2007'den Bugüne 90,524 Tavsiye, 27,848 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Nesne
Nesne Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Nesne Kavramı ile İlgili 26 Makale
► Nesne Nedir? İmgesel Bir Nesne Olarak Ego ve Narsisizm Dr.Mutluhan İZMİR, Psikiyatrist
NESNE NEDİR? İMGESEL BİR NESNE OLARAK EGO VE NARSİSİZM “Fenomen bir görünüşe çıkış ve kayboluş sürecidir” ( Hegel, Çev. Nejat Bozkurt, Say Yayınları, 3. Baskı, 2009, İstanbul. S 70). Nesneyi bir fenomen olarak ele almak yanlış olmaz, bu durumda nesnenin görünüşe çıkıp kaybolduğu yeri de bilinç olarak ele almak gerekir. Nesneyi tanımlamak için nesnenin bilinçte oluşan temsilcisinin varlığını tanımlamak şarttır, temsilcisi olmayan nesneyi bilinç tanıyamaz. Bir şeyin bilinçte temsil edilmesi için ise onun yok olması gerekir. Örneğin anne memesiyle ilk kez karşılaşmış olan bebeğin zihninde henüz memenin temsilcisi yoktur, ancak bebeğin karnı doyup da meme ortadan çekildikten sonra, bebek h... »»»
► Nesne İlişkileri: İyi ve Kötü Nesne (Meme) Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
Meme, annenin yüzü, sesi, dokunuşları Derken yeni bir şey daha vardı, keşfettiği: Elleri… Uzun uzun baktığı, oynadığı, yumruk yapıp ağzına sokmaya çalıştığı elleri Ona kendi derisini, kendi bedenini hissettiren, ötekinden ayırt ettiren, bağ kurduğu yeni oyun arkadaşı. Uykuya dalarken emdiği, acıkınca yakaladığı parmaklarıyla yeni yatıştırıcısı. Bağlandığı memeden ayrı da durabilmenin ilk alıştırıcısı. Biraz büyüdüğünde her yere taşıdığı battaniyesi. Daha da büyüdüğünde oyuncaklarıyla konuşacak ve sonra oyun arkadaşları. Derken… Hayat arkadaşları ve dünyasına giren her kişi.Memeyle yaşanılan aşk, tüm diğer aşkların çekirdeği. Parmak izimiz gibi o ilk bağın şekli. Elini tuttuğumuz her şeye... »»»
► Nesne İlişkileri ve Kişilik Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
Melanie Klein – Nesne İlişkileri Kuramının kurucusu Klein, Freud'dan sonra psikanaliz tarihinde etkili olmuş kuramcıların başında yer alır.Kendini sadık bir Freud yorumcusu olarak sunmakla beraber klasik kuramdan önemli ölçüde uzaklaşmıştır.Klein'ın çalışmaları çocuk psikanalizlerine dayanır.Aslında psikanalizi çocuklarda gözlenen ruhsal bozukluklarda kullanmaya girişen ilk analistlerden biridir. Bu alandaki diğer öncü isim olan Freud'un kızı Anna Freud ile tüm yaşamları boyunca ciddi bir kuramsal tartışma sürdürmüşlerdir. Günümüzün önde gelen psikanaliz kuramcılarından olan Kernberg'e kadar uzanan yolda pek çok psikanalisti etkilemiştir . Freud’dan ayrıldığı noktalar . Freud psikanalit... »»»
Diğer aşamaların önemini yadsıyarak deterministik bir anlayışa neden olur.Klein, teoriyi ilk olarak öne sürdüğünde, analizin konusu salt bebek ile anne memesi arasındaki ilişkilerdi. Bu durum insan psikolojisinin tüm yapı taşlarının geri dönülmez biçimde oral aşamada ya da Klein'in deyimiyle "paranoid-depresif" aşamada kurulduğu türünden deterministik bir yaklaşıma yol açmıştı Oidipal dönemde kurulan süperegonun da oral aşamada kurulduğu türünden bir anlayışa sahiptir. (Kernberg'e göre zamanından önce ortaya çıkan oidipal çatışmaların neden olduğu sınır kişilik bozukluğu olarak bilinen psikopatolojinin açıklanabilmesi Kleincı kuramın çerçevesi içerisinde bu nedenle olası değildir.) Klein-... »»»
