2007'den Bugüne 92,421 Tavsiye, 28,232 Uzman ve 19,992 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Karşı Gelme
Karşı Gelme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Karşı Gelme Kavramı ile İlgili 13 Makale
Karşıt olma karşı gelme bozukluğu, en yaygın olarak erken okul çağındaki çocuklarda (Steiner ve Remsing, 2007) ortaya çıkan ve bazı belirtilerin ergenlik döneminde oldukça normatif davranış haline geldiği (örneğin, sinirlilik, yetişkinlerle aynı fikirde olmama) çocukluk dönemine özgü bir bozukluk olarak kabul edilir. Çocuklar arasında en yaygın ruh sağlığı bozukluklarından biri olarak, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-5. baskıya göre, karşıt olma karşı gelme bozukluğu için yaygınlık oranlarının %1 ile 11 arasında değiştiği ve genel ortalamanın yaklaşık %3,3 olduğu tahmin edilmektedir (APA, 2013). Bununla birlikte, ergenlikte yüksek düzeyde karşıt olma karşı gelme bel... »»»
DAVRANIM ve KARŞI GELME BOZUKLUĞU 1.Davranım Bozukluğu nedir? “Conduct” sözcüğü İngilizcede “tavır-hareket” anlamına gelmektedir. Çocukta toplumun beklentilerine, değerlerine uyan ya da uymayan hareketleri, tutumları betimleyen bir sözcük olan “conduct” karşılığında bilimsel yayınlarda yaygın olarak “davranım” sözcüğü kullanılmaktadır. Yaramazlık, haylazlık olarak bilinen başkaldırma, karşı gelme ve toplum değerlerine ters düşen hareketler çocukların çoğunda bir miktar görülebilir. Ancak bu davranışlar sürekli ve yineleyici değildir. Çocukla ilgilenildiğinde, davranışın anlamı incelenerek konuşulduğunda bu başkaldırı biter ve önemli bir uyum sorunu oluşturmaz. Davranım bozu... »»»
Karşı Gelme Bozukluğu Nedir? Karşı Gelme Bozukluğu (KGB) çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla görülen, kişinin akademik becerilerini, sosyal ve ailevi ilişkilerini, ruhsal durumunu ciddi boyutlarda etkileyen önemli bir bozukluktur. Genel olarak tanımlanacak olursa Karşı Gelme Bozukluğu, “Toplumsal normlara ve başkalarının temel haklarına saldırı olmaksızın olumsuz, düşmanca, başkaldırıcı, kışkırtıcı ve bozucu davranış örüntüleriyle karakterize bir yıkıcı davranış bozukluğudur.” (Uysal, 2012). Şüphesiz ki bu bozukluğa sahip çocukları ve ergenleri yetiştirmek, eğitmek, onlarla baş edebilmek aile ve okullar için çok zordur. KGB’ye sahip öğrencilerle eğitim yapmak öğretmenler için son de... »»»
Anne-babaların sık sık ya da bazen karşılaştığı bir durum çocuklarının kendilerine direnç göstermeleri ve karşı gelmeleridir. Sizinle tartışırlar, kurallarınıza uymamak için direnç gösterirler, bazen meydan okurlar ve size karşı gelirler. Bu davranışlar, egosantrik dönem (2-3 yaş) ve ergenlik dönemi içerisinde normal gelişim sürecinin bir parçası olarak gözlemlenmektedir. Ancak çocuğun diğer yaşlarda da aşırı kinci, uyumsuz davranışlar göstermesi, kendi istedikleri konusunda ısrarcı olması gibi durumların devam etmesi halinde bu davranışların dikkate alınması ve önlem yoluna gidilmesi gerekmektedir. Çocuk kendi yaş grubu içerisinde ve gelişimsel sürecinde değerlendirilmeli ve kendi akranları... »»»
