2007'den Bugüne 85,241 Tavsiye, 26,655 Uzman ve 18,979 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuklarda Öğrenme
Çocuklarda Öğrenme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Öğrenme Kavramı ile İlgili 12 Makale
Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ile Nasıl Başedilir? Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü - SOÖG (Nonverbal Learning Disability - NLD) Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü (SOÖG) nöro-psikolojik davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. SOÖG si olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahiptir. Öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları ve aynı zamanda akademik becerilerle başa çıkmaları beklenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken SOÖG si... »»»
► Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Psk.Bahattin GÖKTAN
Öğrenme güçlüğü; okul başarısızlığını beraberinde getirir. yaşanan başarısızlığın erken dönemde fark edilmesi çok önemlidir. Okul yıllarının ilk dönemlerinde fark edilen başarısızlık ilköğretim süresince düzeltilmezse, çocuğun tüm okul yaşamını etkileyebilir. Okul başarısızlığı yaşayan çocuklarda genelde rastlanan durum amaç ve yaşam değerleri eksikliği, değersizlik sonucu oluşan duygusal zorlanmalar, olgunlaşmamış ilişkiler; kendine ve başkalarına yeterince güvenmeme, endişe gibi belirtiler görülür. Öğrenme Güçlüğünü Etkileyen Faktörler 1. Ev ve Aile Ortamı 1. Özgüven 2. Otonomi, Kendi kendini yönetme 3. Motivasyon 4. A... »»»
► Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri Psk.Dnş.Ece AKIN BAKANAY
Öğrenme Güçlükleri Öğrenme güçlüğü, bireyin temel öğrenme becerilerini olumsuz olarak etkileyen durumları genel olarak tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak kabul edilebilir. Bu genel kavramın altında dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme, planlama ve matematik becerilerinin bir ya da birkaçında yaşanılan sorunlar yer almaktadır. Öğrenme Güçlüğü kavramı ilk olarak 1963 yılında Samuel A. Kirk tarafından kullanılmış ve bu tarihten itibaren okulda öğrenme sorunları yaşayan çocukları tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenme güçlüklerinin en ayrıntılı tanımı 1981 yılında A.B.D’deki National Joint Committee for Learning Disabilities tarafından yap... »»»
Bir çocuğun aşırı haraketli olması, oynaması, koşması, gürültü yapması hatta bazen riskli davranışlardabulunması oldukça doğaldır. Hatta çocuk olmanın keyfi en önemli özeliğidir bunlar. Ancak hiperaktif olarak değerlendirilen bir çocuğun harektiliği aşırılığı ile hemen diğerlerinden ayrılır. Hiperaktif bir çocuk sıklıkla anne karnından itibaren harektli olmaya başlarlar. Bebeklik dönemlerinden itibaren az uyudukları .Çok haraket ettikleri gözlemlenir. Hiperaktif çocukların en tipik özellikleri sıklıkla evin içinde ordan oraya koşmaları, yüksek yerlerden atlamaları, laf dinlemekte, kuralları anlamakta ve uygulanmakta zorlanmalarıdır.Ailelerin en çok yanıldığı nokta ise bu çocukların çok ilgi ... »»»
Öğrenme güçlüğü, akademik beceri ve yeteneklerin (dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik vb.) kazanımında ve kullanımında önemli derecede güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu içeren bir terimdir. Bu yetersizlikler ve güçlükler bireyin içsel özelliği olup, merkezi sinir sistemindeki aksaklıklardan kaynaklandığı varsayılmakta ve yaşam boyu sürebilmektedir. Kendini düzenleyebilme, toplumsal yaşamı algılama ve sosyal etkileşim davranışlarındaki sorunlar öğrenme güçlükleri ile birlikte ortaya çıkabilir fakat bu sorunlar kendi başlarına bir öğrenme güçlüğü kategorisi oluşturmazlar. Öğrenme güçlüğü, diğer yetersizlik gruplarıyla (örneğin, duyusal yetersizlik,zihinsel yetersi... »»»
► Çocuk ve Öğrenme Psk.Alev AKAL
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Elvan Zeynep KAYA
► Öğrenme Güçlüğü Psk.Aylin AYDEMİR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuklarda Öğrenme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Fzt.Ebru SİDAR, İstanbul
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Mustafa ÜN, Diyarbakır
çocuklarda öğrenme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda öğrenme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
öğrenme güçlüğü, çocukta öğrenme güçlüğü, sözel olmayan öğrenme güçlüğü, sözel öğrenme güçlüğü, nonverbal learning disability, öğrenme, öğrenme problemi, öğrenme zorluğu, çocukta öğrenme, öğrenme problemleri, öğrenme güçlükleri, öğrenme bozukluğu, öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite, çocukta dikkat eksikliği, çocukta hiperaktivite, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda hiperaktivite, çocuklarda öğrenme güçlüğü, hiperaktif, hiperaktif çocuk, çocukta aşırı hareketlilik, dehb, eğitim, özgüven, özel eğitim, çocukta zor öğrenme, öğrenme güçlüğü olan çocuk, okulda başarısızlık, çocukluk çağında öğrenme, öğrenme nediri öğrenme nasıl olur, öğrenme süreci, öğrenmede güçlük, güç öğrenme, zor öğrenme, okumayamama, okuma problemleri, yazma problemleri, ders çalışmama, çocukta tembellik, zeka gerililiği, çocuk zeka testi, ders başarısızlığı, öğrenme güçlüğünün belirtileri, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü, çocuklarda öğrenme sorunu, ders, ders çalışmak, öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek, ders çalışmayı öğrenme, ders çalışma tekniği, öğrenmeyi öğrenme, duyu bütünleme, duyusal bütünleme, çocuklarda öğrenme bozukluğu, duyusal entegrasyon, ergoterapi, duyu bütünleme problemi, duyu bütünleme terapisi, çocuklarda duyu bütünleme


22:58
Top