2007'den Bugüne 83,575 Tavsiye, 26,251 Uzman ve 18,643 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gestalt
Gestalt Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Gestalt Kavramı ile İlgili 15 Makale
GESTALT NEDİR? Gestalt psikolojisi 20. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa ve Almanya’da gelişen ve etkilerini günümüzde de sürdüren önemli psikoloji akımlarından biridir. Parça parça veya ayrı ayrı birimlerin birleşip anlamlı bir şekil kazanmasına Gestalt denir. Gestalt sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak ‘örüntü’, ‘bütün’ veya ‘biçim’ kullanılabilirse de, bunların hiçbirinin tam olarak kastedileni açıklayamayacağı düşünülmektedir. Bunun yerine, gestalt sözcüğü aynen alınarak kullanılmıştır. Ama kendimizi biraz daha zorlayarak Türkçe bir karşılık bulmaya çalışırsak, belki de ‘herkesin kendine özgü olarak bütünü algılaması ve bu algılamasının onun için olan anlamı’ karşılığında anlamlandırıl... »»»
GESTALT TERAPİ Perls tarafından geliştirilen Gestalt Terapi insanların kişisel sorumluluklarını kabul etmeleri ve kendi hayat tarzlarını bulmaları ön koşullarına dayanan varoluşçu bir terapi yaklaşımıdır. Terapide temel amaç yapılan ve yaşanılanların farkındalığıdır.Farkındalık, yaptıklarımızın sorumluluğunu almamızı sağlar. Sorumluluk almak da olaylardaki etkimizi, sürece olan katkımızı görmemizi sağlayarak bize değiştirebilme gücümüzün olduğunu gösterir.Bu farkındalık sayesinde kişi kendini anlayabilecek ve değişebilecektir.Sorumluluk almadığımız durumda ise, olaylar üzerindeki kontrol, değiştirebilme gücümüzü yok sayar ve değiştiremeyeceğimiz diğer insanları, koşulları suçlarız. ... »»»
► Gestalt Oyun Terapisi Psk.Eyüp TUNAHAN
Gestalt Oyun Terapisi Nedir? Çocuklarda gestalt oyun terapisi; duyularımız, bedenimiz, duygularımız ve zihnimiz ile ilgilenen süreç yönelimli bir terapi şeklidir. Gestalt oyun terapisi çocuk psikopatolajisi ile olduğu kadar çocuk gelişimi, özel eğitim ve normal gelişim gösteren çocuklar ile ilişkilendirilebilir. Gestalt, Almanca bir sözcüktür ve “bütün”, “örüntü”, “görünüş” gibi anlamlara gelmektedir. Oyun, çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları, sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam oluşturur. Gestalt oyun terapisti çocukları kapasitelerinin ya da iradelerinin ötesin... »»»
► Gestalt Psikolojisi - Alan Kuramı Psk.E. Efsun TATAR
ALAN KURAMI Alan kuramı (fıeld theory), sosyal psikolojinin önemli isimlerinden biri olan Kurt Lewin (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Lewin&action=edit&redlink=1) tarafından ortaya atılmıştır. Lewin, fiziksel alan kavramını (manyetik alan (http://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik_alan), çekim alanı (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87ekim_alan%C4%B1&action=edit&redlink=1), vb.), psikolojiye (http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikolojiye&action=edit&redlink=1) taşıyarak, birbiriyle karşılıklı bağımlı olan ve dinamik bir sistem oluşturan psişik (http://tr.wikipedia.org/wiki/Psi%C5%9Fik) süreçler bütününü ifade eden psikolojik alan kavramını geliştirmiştir.... »»»
Ergenlik değişimdir, bu dönemde hem fiziksel hem de duygusal olarak hayatın bir daha hiçbir döneminde yaşanmayacak kadar hızlı değişimler olur. Ergenlik aynı zamanda hem büyümektir hem de (çok hazır olunmasa da) gelişmektir. Dolto (1988) ergenliği ikinci bir doğum olarak tanımlar ve ergenlerin yaşamın başlangıcında ki bebekler gibi kırılgan ve dayanıksız olabileceklerini belirtir. Bu dönemde keşfedilmeyi bekleyen çok şey vardır. Ergenlik genel olarak bu dönemle ilgilenenler tarafından üç evrede incelenir; 1. ERKEN ERGENLİK DÖNEMİ ( 12-14 yaş ): Bu dönemin en belirgin özelliği, puberteyle beraber ortaya çıkan biyolojik değişikliklerin yarattığı baskıya karşı uyum ve başetme çabalarıdır. ... »»»
