2007'den Bugüne 92,311 Tavsiye, 28,221 Uzman ve 19,978 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikoz
Psikoz Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikoz Kavramı ile İlgili 18 Makale
► Psikoz Psk.Dnş.Selma AKBULUT
Psikoz, kişiyi gerçeklerden koparan, düşünce, idrak, konuşma ve davranış problemlerine yol açan, beyinde oluşan bir bozukluktur. Kişi yaşadığı bozukluk nedeniyle çevresinde olup bitenleri daha farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Olaylara bakışı ve diğerleriyle olan ilişkisi tekrar şekillenmektedir. Psikozda kişi dış dünya ile kendi bozulmuş olan düşünce yapısını aynı anda ve uyanıkken yaşamaktadır. Çevresinde olup bitenleri doğru bir şekilde algılayıp yorumlayamaz. Kişi için önceden değerli olan kavramlar zamanla anlamsız hale gelmeye başlar ve kendi düşünce dünyasında yarattığı değerler ve korkular ön plana çıkar. (Erkmen, 2018). Özellikle psikotik belirtilerin belirgin olduğu psikiyatr... »»»
► Paylaşılmış Psikoz Psk.Esra ERDOĞAN
PAYLAŞILMIŞ PSİKOZ PAYLAŞILMIŞ PSİKOZ (Döngüyü Kır) Nasıl bir döngü içinde yaşıyorsak artık; şikâyet ettiğimiz hiçbir şeyden kurtulamadan ve her gün başka bir yaşam sürmeyi dileyerek… Neden? Çünkü var olanı koruyarak, risk almadan, yeniye açılmak, yenilenmek ve başkalaşmak mümkün değildir. Bir yeniyi mümkün kılmak için bir eskiyi yırtmak, yıkmak, yakmak, gömmek, kısaca ortadan kaldırmak gerekir. Radikal bir çözüm ise uzun ve sinsi bir sürecin sonucudur aslında ve üzerinde çalışılması gerekir… Uzun Uzun, yavaşça, sindirilerek, anlaşılarak ve anlamlandırılarak… Hiçbir şey pat diye değişmez, değişim de diğer her şey gibi bilinçdışı kurgulanarak gelir ve bilincimiz ona eşlik ederek realite de k... »»»
► Doğum Sonrası Psikoz ve Depresyon Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Psikiyatrist
POSTPARTUM (DOĞUMSONRASI) PSİKOZ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doğum olayı önemli biyolojik, psikososyal ve ekonomik değişimlerin görüldüğü bir dönemdir. Kendell ve arkadaşlarının (1987) çalışmasında postpartum kadınlarda psikiyatrik yatışların belirgin oranda arttığı gösterilmiştir. Bir diğer çalışma kadınların tüm psikiyatrik yatışlarının %12.5'e varan oranının postpartum dönemde olduğunu ortaya koymuştur (Duffy 1983). Postpartum dönemde duyarlılığın arttığı tarihsel olarak bilinmesine ve geleneksel olarak tablonun şiddetini yansıtan; postpartum hüzün (blues), postpartum depresyon (PPD) ve postpartum psikoz şeklinde 3 kategoriye ayrılmasına rağmen (Steiner ve Yonkers 2006), gözardı edilmiş... »»»
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
► Doğum Sonrası Depresyon Psk.M. Emin BAYRAKTAR
► Sinsi Hastalık! Lohusa Sendromu Psk.Beniz YILMAZ
► Destekleyici Psikoterapi Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Yetişkinlik Döneminde Ruhsal Sorunlar Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Karşılaşılan Psikolojik Problemler Prof.Dr.Alparslan BAKSU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Psikotik Bozukluk Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Doğum Sonrası Rastlanan Duygular... Psk.Cengiz TÜRKMEN
► Postpartum Psikiyatrik Bozukluklar Prof.Dr.Cebrail KISA, Psikiyatrist
Psikoz Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Prof.Dr.Alparslan BAKSU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Mehmet OĞUZ, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Baybars VEZNEDAROĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Prof.Dr.Şükrü UĞUZ, Adana , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Huriye TAK, İstanbul
Dr.Yusuf KALA, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Çetin ETİK, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Cenk URAL, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Cebrail KISA, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Nurcan USLU BALABAN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Şaban KARAYAĞIZ, Kayseri , Psikiyatrist
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet ÇOLAK, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mehmet DEMİREL, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Dilber SİPAHİOĞLU, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
Dr.Mustafa GÜVELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Armağan AKYOL, İstanbul
Dr.Rukiye Çolak SİVRİ, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Psk.Sezgi AKIN, İstanbul
Dr.Çezar ATASOY, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Berfin YAPA, İstanbul
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Berna MERCAN ALIŞIR, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Filiz YURTMAN, Erzurum , Psikiyatrist
Dr.Mustafa TATLI, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Burak KULAKSIZOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Hatice DEMİR, Ankara
Dr.Nesrin KOÇAL, İstanbul , Psikiyatrist
psikoz KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikoz KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikoz nedir, paylaşılmış psikoz, paranoya, doğum sonrası depresyonu, postpartum psikoz, lohusalık depresyonu, lohusalık döneminde psikoloji, doğum sonrası depresyon, postpartum depresyon, postpartum, olanzapin, risperidon, ketiapin, mahler gelişim kuramı, mahler ayrılma bireyleşme süreci, nesne ilişkileri, dinamik terapi, simbiyotik evre, otistik evre, çocuk psikozu, margaret mahler, depresyon, anne depresyonu, çocuk sonrası depresyon, postpartum blues, al basması, albastı, doğum sonrası psikoz, lohusa sendromu, annelik hüznü, yeni bebek depresyonu, lohusalıkta depresyon, yeni doğum depresyonu, lohusa depresyonu, doğum sonrası psikozu, annelik hüznünün belirtileri, şizofreni, destekleyici terapi, destekleyici psikoterapi, ağır kişilik bozukluğu, çocukluk psikozları, şizofrenide destekleyici psikoterapi, psikozda destekleyici psikoterapi, destekleyici psikoterapi nedir, ruhsal hastalıklar, yetişkinliklerde ruhsal sorunlar, yetişkinliklerde psikoz, yetişkinliklerde şizofreni, yetişkinliklerde nevroz, yetişkinliklerde kişilik bozukluğu, gebelikte psikolojik problemler, doğum sonrası psikoloji, gebelikte depresyon, psikotik bozukluk, exorcism, şeytan çıkarma, cin çarpması, konversiyon bozukluğu, tourette sendromu, plasebo etkisi, içine cin girmesi, manik depresif, psikanalitik yaklaşım, mani, manik, manik bozukluk, mania, mani melankoli psikozu, siklofreni, manik depresif psikoz, borderline psikoz, doğum sonrası hüzün, şizofreni nedir, kime şizofren denir, şizofreni türleri, şizofrenide tedavi, psikozlar, kişilik bozuklukları, düşünce bozuklukları, şizofreni belirtileri, şizofrenik, şizofrenik bozukluk, şizofreninin tanımı, şizofren, katatonik şizofreni, dağınık şizofreni, paranoid şizofreni, ayrışmamış şizofreni, rezidüel şizofreni, basit şizofreni, postpartum ruhsal bozukluklar, postpartum hüzün, postpartum rahatsızlık, doğum sonrası, postpartum major depresyon


10:28
Top