2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,238 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Takıntı Hastalığı
Takıntı Hastalığı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Takıntı Hastalığı Kavramı ile İlgili 38 Makale
Bilimsel adı Obsesif Kompülsif Bozukluk olan halk arasında daha çok takıntı hastalığı olarak adlandırılan takıntı bozukluğu günümüzde birçok kişinin problemi haline gelmiş bir problemdir. Takıntı hastalığı nedir sorusuna verilecek en kısa yanıt bu hastalığa sahip kişilerin akıllarından uzaklaştıramadıkları bazı düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin üstlerinde yarattığı kaygıdan kurtulmak için belli bazı davranışları sürekli tekrarlamaları olacaktır. Kişi rahatsız edici bazı düşünceleri aklından uzaklaştıramaz. Takıntı hastalığı belirtileri arasında yer alan bu düşünceler, korkular ve görüntüler; Kişinin kendine pislik ya da mikrop bulaşacağına dair duyduğu korku Rezil olmaktan korkma... »»»
Bireyin istemsiz zihninde beliren düşünce,istek ve hayallerden doğan sıkıntıyı bastırmak ve etkisiz hale getirmek için sıkı kurallara bağlı kalarak gerçekleştirdiği tekrarlayıcı davranışlar ve zihinsel eylemlerdir. OKB”NİN YAYGINLIĞI? Görülme sıklığı %1-3 arasında değişir, bunun anlamı Türkiye’de 1,5-2,5 milyon kişide bu rahatsızlığın olmasıdır. OKB TEKRARLAR MI? Tekrarlayıcı bir yapıya sahip olup özellikle kişinin hayatının sıkıntılı dönemlerinde alevlenmeler ve artış gösterir. OKB”NİN TANISI? Bazı Psikolojik ölçeklerin ve tıbbi incelemelerinin yanın da kişinin sosyal,mesleki ve diğer önemli alanlarında kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen süreçler ele alınıp tan... »»»
Obsesyon takıntı, kompilsüyon ise takıntıyı rahatlatan davranıştır. Obsesif kompülsüf bozuklukta kişi yaptığı davranışın saçma olduğunu bildiği halde yapmaya devam eder.Kişi devamlı aynı davranışı tekrarlar. Örneğin kişi kendisini pis hisseder ellerini yıkamak ister. Obsesyon zihinde sürekli tekrarlayan düşüncelerdir,bu düşünceler ellerin kirlendi,ellerin pis, ellerini yıka diyen katı, sert, emredici düşüncelerdir. Kompülsiyon ise bu düşüncenin getirdiği duyguyu rahatlatmak için kişinin yaptığı davranışlardır. Obsesyon zihnimizin kullandığı savunma mekanizmalarından biridir, yani ruhsal olarak stresliyken, huzursuzken, çaresizken ortaya çıkar. Bu sebepten obsesyonun başlangıç zamanı çok önem... »»»
•“Evden çıkmadan önce ocağı en az 5 kere kontrol ederim.” •“Ellerimi günde 15-20 defa yıkamazsam rahat edemem.” •“Zihnimde çok rahatsız edici görüntü ve düşünceler var, olmayacak yerlerde aklıma geliyorlar.” •“Benim istediğim düzende olmazsa o ortamda duramam.” •“Rezil olmaktan ve hata yapmaktan çok korkarım, rezil olacağıma ölürüm daha iyi.” Sizin de aklınızdan çıkmayan bu tür düşünceler var mı? Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) bir anksiyete (kaygı) bozukluğudur. Obsesyon (takıntı) kişinin zihninden atamadığı, istenmeyen, takıntılı düşünce, fikir ve görüntüler olarak tanımlanır. Herkesin zihninde zaman zaman rahatsız edici düşünceler belirebilir a... »»»
