2007'den Bugüne 84,925 Tavsiye, 26,564 Uzman ve 18,918 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sporda Performans Geliştirme ve Emdr
MAKALE #5863 © Yazan Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK | Yayın Ekim 2010 | 5,328 Okuyucu
- Performans sadece sanata ve spora özgü değil, yaşamın tüm alanlarında kendini gösteren ve yaşam kalitesinin en önemli belirleyicilerinden biri olma özelliği taşıyan bir tanımdır.

- Performans günlük yaşamın her alanında, diğer insanlarla etkileşimin yer aldığı bütün durumlarda kendini göstermektedir.


- Bugünkü performans algımız, geçmiş yaşantılarımızdan şekillenmektedir. Bireyin yaşamının ilk yıllarında sergilediği performanslara karşı aldığı tepkiler bugünkü performans algısının ve sıkıntılarının belirleyicisidir.


- Geçmiş olumsuz performans deneyimlerinin yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması bireyin var olan potansiyelini ortaya koyabilmesi için mutlak bir önkoşuldur.


- Üst düzey performans salt geçmiş yaşantılara bağlı değildir ve performans alanına özgü bazı bilişsel ve psikolojik becerilerin bireye uygun yöntemlerle edindirilmesi gerekmektedir.


- Her insan yaratıcı bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli her ne meslek grubunda olursa olsun, ortaya koyması halinde yaşam kalitesi artacaktır.


- Her insan daha iyisini başarabilir ve üstün performans gösterebilir


İstediğimiz hedefe ulaşabilmek için, öncelikle neler olmasını istediğimizi bilmeliyiz. İstediklerimizi bilmenin yolu da, iyi plan yapmaktan geçer. İstediklerimiz gerçekçi ise ve bunlara nasıl ulaşacağımızın planını yaparsak, sonuçlardan da emin oluruz.

Hayallerimizin gerçekleşebilmesi için, amaçlarımızın spesifik, ölçülebilir, gerçekçi, ulaşılabilir, olumlu, motive edici ve zamana yayılmış olmalı ve bunların gerçekleşmesi için istekli olmalıyız.
  • Amaçlar olumlu şekilde ifade edilmeli: İnsan amaçlarına yönelmeli ve amaçlarının büyüsüyle ona kendini adamalıdır. Birey amacına ulaşmayı çok ama çok istemeli. İnsan istediklerine yoğunlaşmalı, istemediklerine değil. İnsanın isteklerine yoğunlaşması hedeflerini netleştirir. İstemediğimiz şeylere yoğunlaşmamız hedefleri bulanıklaştırır.
  • Amaçlar sizin kontrolünüzde olmalı: Kontrolünüzde olmayan amaç ve hedeflerin gerçekleşme şansı azalır. İsteklerimizde başka insanlar, unsurlar varsa, bunların rolü, payı iyice belirlenmeli, mümkünse bu unsurlara bağımlı olunmamalıdır. Çünkü insanlara ya da diğer unsurlara güvenirseniz ve istediğiniz yardımı bulamazsanız yıkılıp kalabilirsiniz. Bu da belirsiz bir durum yaratacağından işler sarpa sarabilir.
  • Amaçlar tamamen spesifik olmalı: Amaçlarınızı oluştururken bütün detayları gözden geçirin. Amaçlarınız nasıl görünüyor, duyuluyor, hissediliyor? Amaçlarınızın boyutu, hacmi nedir? bütün detayları organize edin. Amaçlarınız sizin dışınızda kimleri, neleri, nerede, nasıl, niçin, hangi zamanı ilgilendiriyor? Amaçlarınızın detayı ne kadar zenginse, başarı yüzdesi o kadar yüksek olacaktır.
  • Amaçlarınıza ulaştığınız nasıl bilinecek? Amaçları saptamak kadar, onların gerçekleşip gerçekleşmediğini anlayabilmek de bir beceri ve yetenek işidir. Amaçlarınızın gerçekleştiğini nasıl bileceksiniz? Amaçlarınız gerçekleştiğinde neler olacak? Neler görecek, duyacak, hissedeceksiniz? Amaçlarınız, ne kadar zamanda, nerede, ne zaman ve nasıl bitecek? İsteklerinizi gerçekleştirebilmek için kaynaklarınız var mı? Bu kaynaklar içsel kaynaklar olabilir. İçsel kaynaklarınız, tavır, tutum, sezgi, uyum gibi becerilerdir. Dışsal kaynakları ise, para, zaman, araç vb olabilir.
  • Amaçlarınızın çevre ile ilişkileri: İstediklerimizi, amaç ve hedeflerimizi yapılandırmanın son çerçevesi, çevredir. Hepimiz küçükten başlayan ve büyüyen bir sistem içinde yaşıyoruz. Yaptığımız her hareket, her düşünce başkaları için de önemli. Dolayısıyla birçok şeyi birçok kişi ile paylaşıyoruz.


Sporda Performans Geliştirme
Spor psikolojisinin alt alanlarından biri olan, sporda performans geliştirme, sportif alanda istenilen yüksek performansa ulaşabilmek ve optimum performans düzeyini koruyabilmek amacıyla, zihinsel ve psikolojik becerilerin etkin en hızlı biçimde uygulanması sürecidir.

Sportif performans için ihtiyaç duyulan psikolojik becerileri geliştirerek, motivasyonun optimum düzeye getirilmesi, performansı azaltan kaygı, öfke vb. öğelerin ortadan kaldırılması yoluyla sporcunun performansının en üst düzeye çıkarılması sağlanmaktadır. Performans geliştirme sürecinde sporculara edindirilen zihinsel beceriler ile ise, zihinde canlandırma, odaklanma becerileri vb. beceriler yoluyla performansı en üst düzeye çıkararak sporcunun rakipleriyle arasında fark yaratacak bir dizi gelişim sağlanmaktadır.

