2007'den Bugüne 92,312 Tavsiye, 28,221 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili 32 Makale
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Elif Can ÖZTÜRK
Tuvalet eğitimine çocuğun ve bakım veren kişinin hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir. Yanlış bir zamanlama ile çok sorunlu bir dönem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olması demek; hem fizyolojik, hem psikolojik, hem de gelişimsel olarak bu eğitime hazır olması demektir. Tuvalet eğitimi verilecek çocuğun kas gelişimini tamamlamış ve kendini ifade edebiliyor düzeyde olması önemlidir. Fizyolojik gelişimde kız ve erkek çocuklarının farklı olgunlaşma hızına ve hazır oluşluğa sahip olduğunu unutmamak gereklidir. Çocuğun tuvalet eğitimi ile bezden kurtulması, hem çocuğun kendisi hem de çocuğa bakım veren kişiler için önemli bir gelişimsel aşamanın... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Nilufer KOCA
Tuvalet eğitimi zaman, sabır ve tutarlılık isteyen bir süreçtir. Çocuk ancak bu eğitime hazırsa bu sürece başlanabilir. Aksi takdirde erken ya da geç başlanan tuvalet eğitimi çocukta olumsuz etkiler bırakabilir. Çocuğun bu sürece hazır olup olmadığını belirlemek adına, aşağıdaki gelişimsel süreçler ve durumlar gözlemlenerek gerekli karar verilmelidir. Çocuğa fiziksel açıdan bakıldığında, çocuğun kas gelişimi dikkate alınmalıdır. Çocukların tuvalet eğitimine başlayabilmeleri için yeterli olan kas gelişimleri genel olarak, 2- 2.5 yaş arasında tamamlanır. Bunun yanında bu durum çocuktan çocuğa göre değişebilir, bazı çocuklar 18. Aydan itibaren bu gelişimi tamamlarlar. Bu açıdan genel olarak ço... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Serap DUYGULU
Çocuklarda tuvalet eğitimine başlamak için belirlenmiş kesin bir yaş yoktur. Kesin olan tek şey; çocuğun yeterli bedensel ve bilişsel olgunluğa ulaşmasını beklemektir. Bu olgunluğa ulaşmamış çocuklara verilecek tuvalet eğitimi, eğitimden çok zorlama olacaktır. Yetişkin yaşlarında karşılaşılan çeşitli davranış sorunlarının en yaygın nedeni de bu zorlamalardır. Kalıcı bir tuvalet eğitimi için çocuğun, yeterli düzeyde kas kontrolüne sahip olması gerektiğinden eğitim verilirken kesinlikle zorlama ve baskı yoluna gidilmemelidir. Aksi taktirde çocuklarda ileri yaşlarda alt ıslatma, uyum ve davranış bozuklukları görülebilir. Ancak yine de bu eğitime başlamanın mümkün olabileceği düşünülen yaş aral... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Gizem HÜNERLİ
ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİ Havaların ısınmasıyla beraber çevresel şartların çocukların sağlığı açısından daha uygun hale gelmesi sebebiyle sıklıkla ebeveynler tuvalet eğitimine yaz aylarında başlamayı tercih etmektedirler. Bahar dönemini geride bıraktığımız bu günlerde özellikle tuvalet eğitimine yeni başlayacak anneler bu dönemi nasıl atlatacakları ile ilgili endişeler yaşayabiliyorlar. Tuvalet eğitimi ile ilgili en önemli şey hem çocuğun hemde tuvalet eğitimini verecek kişinin bu sürece hazır olup olmadıklarıdır. Sağlıklı olan çocuk ve bakım veren kişinin uygun olduğu zaman tuvalet eğitimine başlanmasıdır. Bu dönem zor ve bolca sabır isteyen bir dönemdir. Bu çocuğun ilk temel eğitimidir... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Burçak DEMİRKAN
ÇOCUĞUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? Öncelikle çocuğun yürüyebilmesi, kolay kıyafetlerini tek başına giyip çıkarabilmesi, basit isteklerini yerine getirebiliyor olması gerekir. Çocuk günde 2 saatten fazla kuru kalabiliyorsa, bağırsak hareketleri belirli bir düzendeyse ve bunu tahmin edebiliyorsa, bezinin kirli ya da ıslak olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade ediyorsa tuvalet eğitimi için hazır demektir. Bu dönem normal gelişim gösteren çocuklarda genelde 20 ay civarındadır. Tuvalet eğitimine başlama yaşı her çocukta farklılık gösterir. Çocuktan çocuğa değişebilmesine rağmen ilkokul çağına kadar tamamlanmış olması gerekir. Israrla altına kaçıran çocuklarda ise başka f... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Sümeyye BÜYÜK
Tuvalet Eğitimine ne zaman Başlanmalı? Tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun hem bilişsel gelişiminin, hem dil gelişiminin hem de kas gelişiminin hazır olması çok önemlidir. 18.Aydan itibaren ortalama her çocuğun kas gelişimi tuvalet alışkanlığına hazırlanmaya başlamaktadır. Çoğu zaman eğitime başlamak için ideal yaşın 24 ay olduğu düşünülse de tuvalet alışkanlığını kazanma yaşı 18 ile 36 ay aralığında çocuktan çocuğa değişiklik gösterir. 18-36 ay arasında, aile çocuğun hazır olup olmadığını aşağıdaki kriterlere göre anlamalı ve uygun bulduğu zamanda eğitime başlamalıdır. Çocuğunuz; Tuvaletini hissediyorsa, bunun ne olduğunu biliyorsa, Genellikle gün içinde 2-3 saat kuru kalabil... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Dr.Psk.Hale Nur KILIÇ MEMUR
Tuvalet eğitimi için uygun yaşlar: 24-36 aylar arası tuvalet eğitimi için uygun bir zamandır. Kızlar erkeklerden daha hızlı bir ilerleyiş gösterebilirler. Nadiren bazı çocuklar 18 aylık iken de bu eğitime hazır olurlar. Eğitime erken başlamak, çocuğun üzerinde baskı hissetmesine neden olur, çünkü fiziksel açıdan yapamayacağı bir iş yüklenmiştir. Bu, eğitim süresini uzatır. Geç başlamak da yaşıtlarının yanında kendini kötü hissetmesine ve buna bağlı olarak özgüven problemlerine neden olur. Yaz ayları daha uygundur. Çocuk rahat kıyafetler giyer, ayrıca bez olmadan üşümez. Ama zamanı gelmişse de yazı beklememek gerekir. Bu yaşlardaki çocukların genel özellikleri: Bu yaş çocukl... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Serap DUYGULU
Çocukların yaşamında tuvalet eğitiminin önemli bir yeri vardır. Çocuk ilk ciddi eğitimini tuvalet eğitimi olarak alır ve hemen hemen bedeninin bütün işlevleri işin içindedir. Dikkatini toplamak, vücudundan gelen sinyalleri önce anlamlandırmak sonra da değerlendirmek, bu sinyallere göre tepki vermek ve ebeveynlerden yardım istemek gibi çok karmaşık bir işlemler zincirini öğrenecektir. Hem zihinsel hem de bedensel olarak bir kontrol sağlama mekanizmasını oturtmaya çalışmak göründüğü kadar kolay değildir. Çocukların gelişim süreçleri içinde en önemli ve aileleri en çok zorlayan dönüm noktalarından biri tuvalet eğitimdir. Çocuklarda tuvalet eğitimine başlamak için belirlenmiş kesin bir yaş yo... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Psk.Eda GÖKDUMAN
