2007'den Bugüne 92,481 Tavsiye, 28,237 Uzman ve 19,999 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kadın Erkek
Kadın Erkek Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kadın Erkek Kavramı ile İlgili 28 Makale
► Kadın Erkek İlişkisi Psk.Burçin DEMİRKAN
“Bir kadın şikayet ediyorsa, ya da erkeklerin deyimi ile vıdı vıdı ediyorsa; erkek bilmelidir ki, o ilişkiden hala ümidi vardır kadının. Yürütmek, birlikte yaşamak, sorunları çözerek mutlu olmak istiyordur. Daha önemlisi, o adamı hala seviyordur. Kadın susarak gider! En önemli detaydır, erkeklerin hiç anlayamadığı durum işte bu kadar basittir. O gün gelene kadar konuşan, kavga eden, tartışan kadın, kendini sessizliğe vermiştir. Ne zaman ümidini o ilişkiden kestiyse, o zaman sevgisi de yara almış demektir. Yüreğindeki bavulları toplamıştır, kafasındaki biletleri almış ve aslında bedeni orada durarak, ilişkiden çıkıp gitmiştir. Kadın, gerçekten gitmişse, çok sessiz olmuştur ayrılışı, kimse his... »»»
► Kadın Erkek İlişkileri Psk.Namık ACAR
Türkiye'de kadın-erkek ilişkileri maalesef netameli bir konudur.Toplumda en fazla maske kullanılan konuların başında gelmektedir.Çünkü yaşanmak istenenler ile toplumsal kabuller birbiriyle örtüşmemektedir.Bilmeliyiz ki insanlardaki kültür genleri en uzun ömürlü genlerdir.Bunedenle sosyal değişimler çok yavaş yol alırlar.Ülkemizde de yaşanmak istenen kadın-erkek ilişkileri ile bunların toplumsal kabulü için ciddi bir zamana ihtiyaç olduğu bir gerçektir.Bu gerçekleşene kadar söylenen ve yaşananın birbirlerine tutmadığı bir çelişki toplumunda yaşamaya maalesef devam edeceğiz. Bir şeyin altyapısı doğru kurulmazsa doğru yaşanmaması da doğal değil midir..?Nitekim bir toplumsal dönüşümün doğum san... »»»
► Kadın ve Erkek İlişkileri Psk.Bilge ÇAPOĞLU
KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ Kadın ve Erkek Jung her erkeğin içinde bir kadın (anima), her kadının içinde de bir erkek (animus) olduğunu söyler. Anima erkek için en önemli kadın figürünü temsil eden kollektif bilinçdışı arketipidir. Erkeği kadınsı hareketlere sürükleyen bu figür aynı zamanda ilişkilerini de belirler. Jung “Her anne ve her sevgili, erkeğin içindeki derin gerçekliği oluşturan, her zaman var olan, bu öncesiz imajın taşıyıcısı olmak zorunda kalır” der. Bir başka deyişle erkek seçimlerini bu figüre göre yapar ve ilişkilerini buna göre yaşar. Aynı şekilde kadın da seçimlerini animus figürüne göre yapar (Altunay, 2010). Kadın ve erkeği anlamak anima (dişil) ve animusu (eril) anl... »»»
KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ VE EVLİLİK Evlilik kimi insanlara göre bir kurum, kutsal bir müessese; kimi insana göre toplumun dayatması olarak tarif edilse de psikoloji biliminde bir durum olarak değerlendirilmektedir. Tabi ki toplumsal kuralların ve kültürel değerlerin evlilik ve ilişkiler de oynadığı rolü inkâr edemeyiz. Bir toplumu incelediğimizde o bölgede yaşayan insanların evliliklerinin ve ilişkilerinin yapı taşları olarak birbirine benzer diğer toplumlardansa farklı olduğunu görürüz. Romantik ilişki olarak adlandırdığımız ikili duygusal ilişki de olmazsa olmaz yapı taşları vardır. Bir kadın düşünün genç ve güzel, erkek de yakışıklı ve yetenekli. Birbirlerini gördüklerinde adlandıramadıkl... »»»
► İlişkide Kadın ve Erkek Rolleri Psk.Seval HACIM KILIÇ
İLİŞKİ DE KADIN VE ERKEK ROLLERİ İnsanoğlu yaşamı içerisinde ilişkiler kurarak hayatına devam eder.Karşı cins ile kurduğumuz duygusal yakınlıklar aşağı yukarı ergenlik dönemiyle başlar ve yaşam boyu devam eder. Toplum ve aile yaşantısının tabi ki ilişkilerde ya da evliliklerde önemi son derece büyüktür. Türk toplumunda yetişen kız çocukları doğal olarak ilişkileri ve ilişkide ki kadın rollerini öğrenirken kendi annelerini model alırlar.Erkeklerde kendi babalarını model alırlar.Dolayısıyla kendi kurdukları ilişkilerde aşağı yukarı kendi annelerine ya da babalarına benzer kişileri seçerler.Genelde bunu farkında olmadan yaparlar fakat farkındalık kazanmış kişilerde durum değişebilir.Bab... »»»
