2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Eşler Arasında Öfke Problemleri Nelere Sebep Oluyor ve Öfke Eğitimi
MAKALE #21254 © Yazan Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL | Yayın Nisan 2020 | 4,103 Okuyucu
EVLİLİKTE EŞLER ARASINDA ÖFKE PROBLEMLERİ VE ÖFKE EĞİTİMİ

Öfke Nedir?

Öfke uygun ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur. Ancak kişinin öfkesini kontrol edememesi ve öfkesinin yıkıcı hale dönüşmesi, genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açar. Kişisel ve sosyal problemlerin temelinde öfke vardır. Kişinin öfkelenmesinde, kendi kişisel takıntılarından kaynaklanabileceği gibi, daha önceden başından geçmiş ve onu öfkelendirmiş olayların anıları da neden olabilir. Öfkeye yol açan nedenler arasında; engellenme, haksızlığa uğradığını düşünme, fiziksel zarar görme, tacize uğrama, hayal kırıklığı, saldırıya uğrama, tehditler sayılabilir.
Öfke Kontrolü:
“Öfke kontrolü; kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde, saldırganlıktan uzak, duygusunu ifade etme becerisini kazanmasıdır.”

AİLE İÇİ ÖFKE VE ŞİDDETİN NEDENLERİ;
📌Yoksulluk,
📌İşsizlik,
📌Psikolojik problemler,
📌Kişilik yapısı,
📌Madde bağımlılığı,
📌Kişinin kök ailesinde şiddete maruz kalmış olması,
📌Kişinin yaşadığı ortamda ki öfke ve şiddet algısı,
📌Yaşadığı ortamda ataerkil anlayışın baskın olması,
📌Kişinin yaşadığı ortamda cinsiyet rollerine ilişkin algılar.

AİLE İÇİNDE ÖFKE VE SALDIRGANLIĞA BAŞVURAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ;
📌Şüphe/kıskançlık ve yoğun kaybetme korkusu,
📌Diğer aile üyelerinin davranışlarını kontrol etme isteği,
📌Kendi ihtiyaçları, duyguları ve isteklerinin daha önemli olduğuna inanma,
📌İsteklerinin yerine gelmemesine aşırı tepki,
📌Gerçekçi olmayan beklentiler.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEYEN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ;
📌Aşırı alınganlık gösterirler.
📌Düşük benlik saygısına sahiptir, çevresine karşı aşırı güvenli bir görünüm verebilirler, buna kendileri de inanabilir ama gerçekte düşük benlik algısına sahiptirler.
📌Sorunları için başkalarını suçlama eğilimleri vardır.
📌Ani duygu değişimi görülür.
📌Öfkeli ve saldırgan davranışlarının, aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkilerini kabul etmez ve görmezden gelirler.
📌Aile içindeki veya toplumdaki cinsiyet ayırımcılığı kalıplarından yararlanırlar.

PSİKOLOJİK YA DA FİZİKSEL ŞİDDET GÖREN AİLE ÜYESİ ŞU DUYGULARI YAŞAR:
📌Kendisinin maruz kaldığı bu durum karşısında öfke patlamaları yaşayabilirler.
📌İçten içe intikam alma isteği duyabilirler.
📌Sessiz kalabilir, çekingen ve ürkek davranabilirler.
📌Uyku sorunları olur, kabuslar görebilirler.
📌Umutsuzluk, çaresizlik duygusu, geleceğe yönelik plan yapamama görülür.
📌Kendine güvensizlik, kendini sevmeme görülür.
📌Duygularında ani değişim, karışık duygular, uğradığı şiddeti gizleme ya da daha önemsiz gösterme davranışı görülebilir.

ÇOCUKLAR ÖFKE VE ŞİDDETE MARUZ KALDIKLARINDA NELER HİSSEDİYORLAR?
Hem şiddete doğrudan maruz kalan hem de annesinin, babasının veya kardeşlerinin sık sık psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını, küçük düşürüldüğünü, tehdit edildiğini ya da dayak yediğini gören çocuklar; duygusal, fiziksel, bilişsel, davranışsal ve toplumsal açılardan etkilenirler;
📌Şiddeti durduramamak ile ilgili suçluluk duyguları yaşarlar,
📌Anne ve babasına karşı karışık duyguları vardır. Sevgi ve nefreti aynı anda hissedebilirler,
📌Terk edilmekten korkarlar,
📌Duygularını ifade etmekten korkarlar, kızgınlık duygusu baskındır.
📌Aşırı mutsuzluk, evde yaşananlardan utanma yaşarlar.
📌İstediğini yaptırmak konusunda ısrarcı davranabilirler,
📌Güçlü hissetmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için sevdiği insanlara vurmanın normal olduğuna inanabilirler,
📌Başkalarına güvenmeme görülür,
📌Anne baba rolleriyle ilgili katı yargılara sahip olurlar,
📌Aşırı hırçın davranma ve isyankarlık görülür,
📌Akademik başarısızlık görülebilir.
📌Başkalarını memnun etmek için aşırı çaba gösterme,
📌Saldırganlık ya da aşırı pasiflik görülebilir.
📌Alaycı, duygusuz davranma, donukluk, yalan söyleme görülebilir,
📌Uyku sorunları, altını ıslatma, parmak emme gibi küçük davranışlara geri dönme görülebilir.
📌Sınırlarını bilmeme sık görülür.