ÇOCUKLARDA TUVALET EĞİTİMİ Her çocuğun gelişimsel hızı farklıdır. Bu nedenle her çocuk farklı zamanlarda tuvalet eğitimine başlayabilir. Bir çok anne- baba, çocuklarının bir an önce çiş eğitimine geçmesi için acele etmekte ya da bu konuda geç kaldığını düşünmektedir. Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalı? Ne zaman geç kalınmış olur ? Tuvalet eğitiminde bazı çocuklar 3-3.5 yaşa kadar fiziksel ve zihinsel anlamda hazır olmazken bazı çocuklar 18- 24. aylarda hazırım sinyalleri vermekte ve kısa bir sürede bu eğitimi tamamlamaktadır. Öncelikli olarak çocuğunuzun çiş eğitimi alabilmesi için fiziksel ve zihinsel anlamda bu eğitime hazır olması gerekir. Eğer çocuğunuz 3 saatten fazla idra... »»»
► Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Süreci Psk.Elif DEMİRCİ
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Çocuklarda tuvalet eğitimi, onların psikolojik gelişimleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tuvalet eğitimine ideal başlama yaşı 24-36 aylar arasıdır. Bu aralık çocuklar arasında bireysel farklılık göstermektedir. Bazı aileler bu süreci kolaylıkla aşabilirken, bazı aileler için zorlu geçebilmektedir. Çocuğun hazıroluşluğuna diğer çocuklarla karşılaştırma yaparak karar vermemek gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta tuvalet eğitimine başlamak için çocuğun ve bakım verenin bu süreçte hazır olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu eğitime çocuğun hazırbulunuşluğundan önce başlandığında ya da geç başlanması halinde çocuklar birtakım zorluklar yaşa... »»»
Tuvalet Eğitimi Süreci Tuvalet eğitimi için, her çocuğun fiziksel ve zihinselgelişim hızı ve hazır oluş dönemi farklıdır. Bu nedenle öncelikle her çocuğunhazır oluşunu beklemek ve belirlemek gereklidir. Ortalama olarak tuvaleteğitimine başlama yaşı 1,5 – 2,5 yaş arasıdır. Öncelikle çocuğun tuvaleteğitimine hazır olup olmadığı belirlenmelidir. Anne baba ya da tuvaleteğitimini verecek olan kişi bazı noktaları belirlemelidir. Dikkat edeceğinoktalar: Çocuk öncelikle yüzündeki organları sorduğumuz zaman tek tekkarıştırmadan gösterebiliyor mu? Gösterebiliyorsa bu onun tuvalet eğitimisürecinde beyin kontrolünü sağlayabileceğinin göstergesidir. İkinci olarakbezini taktıktan sonra, belli aralık... »»»
Çoğu ebeveyn tuvalet eğitiminde sorunlar yaşar. Geleneksel tutum sergileyip çocuğunuzun en az 2 yaşına gelmesini beklediğinizde tuvalet eğitimi çok daha kolay ve rahat uygulanabilir. Bazı anne babalar en baştan itibaren, bez kullanmak yerine çocuklarının tuvaleti geldiğinde verdikleri sinyalleri dinlemeyi tercih ederler. Ancak ikisinde de sorun yaşarlar. Çocukların kakaları ve çişleri geldiğini fark edip, tutarak tuvalete kadar ulaşmaları için belirli bir nörolojik ve duygusal gelişime ulaşmaları gerekir. Çocuğun özerkliğe ilk adımını attığında en önemli basamaklarından biridir. Anal dönem dediğimiz tuvalet alışkanlığı 2 yaş civarında kazanılır. Çocuğun ve ebeveynin hazırbulu... »»»
TUVALET EĞİTİMİ Tuvalet eğitimi için en uygun ve ideal dönem 2-3 yaştır. Bu yaşlardan önce tuvalet eğitimine başlamak ve aşırı ısrarcı ve katı şekilde bu eğitimi vermek çocuğun gelecek yaşantısına olumsuz izler taşıyacak ve kişiliğini etkileyecektir. Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha önce tuvalet eğitimine hazır olmaktadır. Tuvalet eğitimi “hazırbulunuşluk” ile bir süreçtir. Yani tuvalet eğitimine başlamak için öncelikle çocuğun fizyolojik olarak hazır hale gelmesi, kaslarının yeterli gelişime ulaşması gerekmektedir. Kasları tuvalet eğitimi için yeterli olgunluğa ulaşmadan zaten çocuk istese de, öğrense de tuvalet eğitimi başarı ile sonuçlanamaz. Fiziksel hazırbulunuşluğun yanı... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Büşra BÖREKÇİ
