2007'den Bugüne 90,540 Tavsiye, 27,853 Uzman ve 19,764 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kemik Erimesi
Kemik Erimesi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Kemik Erimesi Kavramı ile İlgili 35 Makale
► Osteoporoz (Kemik Erimesi) Dyt.Nurcan BIÇAKCI
OSTEOPOROSİZ Osteoporoz kemik kütlesinin azalması ve kemik dokusunun bozulmasıyla kemiklerin zayıflaması ve kırılabilir duruma gelmesine denir. Kemikler yaşam boyunca, sürekli olarak kendi hücreleri tarafından yapılır ve yıkılır. Bu kemikten daha fazlasını yıkarsa, iskelet güçsüzleşir. Osteoporozlu kemikler dışarıdan bakıldın da normal görünse de, iç yapıda büyük boşluklar vardır ve dolayısıyla kolayca kırılabilir. Normal olarak kemikler çocukluktan başlayarak en güçlü ve en sağlıklı oldukları 25-35 yaş arasına kadar gelişmelerini sürdürürler.35 yaştan sonra kemikler kalsiyumu yitirmeye başlarlar.Kadınlar özellikle menepoz döneminde ve sonrasında daha fazla kemik kaybına uğrarlar. K... »»»
► Kemik Erimesi - Osteoporoz Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
Osteoporoz veya kemik erimesi kemiklerde kemik kitlesinde azalmayla karakterizedir. Bu nedenle kırılganlıkta artış vardır. Osteoporoz teşhisi için yapılan kemik mineral yoğunluğu ölçümünde bulunan değerin normal kişilerin kemik yoğunluğu ortalamasının 2.5 standart deviasyondan daha az olması gerekir. Kemik Erimesinin Nedenleri: Kemik erimesi en çok kadınlarda menopozdan sonra gelişir. Kemik erimesinin %80’den fazlası menopoz sonrası kadınlarda ve yaşlılarda görülür. Kemik erimesinde genetik etkenler önemli rol oynamakla beraber beslenme, genel sağlık durumu ve spor yapmanın da önemli etkileri vardır. Ancak bazı diğer hormon bozuklukları da kemik erimesine katkıda bulunur.... »»»
► Menopoz ve Osteoporoz(Kemik Erimesi) Dr.Derya Zerrin GÖKAY, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
MENOPOZ Menopoz adet kanamalarının durması anlamına gelir. Klimakterium veya perimenopoz dediğimiz dönem ortalama 2-8 yıllık bir dönemi kapsar.Ortalama menopoz yaşı 51 dir.Yumurtalığımızdaki yumurtanın en fazla olduğu dönem intrauterin hayat dediğimiz anne karnında olduğumuz dönemdir.Adetlerin başladığı püberte döneminde 300.000-500.000 civarında yumurta yumurtalığımızda bulunur.Her ay bu yumurtalardan 3-5 tanesi gelişir ve yumurta sayısı giderek azalır.37-38 yaşlarından sonra folukul sayısındaki azalma hızlanır.Yaklaşık 25000 civarında oogonia (yumurta) kalır.Yumurtalığımızdaki yumurta sayısı azaldıkça daha sık adet görmeye başlarız.42 yaş adet dönemlerimizin en sık olduğu zamandır.Dah... »»»
► Kemik Erimesi ( Osteoporoz ) ve Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
KEMİK ERİMESİ ( OSTEOPOROZ ) VE BESLENME Kemik doku yoğunluğunun azalması nedeniyle dayanaklığının azalması, yani kalitesinin düşmesi osteoporoz (kemik erimesi) olarak bilinmektedir. Düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro yapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığına yatkınlık ve kırık riskinde artış ile karakterize olan Osteoporoz ciddi ve sinsi bir hastalıktır. Bu durum yaşlılığa, menopoza ya da altta yatan bazı hastalıklara bağlı gelişebilmektedir. Erken dönemlerde genel olarak belirti vermemektedir.Özellikle menopoz sonrası kandan kemik koruyucu bir hormon olan östrojenin azalması ile kemik kaybı hızlanır. Böylece kemikler kırılgan hale gelir. Kemik kaybı sıklıkla bel kemiklerinde... »»»
► Menopoz ve Kemik Erimesi (Osteoporoz) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
MENOPOZ VE KEMİK ERİMESİ Osteoporoz veya kemik erimesi kemiklerde kemik kitlesinde azalmayla karakterizedir. Bu nedenle kırılganlıkta artış vardır. Osteoporoz teşhisi için yapılan kemik mineral yoğunluğu ölçümünde bulunan değerin normal kişilerin kemik yoğunluğu ortalamasının 2.5 standart deviasyondan daha az olması gerekir. Kemik Erimesinin Nedenleri: Kemik erimesi en çok kadınlarda menopozdan sonra gelişir. Kemik erimesinin %80’den fazlası menopoz sonrası kadınlarda ve yaşlılarda görülür. Kemik erimesinde genetik etkenler önemli rol oynamakla beraber beslenme, genel sağlık durumu ve spor yapmanın da önemli etkileri vardır. Ancak bazı diğer hormon bozuklukları da kemik erimesine... »»»
► Erkeklerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
ERKEKLERDE OSTEOPOROZ Erkeklerde osteoporoz yani kemik erimesi varsa mutlaka bir ENDOKRİN UZMANINA başvurmak gerekir. Endokrin hormon ve metabolizma ve kemik erimesiyle uğraşır ve tedavi eder. Osteoporoz pratikte kadınlarda sık görülen bir hastalık olmakla birlikte erkeklerde de az değildir. Tüm kalça kırıklarının %20’si, tüm vertebra kırıklarının yaklaşık %15’i erkeklerde görülür. 90 yaşına gelmiş 6 erkekten birinde kalça kırığı vardır. Erkeklerde osteoporozun az görülmemesinin nedeni pik kemik kitlesinin kadınlara göre daha fazla olması ve menopoz gibi bir etkenin olmamasıdır. Konstitüsyonel puberte gecikmesi olan erişkin erkeklerde kemik yoğunluğu düşük kalabilir. Yaş... »»»
► Çocuklarda Osteoporoz (Kemik Erimesi) Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Endokrinoloji Uzmanı
ÇOCUKLARDA OSTEOPOROZ Kemikte mineral yoğunluğunun azalması olarak tanımlanabilen osteoporoz , çocukluk ve adölasan yaş grubunun en önemli sorunlarından biridir. Osteoporoz kemiğin belli bir bölgesinde kemik mineral yoğunluğunun (KMY) - 2.5 standart sapmanın altında olmasıdır. Çocuklarda bu değer yaş ve cinse göre z-skoru olarak belirtilir. Osteopeni ; yani kemik mineral yoğunluğunun daha az oranlarda bozulması ise z- skorunun – 1.1 ile -2.4 standart sapma arasında olduğu durumu ifade eder. Aslında ileri yaşların bir sağlık sorunu olarak osteoporoz ; çocukluk döneminde kazanılan riskin bir yansımasıdır. Çünkü , kemik kütlesinin önemli bir kesimi çocuklukta ve özellikle adölesan d... »»»
Osteoporoz, kemik kütlesinin azalması ve yapısının bozulması sonucunda kemik kırılganlığında artış meydana gelmesine sebep olan bir iskelet hastalığıdır. Erkeklerde kemik kütlesinin kadınlara oranla daha fazla olması sebebiyle osteoporoz kadınlarda daha sık görülmektedir. Yaşa, etkilediği bölgeye, kemik tutulumuna bağlı olarak sınıflandırılan osteoporoz primer ve sekonder osteoporoz olarak iki gruba ayrılabilir. Primer osteoporozun Tip 1 türünde kadınlarda menapozla birlikte ortaya çıkan östrojen eksikliği sonucunda kemik kaybı meydana gelir. Östrojen kemikte yapım-yıkım döngüsünü sağlayan ve aralarındaki dengeyi kontrol eden önemli bir faktördür. Özellikle 50-75 yaş arası kadınların 2/5'... »»»
► Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Guatr (Tiroid) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
KEMİK ERİMESİ VE GUATR Kemik erimesi yani tıbbi adıyla osteoporoz kadınlarda ve erkeklerde görülen bir durum. Kemik erimesi yeterli güneş görmeyen, yeterli süt ve yoğurt yemeyen, çok sigara ve kahve içenlerde görülebilir. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormon azlığına bağlı kemik erimesi sıklığı artar. Erkeklerde ise testosteron denen erkeklik hormon azlığı kemik erimesi yapar. Ayrıca paratiroid hormon fazlalığı, kortizol hormon fazlalığı ve prolaktin hormon yüksekliği de kemik erimesi yapar. Bu nedenle KEMİK ERİMESİ İÇİN MUTLAKA ENDOKRİN UZMANINA BAŞVURMAK GEREKİR. Kemik erimesi tiroid hormon fazlalığında veya levotiroksin ilacı dozunun fazla alındığı hastalarda da olabilir. ... »»»
MENOPOZUN KORKULU RÜYASI OSTEOPOROZ ( KEMİK ERİMESİ ) Osteoporoz ( Kemik Erimesi ) Nedir ? Osteoporoz, kemiklerde zayıflama ve kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Sözcük anlamı “delikli, gözenekli kemik” demektir . Özellikle yaşlı bireyler için önemli bir sağlık sorunudur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemikler kolaylıkla kırılabilir duruma gelir. Osteoporoz tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde oluşmaktadır. Normal ve osteoporotik kemiğin yapısı deride D vitamini sentezinin yapılabilmesi için, yazın kollar ve bacaklar günde yaklaşık yirmi veya otuz dakika güneşlendirilmelidir. Güneşlenme cam arkasından olmamalıdır.... »»»
