2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ayrışma
Ayrışma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ayrışma Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Ayrışma-Bireyleşme Psk.Dnş.Zeynep ANAFOROĞLU BIKMAZ
Ergen karmaşası kavramı psikanalitik teorinin içinde derin köklere sahiptir, çünkü ergenin çocukluğundaki ebeveynden ayrılma ihtiyacı hakkındaki fikirlerle iç içe geçmiştir. Biri anne-babaya olan içselleştirilmiş bağın ergenlik çağında cinselleştirildiğine inandığında(S. Freud, 1905), evrensel ensest tabusu sözüm ona bu bağdan ayrılma ihtiyacına mantıklı bir açıklama sağlar. (A. Freud, 1958) Böyle bir girişime eşlik eden zorlukların ergen karmaşasına yol açtığı düşünülür. Anna Freud(1958) kendi ergen karmaşası terimini, yükü geri çekme ve sevginin yani tatminin geri dönüşü için artık umutsuz olan bir durumda vazgeçme zor görevinin neden olduğu zihinsel acıya eşlik ettiğine inandığı psikoloji... »»»
► Ergenlikte Ayrışma-Bireyleşme Psk.Gülderen KILIÇ
ERGENLİKTE AYRIŞMA-BİREYLEŞME Ergenlik kişinin hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Birey olmanın sınandığı ve sancılarının yaşandığı geçiş dönemidir. Bu dönem, anne- babadan ayrışarak topluma entegre olma, birey olduğunu gösterme çabası içinde geçer. Bu nedenledir ki psikolojik rahatsızlıkların büyük bir kısmı ergenlik döneminde kendini gösterir. Çocukluk çağında üstü kapalı olan sorunlar ve sorunlarla bir miktar baş etmeye yeten kapasite ergenlikte yetmeyebilir, hızlı değişim gösteren fiziksel ve ruhsal hal kişide farklı psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ergenlik, kişinin kişiliğinin, yeteneklerinin, zekasının, başarısının kendini gösterdiği ve gös... »»»
ÖZET Freud’dan başlayarak günümüze kadar gelişen psikodinamik kuramın içinde yerini alan önemli bir isim olan James F. Masterson, entegratif bir bakış açısıyla analitik ekole yeni kavramlar, yorumlar ve dinamikler kazandırmıştır. Özellikle uzun yıllar süren klinik gözlemlerine dayanarak “borderline” ve “narsisistik” bozukluklara dair ortaya attığı “terk depresyonu” kavramıyla nesne ilişkileri bağlamında çok önemli noktalara dikkat çekmektedir. Bu çalışmada yaklaşık bir yıl boyunca psikoterapisi sürdürülmüş bir olgunun klinik tablosunun ve sağaltım sürecinin Masterson’ın “ayrışma- bireyselleşme” kuramına göre sunumu yapılacaktır. Anahtar Sözcükler: Borderline, Sınır Durum, Masterson, Terk... »»»
Rousseau’nun gezintisinin temel amacı; çevresindeki tüm insanlardan (diğerlerinden, ötekilerden) uzaklaşmaktır. Bunun için doğa gezintilerine çıkar. O, fiziksel uzaklığı, ötekilerin düşüncelerinden uzaklaşmak olarak yaşantılar. Görünürde sadece bedenen çıktığı gezintinin onda ben olmayandan ayrışma, ben ile buluşma şeklinde anlamlandırıldığını görürüz. Buluşma ihtiyacıyla güdülenen Rousseau, ihtiyacını doyurmak için öncelikle diğerlerinden uzaklaşır, ayrılır, ayrışır. Uzaklaşmayı şu şekilde anlatır: “Bu yalnızlık ve düşünme saatleri, günün, bütünüyle kendim olduğumu, bana yabancı düşüncelerden uzak olduğumu, doğa benim nasıl olmamı istediyse öyle olduğumu gerçekten söyleyebileceğim tek anlar... »»»
KİM KORKAR EVLİLİKTEN ? Evlenmek; kimine göre Leyla’nın içinde yaşadığı bir cennet bahçesine kavuşmak, kimine göre ağzına bir parmak bal çalınan adamın kör kütük geçtiği köprünün sonundaki esaret adasında yaşamak , kimine göre de neslin devamını sağlamak-hayatı düzene sokmak-yalnızlığı gidermek gibi durumlardan dolayı eş aramaktır; çoğu zaman neden evlendiğini yıllar sonra anlamaktır. Kişilerin ekonomik, sosyal, mesleki ve duygusal hayatlarında gerekli olgunluğu yakalamasıyla ortaya çıkan evlilik düşüncesi, toplumun biyopsikososyal döngüsüne katkı sunan en önemli dinamiklerdendir. Bu düşünce, öncelikle kişinin hayatını sonrasında da toplum yapısını derinden etkileyen değişimleri içi... »»»
► Ergenin Okuldaki Görünümleri Psk.Elif BAYBUĞA
► Panik Atak; Bütüncül Bir Bakış Psk.Necdet DÖNMEZ
► Aynadaki Sevgili Yansımam:Annem Psk.Serap SÖZEN
Ayrışma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Nevhan VAROL, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
ayrışma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ayrışma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bağlanma, ayrılma, ergen karmaşası, ergen karmaşası kavramı, ergenlikte ayrışma, ergenlikte bireyleşme, ergende bireyselleşme, ergende ayrışma, borderline, borderline bozukluğu, sınır durum, masterson, terk depresyonu, kendilik bozukluğu, masterson yaklaşımı, yalnız gezerin düşleri, ikinci gezinti, jean-jacques rousseau, rousseau, yansıtma, inkar, çarpıtma, mantığa bürüme, akla uydurma, akla yakınlaştırma, ayrışma buluşma, ayrışma ihtiyacı, buluşma ihtiyacı, savunma mekanizmaları, ruhsal bakış açısı, anda kalmak, geçmişe saplanmak, geçmişi yaşamak, büyüklenme, hezeyan, hezeyanlı düşünceler, algısal çarpıtma, paronayak, paronaya, paronayak düşünce, rüya, rüya analizi, rüya görmek, focusing, focusing terapi, focusing terapisi, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, travma, travma tedavisi, travmatize, eugene gendlin, peter levin, travmatik, dissosiyasyon, kişilik bozukluğu, somatizasyon, anksiyete, korku, freeze, donma, ego states, iç benlikler, parçalar, benlik, benlikdurumları, ergenlik, ergenlikte okul, ergenlikte ayrışma-bireyleşme, ergenlikte eğitim, ergenlikte terk depresyonu, ergenlikte eyleme vurma, ergenlikte gerçek kendilik, ergenlikte sahte kendilik, ergenlikte kendilik aktivasyonu, panik atak tedavisi, panik, ölüm korkusu, panik atakta terleme, kaygı, panik atak, panik atak nedir, panik atakta tedavi, panik atağın tedavisi, panik atakta yapılacaklar, panik atakta hissedilenler, panik atak belirtileri, panik atak nedenleri, panik atak sebepleri, panik atağın nedenleri, panik atağın sebepleri, panik atak neden olur, panik atakta ne olur, panik atakta ne hissedilir, ayrışma problemi, çocukta ayrışma problemi, panik atak problemi, tembellik, bireyleşme, özerkleşme, evlenme


21:03
Top