2007'den Bugüne 81,100 Tavsiye, 25,797 Uzman ve 18,056 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Narsisistik
Narsisistik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Narsisistik Kavramı ile İlgili 26 Makale
► Narsisistik Aşk Uzm.Psk.Burçak ÖZDEMİR
Narsisizm; dünden bugüne psikoloji alanında sıklıkla incelenen ve merak duyulan bir konu olmuştur. Narsisizm terimi, bir Yunan efsanesine dayanmaktadır. Bu efsaneye göre, Narcissus genç ve yakışıklı bir erkek olduğu için, çevresindeki tüm periler ondan etkilenmiş ve ona aşık olmuşlar. Echo da ona aşık olan perilerden biriydi. Ancak Narcissus diğer periler gibi Echo’ya da karşılık vermeyip onu reddedince, Echo üzüntüden gün geçtikçe zayıflamış ve sonunda ölmüştür. Ondan geriye sadece sesi kalmıştır. Bunu gören Tanrılar, Narcissus’a bir ceza vermeye karar verirler. Bir gün nehirden su içmek isteyen Narcissus, sudaki yansımasını bir su perisi sanır ve ona aşık olur. Aslında sudaki kendi yansıma... »»»
► Narsisistik Kişilik Psk.Beniz YILMAZ
Yunan mitolojsine göre Narkisos sudaki yansımasını görüp ve bu yansımasına aşık olur. Kendisine aşık olan ve ömür boyu ulaşamayacağı bir aşkın (kendisinin), peşinden giderek ömrünü tüketmiştir. İmkansız aşkına ulaşma isteğiyle suya düşüp boğularak hayatını kaybeder. (İlkay, 2002). Bu mitolojik hikayeden esinlenerek isimlendirdiğimiz narsisizm, kişinin kendi vücuduna karşı duyduğu haz ve cinsel arzu anlamına geldiği görülür (Özaydın, 1984: 322). Psikanalitik kuramcı Ellis 1998 yılında narsisizm kelimesini psikolojik bir kavramı açıklamak amacıyla kullanmıştır. Ellis narsisizmi özellikle kadınlarda görülen ve cinsel olan dürtülerin kişinin kendisini hayranlıkla gösterdiği duygular olarak açıkl... »»»
► Narsisistik Olmak Uzm.Psk.Elif ÇELEBİ
Narsisizm, kişinin kendisini özel görmesi sonucu ortaya çıkan bir tür kişilik bozukluğudur. Toplum içerisinde zirvede gösterilmek, övgüyle bahsedilmek onlar için önemlidir. Her zaman dikkat merkezi olmak isteyen narsisistler abartılmış sohbete ağırlık verip kendileri hakkında konuşmaya mecbur hissederler ve kişisel başarılarını abartırlar. Dinleyicilerini etkilemek için hikayelerini süslerler. Kendilerini patronun en güvenilir danışmanı, sınıftaki en esnek ve çalışkan öğrenci, apartmandaki en popüler komşu gibi anlatırlar. Bu söylemler daha iyi bir masal anlatmalarına yardımcı olan küçük beyaz yalanlar gibidir. Ancak gerçekte daha riskli bir amaca hizmet ediyorlar: başkalarının gözünde yeter... »»»
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Psk.Makbule UZUN ÇINAR
"Kendine âşık olanlara aldırmayıp, aşklarını karşılıksız bırakan ve çok güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün avlanan bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Ekho bu genç avcıya ilk görüşte âşık olur. Ancak Narkissos bu sevgiye karşılık vermeyerek peri kızının yanından uzaklaşır. Ekho bu durum karşısında kara sevda ile içine kapanarak günden güne eriyerek ölür. Bütün vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda 'eko' dediğimiz yankılara dönüşür. Olimpos dağında yaşayan tanrılar bu duruma çok kızar ve Narkissos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün av izindeki Narkissos susamış ve bitkin bir şekilde bir nehir kenarına gelir. Buradan su içm... »»»
'Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için heba eder.' Richard Wilkins İlişki içerisinde olduğunuz insanlar arasında; Size hiç söz düşürmeyip yalnızca kendisi konuşan, Sürekli olarak kendinden bahsederek bolca övünen ve övülmeyi bekleyen, Size kendinizi "o her şeyi biliyormuş ta sanki siz hiçbir şey bilmiyormuş gibi" hissettiren, Onlarla konuştuğunuzda ya da söylediklerine itiraz ettiğinizde onları kırmaktan ya da kızdırmaktan kaygı duyduğunuz kişiler var mı? Eğer varsa, bu kişilerin büyük bir ihtimalle narsisistik bir kişilik yapılanması altında insanlar oldukları söylenebilir. Narsisistik kişilik yapılanması diğer kişilik yapılanmalarına... »»»
► Narsisistik Kişilik Bozukluğu Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN FENOMENOLOJİSİ Bu yazıda, narsisistiklerin çeşitli alanlarda gösterdikleri belirtileri gruplayacağım ve bunlarla ilgili örnekler vereceğim. Mental aktivite, kendilik tasarımının yapısal bütünlüğünü, zamandaki sürekliliğini ve olumlu duygusal renklenmesini ayakta tutmaya yönelik olduğu ölçüde narsisistiktir1. Reich’da narsisizm fenomeninin özünde kendilik saygısını düzenlemeye yönelik olduğunu kaydetmiştir2. Narsisistik açıdan kişiliği hasarlı kimselerin ruhsal süreçleri kendilik bütünlüğünü ve kendilik saygısını koruyabilmeye yöneliktir: Sürekli kendinden söz etme, büyüklenmeci bir övünme, kendinin aşırı bir farkındalık, zedelenebileceği ortamlard... »»»
Her insan belli düzeyde kendini beğenmeli ve değerli bulmalıdır. Bu durum kişinin iş ve sosyal başarısı için güdüleyici olabilir ancak kendini beğenme ve değerli bulma belli bir düzeyin üzerine çıktığında bu bir sorun olarak görülmektedir. Kişinin hastalık boyutuna giren bu tutum ve davranışlarına “Narsisistik Kişilik Bozukluğu” denilmektedir. Narsisistik kişilik bozukluğu; önemli, özel ve eşi benzeri olmayan, üstün birisi olduğuna ilişkin yaygın bir duygu, beğenilme gereksinimi ve empati yapamama ile belirli bir kişilik bozukluğudur. Toplumsal ilişkilerde bireyin hayatta kalma çabasını abartmasından dolayı psikolojik bir bozukluk olarak görülmektedir. Bireyin üyesi olarak bulunduğu aile, eğ... »»»
► Borderline ve Narsisistik Yapıların Aşkı Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
Masterson, gerçek kendiliği kusurlu olan birisi için aşk ilişkilerinin korkutucu olabileceğini savunur. Bu durumda kaçınılmaz olarak borderline ve narsisistik yapıdaki kişiler sağlıklı aşk ve sevgi ilişkilerine giremezler veya kavgasız devam ettiremezler. Sevgiye dayanan bir ilişki, sağlıklı insanın kendisi hakkındaki en derin, en gerçek ve en doğru şeyleri ortaya koyduğu bir ilişki biçimidir. Sevgi, iki insanın yakın ve devamlı bir ilişki sürecinde birbirlerinin gerçek kendiliklerine duygu ve bilgilerini sunabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bir ötekini sürekli ve karşılıklı olarak tatmin edici bir ilişki içinde sevebilmek için gerçek kendiliğin ortaya çıkması hayati ön... »»»
► Narsisistik (Benmerkezcil) Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