► Kadın ve Erkek Arkadaş Olabilir mi? Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
Kimine göre, “Ateşle barut yanyana durmaz”, kimine göre,”ben karşı cinsle daha iyi anlaşıyorum”. Peki gerçekten bir kadın ve bir erkek arkadaş olabilir mi? İlişkilerini duygusal ve cinsel yakınlaşma olmadan sadece arkadaşlık zemininde tutabilirler mi? New York’ lu psikolog Linda Sapadin, “evet” diyor. Kadın ve erkeğin arkadaş olmayacağına dair inançların kadının evde oturduğu, erkeğin işe gittiği dönemlerden kaldığını savunuyor. O dönemlerde kadınlar evde, erkekler işte olduğundan bu iki cinsin tek biraraya gelme amacı romantik ilişkiler oluyordu. Şimdi ise kadınlar da erkekler gibi iş hayatının içindeler, dolayısıyla erkeklerle sosyalleşecek daha fazla ortamları var. Birlikte çalışıp, b... »»»
► Evlilikte Kadın Erkek Farklılıkları Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
EVLİLİKTE KADIN ERKEK FARKLIĞI Evlilik, aynı kültürden gelse de iki ayrı geçmiş öyküsü,az ya da çok travması,hayattan farklı beklentileri,farklı çatışmaları ve üstelik cinsiyet farkılılıklarına sahip iki yarı bireyin aynı çatı altında beraber yaşamaya çalışması hayata birlikte devam edebilme kararı almasıdır.Görüldüğü üzere farkılılıklara rağmen birlikte yaşayabilme kararı alabilmekten söz ettiğimiz evlilik kurumu hem güçleri ikiye katlayan, bazı zamanlarda ise güçleri yarıya indirebilen ortaklıktır. Ortaklık kelimesi her ne kadar bazı insanlara soğuk,mesafeli ve kapital değeri simgeliyormuş gibi gözükse de ortaklık diyebilmek bu işin, bu ilişkinin,bu birlikteliğin eşitliğine ya da en azı... »»»
KADIN ERKEK İLİŞKİSİ Kadın ve erkek arasındaki ilişkiler araştırmalara, kitaplara, tiyatro oyunlarına, film senaryolarına en fazla konu olan durumlardır. Bu durumlar bazen komedi bazen de dram şeklinde ele alınır. Kadın erkek ilişkisi en iyi trajik-komik olarak da anlatılabilir. İlişki her türlü durumu içinde barındırır. Çünkü ilişkinin içinde, ilişkinin kurallarını, sürecini, içeriğini belirleyen ve kişiden kişiye değişen bir takım istekler ve beklentiler var. Kimi insan kendine eş seçerken fiziksel görünüşü önemser. Örneğin, cinsel çekicilik, kaslı vücut, dar ya da geniş kıvrımlı kalçalar, uzun ve güzel bacaklar tercih sebebi olabilir. Bazısı birlikte olacağı kişinin toplumsal konumunu... »»»
Dünya üzerinde insanın var oluşundan bu yana en çok tartışılan,üzerinde en çok konuşulan konudur,kadın erkek eşitliği.Her iki taraf da birbirlerinden üstün olduklarını iddia ederler ancak gerçek olan hem kadının hem de erkeğin birbirlerine göre üstün ve farklı yönleri olduğudur.Ne tam olarak kadın her şeyiyle en mükemmel varlıktır,ne de erkek … Bu açıdan bakmak pek çoğumuzun işine gelmez.Ancak hayatın içinde paylaşılanlara bakmak bile durumu net olarak ortaya koyar. Peki kim kimden hangi yönleriyle üstündür,ya da farklıdır? Kadınlar erkeklerden farklıdır,çünkü: Bir hayat yaratabilirler.Bu doğanın kadına verdiği en muhteşem armağandır. Doğurgan olmalarıyla ilintili ... »»»