Tuvalet eğitimi hem sabır hem de zaman gerektiren bir gelişimsel görevdir. Başlangıç için kesin bir tarih yoktur ancak 2.5-3 yaşından sonra çocuğunuz duygusal, bilişsel ve fiziksel olarakta hazırsa başlanabilir. Bir kaç ay öncesi ya da sonrası gibi esnemeler cinsiyete, yaşa ve çocuktan çocuğa göre değişiklik gösterebilir. Duygusal olarak hazır olduğunu nasıl anlarız? Eğitime başlamadan evvel başarılı olmak için çabanın gerektiğini ve bunun sonucunda başarısız olma ihtimalinin olduğunu ancak başarılı olmak için daha çok fırsatının olduğunu anlaması gerekmektedir. Yetişkinler gibi tuvalet yapmaya isteğini belli eden işaretler de duygusal olarak hazır olduğunu düşündürebilir. Bu süreçte etra... »»»
► Tuvalet Eğitimi Psk.Bahar GÜNDÜZ ÇAKIR
TUVALET EĞİTİMİ Tuvalet eğitimi çocuğun bir başkasının yardımına ve hatırlatılmasına ihtiyaç duymadan kendi başına yapabileceği bir beceri geliştirmesi olarak tanımlanabilir. Tuvalet eğitimi çocuk için enteresan ve gizemli bir yeni edinim elde etme sürecidir. Aynı zamanda çocuğun bağımsızlık ve bireysellik gibi değerlerinin güçlenmesini de sağlayan bir süreçtir. Bu yüzden çocuğun tuvalet eğitimine önem verilmeli ve hazır olduğu zaman gerekli imkanlar sağlanıp tuvalet becerisi kazanmasına destek olunmalıdır. Eğitimde en önemli amaç çocuğa “kendi başına başarma” hevesini kazandırmaktır. Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalıdır?  Çocuğunuz idrarının büyük bir bölümünü bi... »»»
► Çocukta Tuvalet Eğitimi Psk.Barış ÜLKÜMEN
Tuvalet eğitimi,çocuğun sosyal gelişiminde önemli bir basamaktır.Her çocuğun tuvalet eğitimine hazır olma yaşı farklıdır.Tuvalet eğitimine erken başlanmamalıdır;çünkü çocuk yeterli kas kontrolünü kazanmış olsa da eğer yeterli zihinsel olgunluğu henüz ulaşmamış ise neyi, niçin yaptığını anlayamaz.Bu da çocukta ters tepkiye yol açarak,eğitimi reddetmesine neden olabilir.Son derece önemli konulardan biri de çocuğun bu eğitime duygusal olarak da hazır olmasıdır. Eğer direniyorsa,onu kesinlikle zorlamayın!Sadece biraz daha zamana ihtiyacı olabilir.Zorlayıcı bir tuvalet eğitimi,çocuğun kendini kötü hissetmesine yol açar.Kalıcı problemlere ve kabızlığa yol açabilir.Ev taşıma,kardeş doğu... »»»
► Çocukta Tuvalet Eğitimi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
Tuvalet Eğitimine Başlama Zamanı Çocuğun tuvalet eğitimine başlama zamanı aslında onun hazır olduğu andır. Aile tuvalet eğitimine başlanılması gerektiğini, çocuğun kazandığı bazı özelliklere göre değerlendirerek karar verebilir. Çocuklar genellikle 3 yaşına kadar tuvalet eğitimini tamamlar. 3 yaşından sonra hala bu konuda sorun yaşanıyorsa bir uzmandan destek almak gerekebilir. Gecikildiğinde çocuk bu ihtiyacını kolay yoldan gidermeyi öğrenecek ve sağlıklı tuvalet eğitimi alması güçleşecektir. Çocuk hazır olmadan tuvalet eğitimi vermeye çalışmak doğru değildir, olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Tuvalet eğitimi verilmeden önce dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Öncelikle tuv... »»»
