2007'den Bugüne 83,597 Tavsiye, 26,255 Uzman ve 18,664 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Yaygın Gelişimsel Bozuklu
Yaygın Gelişimsel Bozuklu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yaygın Gelişimsel Bozuklu Kavramı ile İlgili 22 Makale
► Yaygın Gelişimsel Bozukluk Meral HASANDAYIOĞLU
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK Genellikle otizm adı ile bilinen yaygın gelişimsel bozukluk, bireyin çevresi ile iletişimi sınırlandırdığı nöro- gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Üç yaşından önce başlayan ve uzun süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Yaygın gelişimsel bozukluk geniş bir yelpaze olarak düşünülürse, yelpazenin içinde yer alan, birbirine benzer belirtileri olsa da karakteristik farklılıklar içeren tanımlamalar vardır. Bunlar ; Asperger sendromu ; sosyal ve duygusal işlevlerde önemli zorluklara yol açan ancak dil ve zihinsel işlevlerde belirgin bir gecikmesi o... »»»
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK BANKOĞLU
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan sosyal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikle kendini belli eden nöro-gelişimsel bir bozulmadır. Otizmin nedenlerine ilişkin farklı görüşler mevcuttur.Genetik yatkınlık, civa, hamilelikte yaşanan sorunlar, çocuğun televizyon karşısında fazla kalması gibi otizmle ilişkili olduğu düşünülen farklı görüşler vardır. Bazı araştırmalar GDO’lu gıdaların genlerde mutasyona yol açtığı ve otizmi tetiklediği yönündedir. Bir başka çalışmada DDT tarım ilacının otizmle ilişkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Ancak hâlâ kesin sebep bilinmemektedir. Otizmli çocuğun gelişimindeki farklılık çoğunlukla ilk 3 yaşta fark e... »»»
► Otizm ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dr.Genco USTA, Psikiyatrist
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Yaygın gelişimsel bozukluklar çocuğun birçok gelişimsel alanında sapma ve bozulmaların olduğu bir dizi rahatsızlık grubuna verilen ortak isimdir. 4 farklı tıbbi rahatsızlığı içermektedir: otizm, Asperger bozukluğu, Rett bozukluğu, Dezintegratif bozukluk ve yaygın gelişimsel bozuklu BTA (Atipik otizm). Yazıda klinik olarak benzerlikleri nedeni ile otizm ve atipik otizm birlikte anlatılacak olmasına karşın Rett bozukluğu, çocukluk çağının Dezintegratif bozukluğu ve Asperger bozukluğuna ayrı ayrı değinilecektir. Otizm ve Atipik Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk BTA) Sosyal iletişim, etkileşim, dilin kullanımı, uygun davranışların sergilenmesinde gecikme... »»»
Uluslar arası alanda otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Otizm ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik çeşididir. Doğuştan var olabildiği gibi üç yaşına kadar olan dönemde de ortaya çıkabilir. Otizmin nörolojik sebeplerden kaynaklandığı sanılmaktadır ancak bu konuda net bir bilimsel gösterge bulunmamaktadır. Otizm bir ruh hastalığı değildir. Otizmin anne-babaların kişilik özellikleriyle ya da çocuk yetiştirme biçimleriyle ilişkili olmadığı artık bilinmektedir. Otizmin genetik olduğu yönünde bulgular vardır ancak bununla ilgili gen ya da genler çok yakın zamana kadar belirlenmiş değildir. Otizm yaklaşık ... »»»
OTİZM Otizmin sözlük anlamı “içe kapanma” demektir. Yunanca’da “autos”, kendi (self) anlamına gelir. Hastalığı 1943’ te ilk kez tanımlayan ABD’ li çocuk psikiyatristi Leo Kanner (Kanner, 1943) bu terimi Bleuler’ den almıştır. Daha sonra, ondan bağımsız olarak 1944’ te Viyana’ lı çocuk hekimi Hans Asperger (Frith, 1991) tarafından da tanımlanmıştır. Otizm bir hastalık gibi değil, gelişimsel bir sendrom olarak tanımlanır. Otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar başlığı altında daha geniş bir şemsiyede toplanmıştır. Otizm başlıca üç temel alanda sorunlarla karşımıza çıkar (APA, 1994) : 1- Toplumsal ilişkide ve bu ilişkinin karşılığında nitel bozukluk 2- Sözel ve sözel- olmayan ileti... »»»
Yaygın gelişimsel bozukluklar, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu sendromlar gelişimin birçok alanını etkilerler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar. Dünyada, ADD ( Dikkat Eksikliği ), ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite), SPD (Semantik Pragmatik Dil Bozukluğu), OCD (Obsesive Compalsive Bozukluk), ASPERGER gibi gelişimsel problemlere sebep olan tanılara P.D.D. içerisinde yer verilmektedir. Ülkemizde ise bu tanılar Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk başlığı içerisinde değerlendirilmiştir. PDD yelpazesinin içersinde tanın... »»»
Otizm, NEDİR üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizm ile ilgili pek çok görüş olmakla beraber kabul edilen tıbbi tanılama kriteri olan DSM-V de iki alt katagoride değerlendirmeye almıştır bunlardan ilki; -Sosyal-İletişimsel Yetersizlikler ikinci sorun alanı ise Tekrarlayıcı ilgiler ve Davranışlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (APA; 2013) 1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler • İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma • Göz kontağı kuramama • Duyguları ifade edememe • Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlan... »»»