NARSİSİSTİK (BENMERKEZCİL) KİŞİLİK BOZUKLUĞU “Narsisus su perilerinin gözdesi, kusursuz güzellikte bir genç adamdı.Ama o perilere hiç ilgi göstermedi. Ona çok tutkun olan Eko isimli bir su perisi birgün ona yaklaşır ve sert bir şekilde reddedilir. Olayın ardından utancından ve kederinden yıkılan Eko geride yalnızca yankılanan sesini bırakarak yok olup gider. Eko’ nun intikamının alınmasını isteyen su perilerinin bu talebi karşısında Tanrılar Narsisus’un da karşılıksız aşk yaşayarak cezalandırılmasına karar verirler. Birgün dağdaki berrak su birikintisine bakan Narsisus orada kendi yansımasını görür. Ve suda yaşayan çok güzel bir... »»»
KİMSEYİ TANIMADIM BEN BENDEN DAHA ÖZEL; NARSİSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK YAPISI Soru: En basit anlamıyla narsizm nedir? Cevap: İnsanın özünü ve kendini sevmesidir. Soru: Peki insanın kendini ve özünü sevmesi, kendine değer vermesi olumsuz bir durum mudur? Cevap: Pek tabii ki hayır. İnsanın kendini sevmesi, kendini değerli görmesi son derece doğal ve insanidir. İnsanın kendini sevmeden ve kendini değerli hissetmeden yaşaması mümkün değildir. Soru: Kendini sevmenin, değerli hissetmenin bir sınırı var mıdır? Ne zaman bu durum bir sorun teşkil etmeye başlar? Cevap:İnsanın kendisini sevmesinde ve kendini değerli görmesinde herhangi sorunlu bir taraf yoktur. Elbette... »»»
Ebeveynler çocuklarının problem teşkil eden davranışlarını, tutumlarını ya da kaygılarını kendi yansımaları, yani “aynı ben” olarak gördüklerinde, bu çocuklarının kendiliklerine bir darbe vurmaya başladıkları anlamına gelir. Bilhassa da kendilerine dair olumlu duyguları olan ebeveynler; çocuklarında kendilerinde olanı görmediklerinde bu beklentilerinin karşılanmamasına dair öfke, acı ya da hayal kırıklığı hissedeceklerdir. “Çocuğum aynı benim gibi olmalı” “Çocuğum niye benim gibi değil.” vb. Kendilerine dair olumlu hisler beslemeyen ebeveynler için ise çocuklarını “aa aynı ben” diyecek şekilde görmemeleri daha da yıkıcı olabilir. Kendilik saygısı düzeyi düşük olan ebeveynler çocuklarının pro... »»»
Narsisistler, acımasız sevgililer! Aslında narsisistler kimseyi sevmiyor değiller, sadece başkalarını da kendilerini sevdikleri kadar kötü severler diyor Van Der Waals (-). Şimdi küçük bir test yapın kendinize ve aşağıdaki soruları içtenlikle cevaplayın; 1. Başlarda gözünüze çok çekici görünen, romantik ve fedakar sevgiliniz ona bağlandığınız zaman ben-merkezli, eleştirel ve empati yoksunu birine mi dönüştü? 2. Kendi eksikliklerinizi sevgilinizin yanında ifade etmeye çekiniyor ve ona derdinizi anlattığınızda onun gözündeki değerinizin düştüğünü mü fark ediyorsunuz? 3. Sevgilinizin olumsuz bir tarafını ona ifade ettiğinizde sert bir tepkiyle mi karşılaşıyorsunuz? 4. Sevgiliniz... »»»
Kendini çok fazla sevme, hayranlık duyma anlamına gelen bir terim olan narsisizm, klasik “Narcissus Efsanesi”ne dayanmaktadır. Efsaneye göre Narcissus adlı genç ve yakışıklı bir erkek, bir ırmaktan su içmek için eğildiğinde sudaki kendi yansımasını görür ve aşık olur. Sigmund Freud narsisizm kavramını, libidonun benliğin kendisine yönelmesi durumu anlamında kullanarak teorisinde oldukça önemli bir yer vermiştir. Freud ilk olarak 1908'de şizofren olgusunu incelerken, şizofrenlerde libidonun başka nesne ve kişilerden, bireyin kendisine yöneldiğini gözlemlemiştir. Daha sonra Freud 1914'te ise “Narsisizm Üzerine” adlı makale yayınlar ve bu makaleyle birlikte narsisizmi şizofreni gibi ağır p... »»»
“Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir.” Carl Gustav Jung. Kreşe yeni başlamış 3 yaşındaki çocuğun montunu, ailesi sınıfındaki diğer çocukların da giysilerinin bulunduğu askılığa asar. Gün sonunda boyunun yetişmediği askılıktaki montunu kendisine vermesi için öğretmeninden yardım ister. Bunu fark eden öğretmeni başka giysilerin de bulunduğu askılığın yanına gider ve kendisini izleyen küçük çocuğa; “Senin montun hangisi ?” diye sorar. Çocuk bu soru karşısında çok şaşırır, öğretmeninin kendi montunun hangisi olduğunun bilmemesi onda adeta bir şok etkisi yaratır, çünkü kendi zihninde onun montunun herkes tarafından bilindiğine dair bir algı sis... »»»
► Narsisizm Uzm.Psk.Özlem AKKEL
► Nesne Nedir? İmgesel Bir Nesne Olarak Ego ve Narsisizm Dr.Mutluhan İZMİR, Psikiyatrist
► Kişilik Bozuklukları Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Davranış Bozuklukları Dr.İlhan NAZLISÖZ, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Narsisistik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Özlem AKKEL, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Uzm.Psk.Mehmet Ali TEKEŞ, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Dr.İlhan NAZLISÖZ, Konya , Psikiyatrist
Erkan ÖZEN, İstanbul
Dr.Mutluhan İZMİR, Ankara , Psikiyatrist
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Onur BAL, Adana
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
narsisistik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların narsisistik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
narsisizm, narsisistik kişilik, narsisistik aşk, narsist, narcissus, narkisos, narsistik kişiler, narsism, narsisist, narsisistik kişilik bozukluğu, narkissos, büyüklenmeci narsisizm, gizli narsisizm, aşağılayıcı narsisizm, narsisizm nedir, narsisizm türleri, narsizm, narsist kişi, narsist kişilik, narsist nedir, narsist kimdir, benmerkezci, egoist, eşsiz olduğuna inanma, narsisistik öfke, horowitz, kendilik ve diğerleri şeması, grup narsisiszmi, malin narsisism, narsist kişilik bozukluğu, narsistlerin özellikleri, borderline, borderline kişilik bozukluğu, narsistik, benmerkezcil, narsisus, özsevi, kendini sevmek, patolojik narsisizm, narsisizm hastalığı, narsisizmin tanımı, narsisizmin sıklığı, narsisizm belirtileri, narsisizm nedenleri, narsisizm tedavisi, kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik yapısı, narsizm belirtileri, narsistik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik, narsizm tedavisi, kendini beğenmişlik, kendini beğenme, kibir, narsizm nedir, ebeveyn narsisizmi, narsisizm teşhisi, narsistikler, narsistik birey, narsistik bireyler, çok beğenilmek isteme, sınır kişilik bozukluğu, kohut, kendilik psikolojisi, kernberg, narcisso, narsizmin bakış, klinik narsizm, patolojik narsizm, görkemli benlik, grandiyöz, büyüklenmeci, kendine aşık olmak, birincil narsisizm, ikincil narsisizm, psikolojide narsisizm, narsisizmde terapi, narsistik yapı, narsisistik kişilik bozuklukları, 10 numara insan, 10 numara insan olmak, mükemmel, mükemmel insan, mükemmel olmak, mükemmellik, mükemmelliyetçilik, nesne, ego oluşumu, çocukta ego, imgesel-narsisistik, mgesel-narsisistik dönem, varoluş, kişilik, duygudurum bozukuğu, mani, biplar bozukluk, althusser, psikanaliz, cinayet, kişilik bozuklukları, şizoid kişilik bozukluğu


08:41
Top