2007'den Bugüne 92,185 Tavsiye, 28,195 Uzman ve 19,962 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğrenme Süreci
Öğrenme Süreci Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Öğrenme Süreci Kavramı ile İlgili 12 Makale
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ - ÖĞRENME TEORİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI TİPİK BAZI PROBLEMLER ÖĞRENMENİN NİTELİĞİ Öğrenme, psikolojinin en önemli kavramlarından biridir. Öğrenme gibi duyum, algı, motivasyon, kişilik, hafıza, unutma gibi süreçler, insan davranışlarının temel süreçlerini oluştururlar. Bununla ilgili halk arasında sık olarak kullanılan bir deyim vardır; İnsan yaşadığı sürece öğrenir. Gerçektende insan yaşadığı sürece bilgi repertuarına bazı şeyler ilave eder. Öğrenme, sadece akademik çalışma yapan bilim adamlarını değil, her insanı ilgilendirir. Sadece psikologları, eğitimcileri değil, toplumdaki herkesi yakından ilgilendiren bir süreçtir. Kısacası mesleği ne olursa olsun toplumda yaşayan h... »»»
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİNİN AMACI ÖNEMİ VE KONULARI İnsan öğrenme yeteneği olan ve öğrenen bir varlıktır. İnsanı, diğer varlıklardan bu yanının üstünlüğü ile ayırmak mümkündür. Hayvanlardaki içgüdü, hayatlarını sürdürmelerinde onların en büyük yardımcısıdır. İnsan ise zeka üstünlüğünün ürünü olan öğrenme yoluyla, hayvandaki içgüdünün fonksiyonunu yerine getirmektedir. Sosyal bir varlık olan insan, kültürün üreticisi, alıcısı ve aktarıcısı olarak öğrenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsan öğrenme ihtiyacını birçok ortamda karşılamaktadır. Bunların başında aile, arkadaş grubu, okul, kitle iletişim araçlarının yoğunlukla kullanıldığı medya ve iş ve meslek ortamı gelmektedir. Tüm bu öğrenme ort... »»»
► Çocuk ve Öğrenme Psk.Alev AKAL
Öğrenme Nedir? Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir. Öğrenme, bilgiyi otomatik olarak sıralı bir şekilde öğrencilerin kafasına boşaltmak değildir. Öğrenme, öğrencilerin fikri katılımı ve uygulamasını gerektirir. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir, önceden yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Daha geniş anlamda, öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar. Öğrenme süreci kişinin aktif olduğu bir süreçtir. Öğrenme, b... »»»
► Beyin ve Öğrenme Psk.M. Emin BAKIRDEMİR
► Merak ve Öğrenme Psk.Arzu GÜNEŞ
► Neyi, Nasıl Öğreniyoruz? Psk.Serap DUYGULU
► İnsancıl Eğitim Anlayışı Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
► Öğrenmek Sadece Çok Çalışarak Gerçekleşmiyor…. Dr.İbrahim BİLGEN, Psikiyatrist
► Beyin Nasıl Öğreniyor? Psk.Hülya TOPAL
Öğrenme Süreci Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
öğrenme süreci KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların öğrenme süreci KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
öğrenme psikolojisi, öğrenme teorileri, öğrenme teorisi, öğrenme, psikolojide öğrenme, nedir, nasıl öğrenilir, öğrenmenin niteliği, öğrenme nedir, öğrenmenin aşamaları, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenmede psikoloji, öğrenmeye hazırlık, öğrenme motivasyonu, öğrenme kuramı, hebb öğrenme kuramı, nörofizyolojik öğrenme kuramı, donald olding hebb, öğrenme kuramları, şartlanma yoluyla öğrenme, premack ilkesi, deneme yanılma, deneme yoluyla öğrenme, çağrışım yoluyla öğrenme, bitişiklik teorisi, sosyal öğrenme kuramı, köhler pervanesi, kavrama yoluyla öğrenme, işaret öğrenmesi, tolman, alan kuramı, kurt lewin, anlamlı öğrenme, buluş yoluyla öğrenme, öğrenme yolları, öğrenme şekilleri, öğrenme tarzları, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, giambattista vico, william james, john dewey, jean piaget, öğrenme grafikleri, öğrenme güçlüğü, çocuklarda öğrenme, çocukluk çağında öğrenme, öğrenme nediri öğrenme nasıl olur, beyin, öğrenci, öğretmen, öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, hipokampüs, sinir hücresi, sinir ağları, nöron, merak, eğitim, beyin ve öğrenme, hipokamp, doğuştan merak, korteks, meraklılık, merak nedir, meraklı olmak, merakın sebebi, merakın tanımı, merak duygusu, beynin öğrenmesi, zenginleştirilmiş çevre, dikkat, öğrenme bozukluğu, öğrenememe, disleksi, çocukta öğrenme, öğrenememe hastalığı, disleksi hastalığı, disleksi rahatsızlığı, doğru okuyamama, yavaş oluma, okuma, okuma becerisi, disleksinin tanımı, disleksinin belirtileri, öğrenmek, gizil öğrenme, örtük öğrenme, öğrenme metotları, insancıl eğitim, eğitim anlayışı, rogers, maslow, insancıl psikologlar, hümanist eğitim anlayışı, hümanist eğitim, öğrenci merkezli, öğrenci merkezli eğitim, purkey, etkili öğretim, eğitim süreci


21:56
Top