Sporda performans geliştirme dünyanın pek çok yerinde olimpik atletler ve profesyonel sporcular tarafından kullanılmakta ve bireysel sporcu koçluğunun yanı sıra pek çok ülkede takım sporlarında da performans geliştirme uzmanları ile çalışılmaktadır. Ülkemizde spor psikolojisi alanı yeni yeni gelişmeye başlayan bir alan olduğundan, sporda performans geliştirme henüz etkin olarak kullanılmamaktadır. Performans geliştirme alanında 2004 yılından bu yana bireysel ve takım sporlarında performans gösteren pek çok bireyle yaptığımız çalışmalarda, performansı en üst düzeye çıkarmada başarı düzeyi % 90’ın üzerindedir.

Pratikte, sportif performansı geliştirmede kognitif, davranışçı, motivasyonel ve spor psikolojisi ilkeleri ile bütünleştirerek, bireye özel olarak şekillendirilen, EMDR (Eye Movement Desensistization and Reprocessing), Kaynak Yerleştirme ve imgeleme teknikleri gibi pek çok teknikten yararlanılarak çalışılan performans geliştirme çalışmalarında, hedef alınan performans alanları aşağıdaki gibidir:


- Kaygı kontrolü:
Pek çok sporcu antrenmanda gösterdiği performansı maç ya da yarışma sırasında ortaya koyamamaktadır. Kaygının neden olduğu bu performans düşüklüğü kısa süreli müdahalelerle ortadan kaldırılabilir.


- Özgüven arttırma:
Her türlü sportif performansta sporcunun kendine olan güveni saniyeler içinde altüst olabilmektedir. Performans için hayati olan “özgüveni” korunaklı bir zihinsel fanus içinde tutmak ve performansa engel teşkil etmesini önlemek mümkün.


- Konsantrasyon becerilerini artırma:
Faklı sporlar için ihtiyaç duyulan odak noktası farklıdır ve her performans süresi içinde sporcunun odağını bir noktadan diğerine çekmesi gerekmektedir. Sporcunun otomatik olarak gerçekleştirdiği bu süreci kontrolü altına alması performansını geliştirmesini sağlayacaktır.


- Performans engellerini ortadan kaldırma:
Belli rakipler karşısında düşük performans sergileme, belli mekanlarda performansını ortaya koyamama, belli bir sportif beceriyi gerektiği şekilde sergileyememe vb. spesifik performans engellerinin ortadan kaldırılması, sporcunun performansını kısa sürede üst düzeye taşımaktadır.


- Antrenman performansını geliştirme:
Dünyada sporcularla yapılan çok sayıda araştırma, fiziksel antrenmanların yanına zihinsel antrenmanların eklenmesinin sporcunun performansını üst düzeye taşıdığını göstermektedir. Özel teknikler eşliğinde yapılan zihinsel antrenman performans üzerindeki olumlu etkiyi daha da güçlendirmektedir.


- Başa çıkma becerilerini geliştirme:
Duygusal kontrol üst düzey performansın en kilit gerekliliklerinden biridir. Beklenmeyen bir yenilgi sporcunun tüm performansını sekteye uğratabilmektedir. Başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi performans düşüşlerini önlemede en önemli etkenlerdendir.


- Takım uyumunu artırma ve iletişim becerilerini geliştirme:
Takım sporlarında karşılaşılan en önemli performans engeli takım içinde uyumun yetersizliğidir. Takım ne kadar birlik içinde hareket ederse, takımı oluşturan sporcuların üst düzey performans sergilemesi o kadar mümkün olacaktır. Özel teknik ve uygulamalarla takım uyumunu bilimsel bir çerçeveden bakarak geliştirmek, performansın üst düzeye çıkmasını sağlamaktadır.


- Olumlu inanç sistemi oluşturma:
Yapılan araştırmalar, olumlu düşünmenin elit sporcuların temel özelliklerinden biri olduğunu göstermiştir. Ancak bilinen bir diğer gerçek de, etkin olmayan, gerçekdışı ve yıkıcı inançlar sporcularda sık karşılaşılan bir performans engeli olduğudur. Bu inançların olumlu inançlarla değiştirilebilmesi, sporcunun bir dizi zihinsel beceriyi edinmesi ve uygulamaya geçirmesi ile sağlanmaktadır.


- Sakatlıklar sonrası: Sakatlıklar sonrasında sporcuların büyük bölümü, fiziksel olarak % 100 iyileşmiş olmalarına rağmen eski performanslarını yeniden yakalayamamaktadır. Bu noktada sakatlık zihinsel olarak oluşturulmuş bir performans engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sporcuya uygun olarak oluşturulan bir performans geliştirme programı ile kısa süre içinde üst düzey performansa ulaşılması sağlanabilmektedir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Sporda Performans Geliştirme ve Emdr" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ziya ÜNLÜTÜRK Fotoğraf
Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
Eskişehir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi68 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK'ün Yazıları
► Emdr ile Performans Geliştirme Psk.Ebru GENÇKIRLI GÜLER
► Sporda Kaygı Faktörü Psk.Barış Kemal KİRİK
► Sporda Zihinsel Sağlamlık Psk.E.Cem ENGİN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,918 uzman makalesi arasında 'Sporda Performans Geliştirme ve Emdr' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Korku Temmuz 2015
► Sevilme Arzusu Mayıs 2015
◊ Beklemeyi Bilmeli İnsan! Şubat 2017
◊ Access The Bars Ocak 2015
◊ Uyku Bozuklukları Ocak 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


20:17
Top