► Nesne İlişkileri Açısından Kimlik Gelişimi Psk.Dnş.Abdurahman ÇAVDAR
Sağlıklı bir gelişmede nesnenin kendilikten ayrışarak, nesnenin iyi ve kötü yanlarının, artı ve eksileriyle bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekir.Bütünleşme öncesi dönemde savunma amaçlı bölme düzeneği etkin olarak kullanılır.Kernberg’in bakış açısına göre ise, bebeğin kendisini anneden ayırt edemediği dönemde, annenin iç dünyasına ait her şeyi eş duyumla tümden içe alması, yansıtmalı özdeşimin temelidir.Yansıtmanın yapılabilmesi için anne ve bebek ayrışması gerekmektedir.Buradan çıkarılacak sonuç; Yaşamın ilk yıllarındaki (oral ve anal dönemler) nesne ilişkileri Öz ve nesne tasarımları arasında sınırlar belirginleşmemiştir Bu tasarımlar iyi ve kötü olarak bölünmüş durumdadır Bunun yan... »»»
FREUD VE MELANIE KLEIN’DA DÜRTÜ KURAMI VE NESNE İLİŞKİLERİ/ HASET VE ŞÜKRAN Freud, yetişkin psikopatolojisine yönelik psikoseksüel gelişim evreleri temelinde oluşturduğu kuramında, semptomların altında yatanları açıklığa kavuşturmak amacıyla çocuk duygusal yaşantısı ile ilgilenmiştir. Nesne İlişkileri okulunun kurucusu kabul edilen Melanie Klein ise Freud’un psikanalitik yaklaşımından hareketle, ancak Freud’tan farklı olarak, doğrudan çocukluk yaşantısını gözlemleyerek erişkin yaşantısına yönelik araştırmalar yapmıştır. Buradan hareketle, Klein’in psikanalitik yaklaşımının çıkış noktası çocuklarda gözlenen ruhsal bozukluklar olduğu söylenilebilir. Freud, ‘Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme... »»»
Yaşama gözlerimizi açtığımız andan itibaren kurduğumuz ilk ilişki, annemizle (veya bakıcımızla) kurduğumuz ilişki kuşkusuz. İlk çocukluk dönemimizde dış dünyaya bağımlı bir haldeyizdir. Kendi kendimize yetecek yaşa gelene kadar da, benlik algımızın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, bizimle ilgilenen yetişkinlerden alacağımız geri bildirimler oldukça önemlidir. Eğer bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamlayamazsak, benlik algımızda aksaklıklar ve ileriki yaşlardaki ilişkilerimizde problemler olacaktır. Benliğini bütünleştiremeyen birey, kendini değerli hissedebilmek için sürekli başkalarının onayını arayacaktır. Nesne ilişkileri kuramı nedir? Nesne ilişkileri kuramı, insan davranışını,... »»»
Ergenlik dönemine doğru Gerçekçi öz ve nesne tasarımları ülküsel yanından belli ölçüde ayrışır.Öz ve nesne tasarımları arasındaki ayrışma büyük ölçüde tamamlanır.Bölme düzeneği genel olarak etkinliğini yitirir.Aynı zamanda ülküsel öz tasarımları rol imgesini de içerdiği için henüz tutarlı bir ruhsal yapı niteliği yoktur Nesne İlişkilerinin üçüncü düzeyi: Ego kimliği Ego kimliği içselleştirme süreçlerinin organizasyonundaki en yüksek seviyeyi temsil eder.Tüm içe yansıtmalar ve özdeşimlerin egonun sentezleyici prensibi altında kapsamlı bir organizasyonunu ifade eder Bu organizasyon şunları ifade eder: Ego yapılarının kuvvetlenmesi Nesneler dünyası ile ilgili tutarlı bir yapıyı Kişinin ili... »»»