Hepinizin bildiği gibi tuvalet becerisini kullanmak bir çocuk için çok önemlidir. Çünkü neredeyse kendi başına kontrol edebildiği ve bundan büyük zevk aldığı ilk büyük başarıdır. Ve ilk keşfettiği yeteneklerindendir. Tuvalet becerisini kullanmadan önce bir bakıma bağımlıdır ve çocuk tuvaletini tutup bırakabildiğini keşfettiğinde bağımsızlığına ilk adımını da atmış olur. Bunu sadece kendisi, kimsenin yönlendirmesi olmadan başarabiliyordur. Tuvalet eğitimi dönemi genel olarak da çocuğun “anal dönem” adını verdiğimiz ( Freud gelişim evreleri sınıflamasına göre) 1-3 yaş dönemine tekabül eder. Yani çocuğun boşaltım organına yoğunlaştığı, dünyasının büyük bir kısmının bununla ilgili konularla dolu... »»»
► Çocuklara Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Psk.Burcu BAŞOĞLU KUNDAK
Çocuğunuzun tuvaleti kullanmayı öğrenmesi, büyük ve çok heyecan verici bir adımdır. Olumlu ve sakin kalırsanız, çocuğunuzun daha kolay duruma adapte olmasını sağlayabilirsiniz. Bence işin sırrı çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair işaretleri beklemektir. Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hatta bu eğitimin kişilik gelişimi üzerinde etkisi bulunur. Ancak eğitime ne zaman başlanacağına karar veremeyip, yanlış uygulamaları denemek hem tuvalet eğitiminde süreci uzatır hem de çocuğun kişiliğinde olumsuz etki gösterebilir. TUVALET EĞİTİMİ : ÇOCUĞUNUZUN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER Çocuklar yaklaşık 2 yaşına geldiklerinde tuvalet eğitimine... »»»
ANNE – BABANIN ROLÜ Bedenin bir parçası olarak çiş ve kaka çocuk için değerlidir. Bazı anne - babalar çocuğun isterse tuvalete kakasını yapabileceğinden fakat bilinmeyen bir sebepten yapamadığından emindir. Aklına geleni denemeye ve yapmaya alışkın “İstediğim her şeyi, istediğim her an yapabilirim.’’ dönemindeki 2- 3 yaş çocuğu, vücudundaki en özel bölgeye ilişkin olarak ‘’Çişim ve kakam bana ait. Kakamı yapmaya ben karar vereceğim, fakat annemin istediği yere, istediği şekilde yapabilirim.’’ engeliyle birlikte duygusal bir çelişki yaşar. Ebeveynin bu süreçteki rolü bazen amigo, bazen de koç rolünde kalarak çocuğun ‘’Ben hazırım!’’ diyen alarmının ne zaman çaldığının doğru tespitini ya... »»»
Tuvalet eğitimi gelişimin kilometre taşlarından biridir. Öyle ki etkileri yıllarca sürer. Eskiden bağ-bahçe içinde yaşayan insanlar için tuvalet eğitimi zor değildi. Çocuk bu dönemde özellikle yaz aylarında bahçeye bırakılır tuvaletini istediği zaman istediği yere yapardı. Doğal olarak yumuşak bir geçiş yapılmış olurdu. Kentleşmeyle beraber tuvalet eğitimi de zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk bazen hatalı yaklaşımlara; hatalı yaklaşımlar da sıkıntılara neden oluyor. Yanlış yönetilen bir tuvalet eğitiminin sonunda uzun süren inatlaşmalar ve güç savaşı sizi bekliyor. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un tuvalet eğitimi için “karakter eğitimin ilk basamağıdır” demesi bu yüzdendir. Çocuğun ... »»»
TUVALET EĞİTİMİ NASIL VERİLİR “Tuvalet eğitimine çocuğun ve anne babanın hazır olduğu bir dönemde başlanması çok önemlidir. Hatalı bir zamanda ve hazırlıksız başlangıç, çocuğun bu aşamayı sorunsuzca atlatabilmesini engelleyebilir. Çocuk için tuvalet eğitimine hazır olmak demek; hem fizyolojik olarak kas gelişiminin tamamlanmış olması hem gelişimsel olarak kendini ifade becerilerinin kazanılmış olması hem de psikolojik olarak sağlıklı bir döneminde olması demektir Ebeveynler, çocuğun doğduğu andan başlayarak, her hareketini yorumlamaya çalışır. “Güldü”, “Beni tanıdı” gibi daha soyut ve bizim atfettiğimiz gelişmelerin yanı sıra bazı fiziksel, davranışsal ve ruhsal değişimler bebeğin ... »»»