Şema Şema kavramı, kişinin kendisini ve diğer insanları ve dünyayı anlamlandırdığı, tanımladığı, değerlendirdiği zihinsel yapıyı ifade eder. İnsan bu temel zihinsel yapıyı doğduğu andan itibaren oluşturmaya başlar. Şemaların oluşumunda kişinin temel yaşantıları, etrafındaki insanların ona karşı tutumları, kurduğu ilişkiler, öğrenmeleri vb. son derece önemli rol oynar. Oluşan bu yapı(lar) zamanla kişinin davranışlarına yön verir ve bir anlamda hayatını şekillendirir. Şemalar olumlu ve gerçekçi içeriklere sahipse kişi çok fazla problem yaşamaz; ancak şemaların olumsuz ve yanlış içeriklere sahip olması psikolojik problemlerin oluşumuna zemin hazırlar. Şema kavramı Şema Terapi literatüründe... »»»
Erkekler kendilerini geri çekip sorunlarını sessizce düşünmeyi yeğlerken,kadınlar içgüdüsel olarak kendilerini rahatsız eden şeyler hakkında konuşmayı isterler. Erkekler kendilerine ihtiyaç duyulduğunda, kadınlarsa sevildiklerini hissettiklerinde gayrete gelirler. Kadınların erkekler hakkında en sık dile getirdikleri yakınma erkeklerin dinlemediğidir. Erkeklerin kadınlar hakkında en sık dile getirdikleri yakınma ise kadınların sürekli onları değiştirmeye çalışmalarıdır. Bir kadın bir erkeği sevdiğinde onun gelişmesine yardımcı olmayı görev bilir ve erkeklerin davranışlarını düzeltmeye çalışır. Erkek kadının yardımına ne kadar direnirse dirensin, kadın vazgeçmez; erkeğe yardım etmenin v... »»»
► Erkek ve Kadının Etkin İletişimi Psk.Dnş.Ömer AKTÜRK
► Flörtün mü Var Derdin Var! Psk.Rüveyda ÇELENK YILMAZ
► İlişki Dinamiği Psk.Elif Y. ÇAVUŞOĞLU
► Yaşamlar Organik İlişkiler Sentetik Psk.Ayşe Burcu DURAK
► İlişki Yaşamak Ne Kadar Zor! Psk.Dnş.Serap ALTU
► İlişki Emek İster Psk.Banu AKMAN ŞAHİN
► Çift Olmak Tesadüf Değildir Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Erkeğin Kolektif Soyut Aklı Psk.Nazlı TUTAN
► İlişki Sorunları Psk.Ayşegül DENİZCİ
► Evlilikte Doyum Psk.Eda GÖKDUMAN
► İlişki Terapisi Üzerine Psk.Dnş.Yusuf BAYALAN
Kadın Erkek Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Dr.Hamdi KALYONCU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
kadın erkek KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kadın erkek KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
kadın erkek ilişkisi, kadın erkek ilişkileri, kadının beklentileri, erkeğin beklentileri, kadın ne ister, erkek ne ister, ilişki sorunları, kadın, erkek, kadın erkek farklılıkları, evlilik, ilişki, ilişkide kadın, ilişkide sorun, ilişkide problem, ilişkide erkek, arkadaşlık, kadın erkek arkadaşlığı, karşı cinsle arkadaşlık, evliliğe bakış, kadının farkları, erkeğin farkları, kadın psikolojisi, erkek psikolojisi, kadın erkek eşitliği, kadın beyni, erkek beyni, kadın ve erkek, kadın eşitliği, erkeklerle eşitlik, şema, şema terapi, terkedilme şeması, terkedilme, uyum bozucu şemalar, şema kimyası, terkedilme endişesi, terkedilme korkusu, terkedilme tedirginliği, terkedilmekten korkmak, ilişkilerde duygusal ihtiyaçlar, cinsiyet rolleri, kadının ihtiyaçları, erkeğin ihtiyaçları, cinsiyet çatışması, çiftlerde iletişimsizlik, kadınla erkeğin farkları, erkekle iletişim, kadınla iletişim, aile içi iletişim, eşler arası iletişim, kadın erkek iletişimi, ilişkiler, bağlanma, flört, romantik ilişkiler, evlilik terapisi, gottman çift terapisi, ilişki dinamiği, kadın erkek patalojik örtüşme, kadın erkek rolleri, erkeksi kadın, kadınsı erkek, ilişki problemleri, çift ilişkisi, ilişkide geçimsizlik, ilişki yürüyememesi, ilişkide ayrılık, ilişki nedir, kadın erkek farkı, aşkı yaşamak, kadında aşk, erkekte aşk, kadınlarda aşk, erkeklerde aşk, sağlıklı ilişki, iletişim problemleri, ben dili, sen dili, ilişkilerde öfke, ilişkilerde empati, ilişkide iletişim, çift, çift olmak, anaerkil düzen, ataerkil düzen, ilişki sağlığı, çift sorunları, sağlıklı aile, aile içi sorunlar, eş terapisi, kadın erkek çatışma çözümleri, ilişkilerde sorunlar, evlilikte mutluluk, evlilik psikolojisi, evlilikte doyum, evlilikte doyum almak, ilişkide doyum, doyum, doyum nedir, doyum almak


15:31
Top