AİLE İÇİ PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDETİN YAŞANDIĞI EVLERDE,
📌Anne baba kendi aralarındaki gerginliğin kaynağı olarak çocukları görüp onları sebep olmakla suçlarlar,
📌Çocuğun en güvenli alanı olması gereken anne ve babasın yanında, korku duyar,
📌Evdeki gergin ve mutsuz ortam nedeniyle çocukların temel ihtiyaçları karşılanamayabilir,
📌Çocuğun duygusal ihtiyaçları da karşılanamaz; endişeleri, sevinci, korkusu, üzüntüsü anne babası tarafından fark edilmez,
📌Kavgalar sırasında, anne babası taraf tutmasını ister,
📌Çocuğun şiddet gören kişiyi koruması, rahatlatması veya şiddet gösteren ebeveynini sakinleştirmesi beklenir,
📌Öfkeli ya da şiddet gösteren ebeveyn kendisinin ne kadar haklı olduğunu çocuğa göstermeye çalışır,
📌Çocuk bazen öfkeye ya da şiddete maruz kalan ebeveynini korumaya çalışır bazen de koruyamadığı için suçluluk yaşar,
📌Öfke ve saldırganlığın olduğu evlerde büyüyen çocuklar güçlü olanın güçsüz olana vurma hakkı olduğunu, istediklerini elde etmenin öfkeli davranarak mümkün olduğunu öğrenir.

AİLE İÇİ ŞİDDET BİR SUÇTUR !!!!!!!!!!!!
VE ŞİDDET NE SEBEPLE OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ

EVLİLİK YA DA ÇİFT TERAPİLERİNDE

EŞLERDE KONTROL EDİLEMEYEN ÖFKE DAVRANIŞLARI
Eşlerin birlikte alındığı çift terapilerinde, öfke kontrol dışı ya da aşırı ifade ediliyorsa, terapötik sürece zarar verir. Bu nedenle eşler terapiye ayrı ayrı alınır. Bireysel terapilerde öfke kontrol altına alınana kadar
bireysel terapiye devam edilir.

EŞLER ARASINDA ÖFKELİ DAVRANIŞLAR:
•Eşlerden biri ya da ikisi tarafından zararlı ve tehdit edici kontrol edilemeyen öfke ifadeleri olur.
•Eşinin öfkesinin azaldığını düşünmesine rağmen tehdidin devam ettiğini hisseder.
•Bağırmak, küfretmek ve cisimler atmak veya kırmak gibi davranışlar görülebilir.

ÖFKE PROBLEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA AMAÇ NEDİR?
📌Eşlerin öfkeli davranışlarının negatif sonuçlarını görmesi,
📌Eşlerin öfkesini kontrol ettiğinde pozitif işlevlerini öğrenmesi,
📌Eşlerin incinmiş ve hassas zamanlarında birbirlerini önemsemeleri ve destekleyebilmeleri,
📌Eşlerin düşüncelerini, öfke patlamaları şeklinde ifade etmek yerine, sağlıklı sözel ifadeler kullanmalarının öğrenilmesi.


BİR UZMANA DANIŞIN
Öfkeyi kontrolü eğitimlerindeki sürecin hızı; eşlerin iletişim becerileri, yaşadıkları duygular, empati becerileri, sorun çözme becerileri, yaratıcı düşünebilme becerileri, duyguları denetleme becerileri gibi becerilerle de yakından ilişkilidir.
Yüksek düzeyde öfke yaşayan kişiler, öfkelerini kontrol altına alamıyorsa, mutlaka bir uzmana danışmaları gerekiyor. Terapi ile çiftlerin öfke problemleri, orta düzeye inebiliyor. Kızgınlık duygusunun yok olması mümkün değil, Hayat engellerle, acılarla, kayıplarla, hayal kırıklıkları ile yaşanacak, bunu değiştiremeyiz. Ama bu olayların bizi etkileme biçimini değiştirebilirsiniz.

EŞLERLE YAPILAN ÖFKE KONTROL EĞİTİM PROGRAMI
📌Eşler Nelere Kızıyorlar?
📌Öfkenin Olumlu ve Olumsuz Yanlarını Anlamları,
📌Öfke Anları (Günlükleri)
📌Öfkenin Tetikleyicileri, Kriz Anları, Onarma ya da Çöküş Aşamaları,
📌Eşlerin Birbirlerinden ve Kendilerinden Beklentilerini Tanımaları,
📌Öfkelerinin Fiziksel Belirtilerini Anlamaları,
📌Gevşeme Çalışmaları,
📌Özgüven,
📌Eşlerin Kendilerini Atılganca İfade Etmelerinin öğrenilmesi,
📌Problem Çözme Becerileri,
📌Çatışma Çözme Becerileri.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Eşler Arasında Öfke Problemleri Nelere Sebep Oluyor ve Öfke Eğitimi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Filiz OKUŞ TEZEL Fotoğraf
Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi47 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in Yazıları
► Öfke Nedir? Öfke Kontrolü Mümkün mü? Uzm.Psk.Dnş.Yalçın YILMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,992 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Eşler Arasında Öfke Problemleri Nelere Sebep Oluyor ve Öfke Eğitimi' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Öfke Kontrolü Eğitimi Programı ÇOK OKUNUYOR Mart 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:53
Top