Bir karakter yaratmak Emekli olup tiyatro eğitimi almaya başladığımda terapist eğitimi ile oyuncu eğitimi arasında benzerlikler olduğunu fark ettim. Her ikisinin de bir karakterin nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini doğru anlaması gerekiyor. Birinin hastası ile diğerininse canlandıracağı karakterle çok iyi empati kurması ve hatta bana kalırsa özdeşim yapması gerekiyor. Tam olarak O nasıl hissediyorsa öyle hissetmesi, O nasıl düşünüyorsa öyle düşünmesi, hayata bir süreliğine onun gözlerinden bakması gerekiyor. Terapist bunu görece kısa sürelerle yapıp sonrasında gözlemci egosunu devreye sokarken oyuncunun daha uzun süre karakteri ile özdeşim içinde kalması gerekiyor. Acaba terapistin ve oy... »»»
İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Çocukluk psikozlarını psikanalitik çerçevede kuramsallaştıran çocuk analisti Margaret Mahler, aynı zamanda normal çocuk gelişimi alanına da önemli katkılarda bulunmuştur. 70' lı yıllarda yaptığı araştırma psikoanaliz tarihinin en önemli araştırmalarından biridir. İlk araştırmalarında çocukluk dönemi psikozunu araştırmış, sonraki araştırmalarında ise normal gelişim gösteren çocukları inceleyerek çocuk psikozunu etkileyen faktörleri incelemeye çalışmıştır. İnsanın dış dünya ile ilişkili olma ancak aynı zamanda bedensel ve ruhsal açıdan ondan bağımsız olma duygusunun kurulması sürecine ayrılma bireyselleşme denir.Bu süreç yaklaşık beşinci ayda başlar ve... »»»
Ego State Terapisi - Travma Terapisi ve Failin içe yansıması (Täterintrojekt) Ego State Terapisi, (Ego State Therapy) 70’li yıllarda geliştirilmiş en önemli travma terapilerindendir. Ego State Terapi John ve Helen Watkins tarafından geliştirilmiştir. Şiddetin psişemizde (psikolojimizde) ne gibi etkileri vardır? Ağır travmatize olmuş bireyler, kişiliklerini korumak için yaralanmayla (travmayla) ilişkili acı ve anksiyete duygularına karşı savunma mekanizmaları geliştirirler. Bazıları bunu, benlik durumlarını farklı bölümlere (ego durumlarını) "bölerek" yaparlar. Bu her zaman bilinçsizce (bilinçdışı proses) ve otomatik gelişen bir süreç içerisinde olur. Bu ben-parçaları (ego durumları), "ken... »»»
NEVROTİK KİŞİLİK Nevrotik terimi kolayca içi doldurulacak bir terimmiş gibi görünmekle birlikte net olarak sınırları belirlemek zor olabilmektedir. Nevrotik olmanın ölçütleri, içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerlerle oldukça ilişkilidir. Genel olarak şöyle bir çerçeve çizmek mümkündür. Nevrotik kişi bulunduğu toplumun ortalama insan tanımına uymayan, beklenenden daha hırslı yada tembel, alıngan, kuşkucu, kaygılı ve çok daha mutsuzdur. İnsanın gücünün sınırlılıkları olduğunu bilmesi, yaşam ve ölümün gerçekleriyle mücadele etmek zorunda olması, günümüz insanı için ağır bir yük olabilmekte ve acı çekmek gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Nevrotik bu mücadelede uyum ve işlevselliğin... »»»