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testbulunmaktadır.. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wechsler testinde sonuç standart sapma yoluyla saptanır Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir. Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir. Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulam... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
► Okb ve Tamamlanmamış İşler Psk.Hilal BEBEK
► Psikolojik Danışma Kuramları Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
► Disleksi ve Tedavi Yaklaşımı Gökhan KARATEPE
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gestalt Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Tunç TATAKER Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Tunç TATAKER
İstanbul
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi268 kez tavsiye edildiTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (16) - Videolar - İletişim Bilgileri
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Ilgın ÖZANT, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Psk.Sena TUNÇ, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Şahnur KARAŞAHİN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Ela URAL, İstanbul
Psk.Egemen TUĞRUL, İstanbul
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Psk.Remzi KARAKAYA, Zonguldak
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Tuğba KASAP, İstanbul
Psk.Ezgi EROĞLU, İstanbul
Fürüzan EROĞLU, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
gestalt KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların gestalt KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
gestalt terapi, gestalt terapi nedir, perls, gestalt terapisi, geştalt temas döngüsü, oyun terapisi, gestalt oyun terapisi, oyun terapi, gestalt oyun terapisi nedir, geştalt, gestalt psikolojisi, gestalt psikoterapi, alan kuramı, field theory, kurt lewin, geştaltçı bakış, psikoterapi, çözüm odaklı terapi, terapist, bilişsel terapi, davranışçı terapi, psikodrama, psikanaliz, terapi metotları, terapi çeşitleri, terapi yaklaşımları, psikoterapi metotları, psikoterapi çeşitleri, psikoterapi yaklaşımları, psikoterapi ekolleri, terapi ekolleri, öyküsel terapi, tranzaksiyonel analiz, sanat terapisi, oyun terapileri, çözüm odaklı yaklaşımlar, çözüm odaklı yaklaşım, emdr, aile terapileri, aile terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşım, bilişsel davranışçı yaklaşımlar, bilişsel davranışçı terapi, rüya çalışmaları, terapide rüya, terapide rüyalar, geştalt rüya kuramı, rüya kuramı, rüya kuramları, psikolojide rüya, psikolojide rüyalar, rüya, rüyalar, rüya nedir, rüya görme sebepleri, rüyaların sebepleri, kabus, kabus görme, kabuslar, sosyal fobi, benlik tutarsızlığı, temas, temas biçimleri, anksiyete, ideal benlik, gerçek benlik, kabul, obsesyon, obsesisif kompulsif bozukluk, tamamlanmamış iş, kompulsiyon, psikolojinin taihçesi, psikolojinin ortaya çıkışı, psikolojide freud, bilimsel psikoloji, psikoloji okulları, psikoloji ekolleri, güncel psikoloji, psikolojinin gelişimi, psikologların meslek oluşumu, psikoloji bilimi, bilinçaltı, terapiler, davranışçılık, behavioralism, psikolojinin ilkeleri, işlevselcilik, william james ve john dewey, psikoloji kuramları, yapısalcılık, wilhelm wundt, aristo, descartes, william harvey, wisc r, zeka zeka testi, wisc zeka testi, stanford binet zeka testi, zeka testi testler, wechsler testi, wechsler


19:45
Top