ÇOCUKTA TUVALET EĞİTİMİ OTORİTE SAVAŞINA DÖNMESİN Birçok ebeveyn tuvalet eğitimi sırasında zorlanabilmekte ve nasıl davranacağını bilememektedir. Tuvalet eğitiminde dikkat edilecek ilk konu çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazır oluşudur. Tuvalet eğitiminin verileceği zaman aralığı, ebeveynlerin gözlemlerine dayanmakla birlikte fiziksel olarak çocukların bu kaslarını kontrol edebilmeye başladığı dönem olan 18-36. aylar arasındadır. Bununla birlikte her çocuk için bu olgunluk döneminin farklı olabileceği aileler tarafından bilinmeli ve çocuğun hazır olup olmadığı dikkatle izlenmelidir. Bir diğer konu ise psikolojik boyutudur. Özellikle bu eğitimin verildiği yaş 2 yaş sendr... »»»
Çocuğumuza Tuvalet Eğitimi Verirken Anne – Baba Tutumu Nasıl Olmalıdır? Çocuğumuzun tuvalet alışkanlığı kazanımında çocuğun bedensel ve ruhsal olarak tuvalet alışkanlığına hazır olmasının yanı sıra çocuğunuza karşı olan yaklaşım ve tutumlarınız tuvalet eğitimini etkilemektedir. Çocuğunuz 18-36 aylık dönemde gelişimsel tüm ilgi çocuğunuzun anal bölgesindedir. Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırırken; Bütün ilgi ve alakamız tuvalet olmamalıdır! Tuvalet eğitiminde ebeveyn olarak tüm ilgi ve alakamızı tuvalet alışkanlığına aktarırız. Bu durum çocuğunuzda psikolojik bir baskı yaratabilir. Bu durumda tuvalet eğitimini veren kişinin baskıcı, ısrarcı, müdahaleci olması çocuğun psikolojik ... »»»
0-6 yaş döneminde çocuğun kişiliğinin temeli atılır.Bu dönemin güçlü bir kişiliğe temel oluşturabilmesi için de çocuğun pek çok gelişim dönemini zamanında ve gerektiği gibi tamamlaması gerekir. Örneğin; memeden ayrılma,yürüme,konuşma,özerklik.. gelişimi gibi.. Tuvalet eğitimi de bu dönemde başarıyla tamamlanması gereken gelişim evrelerinden biridir.çocuklarda gelişim dönemleri yaşları bilinse de kişisel farklılıklar olabileceği ve her gelişimin bir süreç olduğu unutulmamalı,tuvalet eğitimine başlayacak anneler kendilerine” ben şu kadar sürede(iki haftada 4 hafta da ) çocuğuma tuvalet alışkanlığı kazandıracağım ”diye bir hedef koyarak çocuğu zorlayıcı bir tutum izlememelidir. ... »»»
E-Bebek Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilen benimde sık sık konuk olduğum canlı yayınlarda en çok istek alan konuların başında geliyor çocuklarda tuvalet eğitimi… Hal böyle iken, bu konuda bir kaç öneri içeren yazı yazmayı uygun buldum... Sevgili Anne ve Babalar, en öncelikle önereceğim şey; sakin ve sabırlı olmanız. Çocukların gelişim dönemlerine göre benzer gelişimleri göstermelerini bekleriz tabii, ancak her çocuk aynı ay aynı yaşta başlamaz… Bu sebeple yaş aralıklarından bahsetmek daha doğru olacaktır. Ayrıca her çocuğun biricik olduğunu, diğer çocuklarla kıyaslamanızın anlamlı olmadığını da unutmamak lazım… Tuvalet eğitimi konusunda bir çok farklı yaklaşım var, ancak ben çalı... »»»
