kapasitesi, çocuklarda yas, yetişkinlerde yas, yas psikolojisi, kaygı, terör, anksiyete, korku, yaygın anksiyete bozukluk, fobi, sosyal fobi, özgül fobi, anksiyete bozuklukları, ruhsal travma nedir, ruhsal travma kavramı, ruhsal travma belirtileri, ruhsal travma tedavisi, ruhsal travmanın tedavisi, travmatik, travmatik stres belirtileri, panik bozukluk, panik atak, obsesyon kompulsiyon, madde kullanımı, panik nöbeti, obsesif-kompulsif bozukluk, akut stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, spesifik fobi, endişe, panik, post-travmatik stres bozukluğu, obsesyon


01:51
Top