Obsesif-kompulsif bozukluk, yani halk dilinde takıntı hastalığı olarak bilinen rahatsızlık; anksiyete bozuklukları arasında yer alan ve birçok insanın yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. Çevrenize baktığımızda birçok insanın takıntılı davranışları olduğunu görürsünüz ve insanlar bu davranışları yapmaktan kendilerini alıkoyamazlar. Ancak hastalık düzeyinde olduğuna karar verebilmemiz için bu davranışlarının, kişinin yaşamını olumsuz etkileme düzeyine bakmak gerekir. Eğer kişinin takıntıları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan davranışları günlük yaşam kalitesini düşürüyor ve kişiyi ciddi bir şekilde olumsuz etkiliyorsa bu durum, zaman ve enerji kaybı anlamına gelir ki tedavi ol... »»»
1.Takıntı nedir ? Hangi aşamadan sonra sorun haline gelmeye başlar? Kendimizi zaman zaman zihnimize takılan sorunlarla başbaşa kalmış bir durumda bulabiliriz. Ancak takıntı yani saplantı; Çok sıkıntı yaratan ve gündelik işlevleri kısıtlayan, aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu bir kaygı durumu bozukluğu olarak tanımlanır. Zihnimizi rahatsız eden düşüncelerden ve imgelerden kurtulmak amacıyla kişinin bazı davranışları tekrar tekrar yapmaya yada farklı düşünceler üretmeye zorunlu hissettiği yada yapmaktan kaçındığı davranışlar ise zorlantı yada kompulsiyon olarak adlandırılır. Obsesif kompulsif bozukluk ise bu takıntı ve zorlantılardan oluşan bir kaygı bozukluğudur. Obs... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Psk.Birgül EMİROĞLU BAKAY
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (Takıntı Hastalığı) Ocağı açık unutmuş olabilir miyim? Ütüyü prizden çıkarmış mıydım? Ya sevdiklerimin başına kötü bir şey gelirse! Ya insanlara zarar verirsem ya da kötü bir söz söylersem? Efsanelere ve birçok edebi esere konu olmuş olan takıntı hastalığının en çarpıcı ve meşhur örneği Shakespeare’in Macbeth adlı eserinde yerini bulmuştur. Lady Macbeth’in etkisiyle kocası Macbeth, Kral Duncan’ı öldürür ve L. Macbeth’de bir el yıkama hastalığı başlar. “Arabistan’ın bütün parfümleri getirilse bu elin kirleri temizlenemez” der ve ellerini yıkamaya devam eder. Obsesif-Kompulsif bozukluk tekrarlayıcı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle ve tekrarlayıcı ritüel... »»»
► Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ÇOK OKUNUYOR Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir? Takıntı hastalığı olarak da adlandırılan, toplumda yaygınlığı %2-3 oranında olan, obsesyonlar ve kompulsiyonlarla seyreden bir psikiyatrik hastalıktır. Obsesyon nedir? Kişinin mantıksız olduğunu bilmesine karşın zihninden atamadığı düşünce, duygu ya da görüntüler "obsesyon" yani "takıntı" olarak adlandırılır. Takıntı tüm karşı koymalara karşın zihni zorlar, tekrarlayıcı ve inatçıdır. En sık rastlananları bulaşma, şüphe, simetri, dini ve cinsel obsesyonlardır. Kompulsiyon nedir? Obsesyonun yarattığı sıkıntıyı gidermek amacıyla gerçekleştirilen davranışlardır. Obsesyonu nötralize etme amacı taşırlar. Sık rastlanan kompulsiyonlar temiz... »»»
Takıntı Hastalığı İlaçsız Nasıl Tedavi Edilir Halk arasında takıntı hastalığı olarak bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastalığı tedavisi için gerekli olan Psikanalitik Psikoterapidir. Takıntıların altında yatan duygular ve bilinçdışı çatışmalar psikoterapi de serbest çağrışım ile sözel şekilde anlamlandırıldıkça takıntılar da ilaçsız tedavisi ve kesin çözümü olur. OKB'NİN İLAÇSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ OKB'nin mümkün olduğu en doğru tedavi, Psikanalitik Psikoterapi alanında uzman klinik psikolog ile obsesif düşünce süreçlerinin altındaki bilinçdışı ruhsal çatışmalar terapide çalışılmaktır. OKB tedavi edilebilir. Bu nedenle de yukarıda ki soru aslında yanlış bir önermedir. Çünkü ası... »»»