Ergenlik Ve Karşıt olma-Karşı gelme bozukluğu Söz konusu bozuklukta bedene fiziksel olarak zarar verme oranı normal ergenlik çağında olan yani karşıt olma bozukluğuna sahip olmayan ergen grubuna göre daha yüksektir. Kaşıt olma bozukluğa sahip her üç ergenden bir tanesinde kendine zarar verme davranışı görülmüştür(Wessely et al.1996). Ve bu tip ergenlerde agresif davranışlar ve bunların intihar teşebbüsüne dönüşme riski çok yüksek bulunmuştur. Kendilerine fiziksel zarar veren bu ergenlerin bu davranışlarının akabinde intihar davranışlarını oranı yüksek bulunmuş ve kendilerine keserek zarar veren bu ergenlerin bu kesme, kendilerini yakma davranışları adeta muhtemel bir intihar teşebbüsünün si... »»»
Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu, çocuklarda ve ergenlerde görülen bir davranış bozukluğudur. Bu bozukluk çocukların ve ergenlerin yaşına göre normal sayılmayacak derecede itaatsiz olma durumu, tartışmacı tavrı ve aileye karşı koyması olarak tanımlanır. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğunun genellikle 8 yaşından önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu bozukluğun görüldüğü çocukların yasalarla başı derde girmemesine karşın, anne-babalarına karşı ya da diğer yetişkinlere karşı onlara olumsuz davranışlar sergilerler. Bu özellik onları yaşıtlarına göre normal sayılabilecek düzeyde saldırganlık gösteren çocuklardan ve sürekli olarak yasalarla sorun yaşayan davranım bozukluğu gösteren çocuklardan... »»»
► Karşı Gelen Çocuk Psk.Evren Evrim ÖNAL
► Burnundan Kıl Aldırmayan Çocuklar Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Otoriter Ebeveyn ve Asi Çocuk Psk.Sevda SERİN
Karşı Gelme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (70) - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Tuğba AK, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
karşı gelme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların karşı gelme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
karşıt olma, karşı gelme bozukluğu, karşıt olma tedavisi, karşı gelme bozukluğu tedavisi, davranım bozukluğu, yaramaz çocuk, saldırgan çocuk, uyumsuz çocuk, çocukta saldırganlık, söz dinlemeyen çocuk, çocukta karşı gelme, çocuklarda karşı gelme, karşı gelme davranışı, sürekli karşı gelme, çocukta davranım bozukluğu, çocuklarda davranım bozukluğu, çocukta davranış bozukluğu, çocuklarda davranış bozukluğu, çocuklarda karşıt olma, ergenlik, ergenlikte karşı gelme, ergenlikte uyuşturucu, ergenlikte karşıt olma, ergenlerde karşı çıkma, karşı olmak, karşı gelmek, uyumsuzluk, oppositional defiant disorder, itaatsiz çocuk, çocuklarda söz dinlememe, çocuklarda itaatsizlik, karşı gelen çocuk, çocukta karşı gelme davranışı, çocukta davranış sorunları, çocukta inatçılık, çocukta isyan, çocukta isyankarlık, 2 yaş sendromu, çocukta inat, çocukta inat dönemi, iki yaş, iki yaş sendromu, çocukların davranışlarını değiştirmek, çocuğun davranışı nasıl değiştirilir, çocuklarda davranış problemleri, karşıt olma karşı gelme bozukluğu, davranış bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, dehb, çocuklarda davranış bozukluklarının tedavisi, negatif pekiştireç, negatif pekiştireç nedir, pozitif pekiştireç, pozitif pekiştireç nedir, olumsuz pekiştirme, edimsel koşullama yöntemleri, skinner, skinner box, sürekli pekiştirme, kısmi pekiştireç, sabit aralık pekiştireci, değişken oran pekiştireci, değişken aralık pekiştireci, zor çocuklar, çocukta karşıt olma, öfkeli çocuklar, çocukta cinsellik, çocukta mahremiyet, çocuklarda ağlama, çocukta davranış bozuklukları, çocukta tırnak yeme, çocukta sınav başarısızlığı, isyankar, dışarıya düşkün, eleştirel genç, isyankar ergen, otoriter tutum, ebeveynlik tutumları, otoriter anne, otoriter baba, otoriter ebeveyn


20:26
Top