► Kemik Erimesi (Osteoporoz) Önlenebilir ve Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır Dr.Mehmet PORTAKAL, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Kemik erimesi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır! Günümüzde büyük bir sağlık problemi olarak önemi gittikçe artan hastalıklardan biri de; osteoporoz. Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, değişik sebeplerle kemik yoğunluğunun azaldığı, buna bağlı kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Yüzyılımızın eriştiği teknolojik düzey, insan ömrünü uzattı. Buna bağlı olarak günümüz insanı daha az hareket yaparak ve hazır besinler tüketerek daha kolay bir hayat sürüyor. Fakat teknolojinin beraberinde getirdiği yeni hayat tarzı, kemiklerimizi tehdit eder hale geldi. Eğer kişilerde herhangi bir sebeple kemik kaybı başlamışsa, ileri yaşlara gelip ağrı ve kır... »»»
MENOPOZUN KORKULU RÜYASI OSTEOPOROZ ( KEMİK ERİMESİ ) Osteoporoz ( Kemik Erimesi ) Nedir ? Osteoporoz, kemiklerde zayıflama ve kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Sözcük anlamı “delikli, gözenekli kemik” demektir . Özellikle yaşlı bireyler için önemli bir sağlık sorunudur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemikler kolaylıkla kırılabilir duruma gelir. Osteoporoz tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde oluşmaktadır. Normal ve osteoporotik kemiğin yapısı deride D vitamini sentezinin yapılabilmesi için, yazın kollar ve bacaklar günde yaklaşık yirmi veya otuz dakika güneşlendirilmelidir. Güneşlenme cam arkasından olmama... »»»
ONUNLA YAŞAMASI KOLAY BİR HASTALIK: DİYABET Kısaca diyabet hastalığını tanımlarsak, pankreastan insülin salgılanmasının tam veya kısmi eksikliği veya değişik derecede insülin direnci ile ortaya çıkan karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozukluğudur. Peki, bu hormonun salgılanmaması veya kısmi salgılanması sizin hayatınızı nasıl etkilemektedir. Tek yapmanız gereken, hepimizin de bildiği gibi şekeri hayatınızdan çıkarmak. Şu ana kadar sağlıklı beslenme önerileri içerinde verdiğim bilgileri incelerseniz, şeker tüketiminin bütün insanlar için uygun olmadığını belirtmiştim. Açıkçası diyabet hastalarının bu sebeple hayatı kendilerine zindan etmemeleri gerekmektedir. Diyabet hastası ol... »»»
► Kemik Sağlığı ve Beslenme Dyt.Ç. Tuba GÜNEBAK
► Kemik Kaynaklı Bel Ağrıları Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Erken Menopoz Dr.Kenan ERTOPÇU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Menopozda Beslenme Dyt.Selma Önelge GÜR
► Osteoporoz ve Beslenmenin Önemi Prof.Dr.Elif AKALIN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
► Üremenin Sonu - Menopoz Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Menopoz ve Osteoporoz Dr.Verda TUNÇBİLEK, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisi Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Osteoporozda Beslenme Dyt.Esra GÜLTEKİN
► Epilepsi (Sara) Hastalarında Vitamin Mineral Desteği Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Menopozda Beslenme Dyt.Zühal AYNACI BAYEL
► Endokrın veya Endokrınolojı Nedır? Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kalsıyum Desteğı ve Kalsiyum Hapları (İlacı) Kullanım Rehberi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
Kemik Erimesi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dyt.Serkan TUTAR, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dr.Meltem ERHAN, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Cahit BOZYEL, Antalya , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dyt.Şeyma TUNA, İstanbul
Dr.Şule AYDIN, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Op.Dr. Selman LAÇİN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Nagihan YARAROĞLU, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Kenan ERTOPÇU, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Özlem BÜYÜKKAYTAN KARAKAYA, Isparta , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Ergun ÇETİNKAYA, Ankara , Endokrinoloji Uzmanı
Op.Dr.Murat DOĞAN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Verda TUNÇBİLEK, KKTC (Kıbrıs) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Elif AKALIN, İzmir , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Ercüment ARSLAN, Antalya , Ortopedi Uzmanı