Yaygın gelişimsel bozukluk, otistik bozukluk (otizm), çocukluğun dezintegretif bozukluğu, asperger sendromu ve atipik otizm gibi farklı gelişimsel gerilikleri altında toplayan bir terimdir. Bahsedilen gelişimsel bozukluklar sosyal etkileşimde, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinde farklı seviyelerde zorluklara yol açmaktadır. Buna ek olarak tekrar eden davranışlar sıklıkla tanılara eşlik etmektedir. 2013 yılı Mayıs ayında DSM-5 (Ruhsal bozuklukların tanısal ve sayısal el kitabı) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu bahsi geçen diğer tanıları altında toplayan bir şemsiye terim olarak kullanmıştır. Bazı durumlarda tanıya zekâ geriliği, psikomotor bozukluklar, dikkati toplamakla ilgili sıkıntılar ve b... »»»
OPA (Ortam etkinliklerine dayalı paket program sistemi), Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Otizm gibi akranlarından farklı gelişim gösteren çocuklarımız için hazırlanmış bir paket programdır. Program, Özel Eğitim Uzmanı Hacı ŞAHİN tarafından 20 yıllık deneyim süresince oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bu süreç içerisinde binlerce çocukta uygulanmıştır. Etkililiği kesinleşmiş bir pratiğe dayan bu etkinlikler, Uygulamalı Davranış Analizi (bazı yerlerde ABA Terapisi olarak da karşınıza çıkabilir) yöntem ve teknikleri doğrultusunda yapılandırılmış çalışmalara dönüştürülmüştür. Davranışsal Yöntem olarak da bilinen Uygulamalı Davranış Analizi (Applied Behavior Analysis - ABA) Yay... »»»
ASPERGER SENDROMU Asberger Sendromu yaklaşık yarım asır önce, Avusturyalı pediyatrist Hans Asberger tarafından ntanımlandı. Asberger, bu durumu 'Çocuklukta Otistik Psikopati' adını verdiği mezuniyet tezinde ele aldı. Ancak, Asberger, otizmi ağır bir psikiyatrik hastalık olarak tanımlamaktan kaçınmış ve 'pedagojik yöntemlerle düzeltilebilir bir problem' olarak nitelendirmişti. Çünkü Nazi Avusturya'sında yaşıyordu ve ari bir ırk yaratma sev-dasındaki toplumunun 'zihinsel ya da bedensel açıdan sakat' olanları toplama kamplarında yok etme eğiliminde olduğunu biliyordu. Asberger ve psikiyatrist Leo Kanner, toz pembeyle yumuşatılmış ortak çalışmalarında, otizmin iki zıt ucu olduğunu belirtirke... »»»
► Otizm Nedir? Psk.Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU
► Duyusal Modülasyon Remzi GÜLEÇ
► Zayıf Duysal Bütünlük Fzt.Aymen BALIKÇI
► Otistik Çocuklar Erdi KANBAŞ
► Otizm Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Yaygın Gelişimsel Bozuklu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Gülşen YILDIRIM, İstanbul
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Çağdaş KARSAN, İstanbul
Fzt.Eda UZUN, İstanbul
Yunus POLATOĞLU, İstanbul
Özlem KOÇ, İzmir
Kemal COLAY, İzmir
Hanife TETİK, Aydın
Dr.Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Dr.Genco USTA, Ankara , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Remzi GÜLEÇ, İstanbul
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Selvi ÇALIŞ, İzmir
Recep BAĞCI, İstanbul
Yunus Emre GÜZEL, İstanbul
yaygın gelişimsel bozuklu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yaygın gelişimsel bozuklu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, otistik bireylerin eğitimi, otizm belirtileri, otistik çocuğun özellikleri, otizmin nedenleri, otizm spektrum bozukluğu, çocuklarda otizm, otizmde oyun terapisi, otizme tavsiyeler, yaygın gelişimsel bozukluklar, atipik otizm, sendrom, asperger sendromu, zeka geriliği, rett sendromu, disintegratif bozuklugu, otistik, dezentegratif bozukluk, içe kapanma, otistik çocuk, otizm tanısı, pdd-nos, gelişim geriliği, autism, dikkat eksikliği, adhd, hiperaktive bozukluğu, semantik pragmatik dil bozukluğu, otizmin tarihçesi, otizm nedir, otistik çocuklar, asperger, özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, otizm eğitim programı, gelişimsel yetersizlik, otistik bozukluk, rett, otizmde tedavi, otizmde farkındalık, otistik bebek, otizm eğitimi, evde otizm eğitimi, otizm davranışsal eğitim, zihinsel engelli, gelişimsel gerilik, duyusal, modülasyon, sensory, duyusal bütünleme, duyusal bozukluk, vestibular, proprioseptif, derin duyu, his duyguları, duyusal modülasyon, dokunsal sistem, tactile, proprioseptic, duyusal bütünleme terapisi, konuşma bozukluğu, otizm tedavisi, floortime, floortime yöntemi, duyu bütünleme, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, sakarlık, beceriksizlik, duyu bütünlüğü, duygu bütünlüğü, duyu bütünleme disfonksiyonu, iletişim problemleri, çocukta otizm, otizm spektrumu, otizmde iletişim, zeka geriliğ, zihin engelli çocuklar, özbakım becerileri, günlük yaşam becerileri, tuvalet eğitimi, tuvalet becerisi, otistik çocuk eğitimi, otizmde tuvalet, otizmde tuvalet eğitimi, sınırlı ilgi alanı, iletişimde gerilik, sosyalizasyon, dilde gecikme


01:13
Top