Köpeğinizindeki görmeyi etkileyecek hiçbir durumun olmadığına emin olmak için herhangi bir kızarmış göz, veteriner tarafından muayene edilmelidir. Köpeğin gözündeki kızarıklık,yanma,kaşıntı,sulanma,aşırı çapaklanma göz hastalığının belirtisidir.Bu semptomlar hasta sahibi tarafından kolaylıkla fark edilebilir.Gözdeki bu belirtiler bir travma,vurma çarpma,yabancı bir cisim ( toz,toprak,bitki parçası ),alerji veya kimyasal bir maddeden kaynaklanabilir.Yada viral bir hastalığın (köpek gençlik hastalığı gibi) sonucunda oluşabilir.Köpek sahibinin rahatlıkla ayrımına varacağı bu (kızarma,kanlı görünüm,kaşınma,çapaklanma,sulanma gibi) belirtileri görür görmez acilen veteriner hekime götürmelidir. ... »»»
► Psikodinamik Psikoterapiler Psk.Irmak Güneş SARAÇ
► Tüketilmiş Anlamlar Serisi Psk.Emre ŞENGÜR
► Keskin Bitişler / İlişkiler Üzerine Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Kayıp Nesneler ve Yas Psk.Hürriyet MANG
► Çocuk, Nefretin Nesnesi : Pedofili Psk.Ebrar YENİCE KANIK
► Kayıp ve Yas Psk.Ali BIÇAK
► Oyun, Oyuncak ve Ahşap Oyuncak Psk.Dnş.Gürcan AVCU
Nesne Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Abdullah ÖZER Fotoğraf
Abdullah ÖZER
İzmir
Psikoloji Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi31 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Abdullah ÖZER, İzmir Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Fatih PULAT, Balıkesir
Dr.Mutluhan İZMİR, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
nesne KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların nesne KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
narsisizm, narsist, ego oluşumu, çocukta ego, imgesel-narsisistik, mgesel-narsisistik dönem, varoluş, kısmi nesne ilişkisi, ambivalans, bütünsel nesne, nesne ilişkileri, nesne ilişkileri ve kişilik, nesne ilişkileri kuramı, kimlik gelişimi, sigmund freud, melanie klein, dürtü kuramı, haset ve şükran, bağımlı ilişkiler, borderline kişilik organizasyonu, borderline kişilik, gerçeği değerlendirme, paranoid, paranoid kişilik, paranoid kişilik bozukluğu, kendilik tasarımı, bir karakter yaratmak, mahler gelişim kuramı, mahler ayrılma bireyleşme süreci, dinamik terapi, simbiyotik evre, otistik evre, çocuk psikozu, margaret mahler, travma terapi, travma terapisi, içe atım, psişe, introject, özne, bilinçdışı, bilinçaltı, ego state, ego state terapi, ego state terapisi, ego durumları, ego durumu, ego durumları terapisi, ego durum terapisi, john watkins, helen watkins, disosiyatif, hipnoz, hipnoanaliz, analitik hipnoz, psikodinamik psikoterapi, terapi, psikanalitik, kişilerarası ilişkiler, aktarım, dinamik psikoterapi, psikodinamik psikoterapiler, içselleştirilmiş nesne, tüketilmiş anlamlar serisi, tüketilmiş anlamlar, tüketilmiş anlam anı, tüketilmiş anlam anı nedir, masterson yaklaşımı, terk depresyonu, ayrılık anksiyetesi, gerçek kendilik, gerçek kendilik kavramı, terk depresyonu nedir, terk depresyonu kuramı, kendilik üçlüsü, kendilik üçlüsü kavramı, kendilik üçlüsü nedir, mahşerin altı atlısı, geri çağırma terapisi, call-back therapy, geri çağırma terapisi yöntemleri, olay yöntemi, nesne yöntemi, otto kernberg, kernberg, aktarım odaklı terapi, aktarım odaklı psikoterapi, ayrılık, aşk ilişkilerinın bitişi, ilişkilerde son, ilkel bölme, partner ilişkileri, heinz kohut, heinz kohut kimdir, kendilik nesnesi kuramı, kişilik, kohut, borderline psikoterapi, borderline kişilik bozukluğu, modern nesne ilişkileri kuramı, nesne ilişkileri teorisi


22:22
Top