“Yaşamsal Üçlü” nün bir parçası olan tuvalet kontrolü, aynı beslenme ve uyku gibi, her canlının en temel ihtiyaçlarından biridir. Ömür boyu, her gün kullanılacak olan bu becerinin doğru bir şekilde kazandırılması için ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. Tuvalet eğitiminde altın kural, “doğru zaman” da “uygun adımlar” ile ilerlemektir. Her çocuğun gelişim hızı ve özellikleri birbirinden farklı olabileceğinden, ebeveynlerin çocuklarının hazır oluşluğunu değerlendirmek için bazı soruları cevaplamaları gerekmektedir. • “Çocuğum Tuvalet Eğitimine hazır mı?” Biyolojik olgunluk 18-24. Aydan itibaren başlamaktadır. Genellikle 2,5-3 yaş aralığı en uygun zamanlardır. Ancak çocuğun hazır ol... »»»
Tuvalet Eğitimi “Ne zaman başlamalı, neler yapmalı-yapmamalı !” Minik bebeğiniz artık büyüdü ve bez bağlanma dönemi geçiyor bile. Ebeveynler olarak tuvalet eğitiminin başlatılması gerektiğine karar verdiniz ancak bunun için uygun yol ve zamanlama konusunda kaygılanıyorsunuz. Öncelikle psikolojik olarak herkesin sağlıklı ve düzenli olduğu zamanı beklemenizi öneririm. Yeni bir kardeşin doğacak olması, başka bir ev ya da şehre taşınmak, uzun süreli birlikte olduğu bakıcının değişmesi… gibi çocuğumuzun ruhsal olarak zorlanma yaşadığı dönemde tuvaletini söylemesi ve tutabilmesini beklememiz yersiz bir beklentidir. Eğer bu kriterler uygunsa adım adım uygulayacağınız tuvalet eğitim yöntemi aşağ... »»»
► Tuvalet Eğitimine Başlarken Psk.Yaprak GÜLMEZ
► Kakaya Sorunsuz Elveda Psk.Tuğçe ŞAHİN
► Alt Islatma (Enüresiz) Psk.Seda BOYACIOĞLU
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Nermin BAYKAN, İstanbul
Sümeyye BÜYÜK, İstanbul
çocuklarda tuvalet eğitimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların çocuklarda tuvalet eğitimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tuvalet eğitimi, çocukta tuvalet, çocukta tuvalet eğitimi, tuvalet alışkanlığı, tuvalet eğitiminde önemli adımlar, tuvalet eğitiminde sorunlar, tuvalete alıştırma, tuvalet eğitimi yaşı, çocuğu tuvalete alıştırmak, tuvalet, tuvalet eğitimine hazır olma, tuvalete hazır olma, kazanma, tuvalet yaşı, taharet eğitimi, tuvalet eğitiminde adımlar, tuvalet eğitimine hazırlık, lazımlık, alıştırma külodu, oturak, alt ıslatma, alta kaçırma, kaç yaşında bezi bırakmalı, temizlik, çocukları tuvalete alıştırma, çiş eğitimi, oyuna entegrasyonu, oyunla tuvalet eğitimi, enürezis, alt kaçırma, enüresiz, enkoprezis, tuvalet eğitim yaşı, tuvalet eğitimine başlamak, tuvalet eğitimi vermek, anal fiksasyon, tuvalet becerisi, çocuklukta tuvalet eğitimi, çocuklarda alt ıslatma, kaka eğitimi, tuvalet eğitiminde inatçılık, çocuk tuvalet alışkanlığı, tuvalet eğitimine başlama, çocukta tuvalet yaşı, yanlış tuvalet eğitimi, doğru tuvalet eğitimi, kız çocuğu tuvalet eğitimi, erkek çocuğu tuvalet eğitimi, çocuklarda tuvalet alışkanlığı, bez bırakma, çocuğum tuvalet eğitimine hazırmı, tuvalet eğitimi öncesi, enüretik çocuk, kaka yapma, anal dönem, çocuklarda kaka tutma, çocuk ve kaka, kaka tutma inadı, kaka yapmaktan korkma, tuvalet eğitimi sorunları, tuvalet eğitiminde yaşanan kaka tutma sorunu, kaka yapmaktan korkan çocuk, idrar kaçırma, kaka kaçırma, birincil alt ıslatma, ikincil alt ıslatma, primer alt ıslatma, sekonder alt ıslatma, alt ıslatma çeşitleri, alt ıslatma türleri, alt ıslatmanın nedenleri, alt ıslatma tedavisi, alt ıslatmanın tanımı, alt ıslatma nedir, alt ıslatma neden olur, gece alt ıslatma


11:44
Top