Kısaca OKB olarak adlandırdığımız bu rahatsızlık, kişiye önemli ölçüde rahatsızlık veren düşüncelerin (obsesyonların) olması ve bu düşüncelerden kurtulmak amacıyla bazı davranışların sürekli olarak tekrar edilmesi (kompulsiyonlar) ile kendini gösteren; aynı zamanda takıntı hastalığı olarak da bilinen bir rahatsızlıktır. Aşağıda bazı obsesyonlara örnekler verilmiştir: Bulaşma ve kirlenme, Hastalık kapma, Eşyaların belli bir düzende olması gerektiği düşünceleri, Bazı elektrikli eşyaları ya da evin kapılarını, pencerelerini kapatmadığına yönelik düşünceler, Dinine ters bir davranışta bulunduğuna yönelik düşünceler (kişi, namaz kılarken, abdest alırken bir şeyleri unuttuğunu, akl... »»»
Bir kaygı türü olan takıntı hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk), kişilerin kendilerini yapmaktan alıkoyamadığı ve yapmayınca da kendilerini rahatsız hissettikleri düşünceler ve bunlara bağlı olarak uyguladıkları davranışlar bütünü olarak adlandırılmaktadır. Bireyleri strese sokan, işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen, kontrol edilemediği sanılan bu durum huzursuzluk yaratmaktadır. Obsesif-Kompulsif belirtiler taşıyan bireyler, düşüncelerini engelleme yönünde belirli ritüelleşen davranışlar sergilemekte ve bu düşünceler her akla geldiğinde kısır döngü olarak bu davranış ritüelleri tekrarlanmaktadır. İnsanlar bazen bu düşüncelerin mantıksız, anlamsız ve saçma olduğunun farkına varabilirl... »»»
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK(TAKINTI HASTALIĞI) Takıntı, istenmeden zihne gelen, kişinin yaşamında belirli bir düzeyde endişe yaratan ve saçma olduğu bilindiği halde engellenemeyen düşüncelerdir. Örneğin 'ya sevdiklerime bir şey olursa, ocağı evde açık unuttuysam ve yangın çıkarsa, ya dua ederken içimden Allah'a söversem, ya sevdiklerime zarar verirsem, ya yolda gördüğüm kişilerden mikrop bulaşırsa' gibi düşüncelerden takıntılardan sadece birkaçıdır. Kompülsiyon, yani zorlantı ise bu istenmeden zihne gelen düşüncelerin kişiyi belli bir davranışa zorlamasıdır. Örneğin sürekli ocağı açık unuttuğunu düşünen biri tekrar tekrar eve gidip ocağı kontrol edebilir. Sevdiklerine zarar vereceğini... »»»
OKB'NİN DİNDAR İNSANLARA YÖNELİK VERSİYONU: VESVESE HASTALIĞI (ANOTOMİSİ VE TEDAVİSİ) Takıntı hastalığının dini literatürdeki karşılığı vesvesedir. Bu sabah iş yerimdeki bilgisayarımı açtığımda bir okurdan gelen “hocam dini takıntılarla ilgili de bir yazı yazın lütfen” sözü üzerine daha henüz görüşmelerim başlamadığı için hemen klavyenin başına geçtim; bu yardım talebine de elimden geldiği, dilim döndüğü, aklım erdiğinde cevap vermeye çalıştım. Dini yaşantı alanında ortaya çıkan bu takıntının bilinen adı vesvesedir dedim. Vesvese, sürekli gerçek dışı düşünsel telkin altında olmak, sonra da manasız yere şüpheye düşmek demektir. Bu benim tanımım, bu konuda pekala sözlüğe de bakılabilir v... »»»
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Takıntı) Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
► Kontrol Etme Hastalığı Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Okb - Emdr Terapisi ile Çözümü Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Şeyma ALTINEL