Dr.Hasan ATTİLA, Aydın , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dt.Nuray KURT, İstanbul
Prof.Op.Dr. Can SOLAKOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Dr.Murat ALTAŞ, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Ayşe Nur TEKİN, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Ebru ÜNAL, Adana , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Nursel ARSLANHAN, Hatay , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Abdullah ÇANDAR, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Gürcan KISAKOL, Bursa , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Haluk BERK, İzmir , Ortopedi Uzmanı
Dr.Ümit HAZAR, Ordu , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Op.Dr.Furkan KAYABAŞOĞLU, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Şemmi KOYUNCU, İzmir , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Yaşar ÇEĞİL, Kocaeli , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Esra DEMİR YÜZER, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Turgut GÖKSOY, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Ahmet SÜMEN, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Prof.Dr.Hüseyin DORUK, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Sedat YILDIZ, Isparta , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Fzt.Nuh AKDOĞAN, İstanbul
Dr.Gonca TAMER, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Derya Zerrin GÖKAY, İçel (Mersin) , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Dinçer YILDIRIM, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Ayşe Nur TORUN, Adana , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Hasan ÖZTİN, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Faik ÜÇÜNCÜ, Elazığ , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dt.Mustafa GÜVEN, İstanbul
Dr.Arif GÜLKESEN, Elazığ , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
kemik erimesi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların kemik erimesi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
osteoporoz, kemik sağlığı ve beslenme, menapozda beslenme, kemik erimesinde beslenme, kemik erimesinden korunma, kemik kütlesinin azalması, osteoporozlu kemik, osteoporozlu kemikler, osteoporosiz, kemik erimesinin nedenleri, d vitamini, erkekte kemik erimesi, erkekte osteoporoz, menapoz, östrojen tedavisi, kalsiyum, kemik dansitometresi, kemik ölçümü, kemik kitlesi, kemik yoğunluğu, kemik, kemikler, dexa yöntemi, menopoz, adetden kesilme, sıcak basması, hormon replasman tedavisi, kemik erimesi ve beslenme, kemik erimesi hastalığı, kemik erimesi rahatsızlığı, kemik erimesi nedir, osteoporozda beslenme, erkeklerde osteoporoz, erkeklerde kemik erimesi, erkek, çocuklarda osteoporozis, çocukta kemik, kemik kütlesi, çocukta kemik erimezi, çocuklarda osteoporoz, osteoporoz tedavisi, osteogenezis imperfecta, juvenil osteoporoz, kemik erimesinde fizik tedavi, guatr, tiroid, zehirli guatr, tiroit, osteoporaz, menopozda beslenme, osteoporozda sağlıklı beslenme, osteoporozda kalsiyum, osteoporozda d vitamini, kemik sağlığı, eklem erimesi, kemik dokusu kaybı, kemik kaybından korunma, kemik ve faydalı besinler, osteopeni, bel ağrısı, kanser, kemik tümörü, kronik ağrı, kemik ağrısı, bel kemiği ağrısı, belde ağrı, osteomalazi, kemikte tümör, osteoporoz beslenme, osteoporozdan korunma, osteomalasi, raşitizm, güneş ışığı, d vitamini kullanımı, vitamin kullanımı, vitamin, vitaminler, faydalı vitamin, vitaminler nasıl kullanılmalı, beslenme, d vitamini eksikliği, d vitamini olan besinler, vitaminin faydaları, erken menopoz, erken menopozda hormon tedavisi, erken menopozda kemik erimesi, kesilme, erken adetten kesilme, kadında erken menopoz, kadınlarda erken menopoz, erken menopoz sebepleri, erken menopoz belirtileri, gebelik, gebelikte beslenme, gebelikte bulantı, hamilelikte bulantı, gebelikte anemi, gebelikte toksemi, gebelik zehirlenmeleri, gebelikte al basması, gebelikte kemik erimesi


12:56
Top