► Obsesif Kompülsif Bozukluk (Okb) Nedir? Psk.Güzide TÜRKYILMAZ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Mümkün mü? Dr.Burak TOPRAK, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Nuray ŞAHİN
► Takıntılarımız Psk.Makbule UZUN ÇINAR
► Obsesif Kompulsif Bozukluklar Psk.Namık ACAR
► Obsesif Kompulsif Bozukluk - Okb Psk.Gonca RASLAYAN
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Ecem KARAOĞLU
► Önemli Psikiyatrik Hastalıklardan Özetler Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Obsesif - Kompulsif Bozukluk Nedir? Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Obsesif Kompulsif Bozukluk Dr.Şükran TELCİ, Psikiyatrist
► Obsesif Kompulsif Bozukluk (Okb) Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
Takıntı Hastalığı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Dr.Deniz Koray GÖRÜCÜ, Adana , Psikiyatrist
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Psk.Selen CAN, Ankara
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şükran TELCİ, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Dr.Ahmet ŞENSES, Aydın , Psikiyatrist
takıntı hastalığı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların takıntı hastalığı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
takıntı, obsesif kompülsif bozukluk, okb tedavisi, obsesif kompulsif bozukluk, takıntı hastalığı tedavisi, obsesyon, obsesyon çeşitleri, obsesif kompilsif bozukluk tedavisi, güzellik obsesyonu, obsesyon nasıl geçer, dini obsesyon, takıntı hastalığı nasıl geçer, takıntı hastalığı olanlar, obsesif kompülsif bozukluk belirtileri, obsesif kompülsif bozukluk tedavisi ne kadar sürer, dini okb günah mı, okb belirtileri, okb tedavisi mümkün mü, okb ilaç kullananlar, takıntı hastalığı belirtileri, temizlik takıntısı nasıl geçer, temizlik takıntısından kurtulanlar, temizlik takıntısı olan insanlar, kompülsif cinsellik nedir, dini ve cinsel takıntılar, takıntı nasıl yenilir, cinsel vesvese nasıl geçer, takıntı hastalığı ilaçsız nasıl tedavi edilir, takıntı hastalığı neden olur, kompülsiyon, savunma mekanizmaları, düzen takıntısı, simetri hastalığı, temizlik takıntısı, cinsel takıntılar, cinsel obsesyon nedir, cinsel obsesyonlardan kurtulmak, obsesif kompulsif bozukluk (okb), obsesif kompulsif bozukluk tedavisi, geri çağırma terapisi, okb nedenleri, okb semptomları, okb nedir, kompulsiyon, obsesif kompulsif, obsesif bozukluk, takıntılar, takıntılı zorlanımlı rahatsızlık, saplantılar, kademeli maruz bırakma, yüzleştirme, sistematik duyarsızlaştırma, kontrol takıntısı, takıntılı, obsesif, tekrarlayan düşünce, kontrol edilemeyen düşünce, evham, psikoterapi, sıkıntı, obsesif-kompulsif bozukluk, kompulsif bozukluk, bulaşma obsesyonu, simetri obsesyonu, din obsesyonu, cinsel obsesyon, obsesif kompulsif takıntı, dini takıntı, cinsel takıntı, obsesif ne demek, obsesyon nedir, obsesif kompulsif bozukluk nedir, obsesif kompulsif tedavisi, obsesyon tedavisi, obsesyondan kurtulmak, obesyon tedavi, kompulsif, kompulsif ne demek, takıntılardan kurtulmak, takıntılıyım, takıntılardan nasıl kurtulunur, takıntı hastalığının belirtileri, takıntı hastalığı tedavi, takıntı hastalığı nasıl tedavi edilir, saplantı, zorlantı, vesvese, vesvese hastalığı, vesvese ile mücadele, vesvesede tedavi, okb hastalığı, saplantı hastalığı, obsesyonlar, takıntılı olmak, kompulsiyon nedir, takıntı tedavisi, kirlenme takıntısı, sayma takıntısı, mikrop takıntısı, biriktirme takıntısı, saklama takıntısı


15:11
Top